Turvallisuus

Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät asiat on esitetty turvallisuusasiakirjassa, johon kaikki toimintaamme osallistuvat perehdytetään. Henkilökuntamme on ensiapukoulutettua ja henkilöstön ensiaputaitoja ylläpidetään säännöllisin kertauksin. Tallissa, piha-alueella ja kentällä tulee noudattaa laadittuja käyttäytymis- ja turvaohjeita.

Tallin ilmoitustaulun infotauluun on koottu:
  1. Turvallisuusasiakirja liitteineen (päivitys 28.8.2013)
  2. Tärkeimmät puhelinnumerot 
  3. Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa
  4. Tallin pohjakuva, jossa on esitety:
  • Tallin tilat
  • Sammuttimien sijainnit
  • Suljettuina pidettävät palo-ovet
  • Ensiaputarvikkeiden sijainti
  • Hevosten ja ihmisten poistumistiereitit
Turvallisuusasiakirja on ladattavissa myös sivun alareunasta.

Henkilökunnallamme on myös pätevyys järjestää ensiapukoulutusta. Perusensiavun lisäksi voimme kouluttaa mm. hapenantolaitteiden ja puoliautomaattisen defibrillaattorin käyttöön.