Buruari eragin

 
8 zenbaki kokatu
 
Osatu batuketa
 8 zenbakiak kokatu. Batuketa osatu.
 
6 zenbakiak
 
Igelak

 6 zenbakiak. Igelak.
 
12 batu
 
Puzzle F
 12 batu. F-ren puzzlea.
 
Banatu botilak.
 
Letrak batu.
 Banatu botilak. Letrak batu.
 
Sugea
 
Sudoku
 Sugea. Sudoku.
 
 
18 batu.
 Puzzlea. 18 batu.
 
Letren batuketa.
 
 Letren batuketa. Zenbakien hirukia.