Lai ir slavēts Jēzus Kristus!


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 27074724
https://www.facebook.com/pages/Viļakas-Jēzus-Sirds-Romas-katoļu-draudze/

V.Eks. Bīskaps Jānis Bulis jau 25 gadi bīskapa kārtā. Pateicības sv. Mise pl.12:00 27. jūnijā 2016. g. Rēzeknes katedrālē.

ZĒLSIRDĪBAS DURVIS VIĻAKĀ!
 Sakarā ar Žēlsirdības gadu mūsu baznīcā var katru dienu saņemt pilnas atlaidas. Skaties šeit Pilnas atlaidas

Žēlsirdības gada durvju atvēršana Viļakas Jēzus Sirds baznīcā notika svētdien 13. decembrī, plkst.11:00.


Bērnu Pirmā svētā Komūnija 22.maijā pl.11:00.
Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam tālr.: 27074724.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo

Svētā Pio lūgšanu grupa. Tikšanās parasti notiek katra mēneša 23. datumā pl. 19.00 Kultūras un radošo industriju centrā (bijušajā klostera ēkā) Klostera ielā 1, Viļakā.
V.Eks. Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija Viļakā notiks 24. jūlijā. Sv. Mise Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā pl.11:00. Pēc sv. Mises euharistiskā procesija.


Svētās Mises jūnijā:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā


Jūnijā, jūlijā un augustā svētās Mises klosterī nenotiks.


Vairāk informāciju par dievkalpojumu kārtību: aktualitātes

KAPUSVĒTKI 2016 skaties: kapusvētki


LATGALES KATOĻU DRAUDŽU

BĒRNU UN JAUNIEŠU

TIKŠANĀS VIĻAKĀ

1.jūlijā pl. 12.00

Reģistrācija:

Kultūras un radošo industriju centrā, Viļakā, Klostera ielā 1 (klostera ēka)

Dalības maksa: 3 eiro

Pieteikšanās: prāvests Staņislavs Kovaļskis (mob.t.27074724)

draudzes vecākā Inita Raginska (mob.t.29207926)