Ірина Косаківська

Косаківська Ірина Василівна — завідувачка відділу фітогормонології Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України. Закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність біофізика. Доктор біологічних наук. Професор. Відомий дослідник у галузі фітогормонології та фізіології стресів, автор понад 330 наукових публікацій, шістьох монографій, у т. ч. двох одноосібних. Започаткувала новий напрямок в молекулярній фізіології рослин "Фізіолого-біохімічні механізми адаптації рослин до стресів".  Обґрунтувала, спираючись на результати власних досліджень, участь білкової та фітогормональної систем у формуванні адаптаційного синдрому. Підготувала двох докторів та трьох кандидатів біологічних наук. Очолює на сучасному етапі засновану в 1927 році академіком М.Г. Холодним школу фітогормонології. Член редколегії Українського ботанічного журналу, журналу "Фізіологія рослин і генетика" і  журналу "Advances in Biology & Earth Sciences". Член спеціалізованих вчених рад при Інституті фізіології рослин і генетики НАН України та при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин, член Українського ботанічного товариства, Українського товариства фізіологів рослин та Федерації Європейських товариств рослинних біологів (Federation of European Societies of Plant Biology – FESPB).  Нагороджена Відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» (2022), Почесною грамотою НАН України й Центрального комітету профспілки працівників НАН України (2021).

До 140_річчя_школа Холодного

До 140-річчя від дня народження академіка 

Миколи Григоровича Холодного.

 Наукова школа фітогормонології.

Монографії:


Cherevchenko T.M., Kosakovskaya I.V. Perspectives of tropical orchids in space research // Orchid Biology. Reviews and Perspectives. V. (Ed. J. Arditti). — Timber Press; Portland, Oregon, 1990. — р. 251—263.

Косаківська І.В. Фізіолого–біохімічні основи адаптації рослин до стресів. – К.: Сталь, 2003. – 191 с.

Косаковская И.В. Стрессовые белки растений. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, В-во Українського фітосоціологічного центру, 2008. – 151 с.   

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, друк. Наш формат, 2017. – 200 с.

Фітогормональна система та структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiaphyta) /Головний редактор І.В. Косаківська.Київ: Наш формат, 2019. – 250 с.

І. В. Косаківська, В. А. Васюк, Л. В. Войтенко, М. М. Щербатюк. Гормональна система рослин за дії важких металів. – Київ: Інститут ботаніки НАН України, електронне видання, 2022. – 176 с. 

Вибрані публікації:   

Voytenko L.V., Vasyuk V.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Impact of chilling on growth and hormonal homeostasis of Triticum aestivum and Triticum spelta during initial stage of vegetation and after recovery. Agriculture and Forestry. 2024. 70(1): 239-256.


Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Вплив короткотривалих температурних стресів і помірної ґрунтової посухи на пігментний комплекс пшениці, спельти і жита // Фізіологія рослин і генетика. 2023. Т. 55, № 6, с. 528-538. 


Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Vasyuk V.A., Shcherbatiuk M.M. ABA-induced alterations in cytokinin homeostasis of Triticum aestivum and Triticum spelta under heat stress. Plant Stress. 2024. V. 11, March 2024, 100353. 


Babenko L.M., Futorna O.A., Romanenko К.O., Smirnov O.E., Rogalsky S.P., Kosakivska I.V., Skwarek E., Wisniewska M. Exogenous N-hexanoyl-L-homoserine lactone mitigates acid rain stress effects through modulation of structural and functional changes in Triticum aestivum leaf. Applied Soil Ecology, V. 193, January 2024, 105151. 


Kosakivska I.V., Vedenicheva N.P., Shcherbatiuk M.M., Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormones in the regulation of growth and development of water ferns of Salviniaceae family: mini review. Studia Biologica, 2023, V. 17, № 3, p. 189-210. 

Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Локалізація і динаміка цитокінінів у рослин жита за умов охолодження і праймування зернівок зеатином // Фізіологія рослин і генетика, 2023. Т. 55, № 1, с. 74-89

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М. Морфологічні, фізіологічні і молекулярні складові адаптаційної відповіді представників роду Quercus (Fagaceae) на посуху // Український ботанічний журнал, 2023, т. 80, № 3, с. 251-266

Romanenko К.O., Babenko L.M., Kosakivska I.V. Amino acids in regulation of abiotic stress tolerance in cereal crops: a review. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS (2023). 

