Startpagina


Welkom  bij  koor  De Zingerij  in  Groningen:


Concert op zondagmiddag 25 November 2018 aanvang 14.30
in het kerkje van Engelbert m.m.v. Corin Tholen.


CONCERT AGENDA

Kerkje van Engelbert m.m.v. Corin Tholen.Zondagmiddag 25 November 2018 aanvang 14.30
Kerkje van Helpman Jubileum Kooriander
Zondagmiddag 9 februari 2019  http://kooriander.nl
Kerkje van LeegkerkZondagmiddag 16 juni 2019
  
  


                                                                                                                                        


Gemengd koor de Zingerij zingt wekelijks op de maandagavond met veel enthousiasme en plezier in Wijkcentrum het Dok in de wijk Lewenborg in Groningen. Oorspronkelijk is de Zingerij in 1986 als wijkkoor opgericht, maar inmiddels komen de leden uit Stad en Ommeland, van Drente tot aan ‘t Wad.

De Zingerij telt 23 leden. Alle stemgroepen zijn van harte welkom!
Kom een keer luisteren en meezingen. Wij bieden een avond met aansprekende, vooral (licht) klassieke muziek, die concentratie en inzet vraagt.

Martijn Jager is onze dirigent/pianist.

Kwaliteit en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.
In de thee/koffiepauze is er tijd voor een praatje en ook na afloop van de repetitie is er gelegenheid voor een drankje en contact aan de bar in het Dok.

Elk jaar hebben we een workshop of een oefendag waar aandacht wordt besteed aan stemvorming of techniek of waar we ons voorbereiden op een concert.
De Zingerij is een vereniging met een bestuur en een muziekcommissie.