Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sia lodato Gesú Cristo!5.augustā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas katoļu baznīcā

28.jūlijā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas luterāņu baznīcā

Viļakas draudzes bērni piedalās kristīgās aktivitātēs

Jūlija pirmajā pusē Viļakas zēni piedalījās kristīgo skautu organizācijas pasākumos, kas notika Kurzemes pusē, apciemoja Kolku, Kolkas ragu un Mazirbi. Apmeklēja Kolkas Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcu un Mazirbes evaņģēliski luterisko baznīcu, mācījās lībiešu valodu, lūdzās lūgšanas, piedalījās Sv.Misēs un citos sportiskos pasākumos.
Jūlija vidū Viļakas Romas katoļu draudzes bērni un jaunieši piedalās kristīgās aktivitātēs Ludzā. Dalībnieki piedalās dziedāšanās stundās, apgūstot skaistas baznīcas dziesmas, mācās liturģiju, gatavo koncertu, kas notiks 21.jūlijā plkst. 17.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā, kurā piedalīsies 40 bērni no Viļakas, Ludzas un Aglonas.

***

Koncerts – lūgšana

Šogad īpaši skaista pilngadniekiem no Medņevas, Susāju un Žīguru pagastiem bija Sv. Mise, jo tajā dziedāja un muzicēja Viktorija no Izvaltas, Anna un Jānis no Preiļiem. Jaunieši pilngadniekus, viņu viesus un citus interesentus gaidīja Viļakas Romas katoļu baznīcā jau no plkst. 17.00, ienākot baznīcā bija iespējams dzirdēt jauniešu koncertu – veltītu kā lūgšanu un pateicību Dievam. Jaunieši taustiņu, vijoles un ģitāras pavadījumā dziedāja kristīgas dziesmas, iemīļotas dziesmas svētceļniekiem un kopienas Tezē brāļu sarakstītās dziesmas. Lūgšanas un muzikālais pavadījums turpinājās arī Sv. Misē. Viktorija, Anna un Jānis bija gatavi muzicēt pat līdz pieciem rītā un ir atvērti muzicēt arī citreiz Viļakā.

 
 
 
***


***

Valsts kultūras pieminekļu glābšanas programma piešķir finansējumu Viļakai

Viļakas Romas katoļu baznīca ir parakstījusi līgumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par finansējuma saņemšanu Viļakas katoļu baznīcas viena loga vitrāžas restaurācijai. No valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmas ir piešķirti Eur 12000,00. Viena loga vitrāžas restaurācija izmaksā Eur 12033,45, Viļakas Romas katoļu draudze nodrošinās līdzfinansējumu Eur 33,45.
Tā kā Viļakas draudze saņēma arī Eur 5000,00 atbalstu no Rietumu bankas vitrāžas restaurācijai, tad, pateicoties Dievam un cilvēku lūgšanām, ļoti ceram, ka izdosies atjaunot četras vēl nerestaurētās vitrāžas baznīcas labajā logu rindā. Mums kopā ir jāpiesaista tikai Eur 7033,45, neliela daļa no šīs summas jau ir savākta. Liels paldies visiem, kuri jau ir ziedojuši vitrāžu restaurācijai!!!


***

Mūžībā aizgājis ilggadējs  baznīcas ministrants Leonards Babāns

Kungs ir muna gaisma un muns glōbējs. (Ps 27, 1)

Dziļi skumstam, zaudējot Viļakas Romas katoļu baznīcas  ilggadējo ministrantu un priesteru palīgu Leonardu Babānu, un izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem. Mūžīgā gaisma, lai viņam atspīd mūžam!!! Priesteru ekzekviju dziedājums par Leonarda Babāna dvēseli būs ceturtdien, 6.jūlijā, plkst. 10.00 un atvadu dievkalpojums plkst. 11.00.