Kosakivska S.V., Voytenko L.V., Vasyuk V.A., Shcherbatiuk M.M. Abscisic acid-induced response of Triticum aestivum and T. spelta phytohormonal system to moderate soil drought. Zemdirbyste-Agriculture, 2023, v. 110, № 2, p. 111–120.


Vedenicheva N., Kosakivska I. In search of the phytohormone functions in Fungi: Cytokinins. // Fungal Biology Reports, 2023. Volume 45, Article 100309.  

Kosakivska I.V., Vasyuk V.A., Voytenko L.V., Shcherbatyuk M.M. The effect of moderate soil drought on phytohormonal balance of Triticum aestivum L. and Triticum spelta L. // Cereal Research Communications, 2022.

Kosakivska I.V., Vedenicheva N.P., Shcherbatiuk M.M., Voytenko L.V., Vasyuk V.A. 2022. Water ferns of Salviniaceae family in phytoremediation and phytoindication of contaminated water. //   Biotechnologia Acta, 2022, Volume 15, Issue 5, p. 5-23. 

Garmanchuk L.V., Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Ostapchenko D.I., Tseyslyer  Yu.V., Liashenko V.A., Bisko N.A., Kosakivska I.V., Ostapchenko L.I. 2022. Antiproliferative activities of extracts from mycelial biomass of some medicinal basidiomycetes in human colon cancer cells Colo 205 // Experimental Oncology, Vol. 44, № 3, p. 213-216. 

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Романенко К.О. Вплив екзогенної обробки водним розчином сигнальної молекули-медіатора бактеріального походження N-гексаноїл-L-гомосеринлактону (С6-ГГЛ) на проростання жолудів і ріст рослин Quercus robur і Q. rubra (Fagaceae) // Український ботанічний журнал, 2022, т. 79, № 5, с. 329-338. 

Romanenko К.О., Babenko L.M., Smirnov O.E., Kosakivska I.V. Antioxidant protection system and photosynthetic pigment composition in Secale cereale subjected to short-term temperature stresses // The Open Agriculture Journal, 2022, Volume 16 (Suppl-1, M3) e187433152206273

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Щербатюк М.М. Вплив праймування гібереловою кислотою на проростання жолудів та ріст рослин Quercus robur і Q. rubra (Fagaceae) // Український ботанічний журнал, 2022, т. 79, № 4, с. 254-266.

Rogach V.V., Kuryata V.G., Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Shcherbatyuk M.M., Rogach T.I. Morphogenesis, pigment content, phytohormones and yield of tomatoes under the action of gibberellin and tebuconazole // Biosystems Diversity, 2022, volume 30, Issue 2, p.150-156

Vedenicheva N., Shcherbatyuk M., Kosakivska I. Effect of low-temperature stress on the growth of plants of Secale cereale (Poaceae) and endogenous cytokinin content in roots and shoots // Ukrainian Botanical Journal, 2022, Volume 79, Issue 3, p. 184-192

Романенко К.О., Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Роль амінокислот у регуляції стресостійкості культурних злакових рослин // Фізіологія рослин і генетика, 2022, т. 54, № 3, с. 251-269.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Vasyuk V.A., Shcherbatiuk M.M. Effect of pre-sowing priming of seeds with exogenous abscisic acid on endogenous hormonal balance of spelt wheat under heat stress // Zemdirbyste-Agriculture, 2022, Volume 109, Issue 1, p. 21-26. 

Babenko L. M., Kosakivska I. V., Romanenko К. О. Molecular mechanisms of Nacyl homoserine lactone signals perception by plants // Cell Biology International, 2022, Volume 46, Issue 4, p. 523-534.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Романенко К.О. Бактеріальні сигнальні молекули класу ацилгомосеринлактонів: вплив на ріст і стресостійкість рослин // Фізіологія рослин і генетика, 2021, 53(5), с. 371-386.

Babenko L.M., Romanenko К.О., Kosakivska I.V. Differential impact of the temperature stress and soil drought on lipoxygenase activity in winter rye plants // Ukr. Biochem. J., 2021, Vol. 93, № 6, p.130-138

Vedenicheva N., Futorna O., Shcherbatyuk M., Kosakivska I. Effect of seed priming with zeatin on Secale cereale L. growth and cytokinins homeostasis under hyperthermia. Journal of Crop Improvement, 2021. https://doi.org/10.1080/15427528.2021.2000909.

