Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sia lodato Gesú Cristo!

Lāčplēša diena Viļakā

Pieminot Latvijas Republikas brīvības cīņās kritušos, 11.novembrī  piemiņas pasākumi Lāčplēša dienā sākās ar ekumēnisko dievkalpojumu par Latviju Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīcā. Dievkalpojumu vadīja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels, Viļakas luterāņu draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis un Viļakas pareizticīgo baznīcas virspriesteris Aleksandrs. Ticīgos aizkustināja Viļakas Romas katoļu baznīcas kora, Viļakas pareizticīgo baznīcas kora dziedājumi un kopīgās dziesmas “Svētī Kungs šo mūsu zemi” izpildīšana.  “Liels paldies mācītājam Mārtiņam Vaickovskim, priesterim Aleksandram, katoļu, luterāņu un pareizticīgo draudžu ticīgajiem par piedalīšanos ekumēniskajā dievkalpojumā un kopīgām lūgšanām Latvijas simtgadē. Sveicu visus varoņus! Par ticību, brīvību, patiesību, par Latviju!” sirsnīgi pateicās un lūdzās prāvests Guntars Skutels.
Lāčplēšu dienas pasākumi turpinājās ar lāpu gājienu uz brāļu kapiem un piemiņas brīdi brāļu kapos.  

***


Rudens talkas

Paldies Dievam, paldies labas gribas cilvēkiem un paldies jauniešiem par dalību rudens talkās! Kopā teritorijas sakopšanas darbi veicās raitāk! Vienmēr aicinu Viļakas Romas katoļu draudzes locekļus būt atsaucīgiem saimniecisko darbu veikšanā. Ir iespējams teritorijas sakopšanā piedalīties arī individuāli, ja nav iespējams ņemt dalību izsludinātajā draudzes talkā. Labie darbi mums tiek ieskaitīti mūžīgajā dzīvē!

 
 
 

***

Lūgšanās pieminām mirušos tuviniekus un draudzes locekļus

Novembra mēnesis Baznīcas liturģiskajā kalendārā ir īpašs, jo 1. novembrī svinam Baznīcas lielus svētkus - Visu Svēto dienu un 2. novembrī atzīmējām Visu ticīgo mirušo piemiņas dienu. Oktāvā no 1. līdz 8. novembrim (ieskaitot) esam aicināti īpaši lūgties par mirušajiem un šādā veidā nopelnīt pilnas atlaidas, ko var veltīt tikai un vienīgi par mirušajiem. Lai atlaidas iegūtu ir jābūt svētdarošās žēlastības stāvoklī, jāapmeklē kapsēta, kā arī jālūdzas Svētā tēva nodomā, jālūdzas “Tēvs mūsu” un “Es ticu”. Šo 8 dienu laikā atlaidas var iegūt katru dienu un katru dienu var tās veltīt tikai par vienu dvēseli šķīstītavā. Mūžīgo mieru dod viņiem, Kungs! Un mūžīgā gaisma, lai atspīd viņiem mūžam! Amen!


***

Ražas svētki pirmajā oktobra svētdienā

Raža un Radītājs. Sirds pateicība visiem, kas dod... 😇 #raza #vilakasbaznica #pateicība #grazia — at Vilakas Katolu Baznica.

***

***

Pateicība sestdienu un svētdienu baznīcas dežurantiem

Septembra vidū, svinot sv. Mateja svētkus, Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pateicās visiem cilvēkiem, kuri brīvprātīgi pieteicās vasaras sezonā dežūrēt Viļakas Romas katoļu baznīcā sestdienās un svētdienās. Kopā šovasar tās bija 16 personas, pirmo vietu ieņem baznīcas labais gars Genovefa Logina, kura baznīcu sakopj, atver un dežurē visās dienās. “Tas ir tā vērts  sekot Jēzum, atstāt savas materiālās vērtības, atrast laiku, atrast mirkļus, lai pateiktos Dievam, lūgtos Dievu un parādītu mūsu skaisto Viļakas baznīcu citiem. Par Jūsu atvērto sirdi un dedzīgo kalpojumu liecina ciemiņu ieraksti viesu grāmatā. Paldies visiem, kuri atrada laiku dežūrām baznīcā. Ceru, ka nākamgad mums visiem kopā izdosies turpināt nodrošināt dežūras baznīcā sestdien un svētdien, lai mūsu “Gotikas roze” paceltu debesu augstumos ne vienu vien sirdi!” teica prāvests Guntars Skutels.

***

Pateicība Dievam par Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālo vizīti Latvijā

***

Pāvests Francisks Aglonā 24.septembrī

Aicinām visus Viļakas Romas katoļu draudzes locekļus apmeklēt 24.septembrī Aglonu, lai tiktos ar pāvestu Francisku. Tiem, kuri bija pieteikušies ielūgumus ir iespējams saņemt baznīcā pirms un pēc  Sv. Mises pie Genovefas Loginas.  Bet piedalīties aicināti visi interesenti!  Aicinām ierasties Aglonā līdz plkst. 14.00. Sīkāka informācija https://pavestslatvija2018.lv, www.radieceze.lv un  www.katolis.lv.

***

Svētīgu jauno mācību gadu!

“Aicinu visus skolēnus, studentus, direktorus, skolotājus un tehniskos darbiniekus un ikvienu ticīgo būt Dieva bērniem Dieva skolā! Turēsimies pie Dieva ar lūgšanām, sakramentu dzīvi, dalību mūsu draudzes un baznīcas dzīvē, sirdsapziņas izmeklēšanu, Dieva vārda ielaišanu savā sirdī, tas viss mums nesīs bagātīgus augļus mūžībā! Lai Dievs palīdz skolēniem, studentiem, direktoriem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem jaunajā mācību gadā!” novēl Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Viļakā

Viļakā, 15.augustā, notika Sv. Mise un euharistiskā procesija par godu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Dziedājām skaistas dziesmas Dievmātes godam. Saņēmām stiprinājumu no Māras Zemes karalienes. Dievmāte ir mūsu garīgā māte, kurai mēs uzticam savas rūpes, problēmas, priekus un laimes brīžus un Viņa mūs ņem savā patvērumā.
Svētku sajūtu kopā ar Viļakas Romas katoļu draudzi  radīja draudzes prāvests Guntars Skutels un priesteris Andris Priede no Rīgas, kurš savā sprediķi atgādināja, ka katrai lietai baznīcā ir sava vieta, tāpat arī cilvēkiem - katram ir sava vieta Baznīcā, jo katram Dievs ir sagatavojis īpašo plānu.
Paldies Dievam par saņemtajām žēlastībām! Paldies visiem, kuri piedalījās un kopā radīja svētkus Viļakā!

Foto: Vineta Zeltkalne


***

Krustaceļš Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā

14.augustā Viļakas novada cilvēki varēja izvēlēties vai doties uz Tautas krustaceļu Aglonā, kur pulcējas cilvēku tūkstoši, vai palikt Viļakā, lai klusā, mierīgā un garīgā gaisotnē pārdomātu Kristus ciešanas un piedalītos krustaceļā Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā. Šogad krustaceļu vadīja, izzinošu vēstures stundu un dvēseli uzrunājošas meditācijas sacīja priesteris, profesors Andris Priede no Rīgas.
“Mēs šajā vakarā kopā ar Jēzu iesim krustaceļu, lai kopīgi varētu piedzīvot arī Augšāmcelšanās prieku.  Aicinu ikvienu pienākt tuvāk baznīcas dārzā izliktajām krustaceļa stacijām, lai paši savām acīm redzētu katrā stacijā attēloto situāciju,” teica priesteris Andris Priede.

14 krusta ceļa stacijās priesteris Andris Priede aicināja iepazīties ar vēsturisko situāciju laikā, kad Jēzus gāja krustaceļu, un vedināja padomāt par mūsu dvēseļu pestīšanu: “Cik nepareizi, ka mēs viens no otra novēršamies, raudzīsimies viens uz otru un kopā uz Jēzu! Savu dzīvi, priekus un bēdas, mēs visu to pieņemam Dieva priekšā ar lūgšanu! Savu dzīves krustu mēs pieņemam ar pazemību, ticību un pārliecībā, ka Dievs mūs nekad nepametīs un dos spēku izturēt līdz galam. Mūsu dzīvē ir brīži, kad izdarām kaut ko labu pret savu gribu. Mūsu biogrāfijai ir divi pieraksti – to raksta cilvēki uz zemes un Dievs Debesīs. Nepagursim savā dzīves ceļā darīt labu, zinot, ka labā darīšana paliks nesodīta. Pats svarīgākais, lai mūsu sirdīs paliek Jēzus attēls, lai mēs nestu Kristu savā sirdī un Kristus gaisma mirdzētu no mums! Jēzus ir teicis septiņas reizes dienā kritīs taisnīgais, bet cik reizes dienā krīt grēcinieks? Celsimies augšā, lūgsim piedošanu un turēsimies pie Jēzus! Lai brīžos, kuros jūtamies vāji, zinām, ka ir viena stipra roka, kas būdama stipra mūsu dēļ, ir ļāvusies būt vāja, būt solidāra ar mums ciešanās un tamdēļ tā ir tiesīga mums noslaucīt ikvienu asaru. Paldies Tev, Jēzu, par to! 

Neviens nevar izskaitīt, cik reizes mums dzīvē ir jāpakrīt, bet vienmēr pienāks pēdējā reize, kad mums izdosies uzvarēt kādu ieraduma un kādu netikuma grēku. Pateiksimies Jēzum, ka Viņš ir labvēlējies uzņemt par mums šo krustaceļu, lai mēs zinātu, ka visam ir sākums un beigas. Tikai nekad nebūs  beigas svētlaimei kopā ar Jēzu, tiem, kuri seko Viņam un ir droši, ka Jēzus pasniegs roku arī tajā pēdējā reizē. Laimīgs ir tas, kas var cerēt, ka es tāpat kā Jēzus celšos augšā un varēšu nosēsties pie sava labā Jēzus kājām. Nāves nav… Nāvei nav pēdējais vārds… Jēzu - Tevi guldīja kapā, Tu celies augšā un Tu piecelsi arī mūs, lai mēs mūžam būtu kopā ar Tevi. Amen!”

Krustaceļa noslēgumā, lai sagatavotos Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, Viļakas Romas katoļu baznīcas koris dziedāja: “Ar Tevi šajā ceļā iet, kur sauc mūs Dievs, o, Marija. Ar Tevi kopā Dievu sveikt, Tam pretī steigt, o Marija.”

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne, foto: Vineta Zeltkalne
***

Kapusvētki Viļakā

Tradicionāli pirmajā augusta svētdienā (šogad 5.augustā) Viļakā notika kapusvētki Sv. Mateja kapsētā. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels Sv. Misi par Sv. Mateja kapsētā apglabātajiem piederīgajiem upurēja Viļakas Romas katoļu baznīcā, kapsētā klātesošie ieklausījās Sv. Rakstu vārdos, prāvesta sprediķī un devās procesijā apkārt kapsētai. Šādu kapusvētku kārtību priesteris Guntars Skutels iedibināja jau pagājušajā gadā, jo, konsultējoties ar jau pieredzējušiem prāvestiem, viņi norādīja, kāpēc, ja baznīca ir tik tuvu kapsētai, Sv. Mise ir jācelebrē kapsētā, daudz svinīgāk tā var notikt baznīcā.
“Mēs katrs esam aicināti rūpēties par divām dažādām pasaulēm: par garīgo un laicīgo, par redzamo un neredzamo pasauli, bet abām pasaulēm ir liela saistība. Kā saka Sv. Raksti, ja mūsu tēvija ir Debesīs. Tad mēs tur gaidām Pestītāju, kas pārveidots mūsu vājo miesu, padarīs to līdzīgu savai apskaidrotajai miesai. Mūsu redzamā dzīve paiet, paskrien vēja spārniem. Kāpēc šī pasaule ir tā iekārtota? Kāpēc mēs nevarētu apstādināt gadus? Nav neviena cilvēka, kuru pilnībā apmierinātu dzīve uz Zemes. Tas ir neliels laika posms Dieva plānā mūsu dzīvē. Dzīve mūs bieži izaicina. Ir nepieciešams stiprs gars, lai saprastu, kur ir patiesība? Dievam nekas nav neiespējams. Cilvēkam pašam ir jāuzņemas iniciatīva, lai meklētu Jēzu un saņemtu pretī garīgo maizi. Mūs Dievs aicina būt tiem, kuri šodien palīdzam saviem aizgājējiem, kuriem ir dvēseles smagums un varbūt paši aizgājēji mums dod kādu zīmi, lai saņemtu gara veldzi caur lūgšanām. Dievam prioritāte ir neredzamajām lietām, jo katram būs jānostājas Dieva priekšā, lai saņemtu par to, ko mēs miesā esam darījuši labu vai ļaunu. Paldies visiem, kuri uzņem skaisto un dalās labajā ar citiem, par to mēs saņemsim algu mūžībā,” tautu kapusvētkos uzrunāja prāvests Guntars Skutels.
Lūgties par mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem Viļakas draudzes kapsētās vēl ir iespējams 11. augustā Vēdeniešu kapos plkst. 13.00 un 18.augustā Rejevas kapos plkst. 13.00.

Foto: Vineta Zeltkalne

 
 
 

***

Nīderlandes ērģelnieks improvizē un spēlē džeza ritmus Viļakā

Vēsturisko ērģeļu svētku organizatorei Ilonai Birģelei un 4.augusta koncerta ērģelniekam Gijam van Šonhovenam no Nīderlandes bija liels saviļņojums uzstāties tik apmeklētā koncertā Viļakas Romas katoļu baznīcā. Mākslinieki bija patīkami pārsteigti, ka koncerta apmeklētāju bijis pat vairāk nekā 3.augustā koncertējot Rīgas Domā. Liels prieks, ka katru gadu ieguldītais darbs, organizējot ērģeļmūzikas koncertus Viļakas Romas katoļu baznīcā, tik novērtēts no Viļakas novada, kaimiņnovadu un viesu puses. Māksliniekiem ir liels prieks, ka koncertā ir daudz apmeklētāju, kuriem interesē ērģeļmūzikas spēlē un ārvalstu mākslinieku sniegums, un garīgā atjaunošanās, klausoties ērģeļmūzikas kompozīcijas.  

Gijam van Šonhvenam Latvija ir pazīstama zeme ne tikai tāpēc, ka šī bija sestā vai septītā reize, kad ērģelnieks viesojās Latvijā, bet arī tāpēc, ka, savulaik esot bijis pasniedzējs augstskolā un viņa studentes bijušas latviešu jaunās ērģelnieces: Ilona Birģele, Guna Kise, Diāna Jaunzeme – Portnaja, Kristīne Adamaite, Laura Kalniņa, Līga Vilmane – Fioreze. Nīderlandes ērģelnieks Latvijā ir koncertējis Rīgā, Liepājā, pabijis Gunas Kises kāzās Rēzeknes novadā un pirmo reizi 4.augustā uzstājās Viļakā. “Māksliniekam Viļakā ļoti patika. Viņš šeit jutās uzrunāts vairāk nekā citās vietās Latvijā. Pateicoties sirsnīgajai uzņemšanai, pilnajai baznīcai klausītāju, mākslinieks solīja, ka šī nebūs viņa pēdējā reize Viļakā,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels. 
Ērģelnieks Gijs van Šonhovens ir improvizators, koncertprogrammā bija plānoti vieni skaņdarbi, bet realitāte izskanēja citi. “Man patīk improvizēt. Viļakas ērģelēm ir krāsainas skaņas, plašs skaņas diapazons, tās ir labas ērģeles. Liels prieks dzirdēt, ka Jūs esat uzsākuši ērģeļu restaurāciju. Pēc pilnīgas restaurācijas darbu noslēgšanās no ērģelēm būs iespējams izvilināt vēl nedzirdētas skaņas,  izmantojot reģistrus, kurus šobrīd nevar lietot. Mans profesors teica, ka ērģelnieki ir kā hameleoni. Mums ļoti ātri ir jāprot aptvert, saprast jaunas ērģeles, dažreiz ir tikai viens mēģinājums pie vēl iepriekš nespēlētām ērģelēm un mēs sniedzam koncertu,” savus iespaidus par Viļakas katoļu baznīcas ērģelēm atklāja Gijs van Šonhovens.
Pateicoties Nīderlandes ērģelnieka improvizācijām, pirmo reizi uz Viļakas ērģelēm tika nospēlēti džeza ritmi. Gijam van Šonhovenam ļoti patīk džezs, pats vēl spēlē arī klavieres un uz tām bieži spēlē džezu, bet interesanti džezs skan arī uz ērģelēm. Mākslinieks apsolīja, ka nākamreiz, kad viesosies Viļakā, spēlēs vairāk džeza kompozīcijas.  Nereti vieskoncertos, ērģelnieks pēkšņi izvēlas nospēlēt kādu tās valsts melodiju. Viļakā ērģelnieks palūdzis draudzes ērģelniecei Initai Raginskai kādu latgaliešu dziesmu grāmatu, no kuras izvēlējās nospēlēt "Sveiteibu man mõte". Māksliniekam tas liekas interesanti, nospēlēt kaut ko pašam nezināmu, bet zināmu melodiju vietējai publikai. Gijam van Šonhovenam dzīve ir patīkamiem pārsteigumiem bagāta, nav kristīts katolis, bet šobrīd, noslēdzot pasniedzēja darbu augstskolā, kļuvis par pastāvīgu ērģelnieku katoļu baznīcā.
“Liels paldies visiem, kuri atbalsta ērģeļu restaurāciju. Viļaka ir paraugs daudzām vietām Latvijā, kā mērķtiecīgi uzsāk ērģeļu restaurāciju un mērķtiecīgi to turpināt. Par Jūsu darbu, ziedojumiem un atbalstu es stāstīšu arī Liepājā, jo Vēsturisko ērģeļu svētku koncertos šogad mēs ziedojumus vācam Liepājas Sv. Annas baznīcai. Paldies Jums par mīlestību, kurā dalāmies viens ar otru,” saviļņoti teica ērģelniece Ilona Birģele.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

***


Vēsturisko ērģeļu svētki Viļakā. Viesosies izcilais holandiešu ērģelnieks Gijs van Šonhovens.