Viļakas Romas katoļu draudze un prāvests Guntars Skutels

***

Draudzes svētki

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes vislielākie svētki ir Vissvētās Jēzus Sirds svētki, jo ikvienai draudzei lieli svētki ir dienas, kuru titulvārdā ir nodēvēta baznīca un tās svētie aizbildņi. Šogad Vissvētā Jēzus Sirds svētkus svinēja 23.jūnijā, šo lielo svētku datumu skaita no Lieldienām, tāpēc katru gadu Vissvētā Jēzus Sirds svētki tiek svinēti citā datumā (tāpat kā Lieldienas).

Viļakas katoļu draudzei bija iespēja izdzīvot trīs skaistas svētku dienas, piedaloties adorācijā, apmeklējot Svētās Mises, piektdien un svētdien ņemot dalību Euharistiskajā procesijā, kā arī daloties kopīgā agapē - maltītē.

23.jūnijā Viļakā viesojās jauniesvētītais priesteris Valters Vārpsalietis, pēc dievkalpojuma visiem bija iespēja saņemt īpašo svētību no jaunā priestera. Draudzes prāvests Guntars Skutels un jaunais dziedātājs Markuss Mednis kā apsveikuma dziesmu jaunajam priesterim nodziedāja dziesmu “Strūga”, atgādinot, ka priestera aicinājums ir īpašs aicinājums un ne jau visus Dievs aicina kļūt par dvēseļu zvejniekiem. 24.jūnijā visi, kuri neskatoties uz līgo nakti, bija ieradušies uz Svēto Misi, noklausījās Rīgas garīgā semināra profesora, priestera Andra Priedes izsmeļošo sprediķi par Jāņa Kristītāju piedzimšanu un viņa īpašo dzīves misiju, kas noslēdza un piepildīja Vecās derības pravietojumus un sagatavoja ceļu Jēzus atnākšanai. Simboliski saslēdzot laika ritējumu, ka pēc Jāņu dienas naktis paliek īsākas un īsākas, pēc Jēzus piedzimšanas Ziemassvētkos tās paliek garākas un garākas. 25.jūnijā draudzes prāvests Guntars Skutels draudzes locekļiem un viesiem nodeva pateicību no priestera Valtera Vārpsalieša par saviļņojošo uzņemšanu Viļakā, kurš teicis, ka šeit varējis sajust cilvēku sirds siltumu un uzsvēra, ka Vissvētās Jēzus Sirds svētki mums atgādina, ka dzīves centrā ir mūsu sirds, ko neskatoties uz dzīves vētrām, uzliktajām nastām, mēs saglabājām sirsnīgu un mīlestību pilnu sirdi pret ikvienu cilvēku. “Jo sirds ir dzīvības avots, kur mēs ņemam spēku ticēt un dzīvot tālāk. Jēzus sirds ir mūsu patvērums, Jēzus vēlas, lai mēs ieejam šajā mīlestības patvērumā. Cilvēks var darīt daudzas lietas, bet ja darbi netiks darīti no  sirds, tad augļi nebūs tik lieli, ja cilvēki ikvienā darbā ieliek sirds mīlestību, tad saņems daudz žēlastību no Dieva,” teica priesteris Guntars Skutels.


***


***

Jauniešu tikšanās Aglonā

Trešdien, 14.jūnijā Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši Līga, Emma, Kristiāns un draudzes prāvests Guntars Skutels piedalījās tradicionālajā jauniešu tikšanās, lai kopā lūgtos, atpūstos un slavētu Kungu. Aglonas Romas katoļu draudze un māsa Daniela organizēja pasākumu ar kopīgām iepazīšanās spēlēm,  Sv. Misi, kura tiešraidē tika translēta Latgales Radio ēterā, katehēzi un orientēšanās spēli pa Aglonas baziliku. Šoreiz kopā pulcējās ap 40 dalībniekiem, jauniešus visvairāk ir uzrunājusi Sv. Mise Latvijas svētvietā – Aglonas bazilikā. Nākamā tikšanās ir plānota Maltā, kur bērnus un jauniešus uzņems Rozentovas Romas katoļu draudze un priesteris Rinalds Broks. Gaidīsim ielūgumu uz šo pasākumu!!!

