Lai ir slavēts Jēzus Kristus!


Adrese: Baznīcas ielā 56, Viļakā, Viļakas novads, LV-4583, tālr.: 29522542


JAUNS PRĀVESTS!
A.God. Pr. Guntars Skutels
tālr.:29522542


Svecīšu vakari

Viļakas draudzes kapsētās

1.oktobrī plkst 16:00 Vēdeniešu kapos

8. oktobrī plkst 16:00 Viduču kapos

15.oktobrī plkst 16:00 Lāšku kapos

22. oktobrī plkst 16:00 Viļakas Mateuša kapos

 

Liepnas draudzes kapsētā

        25.septembrī plkst 16:00 Saidu kapos


Kristības sakramentam sagatavošana. Zvaniet prāvestam.
Bēru gadījumā zvaniet prāvestam, ērģelniecei un ministrantam. Skaties: draudzē kalpo

Svētā Pio lūgšanu grupa. Tikšanās parasti notiek katra mēneša 23. datumā, plebānijā, Parka iela 5 B.
25. septembrī Sv. Mateuša atlaidu dievkalpojums Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā pl.11:00. Pēc sv. Mises euharistiskā procesija.


Svētās Mises septembrī:

Svētdienās    11:00 sv. Mise baznīcā

Darba dienās    8:00 sv. Mise baznīcā


 Septembrī svētās Mises klosterī nenotiks.


Vairāk informāciju par dievkalpojumu kārtību: aktualitātesBaznīcas teritorijas tīrīšana

05.09. – 11.09. – Susāju pag.

12.09. – 18.09. – Žīguru pag.

19.09. – 25.09. – Vecumu pag.

26.09. – 02.10. – Medņevas pag.

03.10. – 09.10. – Viļaka

10.10. – 16.10. – Susāju pag.

17.10. – 23.10. – Žīguru pag.

.