Kosakivska I.V., Vedenicheva N.P., Babenko L.M. Voytenko L.V., Romanenko K.O., Vasyuk V.A. Exogenous phytohormones in the regulation of growth and development of cereals under abiotic stresses. Mol Biol Rep., 2021. https://doi.org/10.1007/s11033-021-06802-2.

Kosakivska, I.V., Vasyuk, V.A., Voytenko, L.V. et al. Changes in hormonal status of winter wheat (Triticum aestivum L.) and spelt wheat (Triticum spelta L.) after heat stress and in recovery period. Cereal research communications, 2021. https://doi.org/10.1007/s42976-021-00206-5. 

Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Effects of pre-sowing treatment with DL-N-hexanoyl-L-homoserine lactone on physiological and biochemical characteristics of winter wheat // Publishing House «Baltija Publishing», International scientific and practical conference, Lublin, the Republic of Poland July 2–3, 2021, p. 29-33.

Веденичова Н.П., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни Secale cereale L. за дії високої температури: динаміка і локалізація у фази тривоги, аклімації і відновлення // Фізіологія рослин і генетика, 2021, 53(4), с. 292-306.

Рогач В.В., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Кур’ята В.Г., Косаківська І.В. Рогач Т.І. Вплив екзогенних регуляторів росту на морфогенез, фізіолого-біохімічні характеристики та продуктивність перцю солодкого (Capsicum annuum L.) // Фізіологія рослин і генетика, 2021, 53(4), с. 320-335.

Щербатюк М.М., Войтенко Л.В., Хархота М.М., Косаківська І.В. Профілювання цитокінінів рослинних тканин: пробопідготовка, якісний та кількісний аналіз // Фізіологія рослин і генетика, 2021, 53(4), с. 346-368.

Rogach V.V., Kuryata V.G., Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Shcherbatiuk M.M., Rogach T.I. Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of sweet pepper under the action of gibberellin and tebuconazole // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2021, 12(2), p. 294-300.

Kosakivska I.V., Vasyuk V.A. Gibberellins in regulation of plant growth and development under abiotic stresses // Biotechnologia acta, 2021, 14(2), p. 5-18

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М. Регуляція гормонального балансу пшениці екзогенною абсцизовою кислотою за умов теплового стресу // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Сер. Біологія, 2021, 1(52), с. 52-66.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Bisko N.A., Kosakivska I.V., Ostrovska G.V., Khranovska N.M., Horbach O.I., Garmanchuk L.V., Ostapchenko L.I. Effect of cytokinin-containing extracts from Hericium coralloides and Fomitopsis officinalis mycelium on HepG2 cells in vitro // International Journal of Medicinal Mushrooms, 2021, 23 (1). 

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Shcherbatiuk M.M. Plant hormones abscisic and indole-3-acetic acids in winter wheat under heat stress and after recovery: dynamics and distribution // Publishing House «Baltija Publishing», 2020, p. 21-24

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Romanenko K.O., Korotka I.Y., Potters G. Molecular mechanisms of plant adaptive responses to heavy metals stress // Cell Biology International, 2020;1-15.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Romanenko K.О., Futorna O.A. Effects of exogenous bacterial quorum sensing signal molecule (messenger) N-hexanoyl-L-homoserine lactone (C6-HSL) on morphological and physiological responses of winter wheat under simulated acid rain // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2020, 8, p. 92-100.

Romanenko K.O., Babenko L.M., Vasheka O.V., Romanenko P.O., Kosakivska I.V. In vitro Phytohormonal Regulation of Fern Gametophytes Growth and Development // Russian Journal of Developmental Biology, 2020, 51 (2), p. 71-83

Косаківська І.В., Золотарьова О.К., Войтенко Л.В. Досягнення науковців секції «Ріст і розвиток рослин, фізіологічно активні речовини» Українського Товариства фізіологів рослин (2018-2019 рр.) // Физиология растений и генетика, 2020, 52(4), c. 342-352.