 

***

Višķu draudzes koris Viļakā

“Sirsnīgs paldies Višķu Romas katoļu draudzes korim par dziedāšanu Svētajā Misē 11.jūnijā Viļakā, īpašs paldies kora vadītājai Martai Bicānei un ērģelniecei Jacintai Ciganovičai. Ceru, ka Viļakas Romas katoļu draudzes koris dosies atbildes vizītē uz Višķiem. Man bija patiess prieks dzirdēt Dienvidlatgales latgalisko izrunu, ticu, ka mūsu sadarbības turpināsies. Višķu draudzes kora dalībnieki bija pārsteigti, ka Viļakā ir daudzas vietas, kuras ir nepieciešams apmeklēt un secināja, ka visu vienā reizē nav iespējams apskatīt! Viļakas draudze, gaidiet arī citus vasaras pārsteigumus un viesus, kuri apmeklēs Viļakas katoļu baznīcu šovasar,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

***


***

Baznīcu nakts Viļakas draudzē

“Vispirms pateicība Dievam! Un no sirds izsaku savu sajūsmu un sūtu pateicību visiem, kas organizēja, vadīja grupiņas, darbojās ar bērniem, pārraudzīja radošās darbnīcas, rūpējās par agapi, tīrīja, dekorēja, lūdzās, uzstājās, dziedāja un tik dažādos veidos iededzināja sirdi un juta līdzi! Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu un bija kopā garīgi! Aivaram un Ievai Lapšāniem paldies par pieskārienu dvēselei...” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Daudzajiem pasākuma Baznīcu nakts apmeklētājiem bija iespējams atklāt, kas slēpās zem interesantajiem radošo darbnīcu nosaukumiem kā "Restaurē baznīcas vitrāžu", "Satausti savu lūgšanu", "Izveido debesu iemītnieku", "Nogaršo paradīzes dzērienu" un piedalīties izzinošajās ekskursijās "Septiņas pēdas zem zemes”, "Iepazīstot debesis uz zemes" un "Uz mākoņa maliņas", kā arī dzirdēt eņģeļu balsis, sajust pieskārienu dvēselei un satikties ar Dievu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***

Maija dziedājumi Viļakas novadā

Aicinājumam uzaicināt uz maija dziedājumiem Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestu atsaucās Medņevas pagasta Loduma, Aizpurves, Viduču, Brontu, Skandīnes, Slotukalna, Lāšku, Bahmatovas ciemu iedzīvotāji, Vecumu pagasta Borisovas un Robežnieku ciemu iedzīvotāji, Susāju pagasta Geinovas, Egļevas, Ilziņu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Susāju, Svilpovas ciemu iedzīvotāji, kā arī prāvests Guntars Skutels piedalījās maija dziedājumos arī Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā un Žīguru kultūras namā, jo Žīguru ciemā nav krucifiksa.

"Esmu priecīgs, ka man bija iespēja dzirdēt autentiskus dziedājumus, ierakstīju pat dziesmas, kuru melodijas man bija mazāk zināmas vai nezināmas. Lai arī priesterim ir daudz pienākumu, man prioritāte bija iepazīt savu draudzi, ciemus, kur tie atrodas, kādi cilvēki tur dzīvo, kā saglabā ticību, kāda ir izpratne un tradīcija par maija dziedājumiem. Sagatavoju arī speciālās “značkas”, lai cilvēkiem būtu iespēja izvilkt kādu uzdevumu maija mēnesim. Iesvētīju arī divus atjaunotos krustus - Medņevas pagasta Bahmatovas ciemā un Susāju pagasta Peisu  ciemā Pateicos visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam un paši aicināja mani dziedāt kopā ar viņiem,” savas sajūtas atklāja prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Peisu ciema krusts
 Bahmatovas ciema krusts


 
 

 

 
***
 
 


Programma Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā – 2017.gada 2.jūnijā

 17.50  Baznīcas zvanu skaņas  Vienota aktivitāte visās baznīcās
18.00 Garīgās mūzikas koncerts „Eņģeļa balss skanējums” - Viktorijas Agneses Vancānes un Anastasijas Jevstigņejevas koncerts
 18.50  Svētā Mise
 Svētā Mise, dzied Viļakas Romas katoļu baznīcas koris
 19.40  Agape  Mirklis dažādu aromātu izgaršošanai

