Welkom!

Johan en Marijke Harmanny zijn beide theoloog.
Marijke is opgeleid aan de ETF in Leuven en Johan aan de TU in Kampen.

Beiden werken ze in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Zeeuws Vlaanderen. Johan als predikant van de gemeente in Hoek, Marijke als pastoraal werker van de gemeenten van Hoek, Terneuzen en Axel.

Hiervoor werkten zij beide bij het Centrum Dienstverlening Gereformeerde Kerken en was Johan verbonden aan de TUKampen.

Meer weten?

(Noot: in verband met het veranderen van Centrum-G in het Praktijkcentrum zijn enkele artikelen tijdelijk niet beschikbaar)