Domov

Vitajte na stránke SNIPER KLUBU SLUKÁRI
  
Ďakujeme !
Ďakujeme všetkým streleckým priateľom,
ktorí s nami  3.6.2018
oslávili 10. výročie založenia nášho klubu.
Zároveň ďakujeme sponzorom :
firme PROJEKTIL spol. s.r.o.
                          - p. Ladislavovi Norkovi
predajni Black Market - zbrane a strelivo
                          – p. Martinovi Čemsákovi
predajni Zbrane a strelivo
                         - p.Ing. Jánovi Šoltésovi
predajni poľovníckych potrieb na Sabinovskej ulici
                     – p. Vladovi Hecovi

Klub vznikol v auguste 2008 v Prešove,
pod záštitou Prvého prešovského športového streleckého klubu.
Zaoberáme sa športovou streľbou z malokalibrovky 
s optickým zameriavačom
 pod skratkou MaO ( malá odstreľovačka).