 20.00
 
Izzinošās ekskursijas

"Septiņas pēdas zem zemes”
"Iepazīstot debesis uz zemes"
"Uz mākoņa maliņas"

 21.00  Lūgšana  “Mūsu Tēvs debesīs”, vienota aktivitāte
 21.05  Radošās darbnīcas "Restaurē baznīcas vitrāžu"
"Satausti savu lūgšanu"
"Izveido debesu iemītnieku"
"Nogaršo paradīzes dzērienu"
 22.00  Dvēseles koncerts  „Mūzikas skaņu pieskāriens dvēselei” – Ievas un Aivara Lapšānu izpildījumā
23.00   Meditācijas  „Tikšanās ar Dievu”

***

Piedalies baznīcas vitrāžas logu restaurācijā!!!

 Vēl pavisam nedaudz palicis, lai Viļakas Romas katoļu baznīcā būtu restaurētas pilnībā visas logu vitrāžas.  Kopš 2004.gada Viļakas Romas katoļu draudze mērķtiecīgi strādā pie vitrāžu restaurācijas, kad izstrādāja Viļakas Romas katoļu baznīcas restaurācijas programmu. Laika posmā no 2006 -2011.gadam draudze ir piesaistījusi finanšu līdzekļi vitrāžu restaurācijai: no Valsts Kultūrkapitāla fonda Eur 32014,62 (33,62%), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Eur 10386,96 (10,91%), Valsts investīciju programmas Eur 21343,08 (22,41%), ziedojumos Eur 12440,17 (13,06 %) un 2011.gadā realizējām Leader projektu ““Gotikas rozes” – Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija” - Eur 19035,18 (20%) – pa šo laiku ir restaurētas 5 vitrāžas kreisajā pusē, 3 vitrāžas altāra daļā un viena lielāka vitrāža labajā pusē pie Sv. Jāzepa altāra. 

2017.gadā ir piesaistīti finanšu līdzekļi divu vitrāžu restaurācijai labajā baznīcas pusē - atbalstīs projekts Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" (Leader projekts, finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)). Šīs divas vitrāžas par summu Eur 24066,90 ir plānots restaurēt līdz 2017.gada beigām.

Viļakas Romas katoļu draudze piedalījās Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”, iesniedzot projektu par vienas vitrāžas atjaunošanu labajā pusē, kuras izmaksas ir EUR 12033,45. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Rietumu banka ir atbalstījusi Viļakas draudzes iesniegto projektu piešķirot tās īstenošanā Eur 5000,00 (maksimālo summu, ko paredzēja konkursa nolikums), lai pilnībā atjaunotu vitrāžu ir nepieciešams līdzfinansēt projektu ar Eur 7033,45.

Palīdzi labo nodomu īstenošanā!!! Ieliec arī Tu savu stikla gabaliņu lielajā logu vitrāžā, noziedojot kaut Eur 1,00 vitrāžas restaurācijai.

Ziedojumu konts:
Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ.nr.: 90000450413
Konts: LV55PARX0006685190018
AS Citadele banka
SWIFT kods: PARXLV22
Ziedojuma mērķis: Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācijai

