Turvallisuus

Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät asiat on esitetty turvallisuusasiakirjassa, johon kaikki toimintaamme osallistuvat perehdytetään. Henkilökuntamme on ensiapukoulutettua ja henkilöstön ensiaputaitoja ylläpidetään säännöllisin kertauksin. Tallissa, piha-alueella ja kentällä tulee noudattaa laadittuja käyttäytymis- ja turvaohjeita.

Tallin ilmoitustaulun infotauluun on koottu:

  1. Turvallisuusasiakirja liitteineen löytyy sivun alalaidasta
  2. Tärkeimmät puhelinnumerot
  3. Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa
  4. Tallin pohjakuva ja aluekuva, joissa on esitety:
  • Tallin tilat
  • Sammuttimien sijainnit
  • Suljettuina pidettävät palo-ovet
  • Ensiaputarvikkeiden sijainti
  • Hevosten ja ihmisten poistumistiereitit

Turvallisuusasiakirja on ladattavissa myös sivun alareunasta.

Henkilökunnallamme on myös pätevyys järjestää ensiapukoulutusta. Perusensiavun lisäksi voimme kouluttaa mm. hapenantolaitteiden ja puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttöön.

Koivikon Ratsutalli Oy turvallisuusasiakirja 4_2018.pdf