Otro vēsturisko ērģelu svētku ietvaros Viļakā viesosies un sniegs ērģeļmūzikas koncertu ērģelnieks Gijs van Šonhovens (Gijs van Schoonhoven/Holande).Klausītājus sagaida īpaša programma, kurā skanēs Latvijā vēl neatskaņota mūzika, kā arī ērģelnieka improvizācijas. Pirms koncerta ši projekta iniciatore, ērģelniece Ilona Birģele klausītājus iepazīstinās ar Viļakas un Latvijas vēsturiskajām ērģelēm. Noslēgumā publikai būs iespēja apskatīt instrumentu tuvplānā, uzkāpjot „ērģeļu luktā” un ieklausīties ērģeļu reģistru demonstrējumos.

Gijs van Šonhovens (1953.g. ,dzimis Deventerē, Nīderlandē). Mācījies ērģeles , Baznīcas mūziku un mūzikas teoriju Mākslas vidusskolā Arnhemā. Viņa skolotāji bija Berts Matters un Wims Kloppenburgs. Ērģelnieks pabeidza savas ērģeļu studijas 1979. gadā pie Sv. Stefana ērģelēm Nijmegenā. Ērģelnieks ir senās ērģeļmūzikas speciālists un ir veicies vairākus ierakstus kopā ar pasaulē atzītiem māksliniekiem. Viņš bija profesors ērģeļu, baznīcu mūzikas un improvizācijas jomā Mākslu universitātē "ArtEZ" no 1983 līdz 2014.gadam. Ilgus gadus pasniedzis ērģeļspēli Enchedes mūzikas konservatorijā. Šobrīd mūziķis ir galvenais pilsētas ērģelnieks Enschedē. Kopš 2016. gada Gijs van Schoonhovens ir pilna laika Baznīcas mūziķis Sv.Marijas Romas katoļu baznīcā Himmelfahrt Ahausā. (Vācija). Profesors vairākkārt ir sniedzis meistarklases Rīgas, Veimāras, Birmingemas, Sofijas, Lodzas un Vroclavas mūzikas augstskolās.Pēdējos gados Gijs van Schoonhoven ir specializējies improvizācijā 20.gadsimta sākuma bezskaņas filmām .

Pedagogs Gijs van Šonhovens ir skolojis daudzus izcilus Latvijas ērģelniekus Erasmus apmaiņas programmas ietvaros. Pie viņa ir mācījušās ērģelnieces Kristīne Adamaite, Jolanta Barinska Laura Kalniņa, Līga Vilmane - Fioreze, Ilona Birģele, Diāna Jaunzeme - Portnaja, Guna Kise.

Vēsturisko ērģeļu svētku mērķis ir aktualizēt un pievērst sabiedrības uzmanību Latvijas izcilākajām vēsturiskajām ērģelēm, par kurām sabiedrībai ir maz zināms. Ilona Birģele uzsver, ka ir būtiski atklāt Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem  neizmērojamo, vēsturisko mantojumu, kas ir dzimtajā dievnamā un  ir novērtējams ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas kontekstā. Tādēļ ikkatrs tiek aicināts apceļot Latvijas novadus, klausoties un salīdzinot vēsturisko instrumentu skanējumu, tā apzinot mūsu valsts kultūrvēsturisko lepnumu.

Projektā ietvertās ērģeles ir izvēlētas apzināti, rūpīgi izvērtējot to unikalitāti un nozīmīgumu Latvijas Valsts kultūrvēsturiskajā aspektā. Ir izraudzīti vadošo ērģeļbūves firmu un meistaru instrumenti – F.F.Walcker&co, Wihelms Zauers, Emils Martins,Kārlis Hermanis, Jēkabs Jauģietis, Roberts Knaufs, Brāļi Blombergi.

Šogad projektam ir īpašs nodoms - Latvijas ērģelnieki un ērģeļu draugi vēlas palīdzēt Liepājas Svētās Annas baznīcas ērģelēm (1913), tādēļ projekta ietvaros tiks vākti ziedojumi šī instrumenta atjaunošanai. Šobrīd ērģeles jau vairākus gadu desmitus ir kritiskā stāvoklī, un tām ir nepieciešama steidzami restaurācijas darbi. Vēsturiskais instruments ir īpašs, jo ir trešais  lielākais četru manuālu jeb roku klaviatūru vēsturiskais stabuļu instruments Latvijā. Ērģeles ar 56 reģistriem ir uzbūvējusi slavenā E.F.Walcker&co ērģeļbūves firma (šo meistaru ērģeles skan Rīgas Doma baznīcā!) Savulaik Liepājas Sv.Annas baznīcā notika aktīva koncertdarbība, kuras aizsācējs ir izcilais latviešu komponists Alfrēds Kalniņš. Ērģeles ir īpašas, jo tām ir iebūvēts tālskanis (ierīce, ar kuras palīdzību ērģeļu skaņa tiek aizvadīta līdz altārim). Baltijā ir tikai divi šāda tipa instrumenti ,un abi ir uzbūvēti Latvijā – Liepājā un Slokā.

Projektu organizē biedrība mūzikas aktivitātēm „Pleno”, atbalsta  Valsts Kutūrkapitāla fonds, Viļakas Novada Dome un Viļakas Romas katoļu draudze.

 Līdz šim Otrie vēsturisko ērģeļu svētki jau ir notikuši Kandavā un Neretā. Nākamie koncerti Latvijas simtgades programmas ietvaros notiks:

                   4.augustā plkst.16.00 - Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā (Gijs van Schoonhoven,ērģeles, Holande)
                   11.augustā plkst.18.00- Velēnas luterāņu baznīcā (Diāna Jaunzeme  - Portnaja/ērģeles, Lizuma jauktais koris )
                   25.augustā plkst.18.00- Kuldīgas Svētās Katrīnas luterāņu baznīcā (Jānis Pelše/ērģeles, kamerkoris Rāte)
                   14.septembrī  plkst.19.00- Liepājas Sv. Jāzepa katedrālē (Ilona Birģele/ērģeles, Evita Zālīte/soprāns, Artis Gāga/saksofons)
                   14.oktobrī plkst.18.00 - Maratonkoncerts Rīgas Doma katedrālē (piedalās Latvijas ērģelnieki). Būs apskatāma bērnu un
 jauniešu zīmējumu izstāde “Mana ērģeļu zeme’’, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas mākslas skolām 2017.gadā. Izstāžu veidošanā ņēma dalību vismaz 200 bērni un jaunieši.

Ieeja par ziedojumiem Liepājas Sv.Annas baznīcas ērģelēm.

Ziedojumus ir iespēja ieskaitīt arī draudzes kontā ar norādi  "Ziedojums Liepājas Sv.Annas ev. lut. baznīcas ērģelēm" Konta numurs -  LV28UNLA0050018017806 (bankas kods UNLALV2X), reģ.nr.90000097406.

https://www.facebook.com/LatvijaErgeluzeme/

Materiālu sagatavoja Ilona Birģele, biedrības mūzikas aktivitātēm „Pleno” valdes locekle

***

Viļānos saņemtā svētība

13.jūlija pēcpusdienā 20 cilvēku grupa no Viļakas katoļu draudzes kopā ar prāvestu Guntaru Skutelu devās uz lūgšanām Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā. Daži tur pabija pirmo reizi, gūstot patīkamus pārdzīvojumus un prieku par redzēto. Mums bija iespēja pieteikt Novennu lūgšanas par dzīvajiem un mūžībā aizgājušajiem, Sveču kapelā nolikt sveces un palūgties kādā nodomā, piedalījāmies Sv. Misē un procesijā ar Rožukroņa lūgšanu. Pie baznīcas ir brīnišķīgs dārzs, sakopta vide, daudz dažādu skulptūru.
Paldies brauciena organizatoriem!
Iesaku apmeklēt Viļānu katoļu baznīcu, aplūkot skaistos dārzus un gūt sirdsmieru pēc piedzīvotā!

Teksts: draudzes katehēte Rutta Jeromāne, foto: pr. Guntars Skutels un Rutta Jeromāne

***

Viļakas katoļu baznīca ir atvērta sestdienās un svētdienās

Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi draudzes prāvesta Guntara Skutela mudināti 2018.gada jūnijā uzsāka jaunu darbību draudzē – draudzes locekļu dežūras sestdienās un svētdienās baznīcā, lai dotu iespēju ikvienam interesantam iepazīties ar Viļakas “gotikas rozi”. Tā ir iespēja klusumā pabūt baznīcā un palūgties un  tā ir iespēja nejaušām tūristu grupām un apmeklētājiem apmeklēt Viļakas katoļu baznīcu.
Sestdienās baznīca ir atvērta no plkst. 7.00 līdz 19.00, svētdienās no plkst.  9.00 līdz 19.00 (laikā no plkst. 11.00 līdz 12.30 celebrē Sv. Misi).
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels aicina ikvienu draudzes locekli pieteikties dežūrām baznīcā: “Tas mums ir izaicinājums turēt Baznīcu atvērtu līdz septiņiem vakarā. Cilvēki ienāk, pat nezinādami, ka baznīca ir vaļā. Viņi meklē mieru, tikšanos ar Dievu, apbrīno šo celti, kas ir celta Dieva valstībai. Draudzes kvalitāte parādās šādās situācijās, kad esam šeit kā maza sēkla, kas uzņemas pienākumus Dieva godam. Mēs esam kā paraugi cilvēkiem, kuri meklē Dievu. Atveriet savas sirdis, lai ikviens cilvēks jūtas Dievam tuvāks. Dežurēt baznīcā ir grūti, bet, atverot durvis un atverot  sirdis, mēs saņemsim garīgos un laicīgos labumus mūsu draudzei un mūžībai. Mēs esam stipri, mēs esam labi, mēs priecājamies viens par otru un palīdzam viens otram, palīdzam ikvienam tuvoties Dieva valstībai.”

Pieteikties dežūrām var pie Genovefas Loginas pirms vai pēc Sv.Misēm darbdienās un svētdienās. Dežūras baznīcā sestdienās un svētdienās turpināsies jūlijā, augustā.

***

Šogad restaurēs Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu stabules
Atbalstu saņēmis Viļakas novada domes iesniegtais projekts  Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija (4.posms)”, kura mērķis ir atjaunot II manuāļa gaisa stabilizatoru, reģistra slēdžus, traktūru, stabules un vējlādi, nodrošinot ērģeļu kvalitatīvāku skanējumu ikdienas Sv. Misēs un koncertos.  Valsts Kultūrkapitāla fonds 4.posma restaurācijas darbiem ir piešķīris 5000,00 Eur, lai pilnībā segtu 4.posma restaurācijas darbus Viļakas novada dome līdzfinansēs projektu ar 4251,49 Eur.
Profesora Tālivalža Dekšņa iesākto darbu turpinās ērģeļu meistari Roberts Hansons un Arnolds Dimants, kuri veiks galvenos restaurācijas gaitas
uzdevumus: iegādāties restaurācijas posmam nepieciešamos materiālus, veiks  II manuāļa gaisa stabilizatora, reģistra slēdžu, traktūras, stabuļu un vējlādes nomontēšanu un atvienošanu; veiks stabuļu tīrīšanu; veiks II manuāļa gaisa stabilizatoru, reģistra slēdžus, traktūru, stabules un vējlādi  restaurāciju, regulēšanu, montāžu un restaurācijas noslēgumā veiks ērģeļu stabuļu intonēšanu un skaņošanu. Plānojam, ka 4.posma restaurācijas darbi noslēgsies līdz 2018.gada beigām. Restaurācijas laikā ik pa laikam nebūs iespējams spēlēt ērģeles.

Lai pilnībā realizētu Viļakas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurāciju būs nepieciešams vēl 5.restaurācijas posms, kurā restaurēts otru manuāli ar tā reģistriem un stabulēm un iespējams būs nepieciešams arī 6.restaurācijas posms, kurā restaurēs pedāļa sistēmu ar vējlādi. Aicinām Viļakas Romas katoļu draudzes ticīgos un viesus ar sapratni izturēties ērģeļu restaurācijas laikā, jo jebkuras restaurācijas, būvniecības un pārbūves laikā ir jāpiedzīvo neērtības, lai nākotnē saņemtu kvalitatīvāku pakalpojumu.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne


***

Vissvētās Jēzus Sirds svētki

Viļakas Romas katoļu draudzē lielākie svētki ir Vissvētās Jēzus Sirds svētki, jo baznīca ir iesvētītā Vissvētās Jēzus Sirds vārdā. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad draudze svētkus svinēja trīs dienas – 8., 9. un 10.jūnijā. Ikvienam no rītiem bija iespēja piedalīties Adorācijā, kas katru dienu noslēdzās ar Sv. Misi. Svētkos Viļaku apmeklēja priesteri Feliks Šnevels no Kupravas un Mārtiņš Klušs no Balviem.
10.jūnijā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels celebrēja Svēto Misi, draudzes locekļi piedalījās Euharistiskajā procesijā, pagodināja Vissvētāko Sakramentu un relikvijas. Prāvests Guntars Skutels priecājās, ka daudzi dievkalpojuma apmeklētāji bija tērpušies svētku drānās, īpaši skaisti esot tie, kuri tērpušies tautas tērpos, baltajos procesiju tērpos, kā arī skaisti ir tie, kuri smaida.
“Jēzus Sirds mums atrodas centrālajā altārī. Tā izstaro ne tikai žēlsirdību un mīlestību, bet no tās izplūst arī sāpes un ciešanas, jo Jēzus Sirds ir ievainota. Tā ir ievainota, jo sirdij visgrūtākais ir tas, ka tā paliek viena un pamesta. Arī Jēzus sirds to ļoti pārdzīvoja, jo viņu pameta vistuvākie cilvēki – 12 mācekļi. 1673.gadā Francijā kādā mazā pilsētā klostermāsai Margaritai Marijai Alakokai parādījās vīzija, viņa pazina, ka tas ir Jēzus, kas rokās turēja sarkanu sirdi. Viņa dzirdēja šādus vārdus no Jēzus: “Dārgā klostermāsa, es gribu, lai tu kļūsti mans instruments, kas pievel sirdis pie manas mīlestības, jo mana sirds deg mīlestībā uz cilvēkiem. Mana sirds deg īpašā veidā pret tevi. Šīs mīlestības ugunij ir jānonāk pie cilvēkiem.” Tā sākās Jēzus Sirds kults.  Jēzus Sirds vienmēr būs kopā ar Jēzu, tā netiek attēlota vai novietota baznīcā viena pati. Viss jūnija mēnesis ir veltīts Jēzus Sirdij. Dievs vēlas, lai mēs iemīlam sevi un citus. Jau no pusaudžu gadiem man atmiņā ir palicis padoms: “Labāk nedariet darbu, ja nedariet to no sirds. Ja neielieciet sirdi, tad labāk to darbu nedariet, atlieciet tā darba darīšanu.” Sirds bieži vien labprātāk ies grūtākos, asaru pilnos un asiņainos ceļus, lai panāktu vislabāko metodi, labāko veidu kā saņemt pretī mīlestību no Dieva un cilvēkiem. Lai Jēzus Sirds veido mūsu sirdis pēc sava parauga,” tautu uzrunāja prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

***

Pirmā Svētā Komūnija Viļakas draudzē

Šogad Pirmo Svēto Komūniju, 3.jūnijā, saņēma 15 bērni un jaunieši, no tiem 11 meitenes un 4 puikas.  Paldies Viļakas Romas katoļu draudzes katehētēm Ruttai Jeromānei un Regīnai Sergejevai, paldies vecākiem un paldies bērniem par pacietību!
2 dienas un 3 koncerti! Paldiesss visiem, kas bij' eņģeļi mūsu draudzē!

