Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Sia lodato Gesú Cristo!

***
Suitu sievas koncertā Viļakā
28.aprīlī Viļakas Romas katoļu baznīcā dziesmās Dieva godam vienojās Latgale un Kurzeme, jo Viļakas etnogrāfiskais ansamblis “Abrenīte” viesos bija uzaicinājis suitu sievu kolektīvu no Jūrkalnes.  Koncertu atklāja Abrenītes dziedātās dziesmas latgaliešu un latviešu valodā. Kopā pāris dziesmas ar baltajām Abrenes sievām dziedāja arī Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.  Staltās un majestātiskās kurzemnieces -suitu sievas saviļņoja klausītājus gan Viļakas baznīcā, gan klausītājus Latvijā un pat Itālijā, kuri, pateicoties modernajām tehnoloģijām un priestera Guntara Skutela pārraidītajām tiešraidēm sociālajā tīklā Facebook, varēja sekot līdzi koncertam Viļakā.
“Jūrkalnes katoļu draudzē astoņus gadus kalpoja brīnišķīgs prāvests Andris Vasiļevskis. Pateicoties viņam mums suitos pasaule sagriezās ar kājām gaisā. Ja visu laiku baznīcā dziedāja grāmatās rakstītās dziesmas un piespēlēja ērģeles, tad vienreiz priesteris Andris sacīja, kāpēc afrikāņi var dejot, var dziedāt dažādas dziesmas baznīcā? Un viņš mums uzdeva jautājumu, kāpēc Jūs negribat dziedāt savas tautas mūziku baznīcā - domājot, suitu burdonu, suitu velkošās skaņas. Priesteris Andris teicis, ja Jūs to nevariet dziedāt Svētajā misē, tad Jūs neesiet suiti. Sākumā mēs domājām, ka prāvests no mums prasa neiespējamo, kā tas ir dziedāt baznīcā ēēeee un āaā skaņas. Pēc kāda laiciņa mēs tomēr bijām gatavas dziedāt arī Svētajā misē, mūs pat uzaicināja dziedāt Aglonā lielajā Svētajā misē.  Sākumā domājām, ko gan varēsim nodziedāt, ja mums ir tikai divas dziesmas, bet strādājām divas nedēļas katru dienu un mēs pirmo nakts Svēto misi nodziedājām, tā jau 6 gadus dziedam Aglonas svētkos. Prāvests Andris teica tā,  dziediet savu tautas mūziku un mēs sekojam prāvesta padomam. Mēs ticam un dziedam Dieva godam,” atklāja Jūrkalnes suitu sievu vadītāja Ilga Leimane.
Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels saka lielu paldies visiem koncerta apmeklētājiem, arī virtuālajiem klausītājiem par labajiem vārdiem un dedzīgo atbalstu,  paldies Abrenītei par draudzības saišu stiprināšanā ar Kurzemi un suitu sievām par skanīgajām dziesmām un nebaudīšanos doties pāri visai Latvijai, lai prezentētu suitu tradicionālo dziedāšanu arī Latgalē!
 
 
 
 
***
 

Priecājaties Kungā!

Lieldienu nedēļā Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels apmeklēja Viduču pamatskolu, kur tikās ar 1. – 4. klases skolēniem un Viļakas pamatskolu, kur satikās ar 1. – 5. klases audzēkņiem. Prāvests bērniem pastāstīja  par Lieldienās piedzīvotajiem brīnumiem un atgādināja,  ka “Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem, un mēs esam tā liecinieki.” (Apd 3, 15) un aicināja priecāties – “Priecājaties Kungā; es atkārtoti saku: priecājieties!” (F 4, 4) Prāvests dāvināja bērniem prieka dāvanas!

 ***Kristus ir Augšāmcēlies!

“Priecīgus, dedzīgus, sirsnīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus! Pateicos Viļakas un Liepnas Romas katoļu draudzes locekļiem un ikvienai personai, kura iesaistījās, lai Lielās nedēļas svētkus mēs visi kopā izdzīvotu īpašā vienotībā un īpaši skaisti, paļāvībā un ticībā Dievam! Paldies visiem, kuri piedalījās baznīcas sakopšanas talkās un svētku dekorāciju sagatavošanā. Paldies visiem, kuri piedalījās Krusta ceļā Lielajā piektdienā pa Viļakas pilsētu! Paldies visiem, kuri lūdzās pie Jēzus kapa un paldies visiem, kuri bija liecinieki Kristus augšāmcelšanās svētku Vigilijā!” pateicās Viļakas, Liepnas katoļu draudžu prāvests Guntars Skutels.

 
 
 
 
 
 
***


 

 Tikšanās Žīguru pamatskolā un Stacijas pamatskolas Vīksnas filiālē

Mēs lūdzam, dāvā mums garu, kas atsakās no tieksmes uz ļaunu. Dāvā mums tīru sirdsapziņu un patiesas domas. Dāvā mums sirdi, kas Dieva un cilvēku mīlestības piepildīta. Amen.” /no koptu liturģijas/. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels gavēņa laikā apmeklēja Žīguru pamatskolu, Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāli, lai tiktos ar bērniem un jauniešiem un pastāstītu par Lieldienu svētkiem, ka Lieldienas ir Augšāmcelšanās svētki, kur Jēzus mira par mūsu grēkiem un augšāmcēlās, lai mēs dzīvotu mūžīgai dzīvei. Prāvests ir priecīgs tikties ar bērniem, lai atbildētu uz viņu jautājumiem. Bērniem par šīm tikšanās reizēm atgādinās nelielas dāvaniņas.


