Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 27074724
https://www.facebook.com/pages/Viļakas-Jēzus-Sirds-Romas-katoļu-draudze/


 Bērnu sagatavošana Grēksūdzei un Pirmajai svētajai Komūnijai: svētdienas skolā, kuru vada katehētes. Skaties draudzē kalpo

Kopā ar Dieva Māti lūgties savās mājās
Skaties: Dieva Mātes svētceļojums

Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam tālr.: 27074724.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo

Lielā talka. 25.aprīlī pl.9.00 (pēc Sv.Mises). Sakopsim Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas teritoriju. Līdzi lūdzu paņemt darbarīkus (cimdus, grābekļus u.c). Pēc talkas neliela agape (kopīga maltīte).


Svētā Pio lūgšanu grupa. Tikšanās notiek katra mēneša 23. datumā pl. 19.00 Kultūras un radošo industriju centrā (bijušajā klostera ēkā) Klostera ielā 1, Viļakā. Info:29337746 Dzintra Ruļuka dzintra.ruluka@inbox.lv


Kino vakars. Sestdien, 25.aprīlī pl.18.00. Filma „Trash” ar konkursu, bijušajā klostera ēkā. Filma krievu valodā. Ieteicamais vecums no 16 gadiem. Organizē Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes misionāri.
Svētās Mises maijā un jūnijā:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

                     18:00 sv. Mise klosterī

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā

Skaties: aktualitātes

Pilnas atlaidas mūsu baznīcā var saņemt līdz 2016.g. 2.februārim - sakarā ar konsekrēto personu gadu Baznīcā.
Tālāk skaties konsekrēto personu gads

Daļējas atlaides var saņemt Rēzeknes katedrālē un Aglonas bazilikā - sakarā ar Terra Mariana jubilejas gadu (2015.g.).
Tālāk skaties Terra Mariana