 

 


***

Mīlestības un prieka piepildīta Baznīcu nakts Viļakā

Pateicamies Dievam par piedzīvotajām žēlastībām, saņemto mīlestību, prieku un īpašo gaismu Baznīcu nakts pasākumā Viļakā 1.jūnijā.  Ar euharistisko katoļu himnu “O Salutaris Hostia” noslēdzās Baznīcu nakts pasākums Viļakas Romas katoļu baznīcā. Eņģeļa balss īpašnieces, soprāna Montas Martinsones nodziedātais, soahsofonistes Baibas Tilhenas un ērģelnieces Larisas Carjakovas nospēlētais komponista Ērika Ešenvalda skaņdarbs “O Salutaris Hostia” un koncerts – lūgšana saviļņoja sirdis, piepildīja dvēseles ar mieru un mīlestību. Gavilē dvēsele, gavilē dvēsele, jo Dievs aicina mūs plaši atvērt savas sirdis, lai ļautu Dievam ienākt mūsos.
“Dāvana mums Latvijas simtgadē, dāvana Māras zemei būs 24.septembrī ieplānotā pāvesta Franciska vizīte Latvijā. Pāvests aicina mūs kļūt par pasaules gaismu, aicina pašiem smelties no gaismas un kļūt par gaismas nesējiem. Jūs esat atnākuši, lai uzņemtu sevī šo gaismu. Šeit mēs esam Dieva rokās, lai mūsu liesmas spēks būtu vērsts uz skaistumu, labumu, uz to, lai mēs paši būtu laimīgi un censtos ar šo laimi dalīties ar citiem.  Bieži vien mums ikdienā pietrūkst laika iedziļināties dvēseles lietās, tāpēc mums ir dots Baznīcu nakts pasākums, lai mēs uzpildītos un nestu saņemto gaismu pasaulē. Pestītājs vēlas, lai mēs izejam no sevis, lai atnākam uz Baznīcu, kur Pestītājs var darīt tik lielas lietas, kuras mēs nevaram aptvert un prognozēt. Lai saņemam šodien īpašo Dieva svētību”, uzrunāja prāvests Guntars Skutels.
Pēc Sv. Mises Viļakas jauniete, topošā operdziedātāja Viktorija Agnese Vancāne kopā ar draugiem un kolēģiem: pianisti Anastasiju Jevstigņejevu un ērģeļu koncertmeistaru Arturu Lisovu sniedza skaistu koncertu, izvilinot vēl nedzirdētas skaņas no Viļakas ērģelēm, piepildot baznīcas velves ar latviešu, vācu un itāļu valodās dziedātām dziesmām.
Liels paldies Viļakas Romas katoļu draudzes vecākajai Initai Raginskai un komandai, kura viesmīlīgi sagaidīja ikvienu draudzes locekli un viesi. Visiem lika justies kā Dieva bērniem gaidītiem savā tēva namā. Ikviens Baznīcu nakts aktivitātēs varēja atrast sev interesējošo nodarbošanos: iepazīties ar foto izstādi baznīcā, ielūkoties kapenēs video no draudzes dzīves, uzkāpt baznīcas tornī, piedalīties orientēšanās baznīcas dārzā, izveidot kristīgās simbolikas virteni, kopā lūgties lūgšanu “Tēvs mūsu” un nodziedāt Latvijas himnu, kurai pievienojās priesteris Roberto no Filipīnām, Renārs Birkovs no Rīgas arhidiecēzes un priesteris Felikss Šnevels no Kupravas.

Palīdzi Dievs piedzīvot ne vienu vien saviļņojošu brīdi Viļakas Romas katoļu baznīcā! Sargā Dievs mūsu Latviju un piepildi to ar cilvēkiem, kuri mīl savu zemi, valodu un saglabā kristīgās vērtības.

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: Vineta Zeltkalne un pr. Guntars Skutels 

 
 

 


 

 


 


 


***

Iesvēta atjaunoto Mednovas ciema krucifiksu

2.jūnija vakarā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels iesvētīja atjaunoto Viļakas novada Medņevas pagasta Mednovas ciema krucifiksu. Ideja atjaunot ciema krustu tā vēsturiskajā vietā jau pirms diviem gadiem radās Regīnai Brokānei. “Savulaik Mednovas ciemā bijušas 35 mājas, kurās kopā dzīvojis ap 200 cilvēkiem. Tautā šo ciemu sauc par Medņevas ciemu. Par krusta atjaunošanu konsultējos ar prāvestu Guntaru Skutelu.  Darbi neritēja tik ātri kā vēlējos, bet esmu pateicīga visiem, kuri palīdzēja atjaunot ciema krucifiksu. Te atrodas mana vectēva zemes, arī mana bērnību zeme. Jauno krucifiksu neatjaunojām kā kopiju vēsturiskajam krucifiksam, meistari to izveidoja ar jumtiņu, lai tas kalpotu ilgāk, izbetonēja pamatus un izveidoja sētu,” zināja stāstīt Regīna Brokāne.
“Dzīvojam vēl maija mēneša sajūtās, kad pulcējamies pie ciemu un ceļmalu krustiem, lai lūgtos Dievam un Dievmātei. Uz krustu mēs lūkojamies kā uz nākotni. Krusta zīme ir aizsardzība pret ļauno. Ar krustu cenšamies uzveikt ļauno, krusts ir aizsardzība pret ļauno, taču mums pašiem ir jābūt krusta žēlastību cienīgiem. Žēlastības varam nopelnīt caur mūsu lūgšanām, caur mūsu sirdsapziņu, caur mūsu paļāvību uz Dievu. Krusts pasargā, bet, lai krusts nestu vēl lielākus augļus, mums arī pašiem ir jāpiepūlas. Ir jānes arī savs dzīves krusts un jāmēģina būt vienotiem ar Pestītāju - Jēzu Kristu, kurš nenoguris gaida mūs un atgādina, ka mēs esam Dieva bērni  un ceram uz mūžīgo pestīšanu. Lai Dievs svētī un palīdz mūsu labajos nodomos,” teica prāvests Guntars Skutels.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne

***

Maija dziedājumi – Dieva un Dievmātes godam

Ne viens vien ārzemnieks, ierodoties Latvijā  zaļajā un ziedošajā maija mēnesī, neviltoti saka, ka esot iemīlējies Latvijā. Ārzemnieki, kuriem interesē nemateriālais kultūras mantojums, ir ļoti priecīgi, ka viņi ir to laimīgo vidū, kuriem ir iespējams redzēt dzīvu maija dziedājumu tradīciju. Viļakas novadā maija dziedājumi notiek Kupravas, Medņevas, Susāju, Šķilbēnu, Vecumu un Žīguru pagastos un Viļakā - Romas katoļu baznīcas dārzā. Aktīvi maija dziedājumos iesaistās arī Viļakas, Kupravas un Liepnas draudžu prāvests Guntars Skutels, kurš svētdienās draudzes locekļiem atgādina, ka viņš uz maija dziedājumiem ir jāuzaicina piedalīties laicīgi, jo plānotājs ļoti ātri aizpildās ar dziedājumu sarakstu pie krustiem.

Pilnu rakstu par maija dziedājumiem Viļakas novadā lasīt Viļakas novada domes informatīvajā izdevumā “Viļakas novadā” maija numurā - http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-informativais-izdevums.

Teksts: Vineta Zeltkalne,  foto: Vineta Zeltkalne, pr. Guntars Skutels, Skaidrīte Šaicāne

***

Maija ekspedīcija dienvidlatgalē

22.maijā Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi kopā ar draudzes prāvestu Guntaru Skutelu apmeklēja trešo Vasarsvētku dievkalpojumu Aglonā, kurā piedalījās Apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs: arhibīskaps Pedro Lopess Kintana. Apustuliskais nuncijs un Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis aicināja visus ierasties uz tikšanos ar pāvestu Francisku, kurš Aglonu apmeklēs šogad 24.septembrī un aicināja atvērt  savas sirdis Svētā Gara darbībai.
Liels bija Viļakas draudzes pārsteigums, kad Feimaņu Sv. Jāņa Kristītāja baznīcā satika svētceļojuma grupas no Balviem un Varakļāniem, kuri izmantoja iespēju piedalīties ne tikai Sv. Misē Aglonā, bet arī apmeklēt vēl citus dievnamus
dienvidlatgalē. Šobrīd Feimaņos kalpo prāvests Rinalds Broks, kurš pirms vairākiem gadiem kalpoja arī Viļakā. Prāvests R. Broks atzina, ka Viļakas katoļu baznīcā esot ieguvis aukstuma rūdījumu un Feimaņu baznīca, lai arī ir neapkurināma, tā ziemas sezonā esot siltāka nekā Viļakas, jo ir koka būve un ēkā ir koka grīda.
Interesanti bija redzēt kā maija dziedājumi notiek citur Latgalē. Aglonas pusē cilvēki vairāk dzied noslēgti, netiek publiski izziņots masu medijos, kur notiks maija dziedājumi. Reizi mēnesī notiek viens liels pasākums pie Kundzinišku sādžas ceļmalas krusta, kuru organizēja ticīgā Broņislava, aicinot piedalīties arī priesterus.
Aglonas bazilikas vikārs Juris Skutels klātesošajiem maija dziedājumu dalībniekiem pastāstīja, kas par maija dziedājumiem teikts Latvijas kultūras kanonā. Aglonas bazilikas koris palīdzēja uzsākt dziedātās dziesmas, visi kopā lūdzās rožukroni un dziedāja dziesmas Dievmātei un Jēzum. Viļakas komanda pārsteidza Aglonas puses ļaudis ar skanīgi nodziedāto dziesmu “Ave, zvaniņš” un “Sveika jūras zvaigzne”.


***

***

Simtgades svētceļojuma dalībnieki sasnieguši Viļaku un Žīgurus

Svētdien, 20.maijā Viļaku sasniedza simtgades svētceļojuma grupa, ar kuru tikās Viļakas Romas katoļu draudzes ļaudis. 21.maija rītā saņēmusi sakramentu Sv. Misē Viļakas Romas katoļu baznīcā un stiprinājumu tālākajam ceļam, svētceļnieki devās uz Žīguriem.

“Svētceļojuma maršruts ir veidots gar Latvijas robežu. Svētceļojums ir lūgšana Latvijas valstij 100 gadu jubilejā. Kopīgi lūdzoties, mēs ticībā un paļāvībā varam cerēt, ka Latvija būs svētīta ar visu to, kas nepieciešams katra cilvēka cienīgai dzīvei. Ar Latvijas Romas Katoļu baznīcas bīskapu svētību ikviens ir aicināts piedalīties visas svētceļojuma dienas vai nedēļu, vai dažas dienas - ikviens pēc savām iespējām. Koordinators -  Bebrenes, Grendzes un Eglaines katoļu draudžu prāvests Arnis Maziļevskis. Simtgades svētceļojums ir ekumēnisks, atvērts visām konfesijām un ikvienam interesentam. Svētceļnieku grupai var pievienoties jebkurā brīdī, kad ir laiks un vēlēšanās.” (vairāk informācijas skatīt: http://www.svetcelojums100.lv/svetcelojums//)

***

Sveicam prāvestu Guntaru Skutelu dzimšanas dienā!

Ja Dievs Tevi mīl no mūžības laikiem,
Viņš nepārstās mīlēt. Tu nebūsi viens.
Zūd gadi un gadsimti līdzi tiem,
Bet nemainīgs mīlot uz mūžīgais Dievs.

Lai Dieva klātbūtne ir kalpojumā draudzei un garīgajā izaugsmē!

18.maijā sveica Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudze un 20.maijā sveicieniem pievienojās Liepnas Romas katoļu draudze

  

***

Garīgās mūzikas svētkos Lendžos piedalās Viļaka

12. maijā Lendžu pagasta estrādē jau otro gadu Latgales dziedātāji piedalījās Garīgās mūzikas svētkos “Cauri laikiem”, kas šogad bija veltīti Latvijas simtgadei.  Šogad kopā ar Stirnienes garīgās mūzikas kori “Reversium”, Zaļenieku pagasta sieviešu kori, Rēzeknes poļu kultūras biedrības kori “Jutrženka”, pūtēju orķestri “Dekšāres”, Ingūnu Lipsku, dziedošo Vildes ģimeni, Maltas mūzikas skolas vijolnieku ansambli, Lendžu pagasta sieviešu vokālajiem ansambļiem “Rūžeņa”un “Omammas” piedalījās arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels, ministrants Markus Mednis un  Viļakas folkloras kopa “Atzele”.

Pasākuma organizatori atzīmēja, ka Garīgās mūzikas koncerts “Cauri laikiem” ir kā turpinājums maija dziedājumu tradīcijas saglabāšanai Lendžu pagastā. “Atzele” dziedāja dziesmas “Ave, zvaniņš” un “Sveika Jūras zvaigzne”, dedzīgi dzeju runāja Eva Dortāne un solo dziesmu “Debesis ir tuvu klāt” dziedāja prāvests Guntars Skutels un Markus Mednis.

 

***

Restaurēta Rietumu bankas atbalstītā vitrāža

Pirms gada, 2017.gada maijā, Viļakas Romas katoļu draudze noslēdza līgumu ar nodibinājumu “Rietumu Bankas labdarības fonds” par vienas vitrāžas restaurāciju Viļakas Romas katoļu baznīcā. Fonds piešķīra restaurācijas veikšanai 5000,00 Eur. Kopējās vienas vitrāžas restaurācijas izmaksas baznīcā bija 12033,45 Eur. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels sirsnīgi pateicās Rietumu bankai par piešķirto finansējumu un  draudzes locekļiem un atbalstītājiem par ziedotajiem finanšu līdzekļiem, lai būtu iespējams šo vitrāžu restaurēt.
Vitrāžas restaurācijas darbus Viļakas Romas katoļu baznīcā veica SIA “Glassica”. Restaurators Andris Kļavnieks atceras laikus, kad tikko sākās vitrāžu restaurācija. 2004.gadā tika sagatavota baznīcas vitrāžu restaurācijas programma. Un tad pamazām sāka restaurētas vitrāžas, kad restaurēja pirmo vitrāžu cilvēki redzēja, cik skaista tā ir un saprata, ka uzsāktais darbs ir jāturpina. Meistars Aivars Smans Viļakas katoļu baznīcā ir pavadījis daudzas stundas un dienas, nereti arī ļoti aukstos apstākļos, bet viss ir izturēts un liels prieks, ka soli pa solim darbi virzījās uz priekšu. No 2006.gada līdz 2018.gadam ir restaurētas visas vitrāžas baznīcas daļā. Kopā ir restaurētas  vitrāžas 13 logos (pa piecām katrā baznīcas labajā un kreisajā pusē un trīs logiem altāra daļā). Restaurators Andris Kļavnieks ir gandarīts par ieguldīto darbu un priecīgs, ka restaurācija tuvojas noslēgumam, jo šogad ir plānots restaurēt lielo gotikas rozi aiz ērģelēm un tad nākotnē ir plānots restaurēt vitrāžas arī virs visām ieejas durvīm baznīcā.

Teksts un foto: Vineta Zeltkalne


 

***

4.maijs - Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

Mīļa mana tēvu zeme,
lūgšanām(i) ieskauta.
Ar darbiem rotāta,
Mīlestībā izdzīvota...
Paldies visiem, kas patiesi mīl Latviju!
#LatvijasKarogsDievnamā #baznicunakts #baznīcunakts #4.maijs #festanazionale #lettonia #vilakasbaznica #bandieralettone

 

***

Maija dziedājumi Viļakas katoļu draudzē:

6. maijā plkst. 16.00 Lāšķu krusts; plkst. 17.00 Rogovskūs krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

13. maijā plkst. 15.00 Slotukalna krusts; plkst. 16.00 Aizgalīnes krusts;  plkst. 17.00 Lodumas krusts.

20. maijā plkst. 16.00 Kangaru krusts; plkst. 17.00 Viduču krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

27. maijā plkst. 16.00 Skandīnes krusts; plkst. 17.00 Aizpurves krusts; plkst. 19.00 Lodumas krusts.

Dziedājumi pie krusta Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā maija mēnesī katru  trešdienu un piektdienu plkst.17.00, organizē Viļakas folkloras kopa “Atzele”.

***
Lielā talka Viļakā
Liels paldies visiem talciniekiem! Šoreiz 28.aprīlī uzstādījām talcinieku rekordu draudzē, jo piedalījās 28 talcinieki!
Pateicība Dievam! Paldies visiem!

