Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sia lodato Gesù Cristo!

Notiek labiekārtošanas darbi
“Sirsnīgs paldies visiem cilvēkiem, kuri piedalījās pirmajos Viļakas katoļu baznīcas teritorijas labiekārtošanas darbos. Paldies visiem, kuri dalījās ar kostu stādiem, lai taptu jaunas dobes pie centrālā ieejas celiņa. Esam uzsākuši teritorijas labiekārtošanu un darbi turpināsies arī nākotnē! Pateicība Dievam par labdariem un labas gribas cilvēkiem, kuri ar lūgšanām, labām domām un darbiem atbalsta draudzes saimniecisko darbību,” informēja Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

***

Draudzes pavasara ekskursija

13.maija rītā Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi un draudzes draugi devās ikgadējā pavasara ekskursijā, lai iepazītos ar Latgales dievnamiem.  Izbraukuma laikā bija iespējams apmeklēt Bikovas (Gaigalavas) Vissvētākās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcu un satikties ar prāvestu Ivaru Viguli, kurš savulaik 7 mēnešus ir kalpojis Viļakas katoļu baznīcā. Pr. Ivars bija ļoti priecīgs satikt pazīstamus cilvēkus no Viļakas, Medņevas un Žīguru pagastiem.

Apmeklējot Roberta Mūka muzeju Galēnos, bijām pārsteigti par apdāvināto Robertu Mūku (īstajā vārdā Roberts Avens), kurš nāk no Galēniem un ir bijis dzejnieks, filozofs un reliģiju pētnieks. Otrā pasaules kara laikā iesaukts leģionā un tā 1943. gadā nokļuva Vācijā, visu laiku cerēja, ka dzīve trimdā ir „pagaidām” un loloja cerības uz drīzu atgriešanos dzimtenē.  Vēlāk studējis Beļģijā un emigrējis uz ASV. Un tikai 1998.gadā Dievs bija lēmis viņam atgriezties Latvijā. Nebija dienas, kad Roberts nestrādāja pie kādas grāmatas vai pētījuma. Daudz pētījis pasaules reliģijas un būvējis sadarbības tiltu starp Rietumu un Austrumu reliģijām.

Interesanti, ka Riebiņu novadā 10 -15 km attālumā viena no otras atrodas Vidsmuižas Svētā gara Romas katoļu baznīca, Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca un Pieniņu Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca. Vidsmuižas Svētā gara Romas katoļu draudzes prāvests Aivars Kursītis atklāja, ka Riebiņu novada iedzīvotājiem ir lielas izvēles iespējas, kur doties svētdienā uz Sv. Misi. “Ir cilvēki, kuri izvēlas doties uz agrāko Sv. Misi plkst. 9.00 Viļānos, citi katru svētdienu apmeklē citu baznīcu. Mūsdienās cilvēki ir mobili un izvēlas saviem plāniem pa ceļam esošo baznīcu. Tas, protams, ir grūtāk prāvestam strādāt un veidot draudzes kodolu,” kalpojuma pieredzē dalījās pr. Aivars Kursītis.
Dienas noslēgumā Viļakas draudzes svētceļnieki piedalījās Fatimas Dievmātes svētkos Viļānu Sv. Erceņğeļa Miķeļa baznīcā, ņemot dalību Sv. Misē un procesijā Fatimas Dievmātes godam. Viļānu draudzes prāvests Rinalds Stankevičs, uzrunājot tautu sprediķī, atklāja, kā radušās Fatimas Dievmātes svētku svinības Viļānos. Pirms 95 gadiem – 1922.gada 13.maijā Viļānu baznīcā izcēlās ugunsgrēks, gandrīz viss, kas bija no koka, sadega, taču 169 gadus vecais koka krusts, ne ar kādām ķimikālijām neapstrādāts, brīnumainā kārtā nesadega, pret to uguns bija bezspēcīga. Šo zīmi iztulkoja kā Dievmātes aizsardzību un tā 13.maijā sāka svinēt pateicības svētkus Dievmātei, vēlāk uzzināja arī par notikumiem Fatimā. Dievmāte nāk uz zemes, lai atgādinātu, ka cilvēkiem ir jālūdzas, jādzīvo kristīgi un jāpateicas Dievam! Pateicība Dievam par mīlestības piepildīto dienu Viļakas svētceļniekiem! Deo gratias!

