Plantefunn

Her presenterer jeg noen interessante plantefunn jeg har gjort eller vært med på i det siste år eller to.

Blærerot, "kjøttetende plante" juni/juli 2017

Foto: Jan-Åge Pedersen


 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/blererot2.jpg

 


https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/blererot3.jpg

https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/mellom1.jpg?attredirects=0
 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/blerer.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/sma2.jpg?attredirects=0
 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/blererot4.jpg?attredirects=0
   

Et morsomt funn noen få km fra Kragerøgrensa, i Bamble, nærmere bestemt på en myr før Rørholt fant jeg denne spesielle og flotte blomsten. 2 arter av blærerot stod det i myra, gytjeblærerot og småblærerot.
Med sine små blærer under vann, kommer et lite vanndyr borti de åpnes blærene pga et undertrykk og offert blir sugd inn og fortært.
Blærerot skal være vanlig i Norge står det i bøkene, men jeg har ikke funnet den i Kragerø eller omegn tidligere, bortsett fra noen mistenkelige røtter med blærerpå i Mian. 
På de to første bildene sees også soldugg, den andre av våre 3 insektspisende planterslekter. Soldugg har hvite blomster.

 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/smalmari1.jpg?attredirects=0
 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/smalmari2.jpg?attredirects=0
 Orkideen smalmarihånd. juni 2017

På Bånn, ved Gofjell er det en myr hvor en av Kragerøs få bestander av smalmarihånd står, men 2011-2012 forsvant den da beveren demte opp myra og jeg fryktet smalmarihendene hadde druknet. Vi var flere som prøvde å flette opp beverdammen men beveren tettet raskt igjen.
Så tok grunneieren affære og fjernet beverdammen med grov redskap i 2015, og i 2017 dukket det opp 7 blomstrende smalmarihender, og flere bladrosetter.
Det er også funnet myggblomst på myra tdligere, så det blir spennende og se om den også kommer igjen.

 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/fuglereir1.jpg?attredirects=0
 
https://sites.google.com/site/krageroflora/plantefunn/fuglereir2.jpg?attredirects=0
  Orkideen fuglereir. juni 2017

Høsten 2016 kom jeg over noen stilker som lignet på gamle fuglereir i Grønnåsliane naturreservat.
De ble sjekket opp i begynnelsen av juni 2017 og der var det 2 blomstrende fuglereir. I Kragerø er den sjelden og er funnet bare på 3 steder, en på Valberg, hvor det går flere år mellom hver gang den blomstrer.
Våren 2017 fant jeg noen fjorårstilker av fuglereir i Åsen, men de kom ikke opp med blomstrer i 2017. Åsenlokaliteten er tredje sted den er funnet i kommunen.
Planten er uten klorofyll og lever av å nedbryte organisk materiale under jorden, og roten skal vist se ut som et fuglereir, derav navnet.

 


 
gul hornvalmue

gul hornvalmue blomst
 
 August 2016
Gul hornvalmue gjennfunnet på Jomfruland etter 40 år!

Gul hornvalmue er en stor flott plante som finnes noen ytterst få steder langs Oslofjorden.
Den var kjent fra Jomfruland frem til 1970 tallet, men da forsvant den.
Så i 2016 fant noen hyttegjester den igjen.

En stor opplevelse og en berikelse av mangfoldet i Kragerøfloraen!
Se reportasjen i NRK østafjells om funnet:
NRK/østafjells 17.08.2016

Nå får vi håpe at planta får stå i fred og den får spredd seg.
 
 
Hvit skogfrue
 
Hvit skogfrue i veikanten
 Hvit skogfrue funnet i Kragerø! 3.juni 2016

Orkideen hvit skogfrue er sjelden og funnet spredt i sørøst-Norge.

Nærmeste kjente funnsted til Kragerølokaliteten er 8-10 mil.

Denne hvite skogfruen ble funnet av Aagot Gundersen som kontaktet meg for artsbestemmelse. Hun hadde sett den første gang i 2014.
Dette er Kragerø kommunes 16. viltvoksende orkide! oversikt her!

                   Til toppen