***

***

Saņems finansējumu no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas

Marta beigās masu medijos parādījās ziņa, ka Viļakas katoļu baznīca saņems 16 000,00 Eur, kas tiks ieguldīti vitrāžas restaurācijai. Rīgā 18.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels parakstīja finansēšanas līgumu. Līdz šī gada beigām ir plānots restaurēt baznīcas centrālo, lielo gotikas rozes vitrāžu, kas atrodas aiz ērģelēm un virs centrālās ieejas baznīcā. Restaurācijas darbus turpinās veikt SIA “Glassica”.  
Finansējumu saņemam no Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas, kurai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, izvērtējot iesniegtos projekta pieteikumus, atbalstīja 28 baznīcu iesniegtos projektus 1 miljona eiro apmērā, paredzot to konservāciju, restaurāciju un atjaunošanu, kā arī izpēti un restaurācijas dokumentācijas sagatavošanu. No šīm baznīcām desmit ir katoļu dievnami, piešķirti līdzekļi Līksnas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai, Liepājas Svētā Jāzepa katoļu baznīcas jumta remontam, Rīgas Sāpju Dievmātes katoļu baznīcas logu restaurācijai, jumta remontam un ģeotehniskajai izpētei, Landskoronas katoļu baznīca glābs dievnama ziemeļu fasādi un parapetu, Nagļu katoļu baznīcas jumta remontam un Krāslavas katoļu baznīcas krāsns restaurācija, tiks atjaunoti Rīgas Svētā Alberta katoļu baznīcas logi, veikts Rikavas katoļu baznīcas fasādes remonts un Rīgas Svētā Franciska baznīcai veiks arhitektoniski mākslinieciskā izpēti.

***

Talkojam!

Paldies skolotājām  Initai un Līgai, kuras talkā iesaistīja bērnus un jauniešus ...un protams- labākajiem no labākajiem draudzes locekļiem, kuri atrada laiku, lai piedalītos talkā, pat pirms lielās oficiāli izsludinātās talkas Latvijā l!!! Paldies Dievam! Deo gratias!

 

***

Sirsnīgi pateicās par pazemīgo kalpojumu Vitālijam un Genovefai

“Vitālij un Genovefa, Jūs esat visčaklākie baznīcas apmeklētāji. Gandrīz vienmēr Jūs esat uz Sv. Misēm un ar savu pazemīgo kalpojumu atbalstiet mani. Mums kopā netrūkst daudz priecīgu brīžu. Pateicāmies, ka Jūs to darāt Dieva godam. Sveicam Vitāliju ar 50 kalpošanas gadiem kā ministrantam un sveicam Genovefu Loginu 88. dzimšanas dienā!” teica Viļakas Romas katoļu baznīcas prāvests Guntars Skutels.
“Jūs esiet mums Dieva dāvana. Pats Dievs ir izvēlējies Jūs!” sveicot uzrunāja Viļakas draudzes vecākā Inita Raginska.
“Tieši pirms 50 gadiem – 1968.gadā 15.aprīlī toreizējais Kupravas – Liepnas draudžu prāvests Staņislavs Lisovskis pirmo reizi mani uzaicināja piekalpot Sv. Misē. Esmu kalpojis 22 priesteriem, arī bīskapam Kazimiram Duļbinskim. Mani apmācīja arī mans krusttēvs, priesteris Oļģerts Aleksāns. Tik cik ilgi es vēl kalpošu, to zina tikai Dievs,” ar savu kalpojumu draudzi iepazīstināja Vitālijs Logins.
Genovefa ir baznīcā jau no bērnības, jau no 8 gadu vecuma viņa gribēja būt baznīciņā. Viņai vajadzēja izdomāt kā tēvam izlūgties, lai tiktu līdzi uz baznīcu. Viņa ir mūsu baznīcas labais gariņš, kas vienmēr atslēgs, aizslēgs baznīcu un uz kuru varam pilnībā paļauties.


***

***

Kristus ir augšāmcēlies!

“Lieldienas, līdzīgi kā Ziemassvētki, ir tie svētki, kuros savijas gan kristīgā, gan tautiskā tradīcija. Ir daudz dažādu Lieldienu simbolu un rituālu, kurus parasti uzskata par pagāniskiem, tautas kultūrai atbilstošiem, taču patiesībā liela daļa no tiem ir cieši saistīti ar kristīgo tradīciju. Turklāt gandrīz visas no tautiskās tradīcijas formām ir integrējamas kristietībā. Tomēr esot jāuzmanās, lai zem šīm formām nebūtu maģijas un tās elementu. Taču tas ir atkarīgs no katra personīgās attieksmes un skatījuma uz tradīciju.
Lieldienu tradīcijās ir rodami daudzi kristīgi simboli. Piemēram, arī šūpošanās var tikt interpretēta kā Kristus augšāmcelšanās simbols. "Šūpojoties mēs paceļamies, atraujamies no zemes. Tāpat arī Kristus pēc augšāmcelšanās bija brīvs no matērijas smaguma. Ir labi, ka tā ir specifiska šo svētku rotaļa un kulta saistīšana ar rotaļu atbilst bibliskajai mentalitātei.
Lieldienām tradicionāla ir arī olu krāsošana un ēšana. Tā nav tikai Latvijai raksturīga simbolika, tā sastopama visā Eiropā. Ola pati par sevi ir atdzimšanas simbols un cālis, kurš izšķiļas no olas, atgādina par Kristu, kurš augšāmceļas no kapa.
Lai Kristus augšāmcelšanās svētki mums caur dažādiem simboliem un tradīcijām nes tās žēlastības, kas mūs augšāmcels no mūsu garīgā kapa!” priesteris, baznīcas vēstures zinātņu doktors Andris Priede.


***
Krustaceļš Viļakā


******

Svētīgu Palmu jeb Pūpolsvētdienu!

Priesteris Andris Priede, uzrunājot Viļakas Romas katoļu daudzi, sprediķī teica, ka katru reizi, kad mēs grēkojam, mēs Jēzu piesitam Kristā! Aicināja pārdomāt, kurai laužu daļai mēs piederēsim, vai tiem, kuri kliedza: “Sit viņu kristā!” vai tiem, kuri ar gavilēm sagaidīja “Hosanna! Slavēts, kas nāk Kunga vārdā! Slavēta lai ir mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas! Hosanna augstumos!” (MK 11, 10). Novēlēja visiem svētīgu Lielo nedēļu un atkal no jauna pārdomāt Kristus dzīvi un ciešanas ejot Krustaceļu!

***

Dieva žēlsirdības svētceļojums

No 4.februāra līdz 15.aprīlim Latvijā notika Dieva žēlsirdības svētceļojums, kad pa Latvijas Romas katoļu draudzēm ceļo Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, māsas Faustīnes fotogrāfija un relikvijas. Šīs akcijas iniciators bija arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, kurš palūdza tēvam Staņislavam Kovaļskim, OFMCap, kļūt par šīs akcijas koordinatoru. Tēvs Staņislavs gada laikā iztulkoja visus materiālus latviski, izveidoja speciālo mājas lapu http://uzticies-jezum.mozello.lv/. “Šogad svinam nozīmīgas jubilejas, aprit 40 gadi kopš atcelts aizliegums izplatīt Dieva žēlsirdības kultu formās, kuras atklātas caur Māsu Faustīni, aprit 18 gadi kopš kanonizēja Māsu Faustīni un paiet 80 gadi kopš Māsas Faustīnes nāves. No sirds aicinu izplatīt vēstījumu par Dieva žēlsirdību. Dievs ir ļoti žēlsirdīgs!” tēvs Staņislavs Kovaļskis, OFMCap.

21.martā Dieva žēlsirdības svētceļojums bija ieradies Šķilbēnu katoļu baznīcā un 22.martā Viļakas katoļu baznīcā. Ticīgajiem bija iespēja iespēja lūgties pie Žēlsirdīgā Jēzus svētbildes, pagodināt māsas Faustīnes relikvijas un piedalīties Sv. Misē.

Māsa Faustīne ir poļu klostermāsa, kas dzimusi 1905.gadā dievbijīgā katoļu ģimenē un aizgāja mūžībā 1938. gadā. Kungs lūdza māsai Faustīnei, lai tiktu uzgleznota žēlsirdīgā Kristus ikona. Tās tēlu māsa Faustīna redzēja vīzijā 1931. gada 22. februārī klostera cellē Plockā. Pateicoties Dievam, caur māsu Faustīni sāka izplatīties žēlsirdības vēsts pasaulē. Populāra ir kļuvusi Žēlsirdīgā Jēzus svētbilde, Dieva Žēlsirdības stunda, Dieva Žēlsirdības kronītis un Dieva Žēlsirdības svētki.  1993. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II beatificē Māsu Faustīni Kovaļsku svētā Pētera laukumā Romā. 2000. gadā Svētais tēvs Jānis Pāvils II kanonizē Māsu Faustīni. “Simtgades gadā lūgsimies par Latviju, savām ģimenēm, lai Dieva žēlsirdība aizsniedz mūsu sirdis. Dievs klauvē pie cilvēka sirds durvīm. Aicinu ikvienu saredzēt Dieva žēlsirdību, mieru un mīlestību, lai dodoties mūžībā ikviens būtu laimīgs un svēts,” novēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Teksts: Vineta Zeltkalne, foto: Vineta Zeltkalne un pr. Guntars Skutels

***


***

Ko man nozīmē gavēnis?

Ir Lielā gavēņa laiks, kad pazemībā gatavojamies Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Lai pareizi izprastu gavēņa nozīmi, par to lūdzām pastāstīt Rozentovas un Feimaņu katoļu draudžu prāvestu Rinaldu Broku, kurš 13. martā ciemojās Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā. Nedaudz pārsteidza  ciemiņa militārā forma  - viņš tagad ir arī kapelāns, Zemessardzes 3. Latgales brigādes virsleitnants.

Priesteris Rinalds akcentēja būtiskāko gavēnī: lūgšanas, žēlsirdības darbi, gavēšana kā atteikšanās (no kaut kā sev svarīga). Nevis vienkārši neēst gaļu vai kādu kārumu, bet atteikties no tā ar kādu noteiktu mērķi – piemēram, savas vai cita veselības nodomā, kā gandarījumu par nepareizu rīcību. Mēs bieži mēdzam tiesāt citus, nepamanot savas kļūdas. Lūk, patiess gavēnis ir “neēst otru cilvēku”! Nevajag apstāties pie citu kritieniem. Jāpadomā, vai mums pašiem sāp sirds par saviem grēkiem?

Mums ir dots laiks un lieliska iespēja mainīties – 40 gavēņa dienas. Gavēņa beigās ir jāpavērtē – kādas izmaiņas notika ar mani? Priesteris  citēja Antoniju de Mello: “Dienā, kad tu pārstāj mainīties, tu pārstāj dzīvot”. Biežāk jāpajautā sev – ko esmu darījis Jēzus labā; ko tagad daru; ko vēlos darīt? Jāpadomā par to, ko Jēzus pie krusta saka MAN!

Liela nozīme ir attiecību veidošanai ar Dievu. Svētie Raksti palīdz rast atbildes uz svarīgiem jautājumiem, māca sastapt Dievu.

R. Broks ar nožēlu atzina, ka lielākā daļa cilvēku uz baznīcu dodas tikai Lieldienu rītā. Vai mums ir neērti būt kopā ar tādu, kas cieš? Šajā gadījumā – ar Jēzu. Pareizi būtu apmeklēt dievkalpojumus baznīcā, sākot ar Lielo ceturtdienu. Piedalīties Krustaceļā, visbeidzot izdzīvot prieku, kad beidzas tumsa “bez Jēzus” un uzaust gaisma līdz ar Jēzus Augšāmcelšanos.

Izmantosim atlikušo gavēņa laiku, lai garīgi pilnveidotos un veiktu žēlsirdības darbus!

Pateicamies prāvestam Rinaldam Brokam par mums veltīto laiku un vērtīgajām atziņām.

 Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes katehēte:  Rutta Jeromāne


***
Noslēdzies ērģeļu restaurācijas 3.posms

16.februārī noslēdzās Viļakas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 3.posms jeb projekta Nr.2017-1-KMA099-P “Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija” īstenošana. Ir veikta ērģeļu spēles galda (t.sk.traktūras, manuālklaviatūru un pedāļa klaviatūras) restaurācija. Kopš 2017.gada augusta spēles galds atradās ērģeļu restauratora Tālivalža Dekšņa darbnīcā, kur viņa vadībā, palīdzot Arnoldam Dimantam un Aivaram Vīksnam, veica rūpīgo restaurācijas procesu – atjaunoja leņķīšu un veļļu asīšu tūkojumus, traktūras skalu stieples, nomainīja koka detaļas un klaviatūru filčus, izmantoja arī kašmira audumu atjaunojot reģistru traktūru, nomainīja manuālu taustiņu kaula uzlīmes un citas lietas. Šis restaurācijas posms bija liels darbs ar sīku un ļoti sīku detaļu atjaunošanu, kas prasīja ilgāku laiku nekā bijām domājuši sākumā. Viļakas katoļu baznīcas ērģelniekiem un koncertu ērģelniekiem būs prieks spēlēt klaviatūras taustiņus un pārslēgt reģistrus, jo tie ir stingri, bet bija izdiluši un nolietojušies. Restaurēts ir arī spēles galda koka ietvars, kas tagad izskatās kā jauns. Šobrīd gaisa temperatūra baznīcā ir pārāk zema un, kad telpas klimatiskie apstākļi normalizēsies, vēl tiks veikta papildus regulēšana un pārbaude.

Trešā posma kopējās izmaksas ir 6904,25 Eur, no tām 3000,00 Eur ir Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums un 3904,25 Eur ir Viļakas novada domes līdzfinansējums. Atgādinām, ka iepriekš esam veikuši divus restaurācijas posmus: 2015.gadā restaurācijā tika veikta gaisa apgādes sistēmas atjaunošanai un sakārtošanai (t.sk. veikta plēšu restaurācija) un 2016.gadā restaurācijas laikā iegādājāmies speciālo ērģeļmotoru ar gaisa turbīnu un tika izgatavoti jauni gaisa kanāli, lai pievienotu jauno motoru plēšām un ērģelēm nodrošinātu gaisa padevi.
Vēl ir jāveic 4. un 5.posms ērģeļu restaurācijā. Viļakas ērģeles ir unikālas arī ar to, ka ir vienīgais poļu ērģeļbūvētāju  šāda tipa – mehāniskās kēgellādes sistēmas - divmanuāļu instruments Latvijā. Līdz ar to 4. posmā restaurētu vēja lādi ar traktūru un stabules, kas saistās ar vienu no manuāliem, bet 5.posmā restaurētu otru manuāli un pedāļa sistēmu.

Paldies Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas speciālistiem: Haraldam, Vitālijam, Dainim, Raimondam un Sergejam par tehnisko atbalstu ērģeļu spēles galda atgriešanai savā vietā – pie ērģeļu stabulēm.

***

Sācies lielais gavēnis

 

Šogad lielais gavēnis sākās 14.februārī, lai nākamās 40 dienas klusumā, pārdomās atcerētos Kristus ciešanas un nāvi. “Parādiet šodien savu īsto mīlestību. Šodien mēs iesākam cīņu paši ar sevi, lai augtu mīlestībā uz Dievu, mīlestībā uz citiem cilvēkiem un mīlestībā uz sevi. Gavēnis ir laiks, kad cilvēks atgriežas no tām lietām, kas viņam traucē pieaugt mīlestībā un pilnībā. Aicinu gavēņa laikā lūgties un upurēt gavēni  par kādu neatrisināmu jautājumu, sarežģītām attiecībām. Nesīsim šo upuri ar prieku un smaidu, jo mēs nekad nezinām, kad gavēņa laika upuris nesīs augļus mūsu dzīvēs. Dievs no mums neprasa upurus, ko mēs nevaram panest. Uzņemies upuri, kas tevi šķir no Dieva mīlestības.  Mēģiniet ne tikai atturēties no gaļas ēšanas, bet mēģināt pilnveidoties garīgi: neaprunāt citus, pasveicināt visus  pirmajam, nerunāt Sv. Mises laikā, izlasīt garīgas grāmatas, lasīt Sv. Rakstus, piedalīties Krustaceļā, lūgties par mūžībā aizgājušajiem. Šīs nelielās apņemšanās kļūs vērtīgas Dieva un arī līdzcilvēku acīs, tad Jūsu dvēseli skars Dieva žēlastība mīlestības pilna, kas atnesīs Jums nepieciešamos augļus. Lai mums izdodas šo gavēni piedzīvot īpašā veidā. “Un, kad jūs gavējat, neesiet saīguši kā liekuļi! Jo viņi savu seju padara drūmu, lai parādītos cilvēkiem kā gavētāji.” Mt. 6, 16. Esiet priecīgi un visu dariet Dieva godam. Atgriezieties un ticiet Evaņģēlijam,” pelnu trešdienas sprediķī teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Kristīgā bērnu un jauniešu tikšanās Krustpilī

10.februārī apvienotā Šķilbēnu, Baltinavas un Tilžas Romas katoļu draudžu bērnu un jauniešu komanda gandrīz 40 dalībnieku sastāvā devās uz Krustpili. Tur viņiem pievienojās šo draudžu prāvests Staņislavs Prikulis un Viļakas Romas katoļu draudzes pārstāvji un prāvests Guntars Skutels.  Vēl kristīgajā tikšanās piedalījās bērni un jaunieši no Aglonas, Daugavpils, Ludzas, Balviem, kurus uzņēma mājinieki no Krustpils un Atašienes draudzēm. Pasākuma dalībnieki apmeklēja Krustpils pili, kur pagrabstāvā bija iespējams atrast arī spoku kambarus, veidoja sveces no bišu vaska plāksnēm, piedalījās dziedāšanas meistardarbnīcā, iemācoties dziedāt “Esi sveicināta Marija” dažādās melodijās. Vēlāk tās dziedāja kopā lūdzoties rožukroni. Pasākums noslēdzās ar sv. Misi. Svēta Gara piepildīti un Dieva žēlastībām svētīti bērni un jaunieši atgriezās mājās, lai savās draudzēs pārējiem jauniešiem vēstītu par brīnumainajām tikšanām Krustpilī un lai gatavotos nākamajai kristīgai tikšanās reizei, kas pavasara beigās vai vasaras sākumā notiks Viļānos.


