Lai ir slavēts Jēzus Kristus!


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 27074724
https://www.facebook.com/pages/Viļakas-Jēzus-Sirds-Romas-katoļu-draudze/

ZĒLSIRDĪBAS DURVIS VIĻAKĀ!
 Sakarā ar Žēlsirdības gadu mūsu baznīcā var katru dienu saņemt pilnas atlaidas. Skaties šeit Pilnas atlaidas

Žēlsirdības gada durvju atvēršana Viļakas Jēzus Sirds baznīcā notika svētdien 13. decembrī, plkst.11:00.


Bērnu Pirmā svētā Komūnija 22.maijā pl.11:00.
Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam tālr.: 27074724.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo

Svētā Pio lūgšanu grupa. Tikšanās parasti notiek katra mēneša 23. datumā pl. 19.00 Kultūras un radošo industriju centrā (bijušajā klostera ēkā) Klostera ielā 1, Viļakā.
Svētās Mises maijā un jūnijā:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

                     18:00 sv. Mise klosterī

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā


Vairāk informāciju: aktualitātes

KAPUSVĒTKI 2016 skaties: kapusvētki