Kehitystuki ry

Kehitystuki ry on kristillisten kehitysyhteistyötä tekevien yhteisöjen yhteenliittymä. Kehitystuki ry on hakenut kehysjärjestöasemaa Ulkoasiainministeriöltä vuonna 2002 ja pyrkii kehysjärjestökäytännön muututtua kumppanuusjärjestöksi. Kehitystuki ry tukee jäsenjärjestöjensä koulutustoimintaa kehitysyhteistyöasioissa ja järjestää tarvittaessa koulutuskursseja. Kehitystuki auttaa jäsenjärjestöjään suunnittelemaan ja toteuttamaan laadukkaita kehitysyhteistyöhankkeita.

Kehitystuki ry on perustettu 1993. Kehitystuki ry merkittiin yhdistysrekisteriin 26.4. 1994. Perustamisajankohtana käytiin keskusteluja ulkoasiainministeriön edustajien kanssa siitä, että Kehitystuki ry toimisi järjestöjensä yhteiselimenä valtiovaltaan päin. Tuolloin Kehitystuki ry:lle luotiin valmiudet tähän toimintaan. Vuosina 1996-2001 Kehitystuen toiminta oli pysähdyksissä. Vuonna 2002 säännöllinen toiminta aloitettiin uudelleen.

Kehtitystuki ry:n jäsenjärjestöt ovat: 
- Operaatio Mobilisaatio ry (OM) 

Lisäksi henkilöjäseniä.