***

Piektais ALFA izlaidums

2018.gada 8.februāra vakarā Viļakas kultūras un radošo industriju centrā (vēsturiskajā klostera ēkā) noslēdzās piektās ALFA apmācības jeb ievads kristietībā, kas ALFA dalībniekiem palīdz radošā atmosfērā rast atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par ticību, Dievu un pasauli.  Piektais izlaidums bija ļoti īpašs, jo liecību par savu dzīvi dziesmās un sarunās prezentēja brāļi Puncuļi – Ingars, Artūrs, Linards un viņiem toni palīdzēja uzturēt akardeonists Konstantīns.  Ingars Punculis ieteica visiem katru dienu izdarīt vismaz vairākus labus darbus, tad arī pasaule kļūs labāka, ja visi darīsim tikai labus darbus. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels atzina, ka šis nav noslēgums, šis ir iesākums, lai draudzē turpinātu veidoties kodols, uz kuriem var paļauties un ar kuru palīdzību var noorganizēt daudzus un daudzveidīgus kristīgus pasākumus. Lielu paldies prāvests teica ALFA komandai: Initai, Ruttai, Regīnai, Ivetai, Līgai, Inesei, Lidijai un Martai, kuras rūpējās, lai sekmīgi noritētu piektās Alfas apmācības Viļakā.***

Kunga prezentācija svētnīcā jeb sveču diena

Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu veltītu Kungam, kā ir rakstīts Kunga Likumā: “Katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai tiek veltīts Kungam” (Lk 2, 22).  Svētnīcā bija divi godājami sirmgalvji Simeons un Anna, kuri bija sevi veltījuši lūgšanai un gavēnim, un viņu dievbijība ļāva tiem atpazīt Mesiju. 2.februārī Romas katoļu baznīca atzīmē Kunga prezentāciju templī, kad ir pagājušas 40 dienas no Jēzus dzimšanas. “Lūgšana ir mūsu ticības apliecināšana. Lūgšana ir saruna ar Dievu. Sveces ir tās, kas palīdz radīt noskaņu, kad mēs lūdzamies! Mēs pateicamies par gaismu, ko dod sveces! Svētīsim šodien sveces, lai Jūs varat aizdegt tās tad, kad lūdzaties! Lai Jūs varat aizdegt tās, kad ir kāds grūtību brīdis! Lai Jūs varat tās izmantot gan priekos, gan bēdās! Lai šī sveču liesmiņa ir kā paša Pestītāja klātbūtne ar Viņa dāvātajām žēlastībām! Dievs ir dzīvības avots ticīgiem un arī neticīgiem! Jēzus vēlas, lai katrs cilvēks tiktu pestīts. Jēzus saka: “Es esmu pasaules gaisma”. Kristus sniedz mums garīgo atbalstu, bet arī Kristus no mums gaida atbildi – “jā”. Mēs aizdedzam svecītes paši! Mēs negaidām, kad tā pati aizdegsies! Mēs nenoliekam svecīti maliņā, sakot, ka mēs jau to nededzināsim! Tieši tāpat ir ar ticību. Tā ir dāvana, tikai mums pašiem ir jālūdzas, lai Dievs dāvā šo ticības dāvanu, spēju saskatīt un sekot pasaules gaismai. Novēlu Jums piedzīvot, ka mūsu lūgšana kopā ar Kristus gaismu – svecītes liesmiņu spēj darīt arī lielas lietas, sildīt mūsu dvēseli un izmainīt dažādas situācijas, lai mēs arī varētu teikt kā Simeons, kad ieraudzīja mazo, nezināmo bērnu, tagad atlaid Kungs savu kalpu mierā, tagad Kungs es esmu vienīgi Tavs, es tev pateicos Kungs”,” vēlēja Viļakas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 
 
 

***

Žīguru lūgšanu kopai -15

27.janvārī Žīguru kultūras namā pulcējās lūgšanu kopas dalībnieki. Viņiem pievienojās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels un īpašo svētku sveicienu teica priesteris Andris Priede no Rīgas. 2003.gadā 31.janvārī toreizējais Viļakas katoļu draudzes dekāns Jāzeps Kornaševskis celebrēja pirmo svēto Misi Žīguros. Ideja nāca no iedzīvotājiem, jo daudzi palika arvien vecāki, veselība nebija tik laba, lai katru svētdienu dotos uz baznīcu Viļakā, tādēļ radās ideja, ka varētu sv. Misi celebrēt Žīguros, šo ideju atbalstīja dekāns Jāzeps Kornaševskis,  arī toreizējā Žīguru pagasta vadītāja Ženija Cvetkova un Žīguru kultūras nama vadītājs Vilis Bukšs, kurš teicis, ka cer, ka dievkalpojumi darīs cilvēkus garīgi bagātākus, veicinās saskaņu un labvēlību vienam pret otru. Šie vārdi kļuva par lūgšanu grupas vadmotīvu turpmākajos gados.  Pirmajos gados sv. Mises apmeklēja 40, pat 60 cilvēki, samazinoties cilvēku skaitam Žīguru ciemā, samazinās arī cilvēku skaits, kuri apmeklē sv. Mises. Šai pateicības sv. Misei lūgšanu kopas dalībnieki izvēlējās 100. psalma vārdus: “Slavējiet Kungu un teiciet Viņa vārdu, jo Kungs ir labvēlīgs, Viņa žēlsirdība pastāv mūžam un Viņa uzticība uz paaudžu paaudzēm”.  Dalībnieki pateicās prāvestam Guntaram Skutelam, ka turpināja šo tradīciju, jo tās viņiem būtu lielas rūpes kā nokļūt uz sv. Misi Viļakā katru svētdienu. Vēlētos, lai arī turpmāk Dievs dod spēku sanāk kopā un lūgties, kā arī vēlētos, lai skolēni un bērni tuvotos Dievam, mācītos ticības mācību skolā un bērnudārzā un pievienotos Žīguru lūgšanu grupai.

***

Draudzes eglīte

6. janvārī Romas katoliskā baznīca svin vienus no senākajiem svētkiem – Kunga parādīšanās svētkus. Svētā Mateja evaņģēlijs vēsta par Austrumzemju gudrajiem, kuri, sekojot zvaigznei, ieradās Jeruzalemē un Betlēmē, kur meklēja jaundzimušo jūdu karali. „Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres." Šo svētku notikumu iespaidā Viļakas katoļu draudze 7. janvārī sanāca uz draudzes eglīti. Katrs dāvanā paņēma kādu gatavotu cienastiņu kā arī dedzību acīs un prieku sirdī. Klostera ēkā bija sapulcējušies apmēram 50 aktīvistu, lai jautrā kopā būšanā, skanot dziesmām, dzejoļiem un novēlējumiem, varētu pabūt kopā ar Viļakas Romas katoļu prāvestu Guntaru Skutelu un draudzes cilvēkiem un priecāties par to, kā Dievs pasniedz dāvanas caur šo pasākumu. Katram tika pa kādai prieka dzirkstij un sīkam nieciņam, bet visvairāk dvēsele gavilēja, ka Dievs turpina mūs uzrunāt caur dažādiem ikdienas notikumiem. Paldies Viņam par to! Paldies arī rūķim Līgai, paldies folkloras kopas “Atzele” kolektīvam un Annai. Paldies Initai, Ruttai, Regīnai, Ivetai un Līgai par palīdzību organizēšanā un kalpošanā. Pateicība draudzes prāvestam Guntaram Skutelam.


***

Sveicieni Jaunajā gadā!

Lai Jaunais gads ir labs un mēs paši labāki. Lai Jaunais gads ir skaists un mēs paši skaistāki.
Lai Jaunais gads ir svētīts un mēs paši svēti! 😇 Auguri! Buon Nuovo anno! Happy New year!

***

Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Un pēkšņi eņģelim pievienojās neskaitāmi debesspulki, kas slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!
Miers! Tas ir visas cilvēces sapnis, bet ne realitāte, tā ir visu vēlēšanās, bet ne pieredze. Kāpēc?
Betlēme mums palīdz saprast šo dīvaino situāciju. Tikai tad, kad ir atspīdējusi mīlestības un pazemības gaisma, Dievs runā par mieru. Vai tur nav kāda liela gudrība? Vai tur nav parādīts miera ceļš?
Miers ir auglis, kas parādās, kad mūsu sirdī valda pazemība un mīlestība. Tik ilgi, kamēr cilvēku sirdis būs pilnas ar lepnību, godkāri, nebūs mums miers.
Mieru nevar meklēt vienu pašu, tas ir auglis, kad cilvēki būs atbrīvojušies no lepnības un no alkatības iegūt arvien vairāk un vairāk.
Tādēļ novēlu lai šie Kristus dzimšanas svētki iesēj mūsu dvēselē mīlestību pret sevi pašu un pret visu plašo pasauli aiz loga. Un mēs to darīsim ar pazemības smaržu...” novēlēja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***

Ceturto svecīti Adventa vainagā iededz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde

Tas ir neieraksti, ka ceturtā Adventa svētdiena ir 24.decembrī, no rīta baznīcā svinam ceturto Adventa svētdienu, bet vakarā jau notiek Ziemassvētku vigīlijas  sv. Mises. Tā nenotiek bieži, ik pēc pieciem vai sešiem gadiem mēs piedzīvojam īsāko iespējamo Adventa laiku. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels atklāja, ka Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde ir viņa kaimiņi Viļakā, bet arī esot bijuši viņam kaimiņos, kad viņš kalpojis Aglonā. “Ugunsdzēsēji, ātrie un policisti – tās ir, manuprāt, trīs profesijas, kas ir  aicinājums un tās var pildīt tikai tad, ja ir Dieva dota degsme tā kalpot saviem līdzcilvēkiem. Lūdzos par Jūsu misiju! Lai Dievs palīdz Jūsu atbildīgajā aicinājumā un lai Jums ir mazāk darba,” uzrunāja prāvests Guntars Skutels.

Vidzemes reģiona Neatliekamā medicīniskā palīdzības (NMP) brigādes bāzes punkta Viļakā darbiniece Anita Orlova teica: “Ar sirds siltumu, ar gaišumu, ar cerību, ar mīlestību nāk Ziemassvētku siltums, nāk svētvakars. Mēs visiem vēlam mīlestību un veselību, lai pietiek spēka un izturības! Mīliet sevi un cilvēkus, kuri Jums ir apkārt, tikai tā sasniegsim savus mērķus un spēsim palīdzēt citiem!”, bet  NMP šoferis Artjoms Kokorevičs aizdedzināja svecītes Adventa vainagā.

***

Ērģeļu restaurācijas 3.posms turpināsies 2018.gadā

Ērģeļu restauratori Tālivaldis Deksnis un meistars Arnolds Dimants turpina Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu 3.posma restaurāciju. Šajā posmā restaurāciju veic spēles galdam (roku taustiņiem un kāju pedāļiem) un traktūras elementiem.  Restaurācijas darbi norit ļoti rūpīgi un uzmanīgi, ir saņemti visi materiāli, ir veikta koka detaļu restaurācija spēles galda ietvaram, taču, sākot restaurēt katru taustiņu, atklājās, ka tie ir ļoti nolietojušies un ir nepieciešami papildus pāris mēneši, lai veikto šo restaurācijas posmu kvalitatīvi.
Projekta īstenošana ir pagarinātā Valsts Kultūrkapitāla fondā, kas ir piešķīris 3000,00 Eur šī posma restaurācijas darbiem. Viļakas novada domes līdzfinansējums 3904,25 Eur tiek apgūti līdz 2017.gada beigām.
Aicinām lūgties par ērģeļu restauratoriem, lai atbildīgais restaurācijas darbs noritētu sekmīgi. Mācīsimies būs pacietīgi, tad restaurētais spēles galds, palīdzēs ērģelēm ieskanēties vēl jaunās un nedzirdētās skaņās. Taču, lai ērģeles restaurētu pilnībā, nākamajā posmā ir jārestaurē vējlādes un iespējams aiznākamajā posmā - jāveic arī metāla stabuļu restaurācija.

***

Deg jau trešā svece Adventa vainagā

“Trešajā nedēļā Dievmātes statuja skaistajā kastītē ceļos uz Viļakas veselības aprūpes centru (poliklīnikas ēka Viļakā), lai cilvēki skatoties un lūdzoties uz šo Dievmāti var iemantot Dievmātes aizbildniecību. Jo arī Dievmātei bija dažādas grūtības, sāpes, ciešanas, bet Viņai bija labas attiecības ar Dieva dēlu, Dievu, ticība Viņai palīdzēja visu pārvarēt. Tieši ticība palīdz atrast ceļu pie Dieva, daudzi slimnieki caur Mariju nonāk pie Dieva, savas grūtības novēlot Dievam un izturēt labajā,” teica Viļakas draudzes prāvests Guntars Skutels.

“Vēl tikai dažas dienas un noslēgsies Kristus dzimšanas laiks. Un atkal mums ir laiks sagatavoties šiem svētkiem. Adventa laikā mums ir iespējams uz brīdi apstāties, izvērtēt kāds mums ir bijis šis laiks, ko mēs esam izmantojuši un ko esam palaiduši garām dzīves steigā. Trešā Adventa svētdiena ir prieka svētdiena. Priecāsimies visi kopā par kopā paveikto, par darbiem, ko ir izdarījuši Viļakas novada cilvēki. Jādzīvo mums ir tagadnē. Jāatceras, ka katrai šodienai ir bijusi pagātne, taču ne katrai šodienai būs nākotne, ja neieguldīsim savu darbu. Ieguldīsim katrs  kaut mazu devumu šajā lielajā nākotnes labā. Katra diena, katra stunda ir tā vērta, lai to izdzīvotu no sirds. Lai Jums laba veselība un miers mājās!” aicināja un vēlēja Viļakas veselības aprūpes centru vadītāja Valda Buzijana.

 
***

Siltums Viļakas baznīcā
Mācījāmies no Baltinavas Romas katoļu draudzes pieredzes kā baznīcā uz mirkli ielaist siltumu. Pateicoties lielam itāļu atbalstam un draudzes ziedojumiem, ir izdevies ideju par siltumu Viļakas katoļu baznīcā realizēt. Īpašs paldies Pēterim, Andrim, Aivaram, Jānim un Agrim, kuri arī palīdzēja veikt ierīkošanas darbus. No trešās Adventa svētdienas uz Viļakas baznīcas soliem ir uzlikti sildošie paklājiņi, lai kaut nedaudz baznīcā būtu silti cilvēkiem, kuri apmeklē dievkalpojumus ziemas sezonā.  Aicinām mīlestības  degsmes liesmu iedeg arī savās sirdīs, dedzīgi lūdzoties un sekojot Dievam, tad nejutīsim aukstumu ne fiziski, ne garīgi.

 
 
 
***

Iededzam otro sveci Adventā

“Iededzot šo sveci visiem gribu novēlēt, lai mēs viens uz otru skatītos nevis ar acīm, bet gan ar sirdi un dvēseli. Katrā no mums  ir kāds brīnums. Jau vairāk ka trīs gadus esmu ikdienā kopā ar neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem un pati pie tiem piederu. Esmu pateicīga Dievam par šādu iespēju. Galvenais, ko esmu no viņiem guvusi, ir skatīties uz visu ar sirdi un dvēseli. Kopā esam veikuši daudz brīnumainas lietas. Spēlējuši teātri, gleznojuši, komunicējuši savā starpā, svinējuši visus svētkus. Mūsu rehabilitācijas centra dalībnieku izstāde ir skatāma Viļakas novada bibliotēkā. Izstādes nosaukums vien liecina par to - "Brīnumi caur dvēseli un sirdi". Skatīsimies viens uz otru caur sirdi un dvēseli un atcerēsimies, ka katru Ziemassvētku nakti pie debesīm lidinās eņģeļi, ja vien mēs tos spētu saskatīt,” teica Neredzīgo biedrības dalībniece Biruta Nagle.