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: Vineta Zeltkalne un prāvests Guntars Skutels

 
 
 
 
***

Maija dziedājumi


***
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Veramente Gesù è risorto!
 
 
 
 
 
***
Krustaceļš 2019.
Esot vienotam ar to, kam sāp, aizmirstas tas, kas pašam kaiš... #vilakaskatolubaznica #venerdisanto #viacrucis #belleza
***

***

Pūpolsvētdiena Viļakā
14.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcā ticīgie pulcējās uz svētdienas Sv. Misi, lai  svinētu Lielās nedēļas sākšanos ar Jēzus majestātisko ierašanos Jeruzalemē, kur Jēzum klāja ceļu ar palmas zariem, bet Latvijā ir tradīcija klāt ceļu ar pūpoliem un pūpolu zariem. Lielajā nedēļā Viļakas katoļu draudzē kalpos seminārists Lauris Kārkls.
“Mēs visi vēlamies ņemt dalību Kristus dzīves notikumos, kāds varbūt tikai kā skatītājs, kāds dedzīgi piedaloties, kāds paslēpjoties pūlī, kāds, kas ar sajūsmu saucot pie ieejas pilsētā, sagaidot Kristu. Šie svētki ir daudz svarīgāki nekā Ziemassvētki, jo ir ticības centrs. Kristus uzkāpj uz krusta, lai mirtu par mūsu grēkiem. Dievs nokāpj līdz cilvēciskajam līmenim, lai pēc tam paceltu cilvēku debesu augstumā. Mēs esam aicināti dzīvot ar mugurkaulu attiecībās ar Dievu.  Mēs vēlamies izdzīvot Dieva dzīvi, pat ja neizjūtam Dieva darbību savā dzīvē. Esam aicināti “nemest ar akmeni”, esam aicināti palikt tikai krusta pakājē, apliecinot ticību krustā piekaltajam. Aicinu atcerēties, ka Dievam pieder gala vārds, katru gadu izdzīvot Lieldienu laika liturģiju, mēs kaut mazu solīti pietuvināmies Dievam.  Svētais Dievs apžēlojies par mums! Lai mums svētīgs šis klusais nedēļas laiks, paliekot tuvākiem Dievam un tuvākajiem!” sirsnīgi aicināja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Gavēņa laika dziesmu koncerts Viļakā

13.aprīlī trīs koncertus vienā dienā trīs dažādās baznīcās: Baltinavas, Šķilbēnu un Viļakas Romas katoļu baznīcās - sniedza Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Etnomuzikoloģijas klases studente  Ilze Cepurniece, sievas no Upītes:  Daina Slišāne, Ligita Spridzāne, Irēna Keiša, Līvija Supe, Valentīna Keiša, Iveta Logina, jaunais Upītes puisis Domeniks Slišāns un draugi no Briežuciema Aija Logina un Diāna Logina.
Upītes dziedātājas ar Ilzi Cepurnieci iepazinās pagājušā gada simtgades dziesmu un deju svētkos Rīgā, kur 2.jūlijā kopā dziedāja Garīgo dziesmu koncertā Rīgas Domā. Pateicoties šim garīgās mūzikas koncertam, Ilze Cepurniece, kura nāk no Dienvidlatgales Vanagu ciema (kas atrodas starp Līvāniem un Preiļiem), sadraudzējās ar Upītes dziedātājām.
Upītes tradicionālie dziedātāji kopā ar draugiem 13.aprīļa koncertā kopā dziedāja dziesmas no vecās grāmatas jeb 18.gadsimtā tapušās dziesmas, kuras savulaik ir dziedājuši mūsu senči, un no jaunās grāmatas jeb 20.gadsimta dziesmas, kuras šobrīd ikdienā dzied baznīcās Latgalē. “Dievs dara stiprus ar dziesmām, lūgšanām un dvēseles atvērtību,” atgādināja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
Lielākais ilgtermiņa ieguvums ir tas, ka kopīgā koncertā dziedāja pieredzes bagātās Upītes etnogrāfiskā ansambļa sievas ar jaunajām sievām un meitām. Un pats galvenais, ka visas koncertā iesaistītās puses ir gandarītas par izveidojušos sadarbību un ir gatavas šo sadarbību uzturēt arī nākotnē.  Dziedātāja Valentīna Keiša aicināja, ka visiem jāsatiekas maija mēnesī, lai mācītos kopā citas, skaistas Dieva dziesmas, ko maija mēnesī dziedam Dievmātes un Dieva godam. 