Kosakivska І.V., Shcherbatiuk M.M., Voytenko L.V. Profiling of hormones in plant tissues: history, modern approaches, use in biotechnology // Biotechnologia acta, 2020, 13 (4), p. 14-25

Щербатюк М.М., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Косаківська І.В. Метод кількісного визначення фітогормонів у рослинних тканинах // Studia Biologica, 2020, 14 (2), с. 117–136

Косаківська І.В., Войтенко Л.В, Щербатюк М.М., Васюк В.А. Абсцизова та індоліл-3-оцтова кислоти в органах Triticum spelta L. після теплового стресу та в період відновлення // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, 2 (50), с. 83-92

Веденичева Н.П., Косаковская И.В. Цитокинины грибов // Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, 2 (50), с. 54-69

Rogach V.V., Voytenko L.V., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V., Rogach T.I. Morphogenesis, pigment content, phytohormones and productivity of eggplants under the action of gibberellin and tebuconazole // Regul. Mech. Biosyst., 2020, 11 (1), p. 116-122

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Ендогенні фітогормони гаметофітів папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth на різних етапах морфогенезу в культурі in vitro // Цитология и генетика, 2020, 54 (1), с. 33-41.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В, Щербатюк М.М., Васюк В.А. Динаміка і розподіл абсцизової та індоліл-3-оцтової кислот в органах Triticum aestivum після короткотривалої гіпертермії та в період відновлення // Вісн. Харків. нац. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія, 2020, 1 (49), с. 62-71

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни в онтогенезі й адаптації злаків // Фізіологія рослин і генетика, 2020, 52 (1), с. 3-30

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив праймування абсцизовою кислотою на ріст і післястресове відновлення пшениці і спельти за дії модельованої грунтової посухи // Фізіологія рослин і генетика, 2020, 52 (1), с. 74-83

Babenko L.M., Romanenko K.O., Kosakivska I.V. Stress temperature and soil drought effects on amino acid composition of winter wheat // Dopov. Nac. Acad. Nauk Ukr., 2020, № 2, p. 87-92

Kosakivska I.V., Voуtenko L.V., Vasjuk V.A., Shcherbatiuk M.M. Effect of zinc treatment on growth and phytohormones accumulation in Triticum aestivum L. seedlings priming with abscisic acid // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2019, № 11, p. 93-99

Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Effect of exogenous treatment with abscisic acid on phytohormones accumulation in winter wheat seedlings under zinc stress // Advances in Biology & Earth Sciences, 2019, v. 4, № 3, p. 184-195.

Косаківська І.В., Щербатюк М.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Гормональна система рослин за дії важких металів // Вісник Харків. агр. націон. ун-ту, 2019, 3 (48), с. 6-27.

Babenko L.M., Smirnov O.E., Romanenko K.O., Trunova O.K., Kosakіvskа I.V. Phenolic compounds in plants: biogenesis and functions // Ukr. Biochem. J., 2019, v. 91, № 3, p. 5-18.

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії // Физиология растений и генетика, 2019, т. 51, № 4, с. 324-337

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Вашека О.В. Особливості росту і мікроструктура поверхні вегетативних і репродуктивних органів водної папороті Salvinia natatns // Гидробиологический журнал, 2019, т. 55, № 1, с. 3-15.

Романенко К.О., Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Мінарченко В.М. Вплив екзогенних цитокінінів на проростання спор і морфогенез гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro // Цитология и генетика, 2019, т. 53, № 3, с. 12-24.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М. Фітогормональна регуляція проростання насіння. Физиология растений и генетика, 2019, т. 51, № 3, с. 187–206

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.В., Щербатюк М.М., Романенко К.О., Бабенко Л.М. Гормональний комплекс гаметофітів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott у культурі in vitro. Укр. бот. журнал, 2019, т. 76, № 3, с. 260-269

Аль-Маалі Г.А., Веденичова Н.П., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Вплив мікроелементів на вміст цитокінінів у міцеліальній біомасі лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporaceae, Basidiomycota) // Укр. бот. журн., 2019, т. 76, № 1, с. 71–78

Babenko L.M., Vodka M.V., Akimov Yu. N., Smirnov A.E., Babenko A.V., Kosakovskaya I.V. Specific features of the ultrastructure and biochemical composition of Triticum spelta L. leaf mesophile cells in the initial period of stress temperature action // Cell and Tissue Biology, 2019, v. 13, №. 1, p. 70–78.