***

Iededz pirmo svecīti Adventa vainagā

Svētdien, 3. decembrī, prāvests Guntars Skutels pasvētīja Adventa vainadziņus Viļakas draudzes locekļiem un viesiem. Šogad Adventa vainagā Viļakas Romas katoļu baznīcā svecītes iedegs organizācijas, kuras rūpējas par cilvēkiem, kuriem visvairāk ir nepieciešama mūsu palīdzība, iejūtība un mīlestība. Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja Līna Barovska uzrunāja draudzes locekļus, iededzinot pirmo svecīti Viļakas katoļu baznīcas Adventa vainagā.


***

Aicinām apmeklēt Alfa nodarbības

Alfa ir interaktīvu nodarbību cikls, kas brīvā formā palīdz iepazīt kristīgās ticības pamatus. Alfa ir izveidota kā 11 lekciju cikls. Katru nedēļu lekcija ir par vienu no tematiem. Alfa kursi Latvijā tiek rīkoti kopš 2003. gada. Tie notiek dažādās draudzēs. Viļakas Romas katoļu draudzē Alfa nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 18.30 Klostera ielā 1, kultūras un radošo industriju centrā Viļakā. Pieteikties un interesēties pie draudzes vecākās Initas Raginskas (mob.t. 29207926).

***

Viļakā ir atklātas ALFA nodarbības

24. novembra vakarā Viļakas kultūras un radošo industriju centrā notika īpašs ALFA nodarbību atklāšanas pasākums. Pirmo reizi ALFA nodarbībās ar muzikāliem priekšnesumiem un ar savu liecību par ceļu pie Dieva dalījās Kārļa Zariņa audzēknis, Elīnas Garančas students, Rīgas Doma kora skolas pedagogs, Latvijas mūzikas akadēmijas docētājs, tenors Jānis Kurševs. Šī bija arī Jāņa Kurševa pirmā viesošanās Viļakā, tāpēc viņš pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestam Guntaram Skutelam par uzaicinājumu, jo viņam ir interesanti iepazīties ar vietām un cilvēkiem, kur nav būts.
ALFA kursi ir ekumēnisks pasākums. Vienots ievads kristietībā, kura laikā tiek iztirzāti pamatjautājumi, kas skar kristīgo baznīcu. Tās ir 10 tematiskas nodarbības, kurās aicināts iesaistīties ikviens interesents, kuram interesē kristīgie pamatjautājumi, ir vēlēšanās izglītoties un mainīt savu dzīvi.
Parasti ALFA kursus atklāj ar ievadnodarbību, kurā ar muzikālu priekšnesumu uzstājās kāds mākslinieks. “Šogad gribējās, lai ALFA nodarbības atklāj kāds vēl nebijis mākslinieks. Uzrunāju Jāni Kurševu, kurš ir piedzīvojis garīgu atgriešanās ceļu pie Dieva,” komentē prāvests Guntars Skutels.  Jānis Kurševs pats ir izgājis vairākus ALFA kursus un vēlāk ir kļuvis arī par vairāku ALFA kursu vadītāju Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā. “ALFA ir ģimene, kur mēs saprotam, ka mūsu ģimene ir daudz plašāka, ka mēs esam brāļi un māsas Kristū,” teica Jānis Kurševs. “Esmu atnācis, lai satiktu Tevi.  Kad beidzot nāksi Tu, lai mani atrastu. Mūsu acis sastapsies un klusi runāsies. Es mirkli šo esmu gaidījis. Vien Tu un es, es un Tu. Mūsu sirdis sakļausies, kā dejā savīsies, kad kopā lidosim uz mūsu Debesīm,” saviļņoti dziedāja Jānis Kurševs.


***


***

Psalmu dziedājumi Viļakas  novadā

Katru rudeni, novembra sākumā, lai pieminētu mūžībā aizgājušo dvēseles, Medņevas Tautas namā dzied psalmus. Šis ir tas laiks, kad atceramies, pieminam, iededzam svecītes un dziedam par pagasta mirušajiem un sev tuviem cilvēkiem. Katru reizi, organizējot psalmu dziedāšanu, domāju, vai sanāks pietiekams daudzums dziedātāju, un secinu,- jā, ir vēl Medņevas pagastā ļaudis, kuriem svarīga šī tradīcija, un tāpēc tas man ir stimuls turpināt organizēt psalmu dziedājumus. Daudzus piedalīties psalmu dziedājumos uzrunāju personīgi, citi to uzzināja no avīzēm. Ir liels prieks par visiem daudzajiem dziedātājiem, kuri šogad 3.novembrī dziedāja psalmus.  Kāda bijusī medņeviete uz šo piemiņas brīdi ceļu mēro no Jūrmalas, viņa nesūdzas ne par gadu nastu, ne par tālo ceļu. Šogad viņa bija atvedusi ciemakukuli un svētīja visus mūs ar “Lurdas” ūdeni. Šis notikums ir īpašs un tas ir patīkamākais, ka kuplā skaitā mēs varam dziedāt, pieminēt un atcerēties  mirušos, kuri tik ļoti gaida mūsu lūgšanas un dvēseļu šķīstīšanu.

Oktobrī jeb veļu mēnesī psalmu dziedājumus Viļakā organizē etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte”, bet novembrī psalmus kopā dziedāt Viļakā aicina folkloras kopa “Atzele”.

 

***

Mirušo piemiņas diena

Romas katoļu baznīca jau kopš 11.gadsimta sākuma svin mirušo piemiņas dienu.  Atzīstot vienotību, kas pastāv Jēzus Kristus Mistiskajā Miesā, jau no pirmkristiešu laikiem Baznīca virs zemes ar lielu godbijību izturas pret mūžībā aizgājušajām dvēselēm, aizlūdzot par tām. Mūsu lūgšana var ne tikai palīdzēt mirušajiem, bet arī darīt iedarbīgu viņu aizlūgumu par mums. Kad savstarpēja mīlestība un vienprātīga Vissvētās Trīsvienības slavēšana starp mums ļauj nodibināt sadraudzību, mēs visi, Dieva bērni, veidojam vienu vienīgu ģimeni Kristū un tā atbildam uz visdziļāko Baznīcas aicinājumu. (sal. KBK 958-959)

Lūgšanas par mirušajiem ir viena no vissenākajām kristīgajām tradīcijām. Īpaši par  mirušajiem lūdzāmies Dvēseļu dienā – 2.novembrī un no 1. līdz 8.novembrim lūdzoties oktāvu par mūžībā aizgājušajiem.  Kopš pagājušā gada Viļakas Romas katoļu draudzē ir ieviesta jauna tradīcija – pirmajā novembra svētdienā lūgties par mūžībā aizgājušajiem rožukroni un upurēt sv. Misi. Nodomus, par kuriem mūžībā aizgājušajiem, īpaši ir jālūdzas šajā sv. Misē sagatavoja draudzes locekļi, aizpildot un iesniedzot īpašas lapiņas draudzes prāvestam. Šī pozitīvā prakse ir pārņemta no citām Latgales draudzēm, jo vienam priesterim nepietiek pat viena gada, lai nosvinētu sv. Mises par katru mūžībā aizgājušo.

Par mūžībā aizgājušajiem lūdzāmies arī ikvienā sv. Misē un aicinām lūgties ikdienu, ne tikai novembra mēnesī. Lūgšanas ir tās, kuras mūsu mūžībā aizgājušie piederīgie gaida no mums visvairāk. Mēs ticam, ka visi atkal kļūs dzīvi Kristū, jo Kungs pats ir sacījis: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos, kaut arī būtu miris.” (Jņ 11, 25)


***

Šogad restaurēts trešais vitrāžu logs

Oktobra beigās noslēdzās trešā vitrāžu loga restaurācija Viļakas Romas katoļu baznīcā. Šī loga restaurācijai atbalstu saņēmām no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas glābšanas programmas valsts kultūras pieminekļu restaurācijai. Tā bija piešķīrusi 12000,00 Eur restaurācijai un Viļakas katoļu draudze līdzfinansēja vitrāžu restaurāciju ar 33,45 Eur.

Rūpīgi un atbildīgi restaurācijas darbus veica SIA “Glassica” restauratora Andra Kļavnieka vadībā.  Paldies Dievam, ka mums ir iespēja darīt darbus Dieva godam un saglabāt senču celto mantojumu. Pateicamies restauratoriem par ieguldīto darbu, jo ar katru restaurēto vitrāžu Viļakas Romas katoļu baznīca kļūst sakārtotāka. 

***

Atsākās sv. Mises vēsturiskajā klostera ēkā

Kopš 2017.gada 15.oktobra atsākās sv. Mises celebrēšana Viļakas Kultūras un radošu industriju centrā, kas atrodas Klostera ielā 1, Viļakā, jeb vēsturiskajā kapucīnu klostera ēkā. Turpmāk ziemas sezonā sv. Mises notiks katru svētdien plkst. 18.00. Aicinām sv. Mises vēsturiskajā klostera ēkā apmeklēt  visus, kuri baidās nosalt vēsajā Viļakas Romas katoļu baznīcā. Īpaši aicinām sv. Mises siltajās telpās apmeklēt arī ģimenes ar maziem bērniem.

***

Fatimas Dievmātei - 100 gadi

2017. gada 13. oktobrī apritēja 100 gadi kopš Dievmātes pēdējās parādīšanās Fatimā, Portugālē, kur, sākot no 1917. gada 13.maija, Vissvētākā Jaunava Marija sešas reizes parādījās trim ganiņiem: Francisko, viņa māsai Jacintai un māsīcai Lūcijai, aicinot viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir ārkārtīgi spēcīgi līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās.

Pieminot Fatimas notikumus, mariāņu tēvi Viļānos un Daugavpilī ik mēnesi 13. datumu svin kā Dieva Mātes svētkus. Šogad 13.oktobrī, atzīmējot 100 gadu jubileju, Viļānu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcā uz svētkiem devās arī Viļakas Romas katoļu draudzes locekļi. Ļaudis piedalījās svinīgā sv. Misē, procesijā ar Vissvētāko  Sakramentu un Fatimas Dievmātes skulptūru devās apkārt dievnamam, lūdzās rožukroni un Jaunavas Marijas litāniju, saņēma svētību ar Vissvētāko Sakramentu. Viļakas cilvēki šajā lielajā piemiņas svētku dienā jutās ļoti aizkustināti un jutās pateicīgi Dievam par dāvāto iespēju vienoties kopīgās lūgšanās ar citiem Latgales draudžu ticīgajiem. Atgādināja, ka oktobris ir rožukroņa mēnesis, kad Dievmāte īpaši gaida mūsu Rožukroņa lūgšanas.

 
 
 
***

Ražas svētki
Pateicība visiem, kas dalās augļos, talantos un sirds siltumā...


***

Jaunieši diskutē Rēzeknē

30.septembrī Rēzeknes katoļu ģimnāzijā notika Rēzeknes – Aglonas diecēzes konference. Tajā piedalījās arī Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši. Konferencē jaunieši diskutēja par trīs tēmām: kas ir mūsdienu jaunietis; ko jaunieši sagaida no Baznīcas un ko Baznīca sagaida no jauniešiem; kā arī apmeklēja sv. Misi Rēzeknes Jēzus Sirds katedrālē un kopā lūdzas Žēlsirdības kronīti.

 

 

 


***

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurētas divas vitrāžas

Viļakas Romas katoļu draudze ir realizējusi Leader projektu Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija". Ir sasniegts projekta mērķis: restaurēt Viļakas Jēzus Sirds katoļu draudzes baznīcas divus vitrāžu logus dienvidu jomā, nodrošinot pakalpojuma pieejamību sabiedrībai  un ēkas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, un nostiprinot sociālekonomisku izmantošanu, turpinot organizēt vietējā un reģionālā līmeņa kultūras pasākumus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums  Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošināja Viļakas novada dome no pašvaldības 2017.gada budžeta.

Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem SIA “Glassica” un restauratoram Andrim Kļavniekam par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.

Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietējā potenciāla attīstības iniciatīvas. Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

 

***

Viļakas bērni un jaunieši iepazīst vitrāžu restaurācijas mākslu

Vitrāžu restaurācijas gaitā sadarbības partneris biedrība Viļakas Mūzikas un mākslas skola nodrošināja meistardarbnīcu topošajiem māksliniekiem, kuriem bija iespēja tikties ar restauratoru Andri Kļavnieku un pašiem ieraudzīt kā tiek restaurētas stikla vitrāžas. Mākslas skolas bērni bija ļoti pārsteigti, jo iepriekš nekad nebija redzējuši kā notiek vitrāžu restaurācija. Izstāstīt šo restaurācijas procesu ir grūti, tas ir jāredz pašu acīm kā saliec svina stieni, kas iegādāts Itālijā, ieliek stikla gabaliņu un visu kopā sakausē ar alvu. Andris Kļavnieks aicināja bērnus un jauniešus kļūt par restauratoriem, jo tas ir neaprakstāms prieks, kad ir izdevies restaurēt kādu senu vitrāžu vai arī radīt jaunu mākslas darbu. Viļakas Romas katoļu draudze pateicās restauratoriem par rūpīgi un atbildīgi veikto darbu un brīvprātīgajiem draudzes locekļiem, kuri palīdzēja īstenot šī projekta tehniskos darbus.

Šī bija Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" aktivitāte.

***

Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētki Viļakā un Aglonā

8.septembrī Romas katoļu baznīca svin Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus. “Kā vēsta tradīcija, Marijas vecāki Joahims un Anna bija no Dāvida cilts, no kuras bija jādzimst pasaules Glābējam. Taču abi bija jau gados, un viņiem nebija bērnu. Tomēr Dievs uzklausīja Joahima un Annas lūgšanas un, par spīti vecumam, dāvāja viņiem meitu, kas ar savu jāvārdu pieņēma Dieva gribu un kļuva par Pestītāja Māti. Jeruzalemē Jaunavas Marijas dzimšanas vieta tiek godināta jau no 6. gs.” /Avots: www.katolis.lv

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pateicās draudzes locekļiem, kuri kuplā skaitā apmeklēja rīta sv. Misi Viļakā un kuplā skaitā devās uz Aglonu, lai piedalītos sv. Misē Aglonā un apmeklētu Aglonas Maizes muzeju.

Sprediķī Viļakā priesteris Guntars Skutels atgādināja, ka baznīca liturģiskā gada laikā svin tikai trīs dzimšanas dienas – Jēzus dzimšanu (25. decembris), svētā Jāņa Kristītāja dzimšanu (24. jūnijs) un Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanu. Lielie svētki un obligātie svētki ikvienam katolim ir trīs Marijas dienas:  1.janvāris – Vissvētākās Jaunavas Marijas  – Dieva Mātes svētki, 15.augusts – Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas un Māras zemes Karalienes svētki, 8.decembris – Vissvētās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki, taču ir labi, ka atrodam laiku apmeklēt arī Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus, jo Marija ir žēlsirdīgā māte, kurai nereti ir vieglāk izstāstīt savas rūpes, bēdas un grēkus un lūgties, lai Marija samierina mūs ar savu dēlu. “Dosimies ar Mariju pie Jēzus,” aicināja prāvests Guntars Skutels.

 
 
***

Turpinās Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija

2017.gadā Viļakas novada dome sadarbībā ar Viļakas Romas katoļu draudzi turpina Viļakas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācijas 3. posmu.  Šī posma galvenais mērķis ir veikt spēles galda un traktūras restaurāciju, lai uzlabotu Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas ērģeļu skaņas kvalitāti Sv. Misēs un ērģeļmūzikas koncertos un nodrošinātu kvalitatīvākus darba apstākļus ērģelniekiem. Galvenie uzdevumi ir 1) Iegādāties restaurācijas posmam nepieciešamos materiālus. 2)   Realizēt traktūras un spēles galda atvienošanu un demontāžu. Spēles galdu un pārējās detaļas nogādāt darbnīcā Rīgā. 3) Veikt spēles galda un traktūras elementu restaurāciju. 4) Veikt restaurētā spēles galda un traktūras montāžu, kā arī mehānikas regulēšanu.

Restaurācijas darbus veic ērģeļu restaurators Tālivaldis Deksnis ar savu komandu. Restauratoru brigāde augusta vidū ieradās Viļakā, lai nomontētu spēles galdu un aizvestu to uz darbnīcu Rīgā, jo uz vietas restaurācijas darbus nav iespējams veikt, jo nav iespējams pārcelt restaurācijas darbnīcu uz vairākiem mēnešiem uz Viļaku.

Kopējās 3. posma restaurācijas izmaksas ir Eur 6904,25. Valsts Kultūrkapitāla fonds projekta realizēšanai ir piešķīris Eur 3000,00 un Viļakas novada dome līdzfinansē projektu ar summu Eur 3904,25. Viļakas katoļu baznīcā dažus mēnešus dievkalpojumos neskanēs ērģeles, ir plānots, ka 3.posma restaurācijai ir jānoslēdzas līdz 2017.gada beigām.