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: Andris Slišāns un Vineta Zeltkalne

***
***

Baznīcas teritorijas sakopšanas talka
“Pateicība Dievam! Deo gratias! Paldies visiem Viļakas Romas katoļu draudzes locekļiem un visiem labas gribas cilvēkiem par piedalīšanos talkā! Paldies visiem, kuri rūpējas, lai mūsu Ziemeļlatgales pērle mirdzētu! Paldies vairāk kā 50 talciniekiem, kuri piedalījās 6.aprīļa talkā, lai sakoptu vidi ap baznīcu! Paldies visiem, kuri lūdzās par draudzes saimniecisko darbu norisi! Nesatraucieties, ja netikāt 6.aprīlī, sakopšanas darbi turpināsies arī nākotnē,” pateicībā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

***

***

Aicinām piedalīties aptaujā
Viļakas Romas katoļu draudze organizē aptauju Viļakas Romas katoļu draudzes locekļiem, atbalstītājiem un visiem pakalpojumu izmantotājiem, lai noskaidrotu, kā uzlabot pakalpojumu pieejamību, sasniedzamību un kvalitāti, kā organizēt svarīgākos veicamos saimnieciskos un mākslinieciskos darbus Viļakas Romas katoļu baznīcā. Aicinām anketu aizpildīt elektroniski, sekojiet saitei  https://form.jotformeu.com/90662392217357.

Aptauja norisināsies no 2019.gada 8.marta līdz 21.martam. Anketa ir anonīma, rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties Viļakas Romas katoļu draudzes lapā internetā.

Paldies par atsaucību!

***

Pelnu diena – sākās lielais gavēnis
“Šogad 6.martā ar pelnu kaisīšanu uz ticīgo galvām sākās lielais gavēnis.  Pelnu kaisīšana ir arī ārēja apņemšanās zīme tam, kurš nožēlo savus sliktos darbus un veic atgriešanās ceļu pie Kunga.  Gavēņa laiks ir. intensīva treniņa laiks. Tas mums māca, kas ir atgriešanās un kā iegūt atgriešanās garu, kā mainīties, pieaugt labajos darbos un mīlestībā. Tas mūs sagatavo un ved mūs uz garīgu atdzimšanu, uz Lieldienām. Šajā laikā ikviens no draudzes ir aicināts lūgties par baznīcas saimnieciskajiem darbiem. Tāpat, lai piepildītu dvēseli un dzīvotu attiecīgā noskaņā katru piektdienu baznīcā plkst 17:00 ir krustaceļa lūgšana. Novēlu visiem, lai labs mīlestības treniņš!” Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Dieva mīlestības piepildīti svētki Viļakas katoļu draudzē
5.martā Viļakas Romas katoļu draudze, viesi un ciemiņi pulcējās kopā, jo svinēja 6. ALFAS kursu izlaidumu un aizgavēni, ieklausījās liecībās un priecājās par skaisto Daiņa Skuteļa un koncertmeistares Gunas Kises koncertu.
Pasākuma sākumā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels atklāja, ka šīs ALFAS norise sākumā parādījās kā divas lielas nulles, likās, ka ALFA šoreiz nenotiks, jo bijušajā klostera zālē atradās starptautiska izstāde un draudze nevarēja izdomāt citas piemērotas telpas ALFAS norisei. Bet Dievam bija risinājums, jo priesteris Guntars tika uzaicināts par lektoru uz ALFA kursiem Gulbenē, kuri notika Gulbenes novada domē. Pateicoties šim notikumam, priesteris Guntars saprata, ka arī Viļakā ALFA varētu notikt Viļakas novada domē. “Liels paldies Viļakas novada domei par šo iespēju, par mājīgajām telpām, par pacietību un sapratni. Liels paldies bērnības draugam Dainim Skutelim, kurš atrada laiku, lai atbrauktu uz Viļaku, un Guna Kisei, kura piekrita iesaistīties negaidītā kopprojektā,” pateicās prāvests Guntars Skutels.
Sirsnīgajās 11 tikšanās no decembra sākuma līdz februāra beigām ALFAS kursa dalībniekiem bija iespējams noklausīties 10 interesantas lekcijas, kuras vadīja priesteri Māris Laureckis, Guntars Skutels, Arnis Maziļevskis, Andrejs Mediņš, mācītājs Ilgvars Matīss, Inese Lietaviete, Žanna Maksimova, Janīna Lapsa, Regīna Sergejeva un Astra Balode. Šajās tikšanās bija gaidīts ikviens, lai piedzīvotu satikšanos ar Dievu, veidotu attiecības ar cilvēkiem, iepazītos, sadraudzētos un turpinātu kopīgi darboties Dievam par godu. “ALFA apmācības mums šogad bija ļoti sirsnīgas. Liels paldies cilvēkiem, kuri lūdzās mājās, lai mums ALFA kurss noritētu veiksmīgi. Šogad mums lūdzēju bija vairāk nekā citus gadus, tas patiešām deva spēku, Svētā Gara pieskārienu visiem, kuri darbojās, lai izveidotu skaistus un mīlestības piepildītus vakarus,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes vecākā Inita Raginska.
Inese Petrova atklāja kursos iegūto:  “”Ņemot mēs sasildām tikai plaukstas, bet dodod mēs sasildām arī sirdis,” saka filozofs Laodza. Šo trīs mēnešu laikā esam sasildījuši gan sirdis, gan dvēseles, esam guvuši pieredzi, mīlestību, prieku, piedzīvojuši prieka asaras. Tas bija tā vērts”.
Koncerta mākslinieki, aicināja pateikties Dievam par dotajiem talantiem. “Aicinu veltīt Dievam koncertu, notikumu, pasākumu, tad tas noteikti izdosies. Jo vairāk ej pie Dieva, jo vairāk redzi, cik tāls ceļš ejams,” liecināja Guna Kise.
Paldies visiem, kuri 5.marta pasākumu padarīja par Dieva mīlestības svētkiem uz Zemes!
Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: pr. Guntars Skutels un Vineta Zeltkalne