***
Suitu sievas koncertā Viļakā
28.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcā dziesmās Dieva godam vienojās Latgale un Kurzeme, jo Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” viesos bija uzaicinājis suitu sievu kolektīvu no Jūrkalnes.  Koncertu atklāja Abrenītes dziedātās dziesmas latgaliešu un latviešu valodā. Kopā pāris dziesmas ar baltajām Abrenes sievām dziedāja arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.  Staltās un majestātiskās kurzemnieces -suitu sievas saviļņoja klausītājus gan Viļakas baznīcā, gan klausītājus Latvijā un pat Itālijā, kuri, pateicoties modernajām tehnoloģijām un priestera Guntara Skutela pārraidītajām tiešraidēm sociālajā tīklā Facebook, varēja sekot līdzi koncertam Viļakā.
“Jūrkalnes katoļu draudzē astoņus gadus kalpoja brīnišķīgs prāvests Andris Vasiļevskis. Pateicoties viņam mums suitos pasaule sagriezās ar kājām gaisā. Ja visu laiku baznīcā dziedāja grāmatās rakstītās dziesmas un piespēlēja ērģeles, tad vienreiz priesteris Andris sacīja, kāpēc afrikāņi var dejot, var dziedāt dažādas dziesmas baznīcā? Un viņš mums uzdeva jautājumu, kāpēc Jūs negribat dziedāt savas tautas mūziku baznīcā - domājot, suitu burdonu, suitu velkošās skaņas. Priesteris Andris teicis, ja Jūs to nevariet dziedāt Svētajā misē, tad Jūs neesiet suiti. Sākumā mēs domājām, ka prāvests no mums prasa neiespējamo, kā tas ir dziedāt baznīcā ēēeee un āaā skaņas. Pēc kāda laiciņa mēs tomēr bijām gatavas dziedāt arī Svētajā misē, mūs pat uzaicināja dziedāt Aglonā lielajā Svētajā misē.  Sākumā domājām, ko gan varēsim nodziedāt, ja mums ir tikai divas dziesmas, bet strādājām divas nedēļas katru dienu un mēs pirmo nakts Svēto misi nodziedājām, tā jau 6 gadus dziedam Aglonas svētkos. Prāvests Andris teica tā,  dziediet savu tautas mūziku un mēs sekojam prāvesta padomam. Mēs ticam un dziedam Dieva godam,” atklāja Jūrkalnes suitu sievu vadītāja Ilga Leimane.
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels saka lielu paldies visiem koncerta apmeklētājiem, arī virtuālajiem klausītājiem par labajiem vārdiem un dedzīgo atbalstu,  paldies Abrenītei par draudzības saišu stiprināšanā ar Kurzemi un suitu sievām par skanīgajām dziesmām un nebaudīšanos doties pāri visai Latvijai, lai prezentētu suitu tradicionālo dziedāšanu arī Latgalē!
 
 
 
 
***
 

Priecājaties Kungā!

Lieldienu nedēļā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apmeklēja Viduču pamatskolu, kur tikās ar 1. – 4. klases skolēniem un Viļakas pamatskolu, kur satikās ar 1. – 5. klases audzēkņiem. Prāvests bērniem pastāstīja  par Lieldienās piedzīvotajiem brīnumiem un atgādināja,  ka “Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem, un mēs esam tā liecinieki.” (Apd 3, 15) un aicināja priecāties – “Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!” (F 4, 4) Prāvests dāvināja bērniem prieka dāvanas!

 ***Kristus ir Augšāmcēlies!

“Priecīgus, dedzīgus, sirsnīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Pateicos Viļakas un Liepnas Romas katoļu draudzes locekļiem un ikvienai personai, kura iesaistījās, lai Lielās nedēļas svētkus mēs visi kopā izdzīvotu īpašā vienotībā un īpaši skaisti, paļāvībā un ticībā Dievam! Paldies visiem, kuri piedalījās baznīcas sakopšanas talkās un svētku dekorāciju sagatavošanā. Paldies visiem, kuri piedalījās Krusta ceļā Lielajā piektdienā pa Viļakas pilsētu! Paldies visiem, kuri lūdzās pie Jēzus kapa un paldies visiem, kuri bija liecinieki Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilijā!” pateicās Viļakas, Liepnas katoļu draudžu prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
***


 

 Tikšanās Žīguru pamatskolā un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

Mēs lūdzam, dāvā mums garu, kas atsakās no tieksmes uz ļaunu. Dāvā mums tīru sirdsapziņu un patiesas domas. Dāvā mums sirdi, kas Dieva un cilvēku mīlestības piepildīta. Amen.” /no koptu liturģijas/. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels gavēņa laikā apmeklēja Žīguru pamatskolu, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, lai tiktos ar bērniem un jauniešiem un pastāstītu par Lieldienu svētkiem, ka Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, kur Jēzus mira par mūsu grēkiem un augšāmcēlās, lai mēs dzīvotu mūžīgai dzīvei. Prāvests ir priecīgs tikties ar bērniem, lai atbildētu uz viņu jautājumiem. Bērniem par šīm tikšanās reizēm atgādinās nelielas dāvaniņas.


