Lai ir slavēts Jēzus Kristus!

Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu draudze
Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 27074724

Draudzes padomes sapulce notiks piektdien 27.februārī prāvesta mājā Parka iela 5B plkst.17:30.

Viņš tiem sacīja: "Klausieties Mani visi un saprotiet!" (Marka 7,14)

Lielā gavēņa Bībeles stundas katru piektdienu pēc sv. Mises, kas ir pl.16:30 draudzes mājā Parka iela 5B. Aicinās ikviens.

LASĪT, PĀRDOMĀT, IEPAZĪT

Dieva Vārdu gavēņa laikam.

Pirmā tikšanās 27. februārī


Bērnu sagatavošana Grēksūdzei un Pirmajai svētajai Komūnijai: svētdienas skolā, kuru vada katehētes. Skaties draudzē kalpo

Kopā ar Dieva Māti lūgties savās mājās
Skaties: Dieva Mātes svētceļojums

Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam tālr.: 27074724.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo


Dievkalpojumu kārtība Lielajā Gavēnī un līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

                     18:00 sv. Mise klosterī

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā

Tālāk skaties aktualitātes

Pilnas atlaidas mūsu baznīcā var saņemt līdz 2016.g. 2.februārim - sakarā ar konsekrēto personu gadu Baznīcā.
Tālāk skaties konsekrēto personu gads

Daļējas atlaides var saņemt Rēzeknes katedrālē un Aglonas bazilikā - sakarā ar Terra Mariana jubilejas gadu (2015.g.).
Tālāk skaties Terra Mariana