"Aicinu draudzes locekļus būt pacietīgiem un saprotošiem, un lūgties Dievu, lai ērģeļu 3.posma restaurācija noritētu raiti un veiksmīgi," saka Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

 


***

Svētceļojums Viļaka – Aglona

Siguldas katoļu draudze šogad organizēja svētceļojumu no Siguldas caur Viļaku uz Aglonu. Svētceļnieku grupa 7.augustā Viļakā ieradās ar autobusu, bet tālāk ceļu turpināja kājām līdz Aglonai.  Aicinājumam pievienoties Siguldas grupai atsaucās Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši Diāna Šaicāne un viņas brālis Daniels. Šīs grupas maršruts bija Viļaka – Rekova – Baltinava – Kārsava –Rēzekni – Bērzgale – Aglona. Vidēji dienā nogāja 20 – 24 km, garākais posms bija pēdējā dienā, kad bija jānoiet 27 km. Jauniete Diāna Šaicāne pirmo reizi devās svētceļojumā, viņas mammai piezvanīja iestiprinātā krustmāte, draudzes vecākā un ērģelniece Inita Raginska izstāstīja par šo iespēju. Diāna un Daniels atbrauca iepazīties ar Siguldas grupu, kad viņi jau bija ieradušies Viļakā, grupas dalībnieki viņiem iepatikās un jaunieši nolēma pievienoties šai grupai, jo viņi uzsāka svētceļojumu tieši no Viļakas. “Visvairāk mani ieinteresēja tas, vai tas patiešām ir iespējams aiziet ar kājām tik tālu. Gribējās pārbaudīt sevi un savas spējas. Man ļoti patika šis svētceļojums un noteikti nākamgad atkal vēlētos doties svētceļojuma. Man nebija bail, ka sākumā grupā nevienu cilvēku nepazinu, tikai savu brāli. Visgrūtākais bija iet trešajā dienā, jo tad bija lielāks nogurums nekā citās dienās. Manam brālim arī ļoti patika svētceļojums, ieguvām jaunus draugus un brālis pēc Aglonas svētkiem ir devies piedalīties kristīgā nometnē,” priecīgi par piedzīvoto pastāstīja Diāna Šaicāne.

 ***
Krustaceļš
Sagaidot Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus, 14.augusta vakarā Viļakas Jēzus Sirds katoļu baznīcas dārzā pulcējāmies uz Krustaceļu. To vadīja Viļakas draudzes prāvests Guntars Skutels un priesteris Andris Priede no Rīgas. Dārza žogā pēc projekta paredzētas 14 krustaceļa staciju vietas, tajās bija ievietotas senās krustaceļa gleznas un pie katras no tām notika apcere. Priesteri stāstīja par Jēzus krustu un to krustu, ko nesam mēs ikviens savā dzīvē. Varējām atcerēties savus klupienus un ceļa turpināšanu, tika akcentēta piedošanas nozīme, raksturotas cilvēku savstarpējās attiecības mūsdienās, bet svarīgākā atziņa - Jēzus nāves loma mūsu pestīšanā, Viņa bezgalīgā Mīlestība, kura mūs neatstās nekad. Cilvēku rokās tramīgi plīvoja svecīšu liesmiņas, klusināti skanēja krustaceļa dziesmas, draudzi vienoja lūgšana "Tēvs mūsu..."
Katehēte Rutta

 ***

Kapusvētki sv. Mateja kapsētā Viļakā

6.augustā Viļakas novada lielākajos kapos – sv. Mateja kapsētā notika kapusvētki. Šogad Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels Sv. Misi par mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem, kuri apglabāti sv. Mateja kapsētā Viļakā, noturēja Viļakas  Romas katoļu baznīcā. Arī nākamajos gados prāvests plāno Sv. Misi celebrēt baznīcā, lai kapsētā klātesošos uzrunātu ar Dieva vārda liturģiju, sprediķi un tad kopīgi dotos procesijā ap kapsētu.

Priesteris Guntars Skutels uzrunājot tautu kapsētā uzsvēra, ka ir svarīgi, ka mēs sakopjam savu mirušo piederīgo kapu kopiņas, bet vēl svarīgāk ir lūgties par mūžībā aizgājušajiem. Atgādināja, ka lūgšanai ir jānāk no sirds, kā arī atrodoties kapsētā jāievēro klusums, jāseko priestera lasījumiem, jāatbild un jāpiedalās procesijā dziedot un lūdzoties. Procesijas laikā pirmajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem priesteriem, bīskapiem, garīdzniekiem; otrajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem tēviem, mātēm un vecākiem; trešajā nostāšanā lūdzās par mūžībā aizgājušiem brāļiem, māsām, radiem, tuviniekiem, draugiem un labdariem; ceturtajā nostāšanā lūdzās par mirušajiem, kas apglabāti šajā un citās draudzes kapsētās; piektajā nostāšanā lūdzās par visiem ticīgiem nomirušiem.

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels pateicās kuplajam tuvinieku, radinieku un draugu pulkam, kuri piedalījās Sv. Misē un procesijā kapsētā. Un pateicās visiem ziedotājiem, kuri pirms kapusvētkiem un arī kapusvētku laikā ziedoja naudu baznīcas vitrāžu restaurācijai. Vienas baznīcu vitrāžas restaurācija izmaksā ir EUR 12033,45. Viļakas Romas katoļu draudze ir piesaistījusi Eur 5000,00 piedaloties Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”. Pateicoties ziedotājiem un labdariem ir saziedoti jau Eur 2033,45. Lai varētu atjaunot vienu vitrāžu baznīcā ir nepieciešami vēl tikai Eur 5000,00.


   
 
 
 
 

 ***

Aicinām piedalīties talkā!

Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels aicina ikvienu draudzes locekli un topošos draudzes locekļus uz talku, lai sakārtotu baznīcu un sakoptu baznīcas teritoriju Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem. Sakopšanas talka notiks ceturtdien - 2017.gada 10.augustā plkst. 9.00 (pēc rīta Sv. Mises, kas sākas plkst. 8.00).

 ***

Mākslinieki no Sanktpēterburgas koncertē Viļakas katoļu baznīcā

Sestdien, 5.augustā, Viļakas Romas katoļu baznīcā koncertēja ērģelnieki Dina Ihina un Deniss Mahaņkovs no Sanktpēterburgas. “Esmu pārsteigts, ka gados tik jauni mākslinieki ir ieguldījuši daudz darba, lai attīstītu savu talantu un jau ir koncertējuši daudzās baznīcās un koncertzālēs ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Polijā. Ikvienam no mums ir nepieciešams attīstīt un likt lietā savu talantu. Reiz dzīvoja kāds puika, kuram bija talants spēlēt ērģeles, bet puikam ļoti nepatika spēlēt. Vecākiem bērns bija jāiespiež, lai trenētos, bet puika neklausīja vecākus, dusmojās un raudāja. Vienreiz, kad puika bija piespiests kārtējo reizi trenēties, vecāki nolēma atvērt logus un aicināja cilvēkus paklausīties. Puika ļoti negribīgi, bet tomēr turpināja spēlēt. Kad viņš beidz spēlēt, pēkšņi sadzirdēja aplausus. Paskatījās ārā pa logu un redzēja daudzus cilvēkus, kuri bija sākuši klausīties viņa spēlēšanā. Daudzi cilvēki uzslavēja puiku, bija pārsteigti, ka tik mazs puika var tik daudz spēlēt un pateica puikam daudz labus vārdus. Cilvēku izteiktie pozitīvie vārdi lika aizdomāties puikam un viņš mainīja savu attieksmi un turpināja spēlēt un attīstīt savu talantu. Katram no mums Dievs ir devis kādu talantu, tikai ir jāatpazīst savi talanti, jāpilnveido tie un ar tiem jārada prieks citiem, lai ar savu talantu mēs varētu darīt labu un sasildīt cilvēku dvēseles,” koncerta sākumā uzrunāja Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.
Paldies Dievam par radīto iespēju iepazīties ar tik lieliskiem māksliniekiem! Liels paldies māksliniekiem pa brīnišķīgo koncertu! Liels paldies visiem koncerta apmeklētājiem, kuri atrada laiku, lai atnāktu, klausītos, novērtētu un atbalstītu māksliniekus!
Rakstu par koncertu lasiet www.vilaka.lv.

 ***

Svētceļojums Viļaka – Aglona

Siguldas katoļu draudze šogad organizē svētceļojumu no Viļakas. Aicināti pievienoties arī  Viļakas draudzes locekļi! Maršruts (no 7. – 15.augustam): Viļaka – Rekova – Baltinava – Kārsava – Bērzgale – Rozentova – Aglona (ceļš kājām), dalības maksa no Viļakas 20,00 Eur, pieteikties zvanot pa tālr. 26432154 (Inga) līdz 30.jūlijam.  Svētceļojumā pavadīs priesteri Rihards Rasnacis, Aleksandrs Stepanovs un Guntars Skutels.

 ***

Tautas krustaceļš arī Viļakā

Visiem tiem, kuriem nav iespējams apmeklēt Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svinības Aglonā 13., 14. un 15.augustā laipni aicināti piedalīties krusta ceļā Viļakā 14.augustā plkst. 20.00 un V. J. Marijas Debesīs Uzņemšanas svētkos (obligātas svinības). 15.augustā - Sv.Mise plkst. 11.00 Viļakas baznīcā, Euharistiskā procesija, un Sv.Mise plkst. 14.00 Liepnas baznīcā.

***5.augustā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas katoļu baznīcā

28.jūlijā Ērģeļmūzikas koncerts Viļakas luterāņu baznīcā

***

Viļakas draudzes bērni piedalās kristīgās aktivitātēs

Jūlija pirmajā pusē Viļakas zēni piedalījās kristīgo skautu organizācijas pasākumos, kas notika Kurzemes pusē, apciemoja Kolku, Kolkas ragu un Mazirbi. Apmeklēja Kolkas Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu baznīcu un Mazirbes evaņģēliski luterisko baznīcu, mācījās lībiešu valodu, lūdzās lūgšanas, piedalījās Sv.Misēs un citos sportiskos pasākumos.
Jūlija vidū Viļakas Romas katoļu draudzes bērni un jaunieši piedalās kristīgās aktivitātēs Ludzā. Dalībnieki piedalījās dziedāšanās stundās, apgūstot skaistas baznīcas dziesmas, mācījās liturģiju, gatavoja koncertu, kas notika 21.jūlijā plkst. 17.00 Viļakas Romas katoļu baznīcā. Koncertā piedalījās bērni un jaunieši no Viļakas, Ludzas un Aglonas. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apliecināja, ka bērni ar lielu degsmi un aizrautību darīja dažādas aktivitātēs Ludzā. "Bērni darīja visu no sirds, bija gatavi nākt iepazīties un atvērties ar Jēzu Kristu. Bērnība ir sākums, kad tiek veidota ticības atmiņa, veidojas pieredze ticības ceļā. Aicinu paņemt rokās rožukroni un lūgties! Dievs dod man drosmi, Dievs palīdzi man kļūt labam, Dievs palīdzi man būt stipram, Dievs palīdzi man darīt visu no sirds, Dievs esi man blakus!" teica priesteris Guntars Skutels.


 

***


***

Koncerts– lūgšana

Šogad īpaši skaista pilngadniekiem no Medņevas, Susāju un Žīguru pagastiem bija Sv. Mise, jo tajā dziedāja un muzicēja Viktorija no Izvaltas, Anna un Jānis no Preiļiem. Jaunieši pilngadniekus, viņu viesus un citus interesentus gaidīja Viļakas Romas katoļu baznīcā jau no plkst. 17.00, ienākot baznīcā bija iespējams dzirdēt jauniešu koncertu – veltītu kā lūgšanu un pateicību Dievam. Jaunieši taustiņu, vijoles un ģitāras pavadījumā dziedāja kristīgas dziesmas, iemīļotas dziesmas svētceļniekiem un kopienas Tezē brāļu sarakstītās dziesmas. Lūgšanas un muzikālais pavadījums turpinājās arī Sv. Misē. Viktorija, Anna un Jānis bija gatavi muzicēt pat līdz pieciem rītā un ir atvērti muzicēt arī citreiz Viļakā.

 
 
 
***


***

Valsts kultūras pieminekļu glābšanas programma piešķir finansējumu Viļakai

Viļakas Romas katoļu baznīca ir parakstījusi līgumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju par finansējuma saņemšanu Viļakas katoļu baznīcas viena loga vitrāžas restaurācijai. No valsts kultūras pieminekļu glābšanas programmas ir piešķirti Eur 12000,00. Viena loga vitrāžas restaurācija izmaksā Eur 12033,45, Viļakas Romas katoļu draudze nodrošinās līdzfinansējumu Eur 33,45.
Tā kā Viļakas draudze saņēma arī Eur 5000,00 atbalstu no Rietumu bankas vitrāžas restaurācijai, tad, pateicoties Dievam un cilvēku lūgšanām, ļoti ceram, ka izdosies atjaunot četras vēl nerestaurētās vitrāžas baznīcas labajā logu rindā. Mums kopā ir jāpiesaista tikai Eur 7033,45, neliela daļa no šīs summas jau ir savākta. Liels paldies visiem, kuri jau ir ziedojuši vitrāžu restaurācijai!!!


***

Mūžībā aizgājis ilggadējs  baznīcas ministrants Leonards Babāns

Kungs ir muna gaisma un muns glōbējs. (Ps 27, 1)

Dziļi skumstam, zaudējot Viļakas Romas katoļu baznīcas  ilggadējo ministrantu un priesteru palīgu Leonardu Babānu, un izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem. Mūžīgā gaisma, lai viņam atspīd mūžam!!! Priesteru ekzekviju dziedājums par Leonarda Babāna dvēseli būs ceturtdien, 6.jūlijā, plkst. 10.00 un atvadu dievkalpojums plkst. 11.00.

Viļakas Romas katoļu draudze un prāvests Guntars Skutels

***

Draudzes svētki

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes vislielākie svētki ir Vissvētās Jēzus Sirds svētki, jo ikvienai draudzei lieli svētki ir dienas, kuru titulvārdā ir nodēvēta baznīca un tās svētie aizbildņi. Šogad Vissvētā Jēzus Sirds svētkus svinēja 23.jūnijā, šo lielo svētku datumu skaita no Lieldienām, tāpēc katru gadu Vissvētā Jēzus Sirds svētki tiek svinēti citā datumā (tāpat kā Lieldienas).

Viļakas katoļu draudzei bija iespēja izdzīvot trīs skaistas svētku dienas, piedaloties adorācijā, apmeklējot Svētās Mises, piektdien un svētdien ņemot dalību Euharistiskajā procesijā, kā arī daloties kopīgā agapē - maltītē.

23.jūnijā Viļakā viesojās jauniesvētītais priesteris Valters Vārpsalietis, pēc dievkalpojuma visiem bija iespēja saņemt īpašo svētību no jaunā priestera. Draudzes prāvests Guntars Skutels un jaunais dziedātājs Markuss Mednis kā apsveikuma dziesmu jaunajam priesterim nodziedāja dziesmu “Strūga”, atgādinot, ka priestera aicinājums ir īpašs aicinājums un ne jau visus Dievs aicina kļūt par dvēseļu zvejniekiem. 24.jūnijā visi, kuri neskatoties uz līgo nakti, bija ieradušies uz Svēto Misi, noklausījās Rīgas garīgā semināra profesora, priestera Andra Priedes izsmeļošo sprediķi par Jāņa Kristītāju piedzimšanu un viņa īpašo dzīves misiju, kas noslēdza un piepildīja Vecās derības pravietojumus un sagatavoja ceļu Jēzus atnākšanai. Simboliski saslēdzot laika ritējumu, ka pēc Jāņu dienas naktis paliek īsākas un īsākas, pēc Jēzus piedzimšanas Ziemassvētkos tās paliek garākas un garākas. 25.jūnijā draudzes prāvests Guntars Skutels draudzes locekļiem un viesiem nodeva pateicību no priestera Valtera Vārpsalieša par saviļņojošo uzņemšanu Viļakā, kurš teicis, ka šeit varējis sajust cilvēku sirds siltumu un uzsvēra, ka Vissvētās Jēzus Sirds svētki mums atgādina, ka dzīves centrā ir mūsu sirds, ko neskatoties uz dzīves vētrām, uzliktajām nastām, mēs saglabājām sirsnīgu un mīlestību pilnu sirdi pret ikvienu cilvēku. “Jo sirds ir dzīvības avots, kur mēs ņemam spēku ticēt un dzīvot tālāk. Jēzus sirds ir mūsu patvērums, Jēzus vēlas, lai mēs ieejam šajā mīlestības patvērumā. Cilvēks var darīt daudzas lietas, bet ja darbi netiks darīti no  sirds, tad augļi nebūs tik lieli, ja cilvēki ikvienā darbā ieliek sirds mīlestību, tad saņems daudz žēlastību no Dieva,” teica priesteris Guntars Skutels.