***

***

Sveču diena Viļakā

2.februārī Romas katoļu baznīca atzīmē Kunga prezentāciju templī jeb Sveču dienu.
“Gaisma ir katra cilvēka rokās. Šodienas evaņģēlija lasījumā ir parādītas divas personas Anna un Simeons, kuri ir paraugs mums visiem, ka pacietība atmaksājas. Dievs atmaksās tiem, kuri ir uzticīgi ticībā. Lai kādi laiki būtu baznīcā, kādi pārbaudījumi, vai  kādi prāvesti nāktu, mums ir jābūt stipriem ticībā Dievam un būšanai baznīcā ir jākļūst par mūsu sirdslietu. Sveces liesmiņa liek aizdomāties par garīgajām vērtībām. Baznīcā gadsimtu laikā ir mainījušās daudzas lietas, bet tikai svece ir tā, kas ir palikusi nemainīga. Lai notiktu dievkalpojums, ir jābūt iedegtai vismaz vienai, dzīvai sveces liesmiņai. Svece pavada cilvēku dzīves gaitā. Arī, kad mēs lūdzamies, īpašu noskaņojumu rada Baznīcas sveces liesmiņa. Arī mēs vēlamies pieņemt Jēzus gaismu, pat, ja pasaules ļaunuma vēji nodzēsīs pēdējo sveces liesmu, tomēr es vēlos palikt liesmā, sildīt sevi un savus tuvākos, un iet pie Dieva uz mūžīgo pestīšanu un gaismu. Aicinu piepildīties ar šo gaismu un aiznest to uz savām mājām, darbavietām!” sacīja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Mūsu sirds cilvēks
26.janvārī Preiļu kultūras namā biedrība “Asmu latgalīts” pasniedza Atzinības rakstus 54 nominantiem 8 nominācijās LATGALES GADA AKTĪVĀKAIS JAUNIETIS, LATGALES GADA AKTĪVĀKAIS SENIORS, LATGALES GADA ĢIMENE, LATGALES GADA LABĀKAIS LAUKSAIMNIEKS “SAVAS ZEMES SAIMNIEKS”, LATGALES GADA UZŅĒMĒJS “PAR IEGULDĪJUMU LATGALES TAUTSAIMNIECĪBAS IZAUGSMĒ”, LATGALES KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA SAGLABĀTĀJS, LATGALES GADA SIRDS CILVĒKS un PAR MŪŽA IEGULDĪGUMU.
Nominanta godu nominācijā LATGALES GADA SIRDS CILVĒKS saņēma Viļakas, Liepnas un Kupravas Romas katoļu draudžu prāvests Guntars Skutels un Bēržu, Augustovas, Rugāju un Krišjāņu draudžu prāvests Oļģerts Misjūns.

***

Sveicam svētkos

Sveicam baznīcas ilggadējo kalpotāju Vitāliju Loginu 70.gadu dzīves jubilejā. Lai Dievs dod izturību un spēku arī turpmāk veikt kalpojumu Dieva godam. Lai veselības, miera un citas žēlastības ir pārpilnībā. Sveicam pr. Fēliksu Šnevelu aizbildņa vārda dienas svētkos! – sveic Viļakas Romas katoļu draudze un prāvests Guntars Skutels.

