Styrelsen

Ordförande - Philip Turner 0454 - 313 00

Kassör - Bodil Sjöberg 0454 - 197 89

Sekreterare - Truls Lund

Lena Einarsdotter

Ingrid Ågård

Nils Abrahamsson

Louise Rietz

Mårten Paulsson