Energia

Od školského roka 2009/10 na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha učíme environmentálne zameraný predmet energia.

Na tejto webstránke nájdete informácie k vyučovaniu predmetu energia.

  • Učebné materiály pre žiakov z energie nájdete na stránke PRACOVNÝ ZOŠIT Z ENERGIE.
  • Dokumentáciu z akcií organizovaných v rámci energie.
  • Doplnkové informácie k jednotlivým témam.
  • Zadania žiackych projektov.