Foto: pr. Guntars Skutels

***


Svētku skaistums ir  redzams baznīcā līdz Sveču dienai
Kristus svētku laiks baznīcā noslēdzies 13.janvārī, lai gan šo svētku skaistums būs jūtams un redzams baznīcā līdz pat 2.februārim- Sveču dienai. Šie svētki daudziem asociējas ar dāvanām. Ne velti Kristus piedzima, lai būtu dāvana mums visiem un it sevišķi vismazākajiem un neaizsargātajiem. Mēs katrs pasniedzam dāvanas un vēlamies tās saņemt. Ar Viļakas katoļu draudzes atbalstu kaimiņu mājā- sociālajā aprūpes centrā 9.janvārī notika Jaunā gada pirmais dievkalpojums un pēc tā negaidīti ieradās arī svētais Nikolajs jeb salavecis ar savām dāvanām. Mājas iemītniekiem tas bij' negaidīts pārsteigums. Tika gan dejots, gan dziedāts, gan smiets un daudz dzejoļu deklamēts. Un katrs, kas bij' ieradies uz dievkalpojumu saņēma arī kādu gardu dāvaniņu. Šajā brīdī daudziem likās, ka atveras debesis un sniega vietā pāri visiem kopā sanākušajiem klājas miers un prieks! Lai mums visiem izdodas izdzīvot šo Kristus piedzimšanas svētku laiku gan ar dāvināšanas prieku, gan ar sevis dāvināšanu savam tuvākajam, it īpaši mazākajam un neaizsargātajam. Paldies Viļakas draudzes  ticīgajiem  par  sarūpētajām gardajām dāvanām!

Teksts un foto: Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels

***

No sirds uz sirdi

Šogad Viļakas katoļu baznīca bija ietērpta ļoti aristokrātiskā un krāšņā rotā. Baznīcas iekšpuse patīkami lika ielīksmoties sirdij, jo to rotāja vēl neredzēti lampu dekori, gan arī balti, stalti un gaismiņu pilni Ziemassvētku koki uz altāriem un uz augšu tiecošās no katras kolonas sniegbaltas atlasa lentes. Baznīcas dārzs iemirdzējās vēl neredzētā skaistumā, kas dažu brīdi lika pat apstāties nejaušam garām braucējam. Lai gan ir nedaudz žēl, ka nācās pieņemt smagu lēmumu- atbrīvot baznīcas dārzu no bīstamajiem kokiem. Toties tas ir ļāvis “uzziedēt” neogotikas rozei ziemā un jau no tāluma pie baznīcas lielajām durvīm ir saredzama dekorācija no Itālijas. Tā ir aina no Jēzus dzimšanas notikuma, kur ir redzams bērna, mātes Marijas un audžutēva Jāzepa un trīs eņģeļu atveids no elektrisko lampiņu lentas. Izmantotā lenta šim dekoram ir apmēram 200 m gara un sastāv no 2 gabaliem. Dekorācijas izmērs ir apmēram 7 metri garumā un nepilni 3 metri augstumā. Pie šīs ainiņas ir izvietotas četras dzīvnieku siena – sūnu skulptūras, ko ir darinājusi Balvu teritoriālā invalīdu biedrība. Liela pateicība viņiem par to! Un šis skaistums priecēs mūs visus līdz pat Sveču dienai, 2.februārim (ieskaitot).  