***


***

Jauniešu tikšanās Aglonā

Trešdien, 14.jūnijā Viļakas Romas katoļu draudzes jaunieši Līga, Emma, Kristiāns un draudzes prāvests Guntars Skutels piedalījās tradicionālajā jauniešu tikšanās, lai kopā lūgtos, atpūstos un slavētu Kungu. Aglonas Romas katoļu draudze un māsa Daniela organizēja pasākumu ar kopīgām iepazīšanās spēlēm,  Sv. Misi, kura tiešraidē tika translēta Latgales Radio ēterā, katehēzi un orientēšanās spēli pa Aglonas baziliku. Šoreiz kopā pulcējās ap 40 dalībniekiem, jauniešus visvairāk ir uzrunājusi Sv. Mise Latvijas svētvietā – Aglonas bazilikā. Nākamā tikšanās ir plānota Maltā, kur bērnus un jauniešus uzņems Rozentovas Romas katoļu draudze un priesteris Rinalds Broks. Gaidīsim ielūgumu uz šo pasākumu!!!

 

***

Višķu draudzes koris Viļakā

“Sirsnīgs paldies Višķu Romas katoļu draudzes korim par dziedāšanu Svētajā Misē 11.jūnijā Viļakā, īpašs paldies kora vadītājai Martai Bicānei un ērģelniecei Jacintai Ciganovičai. Ceru, ka Viļakas Romas katoļu draudzes koris dosies atbildes vizītē uz Višķiem. Man bija patiess prieks dzirdēt Dienvidlatgales latgalisko izrunu, ticu, ka mūsu sadarbības turpināsies. Višķu draudzes kora dalībnieki bija pārsteigti, ka Viļakā ir daudzas vietas, kuras ir nepieciešams apmeklēt un secināja, ka visu vienā reizē nav iespējams apskatīt! Viļakas draudze, gaidiet arī citus vasaras pārsteigumus un viesus, kuri apmeklēs Viļakas katoļu baznīcu šovasar,” teica Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

 

***


***

Baznīcu nakts Viļakas draudzē

“Vispirms pateicība Dievam! Un no sirds izsaku savu sajūsmu un sūtu pateicību visiem, kas organizēja, vadīja grupiņas, darbojās ar bērniem, pārraudzīja radošās darbnīcas, rūpējās par agapi, tīrīja, dekorēja, lūdzās, uzstājās, dziedāja un tik dažādos veidos iededzināja sirdi un juta līdzi! Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu un bija kopā garīgi! Aivaram un Ievai Lapšāniem paldies par pieskārienu dvēselei...” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

Daudzajiem pasākuma Baznīcu nakts apmeklētājiem bija iespējams atklāt, kas slēpās zem interesantajiem radošo darbnīcu nosaukumiem kā "Restaurē baznīcas vitrāžu", "Satausti savu lūgšanu", "Izveido debesu iemītnieku", "Nogaršo paradīzes dzērienu" un piedalīties izzinošajās ekskursijās "Septiņas pēdas zem zemes”, "Iepazīstot debesis uz zemes" un "Uz mākoņa maliņas", kā arī dzirdēt eņģeļu balsis, sajust pieskārienu dvēselei un satikties ar Dievu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***

Maija dziedājumi Viļakas novadā

Aicinājumam uzaicināt uz maija dziedājumiem Viļakas Romas katoļu draudzes prāvestu atsaucās Medņevas pagasta Loduma, Aizpurves, Viduču, Brontu, Skandīnes, Slotukalna, Lāšku, Bahmatovas ciemu iedzīvotāji, Vecumu pagasta Borisovas un Robežnieku ciemu iedzīvotāji, Susāju pagasta Geinovas, Egļevas, Ilziņu, Kravaļu, Meirovas, Peisu, Susāju, Svilpovas ciemu iedzīvotāji, kā arī prāvests Guntars Skutels piedalījās maija dziedājumos arī Viļakas Romas katoļu baznīcas dārzā un Žīguru kultūras namā, jo Žīguru ciemā nav krucifiksa.

"Esmu priecīgs, ka man bija iespēja dzirdēt autentiskus dziedājumus, ierakstīju pat dziesmas, kuru melodijas man bija mazāk zināmas vai nezināmas. Lai arī priesterim ir daudz pienākumu, man prioritāte bija iepazīt savu draudzi, ciemus, kur tie atrodas, kādi cilvēki tur dzīvo, kā saglabā ticību, kāda ir izpratne un tradīcija par maija dziedājumiem. Sagatavoju arī speciālās “značkas”, lai cilvēkiem būtu iespēja izvilkt kādu uzdevumu maija mēnesim. Iesvētīju arī divus atjaunotos krustus - Medņevas pagasta Bahmatovas ciemā un Susāju pagasta Peisu  ciemā Pateicos visiem iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam un paši aicināja mani dziedāt kopā ar viņiem,” savas sajūtas atklāja prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Peisu ciema krusts
 Bahmatovas ciema krusts


 
 

 

 
***
 
 


Programma Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā – 2017.gada 2.jūnijā

 17.50  Baznīcas zvanu skaņas  Vienota aktivitāte visās baznīcās
18.00 Garīgās mūzikas koncerts „Eņģeļa balss skanējums” - Viktorijas Agneses Vancānes un Anastasijas Jevstigņejevas koncerts
 18.50  Svētā Mise
 Svētā Mise, dzied Viļakas Romas katoļu baznīcas koris
 19.40  Agape  Mirklis dažādu aromātu izgaršošanai

 20.00
 
Izzinošās ekskursijas

"Septiņas pēdas zem zemes”
"Iepazīstot debesis uz zemes"
"Uz mākoņa maliņas"

 21.00  Lūgšana  “Mūsu Tēvs debesīs”, vienota aktivitāte
 21.05  Radošās darbnīcas "Restaurē baznīcas vitrāžu"
"Satausti savu lūgšanu"
"Izveido debesu iemītnieku"
"Nogaršo paradīzes dzērienu"
 22.00  Dvēseles koncerts  „Mūzikas skaņu pieskāriens dvēselei” – Ievas un Aivara Lapšānu izpildījumā
23.00   Meditācijas  „Tikšanās ar Dievu”

***

Piedalies baznīcas vitrāžas logu restaurācijā!!!

 Vēl pavisam nedaudz palicis, lai Viļakas Romas katoļu baznīcā būtu restaurētas pilnībā visas logu vitrāžas.  Kopš 2004.gada Viļakas Romas katoļu draudze mērķtiecīgi strādā pie vitrāžu restaurācijas, kad izstrādāja Viļakas Romas katoļu baznīcas restaurācijas programmu. Laika posmā no 2006 -2011.gadam draudze ir piesaistījusi finanšu līdzekļi vitrāžu restaurācijai: no Valsts Kultūrkapitāla fonda Eur 32014,62 (33,62%), Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Eur 10386,96 (10,91%), Valsts investīciju programmas Eur 21343,08 (22,41%), ziedojumos Eur 12440,17 (13,06 %) un 2011.gadā realizējām Leader projektu ““Gotikas rozes” – Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija” - Eur 19035,18 (20%) – pa šo laiku ir restaurētas 5 vitrāžas kreisajā pusē, 3 vitrāžas altāra daļā un viena lielāka vitrāža labajā pusē pie Sv. Jāzepa altāra. 

2017.gadā ir piesaistīti finanšu līdzekļi divu vitrāžu restaurācijai labajā baznīcas pusē - atbalstīs projekts Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" (Leader projekts, finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)). Šīs divas vitrāžas par summu Eur 24066,90 ir plānots restaurēt līdz 2017.gada beigām.

Viļakas Romas katoļu draudze piedalījās Rietumu bankas izsludinātajā projektu konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”, iesniedzot projektu par vienas vitrāžas atjaunošanu labajā pusē, kuras izmaksas ir EUR 12033,45. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka Rietumu banka ir atbalstījusi Viļakas draudzes iesniegto projektu piešķirot tās īstenošanā Eur 5000,00 (maksimālo summu, ko paredzēja konkursa nolikums), lai pilnībā atjaunotu vitrāžu ir nepieciešams līdzfinansēt projektu ar Eur 7033,45.

Palīdzi labo nodomu īstenošanā!!! Ieliec arī Tu savu stikla gabaliņu lielajā logu vitrāžā, noziedojot kaut Eur 1,00 vitrāžas restaurācijai.

Ziedojumu konts:
Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Reģ.nr.: 90000450413
Konts: LV55PARX0006685190018
AS Citadele banka
SWIFT kods: PARXLV22
Ziedojuma mērķis: Viļakas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācijai


***
Suitu sievas koncertā Viļakā
28.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcā dziesmās Dieva godam vienojās Latgale un Kurzeme, jo Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” viesos bija uzaicinājis suitu sievu kolektīvu no Jūrkalnes.  Koncertu atklāja Abrenītes dziedātās dziesmas latgaliešu un latviešu valodā. Kopā pāris dziesmas ar baltajām Abrenes sievām dziedāja arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.  Staltās un majestātiskās kurzemnieces -suitu sievas saviļņoja klausītājus gan Viļakas baznīcā, gan klausītājus Latvijā un pat Itālijā, kuri, pateicoties modernajām tehnoloģijām un priestera Guntara Skutela pārraidītajām tiešraidēm sociālajā tīklā Facebook, varēja sekot līdzi koncertam Viļakā.
“Jūrkalnes katoļu draudzē astoņus gadus kalpoja brīnišķīgs prāvests Andris Vasiļevskis. Pateicoties viņam mums suitos pasaule sagriezās ar kājām gaisā. Ja visu laiku baznīcā dziedāja grāmatās rakstītās dziesmas un piespēlēja ērģeles, tad vienreiz priesteris Andris sacīja, kāpēc afrikāņi var dejot, var dziedāt dažādas dziesmas baznīcā? Un viņš mums uzdeva jautājumu, kāpēc Jūs negribat dziedāt savas tautas mūziku baznīcā - domājot, suitu burdonu, suitu velkošās skaņas. Priesteris Andris teicis, ja Jūs to nevariet dziedāt Svētajā misē, tad Jūs neesiet suiti. Sākumā mēs domājām, ka prāvests no mums prasa neiespējamo, kā tas ir dziedāt baznīcā ēēeee un āaā skaņas. Pēc kāda laiciņa mēs tomēr bijām gatavas dziedāt arī Svētajā misē, mūs pat uzaicināja dziedāt Aglonā lielajā Svētajā misē.  Sākumā domājām, ko gan varēsim nodziedāt, ja mums ir tikai divas dziesmas, bet strādājām divas nedēļas katru dienu un mēs pirmo nakts Svēto misi nodziedājām, tā jau 6 gadus dziedam Aglonas svētkos. Prāvests Andris teica tā,  dziediet savu tautas mūziku un mēs sekojam prāvesta padomam. Mēs ticam un dziedam Dieva godam,” atklāja Jūrkalnes suitu sievu vadītāja Ilga Leimane.
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels saka lielu paldies visiem koncerta apmeklētājiem, arī virtuālajiem klausītājiem par labajiem vārdiem un dedzīgo atbalstu,  paldies Abrenītei par draudzības saišu stiprināšanā ar Kurzemi un suitu sievām par skanīgajām dziesmām un nebaudīšanos doties pāri visai Latvijai, lai prezentētu suitu tradicionālo dziedāšanu arī Latgalē!
 
 
 
 
***
 

Priecājaties Kungā!

Lieldienu nedēļā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apmeklēja Viduču pamatskolu, kur tikās ar 1. – 4. klases skolēniem un Viļakas pamatskolu, kur satikās ar 1. – 5. klases audzēkņiem. Prāvests bērniem pastāstīja  par Lieldienās piedzīvotajiem brīnumiem un atgādināja,  ka “Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem, un mēs esam tā liecinieki.” (Apd 3, 15) un aicināja priecāties – “Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!” (F 4, 4) Prāvests dāvināja bērniem prieka dāvanas!

 ***Kristus ir Augšāmcēlies!

“Priecīgus, dedzīgus, sirsnīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Pateicos Viļakas un Liepnas Romas katoļu draudzes locekļiem un ikvienai personai, kura iesaistījās, lai Lielās nedēļas svētkus mēs visi kopā izdzīvotu īpašā vienotībā un īpaši skaisti, paļāvībā un ticībā Dievam! Paldies visiem, kuri piedalījās baznīcas sakopšanas talkās un svētku dekorāciju sagatavošanā. Paldies visiem, kuri piedalījās Krusta ceļā Lielajā piektdienā pa Viļakas pilsētu! Paldies visiem, kuri lūdzās pie Jēzus kapa un paldies visiem, kuri bija liecinieki Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilijā!” pateicās Viļakas, Liepnas katoļu draudžu prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
***


 

 Tikšanās Žīguru pamatskolā un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

Mēs lūdzam, dāvā mums garu, kas atsakās no tieksmes uz ļaunu. Dāvā mums tīru sirdsapziņu un patiesas domas. Dāvā mums sirdi, kas Dieva un cilvēku mīlestības piepildīta. Amen.” /no koptu liturģijas/. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels gavēņa laikā apmeklēja Žīguru pamatskolu, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, lai tiktos ar bērniem un jauniešiem un pastāstītu par Lieldienu svētkiem, ka Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, kur Jēzus mira par mūsu grēkiem un augšāmcēlās, lai mēs dzīvotu mūžīgai dzīvei. Prāvests ir priecīgs tikties ar bērniem, lai atbildētu uz viņu jautājumiem. Bērniem par šīm tikšanās reizēm atgādinās nelielas dāvaniņas.


***

 

Krusta ceļš Viļakas pilsētā

Aicinām Viļakas katoļu draudzes locekļus, Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājus, ikvienu interesentu doties krusta ceļā pa Viļakas pilsētu, kas notiks Lielajā piektdienā 14.aprīlī.

Sākums plkst. 18.30 Eržepoles ielā  61 (no Viļakas pareizticīgo baznīcas).

***
 

Sakopjam baznīcas teritoriju!

Marta beigās un aprīļa sākumā Viļakas katoļu draudzes ticīgie centīgi sakopa teritoriju ap Viļakas katoļu baznīcu. “Liels paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem! Kopā mēs varam paveikt daudz! Pateicos par piedalīšanos pavasara talkās! Aicinu arī turpmāk būt tik pat atsaucīgiem, lai baznīcas teritorija būtu sakopta arī vasaras sezonā”, pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***
 

Pieminam komunistiskā genocīda upurus

24.martā Vecumu stacijā pie piemiņas vietas un Viļakas kultūras namā  notika pasākums komunistiskā genocīda upuriem, kuri 1949.gada 25.martā tika izsūtīta uz Sibīriju.  Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās,  rezultātā no Baltijas valstīm 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. Pateicoties ticībai Dievam un patriotismam pret dzimteni, izsūtītie atgriezās mājās Latvijā. Ar rakstu par piemiņas pasākumu, aicinām iepazīties Viļakas novada pašvaldības mājas lapā.

***
 


Nomodā par Latvijas brīvību

2. martā Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā, pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, Viļakas novada pašvaldības darbinieki, Viļakas novada iedzīvotāji, delegācijas no Viļāniem, Rēzeknes, Preiļiem un citiem novadiem, viesi no Rīgas un tālākie pasākuma dalībnieki no Ventspils, lai piedalītos Stompaku kaujas atceres pasākumā un pēc izglītojošām lekcijām dotos uz Stompaku kauju norises partizānu mītnes vietu dabas liegumā “Stompaku purvi”. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels uzsvēra, ka baznīcas pamatvērtības ir brīvība, mīlestība, tiesības ticēt, pielūgt Dievu, būt saimniekam savā zemē un to apstrādāt. Lai cik ilgi cilvēki pastāvētu uz zemes, grēcīguma dēļ vienmēr būs kara draudi. Bet cilvēki ir aicināti augt savstarpējā mīlestībā. Ar rakstu un foto galeriju iepazīties šeit.

***
 

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurēs divus vitrāžu logus

Viļakas Romas katoļu draudze turpinās restaurēt vitrāžu logus katoļu baznīcā. Ir saņemts atbalsts Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" īstenošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošinās Viļakas novada dome no pašvaldības 2017. gada budžeta. Projektu realizēs līdz šī gada beigām.
Restaurācijas darbus veiks SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks. Viļakas Romas katoļu draudze pateicas visiem vitrāžas darbu atbalstītājiem, jo vitrāžu restaurāciju uzsāka 2004. gadā, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, ziedotāju un pašvaldības atbalstu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem, piesaistot projektu un ziedotāju atbalstu, izdosies restaurēt visus vitrāžas logus Viļakas Romas katoļu baznīcā.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.


***
 

Bērni un jaunieši iemīlēja Ludzu

Sestdien, 4. februārī, notika bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās, kuru organizēja Ludzas Romas katoļu draudze un māsas no Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē, kurā piedalījās ap 150 dalībnieku no Ludzas, Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Daugavpils un Krāslavas Romas katoļu draudzēm.  Jautrajās iepazīšanās spēlēs, interesantajās meistardarbnīcās, mierīgajā Tezē lūgšanā un Svētajā Misē piedalījās arī 14 Viļakas katoļu draudzes bērni un jaunieši, un priesteri Guntars Skutels un Felikss Šneveļs. Skatīt pasākuma foto galeriju.


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583

PRĀVESTS - Guntars Skutels, tālr.:29522542