Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 27074724
https://www.facebook.com/pages/Viļakas-Jēzus-Sirds-Romas-katoļu-draudze/

4. un 5. aprīlī jāpaņem sev līdzi maltīte un ūdens, lai pasvētītu pēc Mises.

Lielais Krustaceļš sveču gaismā Viļakas pilsētā 3.aprīlī sākas pl.19.30 pie Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas. Lūdzam paņemt sveci.

 Viņš tiem sacīja: "Klausieties Mani visi un saprotiet!" (Marka 7,14)

Lielā gavēņa Bībeles stundas katru piektdienu pēc sv. Mises, kas ir pl.16:30 draudzes mājā Parka iela 5B. Aicināts ikviens.

LASĪT, PĀRDOMĀT, IEPAZĪT

Dieva Vārdu gavēņa laikam.

Pirmā tikšanās 27. februārī


Bērnu sagatavošana Grēksūdzei un Pirmajai svētajai Komūnijai: svētdienas skolā, kuru vada katehētes. Skaties draudzē kalpo

Kopā ar Dieva Māti lūgties savās mājās
Skaties: Dieva Mātes svētceļojums

Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam tālr.: 27074724.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo


Dievkalpojumu kārtība Lielajā Gavēnī un līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

                     18:00 sv. Mise klosterī

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā

Tālāk skaties aktualitātes

Pilnas atlaidas mūsu baznīcā var saņemt līdz 2016.g. 2.februārim - sakarā ar konsekrēto personu gadu Baznīcā.
Tālāk skaties konsekrēto personu gads

Daļējas atlaides var saņemt Rēzeknes katedrālē un Aglonas bazilikā - sakarā ar Terra Mariana jubilejas gadu (2015.g.).
Tālāk skaties Terra Mariana