Főoldal

A könyvtár a magyar társadalom életében
1945–1956

Válogatott bibliográfia

Összeállította
 Kégli Ferenc ny. könyvtáros, bibliográfus


A BIBLIOGRÁFIA CÉLJA
A válogatott bibliográfia célja az, hogy az 1945-1956 közötti időszak könyvtári kultúrája kutatóinak - az egybeszerkesztett, tematikusan csoportosított tételek révén - ne kelljen különböző helyeken keresni a vonatkozó érdemi közleményeket, hanem egyetlen helyen kaphassanak áttekintést a témájukra vonatkozó, korszakban, illetve a korszakot követően megjelent irodalomról.
A bibliográfia anyagának kiegészítése, frissítése folyamatosan történik.

A BIBLIOGRÁFIA GYŰJTŐKÖRE

Területi/időbeli határok
Magyarországon, magyar nyelven 1945-1956 között megjelent, a témára vonatkozóan érdemi információkat tartalmazó dokumentumok valamint az 1956 után megjelent, a korszakra részben vagy egészben  vonatkozó, áttekintő jellegű könyvtártörténeti munkák, kiemelten az 1989 után megjelentek. 

Dokumentumtípusok
Könyvek, könyvrészletek. 
Könyvtári folyóiratok érdemi közleményei.
Tankönyvek, brosúrák, sokszorosított kiadványok.
Törvények, rendeletek, szabványok.
Egyéb folyóiratok tanulmányai.
Könyvtári témával foglalkozó hírlapcikkek.


A művek információ-tartalma
A témakörökre vonatkozó, átfogó igényű korabeli, illetve a korszak után keletkezett közlemények, tanulmányok.
A korszakra (is) vonatkozó önálló általános könyvtártörténeti munkák.
(Általában nem tartoznak a gyűjtőkörbe a kishírek, illetve azok a közlemények, amelyben csak megemlítik a könyvtár létezését.)


A bibliográfia korszakát is érintő további webhelyek:
A hazai intézményi és közkönyvtárak 1945-1952 közötti időszakára vonatkozó - különböző források felhasználásával összegyűjtött - korabeli adatainak (esetenként csak létezésük regisztrálásának) közzétételét lásd a Könyvtártörténeti források 1945-1952 című webhelyen.
Az egyes hazai könyvtárak történeti feldolgozásait lásd a Helyi könyvtártörténetek című webhelyen.

Vissza a lap tetejére