Šī elektrisko spuldzīšu lentu dekorācija nav rūpnieciski ražota, tā ir atvesta no Itālijas pilsētas Kaorles, kur to izgatavojis Jānis Lukketta (Džovanni (Giovanni Lucchetta)). Viņš ir 65 gadu vecs ģimenes tēvs un tā ir viņa brīvā laika aizraušanās, lai stiprinātu savu ticību Dievam un dāvinātu prieku citiem. Tas ir īpašs stāsts, kā tas viss sākās un cik daudz vietās viņa skaistie darbi ir redzami. Liels gandarījums, ka beidzot viņa darbi ir nonākuši arī līdz Latvijai. Viņa tehnika ir vienkārša- tiek atrasts skaists zīmējums, tas pārkopēts uz rūtiņu papīra vai uz liela kartona un pēc tam ar lielu pacietību un mākslinieka dvēseli elektriskā lenta tiek piestiprināta pie metāla kvadrātveida žoga. Elektriskā lampiņu lenta netiek griezta, bet tajās vietās, kur nav nepieciešams, lai spīdētu, tā tiek aptīta ar melnu, necaurspīdīgu līmlentu. Tas ir smalks darbs, bet rezultāts ir iespaidīgs un acīm tīkams. Tādā veidā pēdējo 30 gadu laikā ir tapuši apmēram 150 darbu. Pagājušajā gadā Kristus dzimšanas svētku laikā Viļakas katoļu baznīcas vārtus rotāja viņa radīts 3x4 metru liels eņģelis. Šogad tas ir “aizlidojis” uz Liepnas katoļu draudzi un tur ir redzams no plkst. 16:00 līdz 22:00 un viņa dvīņubrālis rotā Baltinavas katoļu baznīcas torni. Viņa lielākais darbs ir Udines slimnīcai Itālijā izveidotā 15 metru garumā un 6 metru augstumā Betlēmītes aina, izmantojot, apmēram, puskilometra garas elektrisko spuldzīšu lentas!!!

Jāpiemin arī viņa līdzaizraušanās - tēlot Ziemassvētku vecīti un dāvināt viņa paša komandas sarūpētās dāvaniņas visiem slimnīcās un aprūpes centros mītošajiem dažādās apkārtesošajās pilsētās. Un viņa lielais sapnis ir apciemot Latviju un paviesoties Latgalē, kur viņa darbi ir guvuši tik ļoti lielu ievērību.

Paldies no visas sirds dedzīgajai 20 cilvēku lielajai komandai, kas, spītējot aukstumam un citām grūtībām, nežēlo sevi, lai kādam atnestu sirds siltumu caur šo skaistumu un slavētu Dievu. Un ir labi, ka mums tādu vietu kļūst vairāk ... no sirds uz sirdi...

Jaunajā 2019. gadā ir paredzēts turpināt baznīcas apkārtnes sakopšanas darbus. Turpināt piesaistīt finansējumu vitrāžu restaurācijai virs trīs ieejas durvīm baznīcā, meklēt līdzekļus baznīcas jumta restaurācijai, jo diemžēl tas ir diezgan bēdīgā stāvoklī. 2018.gada noslēgumā saņēmām SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” izstrādāto jumta restaurācijas programmu, kas ir saskaņota arī Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē. Šogad ir paredzēti vismaz divi ērģeļmūzikas koncerti ar starptautisko mākslinieku piedalīšanos un vairāki koncerti ar vietējo mākslinieku dalību, turpināsim draudzes iesāktās aktivitātes un veiksim saimnieciskos darbus, lai aristokrātiskā baznīca – Ziemeļlatgales pērle tiktu labi saglabāta nākamajām paaudzēm un dotu atveldzi ikvienai dvēselei, kas to lūdz...  

Teksts un foto: Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels

***

Viļakas katoļu baznīcas rotājumu novērtē Latvijā

"Ir noslēdzies skatītāju balsojums Baznīcu nakts foto konkursā "Pošam visu greznā rotā". No sirds pateicamies katram autoram, kurš iesūtīja fotogrāfijas. Vislielāko atsaucību guva betlēmīšu foto galerija. Apsveicam uzvarētājus katrā no nominācijām!
1) Betlēmīte, (Jēzus bērniņa dzimšanas aina) Vinetas Zeltkalnes fotogrāfētā Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas gaismas betlēmītes bilde – 193 balsis.
2) Adventa vainags, Guntara Skutela fotogrāfētais Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas Adventa vainags – 51 balss.
3) Ziemsvētku egle, Daiņa Pušļaka fotogrāfētā Aglonas bazilikas Ziemsvētku egle – 23 balsis.

Atgādinām, ka Ziemsvētku foto konkursa mērķis bija dalīties ar Adventa un Ziemsvētku gaišumu un prieku, kopīgi rādīt un skatīt Ziemsvētku rotas daudzveidību Latvijas baznīcās," informē Baznīcu nakts komanda Facebook lapā.

***

Sveicieni Zvaigznes dienā!
Lai cauri dzīves mākoņiem, mums izdodas katram ieraudzīt savu zvaigzni, kas uz apsolīto Laimi ved! Āmen! - pr.Guntars Skutels.

***


Laimīgu Jauno 2019.gadu!
Priekā un svētībā! Debesīgu visu 2019.gadu! #happienewyear #felicenuovoanno #laimigujaunogadu2019 - pr.Guntars.