***

 

Krusta ceļš Viļakas pilsētā

Aicinām Viļakas katoļu draudzes locekļus, Viļakas pilsētas un novada iedzīvotājus, ikvienu interesentu doties krusta ceļā pa Viļakas pilsētu, kas notiks Lielajā piektdienā 14.aprīlī.

Sākums plkst. 18.30 Eržepoles ielā  61 (no Viļakas pareizticīgo baznīcas).

***
 

Sakopjam baznīcas teritoriju!

Marta beigās un aprīļa sākumā Viļakas katoļu draudzes ticīgie centīgi sakopa teritoriju ap Viļakas katoļu baznīcu. “Liels paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem! Kopā mēs varam paveikt daudz! Pateicos par piedalīšanos pavasara talkās! Aicinu arī turpmāk būt tik pat atsaucīgiem, lai baznīcas teritorija būtu sakopta arī vasaras sezonā”, pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

***
 

Pieminam komunistiskā genocīda upurus

24.martā Vecumu stacijā pie piemiņas vietas un Viļakas kultūras namā  notika pasākums komunistiskā genocīda upuriem, kuri 1949.gada 25.martā tika izsūtīta uz Sibīriju.  Tika izsūtīti visi ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās,  rezultātā no Baltijas valstīm 28,6 % no izsūtītajiem bija bērni līdz 16 gadu vecumam. Pateicoties ticībai Dievam un patriotismam pret dzimteni, izsūtītie atgriezās mājās Latvijā. Ar rakstu par piemiņas pasākumu, aicinām iepazīties Viļakas novada pašvaldības mājas lapā.

***
 


Nomodā par Latvijas brīvību

2. martā Viļakā, Kultūras un radošo industriju centrā, pulcējās Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņi, Viļakas novada pašvaldības darbinieki, Viļakas novada iedzīvotāji, delegācijas no Viļāniem, Rēzeknes, Preiļiem un citiem novadiem, viesi no Rīgas un tālākie pasākuma dalībnieki no Ventspils, lai piedalītos Stompaku kaujas atceres pasākumā un pēc izglītojošām lekcijām dotos uz Stompaku kauju norises partizānu mītnes vietu dabas liegumā “Stompaku purvi”. Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels uzsvēra, ka baznīcas pamatvērtības ir brīvība, mīlestība, tiesības ticēt, pielūgt Dievu, būt saimniekam savā zemē un to apstrādāt. Lai cik ilgi cilvēki pastāvētu uz zemes, grēcīguma dēļ vienmēr būs kara draudi. Bet cilvēki ir aicināti augt savstarpējā mīlestībā. Ar rakstu un foto galeriju iepazīties šeit.

***
 

Viļakas Romas katoļu baznīcā restaurēs divus vitrāžu logus

Viļakas Romas katoļu draudze turpinās restaurēt vitrāžu logus katoļu baznīcā. Ir saņemts atbalsts Leader projekta Nr. 16-07-AL19-A019.2201-000014 "Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcas vitrāžu restaurācija" īstenošanai. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Eur 24066,90, publiskais finansējums Eur 21660,21, līdzfinansējumu Eur 2406,69 nodrošinās Viļakas novada dome no pašvaldības 2017. gada budžeta. Projektu realizēs līdz šī gada beigām.
Restaurācijas darbus veiks SIA “Glassica” un restaurators Andris Kļavnieks. Viļakas Romas katoļu draudze pateicas visiem vitrāžas darbu atbalstītājiem, jo vitrāžu restaurāciju uzsāka 2004. gadā, saņemot Valsts Kultūrkapitāla fonda, ziedotāju un pašvaldības atbalstu. Cerams, ka kopīgiem spēkiem, piesaistot projektu un ziedotāju atbalstu, izdosies restaurēt visus vitrāžas logus Viļakas Romas katoļu baznīcā.

Informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) ir pieejama komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

***
 

Bērni un jaunieši iemīlēja Ludzu

Sestdien, 4. februārī, notika bērnu un jauniešu kristīgā tikšanās, kuru organizēja Ludzas Romas katoļu draudze un māsas no Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas. Šī bija jau septītā šāda tikšanās Latgalē, kurā piedalījās ap 150 dalībnieku no Ludzas, Viļakas, Šķilbēnu, Baltinavas, Balvu, Daugavpils un Krāslavas Romas katoļu draudzēm.  Jautrajās iepazīšanās spēlēs, interesantajās meistardarbnīcās, mierīgajā Tezē lūgšanā un Svētajā Misē piedalījās arī 14 Viļakas katoļu draudzes bērni un jaunieši, un priesteri Guntars Skutels un Felikss Šneveļs. Skatīt pasākuma foto galeriju.


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583

PRĀVESTS - Guntars Skutels, tālr.:29522542