***

 

Krusta ceļš Viļakas pilsētā

Aicinām Viļakas katoļu draudzes locekļus, Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājus, ikvienu interesentu doties krusta ceļā pa Viļakas pilsētu, kas notiks Lielajā piektdienā 14.aprīlī.

Sākums plkst. 18.30 Eržepoles ielā  61 (no Viļakas pareizticīgo baznīcas).

***
 

Sakopjam baznīcas teritoriju!

Marta beigās un aprīļa sākumā Viļakas katoļu draudzes ticīgie centīgi sakopa teritoriju ap Viļakas katoļu baznīcu. “Liels paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem! Kopā mēs varam paveikt daudz! Pateicos par piedalīšanos pavasara talkās! Aicinu arī turpmāk būt tik pat atsaucīgiem, lai baznīcas teritorija būtu sakopta arī vasaras sezonā”, pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***
 

Pieminam komunistiskā genocīda upurus

24.martā Vecumu stacijā pie piemiņas vietas un Viļakas kultūras namā  notika pasākums komunistiskā genocīda upuriem, kuri 1949.gada 25.martā tika izsūtīta uz Sibīriju.  Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās,  rezultātā no Baltijas valstīm 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. Pateicoties ticībai Dievam un patriotismam pret dzimteni, izsūtītie atgriezās mājās Latvijā. Ar rakstu par piemiņas pasākumu, aicinām iepazīties Viļakas novada pašvaldības mājas lapā.

***
 


Nomodā par Latvijas brīvību

2. martā Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā, pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, Viļakas novada pašvaldības darbinieki, Viļakas novada iedzīvotāji, delegācijas no Viļāniem, Rēzeknes, Preiļiem un citiem novadiem, viesi no Rīgas un tālākie pasākuma dalībnieki no Ventspils, lai piedalītos Stompaku kaujas atceres pasākumā un pēc izglītojošām lekcijām dotos uz Stompaku kauju norises partizānu mītnes vietu dabas liegumā “Stompaku purvi”. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels uzsvēra, ka baznīcas pamatvērtības ir brīvība, mīlestība, tiesības ticēt, pielūgt Dievu, būt saimniekam savā zemē un to apstrādāt. Lai cik ilgi cilvēki pastāvētu uz zemes, grēcīguma dēļ vienmēr būs kara draudi. Bet cilvēki ir aicināti augt savstarpējā mīlestībā. Ar rakstu un foto galeriju iepazīties šeit.

***
 

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurēs divus vitrāžu logus

Viļakas Romas katoļu draudze turpinās restaurēt vitrāžu logus katoļu baznīcā. Ir saņemts atbalsts Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" īstenošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošinās Viļakas novada dome no pašvaldības 2017. gada budžeta. Projektu realizēs līdz šī gada beigām.
Restaurācijas darbus veiks SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks. Viļakas Romas katoļu draudze pateicas visiem vitrāžas darbu atbalstītājiem, jo vitrāžu restaurāciju uzsāka 2004. gadā, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, ziedotāju un pašvaldības atbalstu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem, piesaistot projektu un ziedotāju atbalstu, izdosies restaurēt visus vitrāžas logus Viļakas Romas katoļu baznīcā.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

***
 

Bērni un jaunieši iemīlēja Ludzu

Sestdien, 4. februārī, notika bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās, kuru organizēja Ludzas Romas katoļu draudze un māsas no Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē, kurā piedalījās ap 150 dalībnieku no Ludzas, Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Daugavpils un Krāslavas Romas katoļu draudzēm.  Jautrajās iepazīšanās spēlēs, interesantajās meistardarbnīcās, mierīgajā Tezē lūgšanā un Svētajā Misē piedalījās arī 14 Viļakas katoļu draudzes bērni un jaunieši, un priesteri Guntars Skutels un Felikss Šneveļs. Skatīt pasākuma foto galeriju.


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583

PRĀVESTS - Guntars Skutels, tālr.:29522542