Lai ir slavēts Jēzus Kristus!


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 29522542


JAUNS PRĀVESTS!
A.God. Pr. Guntars Skutels
tālr.:29522542


ZĒLSIRDĪBAS DURVIS VIĻAKĀ!
 Sakarā ar Žēlsirdības gadu mūsu baznīcā var katru dienu saņemt pilnas atlaidas. Skaties šeit Pilnas atlaidas

Žēlsirdības gada durvju atvēršana Viļakas Jēzus Sirds baznīcā notika svētdien 13. decembrī, plkst.11:00.


Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo

Svētā Pio lūgšanu grupa. Tikšanās parasti notiek katra mēneša 23. datumā, plebānijā, Parka iela 5 B.
V.Eks. Bīskapa Jāņa Buļa vizitācija Viļakā notiks 24. jūlijā. Sv. Mise Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā pl.11:00. Pēc sv. Mises euharistiskā procesija.


Svētās Mises jūnijā:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā


Jūnijā, jūlijā un augustā svētās Mises klosterī nenotiks.


Vairāk informāciju par dievkalpojumu kārtību: aktualitātes

KAPUSVĒTKI 2016 skaties: kapusvētki


Baznīcas teritorijas tīrīšana

11.07-17.07 - Vecumu pag.

18.07-24.07 - Medņevas pag.

20.07. - talka pie baznīcas

25.07-31.07 - Viļaka

01.08-07.08 - Susāju pag.

08.08-14.08 - Žīguru pag.