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив екзогенної абсцизової кислоти на проростання зернівок і морфометричні показники проростків споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. // Физиология растений и генетика, 2019, т. 51, № 1, с. 55-66

Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Особливості росту й розвитку Equisetum huemale L. в Україні // Вісник Харків. агр. націон. ун-ту, 2019, 1 (46), с. 63-72

Moshynets O.V., Babenko L.M.,. Rogalsky S.P., Iungin O.S., Foster J., Kosakivska I.V., Potters G., Spiers A.J. Priming winter wheat seeds with the bacterial quorum sensing signal N-hexanoyl-L-homoserinelactone (C6-HSL) shows potential to improve plant growth and seed yield //  PLoS ONE, 2019, 14(2): e0209460.

Babenko L., Vasheka O., Shcherbatiuk M., Romanenko P., Voytenko L., Kosakivska I. Biometric characteristics and surface microstructure of vegetative and reproductive organs of heterosporous water fern Salvinia natans // Flora, 2019, v. 252, p. 44-50.

Kosakivska I.V., Voytenko L.V., Drobot K.O., Matvieieva N.A. Accumulation of Indolyl-3-Acetic and Abscisic Acid by “Hairy” Roots of Artemisia vulgaris // Cytology and Genetics, 2018, v. 52, № 6, p. 395–399

Романенко К.О., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Косаківська І.В. Фітогормональна регуляція морфогенезу гаметофіта Dryopteris filix-mas (L.) Schott в культурі in vitro // Допов. Націон. Акад. наук України, 2018, № 11, с. 96–105

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Ендогенні фітогормони в онтогенезі лептоспорангіатної папороті флори України Dryopteris filix-mas (L.) Schott. // Допов. Націон. Акад. наук України, 2018, № 12, с. 79–86.

Kosakivska I.V., Voуtenko L.V., Vasjuk V.A. Endogenous phytohormones balance during perennial fern Dryopteris filix-mas sporophyte growth and development // Advances in Biology & Earth Sciences, 2018, v. 3, № 3, p. 183-196.

Бабенко Л.М., Водка М.В., Акимов Ю.Н., Бабенко А.В., Косаковская И.В. Влияние экстремальных температур на ультраструктуру митохондрий клеток мезофилла листьев Triticum spelta // Доповіді НАН України, 2018, № 10, c. 120-126.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Фотосинтетичні пігменти й ультраструктура хлоропластів папороті Dryopteris filix-mas (L.) Schott на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії /Studia Biologica, 2018, т. 12, №2, с. 77-86

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Lomberg M.L., Mytropolska O.B., Mykhaylova O.B., Kosakivska I.V. Comparative analysis of cytokinins in mycelial biomass of medicinal mushrooms // International Journal of Medicinal Mushrooms, 2018, v. 20, № 9, p.837-847

Vedenicheva N.P., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics during development of sporophytes of perennial ferns Dryopteris filix-mas and Polystichum aculeatum (Dryopteridaceae) // Ukr. Bot. J.,2018, v. 75, № 4, p. 384-391

Веденичева Н.П., Аль-Маали Г.А., Бисько Н.А., Щербатюк Н.Н., Косаковская И.В. Особенности роста и содержание эндогенных цитокининов в мицелиальной биомассе базидиевых грибов Hericium coralloides и Fomitopsis officinalis в культуре in vitro // Доповіді НАН України, 2018, № 9. c. 97-104

Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние моделированной почвенной засухи на липоксигеназную активность Triticum spelta // Доповіді НАН України, 2018, № 8, c. 98-104

Бабенко Л.М., Господаренко Г.М., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Бабенко А.В., Косаківська І.В. Triticum spelta: походження, біологічна характеристика, перспективи використання в селекції та сільському господарстві // Regul. Mech. Biosyst., 2018, т. 9, № 2, с. 250–257

Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив модельованої грунтової посухи на ростові характеристики двох споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. // Физиология растений и генетика, 2018, т. 50, № 3, с. 241-252

Kosakivska I.V., Shcherbatiuk M.M., Babenko L.M., Polishchuk O.V. Characteristics of photosynthetic apparatus of aquatic fern Salvinia natans floatingand submerged fronds // Advances in Biology & Earth Sciences, 2018, v.3, №1, p. 13-26.

Babenko L.M., Romanenko K.O., Shcherbatiuk M.M., Vasheka O.V., Romanenko P.O., Negretsky V.A., Kosakivska I.V. Effects of exogenousphytohormones on spore germination and morphogenesis of Polystichum aculeatum (L.) Roth gametophyte in vitro culture // Cytology and Genetics, 2018, v. 52, № 2, p.117-126.

Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В. Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro // Цитология и генетика, 2018, т. 52, № 2, c. 39-50.

Vedenicheva N.P., Al Maali G.A., Mykhaylova O.B., Lomberg M.L., Bisko N.A., Shcherbatiuk M.M., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins dynamics in mycelial biomass of basidiomycetes at different stages of cultivation // International Journal of Biochemistry & Physiology, 2018, 3(2): 000122.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Voytenko L.V. Peculiarities of growth and lipoxygenase activity of wild fern Dryopteris filix-mas (L.) Schott// Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8 (1), p. 158-164

Войтенко Л.В., Косаковская И.В. Абсцизовая кислота в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений // Advances in Biology & EarthSciences, 2017, v.2, № 3, p. 271-283.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Вашека О.В., Косаківська І.В. Пігменти та ультраструктурні особливості клітинних органел папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth. у різні фази розвитку // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2017, т. 11, № 2, с. 91-102.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив гіпертермії та ґрунтової посухи на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів і мікроструктуру епідермісу листка Triticum spelta L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 81-91.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Яроцька К.М. Вплив гіпертермії на характер акумуляції та локалізацію абсцизової кислоти у сортів Glycine max (L.) Merr. з різною стійкістю до абіотичних стресорів // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 3 (42), с. 62-71

Романенко Е.А., Романенко П.А., Бабенко Л.М., Косаковская И.В. Влияние солевого стресса на характер роста и содержание фотосинтетических пигментов в альгокультуре Acutodesmus dimorphus (Chlorophyta) // Альгология, 2017, т. № 3, с. 231-245.

Babenko L.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.V. Lipoxygenase activity in ontogenesis of ferns Salvinia natans and Polystichum aculeatum // Ukr. Biochem. J., 2017, v. 89, № 4, p. 5-12.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P., Sheyko O.A., Ivanova A., Angelova L., Maslenkova L. Adaptive strategy of halophytic plants Polygonum maritimum and Euphorbia paralias. // Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., 2017, № 7, p. 98-106.

Васюк В.А., Косаковская И.В. Особенности аккумуляции и локализации гиббереллинов в органах спорофитов высших сосудистых споровых растений в онтогенезе // Advances in Biology & Earth Sciences, 2017, v. 2, № 2, p. 175-184.

Бабенко Л.М., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Парій М.Ф., Водка М.В., Косаківська І.В. Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика й перспективи використання в селекції та сільському господарстві // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 2 (41), с. 92-102.

Бабенко Л.М., Мошинец Е.В., Рогальский С.П., Щербатюк Н.Н., Суслова О.С., Косаковская И.В. Влияние предпосевного праймирования N-гексаноил-L-гомосеринлактоном на формирование ризосферной микрофлоры и структуру урожайности Triticum aestivum L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, вып. 1 (40), с. 106-118

Васюк В.А., Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2017, 1 (40), с. 88-99.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В. Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів // Физиология растений и генетика, 2017, т. 49, № 1, с. 25-35.

Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Skaterna T.D., Kosakivska I.V. Lipoxygenases and their metabolites in formation of plant stress tolerance // Ukr. Biochem. J., 2017, v. 89, № 1, p. 5-21.

Веденичова Н.П., Аль-Маалі Г.А., Бісько Н.А., Косаківська І.В. Продукування фітогормонів цитокінінові природи міцелярною біомасою базидієвих грибів // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с. 508–518

Бабенко Л.М., Мошинець О.В.,  Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнологіях праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 6, с. 463-474.

Kosakivska I.V., Babenko L.M., Shcherbatiuk M.M., Vedenicheva N.P. Voytenko L.V., Vasyuk V.A. Phytohormones during growth and development of Polypodiophyta // Advances in Biology & Earth Sciences, 2016, v.1, № 1, p. 26–44.

Romanenko K.O., Kosakovskaya I.V., Romanenko P.O. Phytohormones of Microalgae: Biological Role and Involvement in the Regulation of Physiological Processes // International Journal on Algae, 2016, v. 18, № 2, p.179–201

Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Косаковская И.В. Оксид азота и пероксид водорода как сигнальные посредники при индуцировании теплоустойчивости проростков пшеницы экзогенными жасмоновой и салициловой кислотами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 2, с.158–166.

Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Особливості акумуляції й локалізації індоліл-3-оцтової кислоти в органах спорофіту Salvinia natans (L.) All. на різних фенологічних фазах розвитку // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2016, т. 10, № 3–4, с. 91–106

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Ендогенні цитокініни водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, № 3, с. 277–282.

Васюк В.А., Ліхньовський Р.В., Косаківська І.В. Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae) // Укр. бот. журн., 2016, т. 73, №5, с. 503–509.

Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Косаківська І.В. Ліпоксигеназна активність в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Доповіді НАН України, 2016, № 8, c. 101–108

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Поліщук О.В., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості фотосинтетичного апарату водяної папороті Salvinia natans (L.) All. // Біологічні Студії / Studia Biologica, 2016, т. 10, № 2, с. 149-162.

Щербатюк М., Бабенко Л., Косаківська І. Ультраструктура хлоропластів і фотосинтетичні пігменти плаваючих та занурених вай водної папороті Salvinia natans (L.) All. в онтогенезі // Modern Phytomorphology, 2016, № 9, с. 85–95.

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. ІI. Цитокинины и гиббереллины // Альгология, 2016, т. 26, № 2, с. 203–229.

Войтенко Л.В., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту. – 2016, 2 (38), c. 46-68.

Vedenicheva N.P., Al-Maali G.A., Mytropolska N.Yu., Bisko N.A., Kosakivska I.V. Endogenous cytokinins in medicinal basidiomycetes mycelial biomass // Biotechnologia Acta, 2016, v. 9, № 1, p.55-63.

Войтенко Л.В., Косаківська І.В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2016, 1 (37), c. 27-41.

Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Новітні аспекти дослідження цитокінінів: еволюція та взаємодія з іншими фітогормонами // Физиология растений и генетика, 2016, т. 48, № 1, с.3-19.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив температурних стресів на вміст цитокінінів у проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2015, т. 47, № 4, с.296-303.

Романенко Е.А., Косаковская И.В., Романенко П.А. Фитогормоны микроводорослей: биологическая роль и участие в регуляции физиологических процессов. Ч. I. Ауксины, абсцизовая кислота, этилен // Альгология, 2015, т. 25, №3, с. 330-351. 

Васюк В.А., Веденичова Н.П., Косаківська І.В. Цитокініни та гібереліноподібні речовини в онтогенезі Equisetum arvense // Укр. бот. журн., 2015, т. 72, №2, с.164–171

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Структурно-функціональні особливості кореневища Equisetum arvense L. в онтогенезі // Доповіді НАН України, 2015, №6, с.147-153.

Щербатюк М.М., Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В. Мікроструктура поверхні органів водної папороті Salvinia natans (L.) All. // Modern Phytomorphology, 2015, № 7, с. 129–133.

Васюк В.А., Косаківська І.В. Гібереліни папоротей: участь у регуляції фізіологічних процесів // Укр. бот. журн., 2015, т.72, № 1, с. 65-73.

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Skaterna T.D. Jasmonic acid: role in biotechnology and the regulation of plants biochemical processes // Biotechnologia Acta, 2015, v. 8, № 2, p. 36-51. 

Бабенко Л.М., Щербатюк М.М., Косаківська І.В. Активність ліпоксигенази і ультраструктурна будова кореневища спороносного і вегетативного пагонів Equisetum arvense L. // Біологічні Cтудії / Studia Biologica, 2015, 9, №1, с.153-162. 

Бабенко Л.М., Шейко О.А., Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Вашека О.В.. Структурно-функціональні особливості папоротеподібних (Polypodiophyta) // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2015, 1 (34), c. 80-103. 

Kosakivska I. V., Voytenko L. V., Likhnyovskiy R. V., Ustinova A. Y. Effect of temperature on accumulation of abscisic acid and indole-3-acetic acid in Triticum aestivum L. seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (3–4), p. 201–208. 

Babenko L.M., Kosakivska I.V., Akimov Yu.A., Klymchuk D.O., Skaternya T.D. Effect of temperature stresses on pigment сontent, lipoxygenase activity and cell ultrastructure of winter wheat seedlings // Genetics and Plant Physiology, 2014, v. 4 (1-2), p.117–125

Косаковская И.В., Бабенко Л.М., Скатерная Т.Д., Устинова А.Ю. Термочувствительность липоксигеназы и ферментов фотосинтеза озимой пшеницы // Biotechnologia Acta), 2014, v. 7, № 5, р.101–107.

