Formulieren

Wil je mee doen met de JVW? Kei leuk, Welkom !!!

Inschrijven kan tot 15 juni, gebruik hiervoor (vanaf dit jaar) het digitale formulier op de pagina inschrijven. Vergeet niet om de voorwaarden en de gedragscode te lezen.

Bij uitzondering kan er ook ingeschreven worden ná 15 juni. Print hiervoor de onderstaande inschrijfformulieren kinderen en helpers . De extra kosten bedragen dan 10,-- euro per kind. De Formulieren kun je leveren bij Marion Hekkens, Poelhoeve 10, Sterksel.

Betaling per bank: NL 70 RABO 0149 3074 03 ten name van JVW Sterksel. O.v.v. de namen van de kinderen.

terug naar homepage

💭 Onderstaande formulieren openen helaas niet altijd goed op een telefoon of tablet, gebruik in dat geval een PC.

Algemene Voorwaarden JVW.pdf
Gedragscode JVW Sterksel.pdf
Privacy beleid.pdf

💭 Gebruik onderstaande formulier alleen als u de digitale inschrijfformulieren niet kunt gebruiken.

Noodformulier - Inschrijven kinderen.pdf
Inschrijfform helpers.pdf
Inschrijfform 3 minutes of fame.pdf

💭 Lukt het u niet om bovenstaande formulieren te downloaden stuur dan een mailtje naar: jeugdvakantieweeksterksel@gmail.com met de letterlijke tekst in het onderwerp: FORMULIEREN