Косаківська І.В., Веденичова Н.П., Негрецький В.А., Шейко О.А. До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України // Укр. ботан. журн, 2014, т. 71, №5, с. 626–630.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю., Ліхньовський Р.В. Вплив температурного режиму на вміст абсцизової кислоти в проростках Triticum aestivun L. сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №5, с. 420-427.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Скатерна Т.Д., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів і розчинних білків у проростках пшениці сорту Ятрань 60 // Физиология растений и генетика, 2014, т. 46, №3, с. 212–220. 

Косаковская И.В., Войтенко Л.В., Лихневский Р.В., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на содержание свободной и коньюгированной индолил-3-уксусной кислоты в проростках Triticum aestivun L. // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2014, 2 (32), с. 32–37.

Бабенко Л.М., Косаківська І.В., Скатерна Т.Д., Харченко О.В. Ліпоксигеназа рослин при адаптації до дії абіотичних стресових чинників // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 2 (29), с. 6–19.

Косаківська І.В., Негрецький В.А., Пушкарьов В.М., Контурська О.А., Рахметов Д.Б., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на синтез білка теплового шоку 70 кДа й утворення пероксиду водню в проростках Amaranthus caudatus L. // Укр. бот. журн. 2013, т. 70, №4, с. 552–556. 

Косаковская И.В., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние гипо- и гипертермии на электрофоретический спектр низкомолекулярных белков у растений разных экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2013, 1 (28), с. 44–51.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Ліхньовський Р.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст індоліл-3-оцтової кислоти у рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2013, т. 70, № 2, с. 264–269.

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Устінова А.Ю. Вплив короткочасних температурних стресів на вміст абсцизової кислоти в рослин із різними типами екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2012, т. 69, №6, с. 926-933.

Косаківська І.В., Бабенко Л.М., Устінова А.Ю., Скатерна Т.Д., Деміревська К. Вплив температурного режиму на активність ліпоксигенази проростків ріпаку Brassica napus var. Oleifera // Доповіді НАН України, 2012, №6, с. 134-137.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості листків клітин суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2012, 2 (26), с. 61-70.

Simova-Stoilova L., Kostadinova A., Nenkova R., Demirevska K., Kosakivska I. Comparative study on the drought response of four plant species differ in ecological adaptive strategies // Compt. Rend. Acad. Bulg. Sci., 2011, v. 64, № 11, p.1657-1664.

Климчук Д.О., Косаківська І.В., Акімов Ю.М., Щербатюк М.М., Воробйова Т.В. Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 3 (24), с.15-24.

Косаківська І.В., Контурська О.О., Устінова А.Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази в листках рослин різних типів екологічних стратегій // Укр. бот. журн., 2011, т. 68, № 6, с. 883-889.

Косаківська І.В., Блюма Д.А., Устінова А.Ю., Деміревська К. Вплив температурних стресів на кількісні та якісні характеристики білків ріпакуBrassica napus var. oleifera // Физиол. и биохим. культ. раст., 2011, т. 43, № 6, с. 492–497. 

Мошинец Е.В., Шпилевая С.П., Косаковская И.В., Kордюм В.А., Поттерс Г. Применение модифицированного метода Холодного для изучения эндофитных сообществ бамбука in situ // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2011, 1 (22), с. 96–104.

Мошинець О.В., Шпильова С.П., Спайрс Е.Д., Косаківська І.В. Фітосфера Brasica napus L. як екологічна ніша для Pseudomonas fluorescens SBW25 // Доповіді НАН України, 2010, № 12, с.150-153.

Мошинец Е.В., Бруне Ж., Рымарь С.Е., Косаковская И.В., Поттерс Г. Выделение и идентификация эндофитных бактерий из растений бамбука (Phyllostachys и Fargesia) // Мікробіологія і біотехнологія, 2010, №4, p. 44 – 57.

Косаковская И.В., Климчук Д.А., Демиревская К., Блюма Д.А., Устинова А.Ю. Влияние стрессовых температур на электрофоретический спектрбелков и ультраструктуру клеток листьев растений разных типов экологических стратегий // Вісник Харків. націон. агр. ун-ту, 2010, вип. 1 (19), c. 34-43.

Kosakivska I.V. Stress proteins and Rubisco activity of tropical plants in space research // 59th Int. Astronautically Congress, 29.09.-03.10. 2008, Glasgow, Scotland, UK, paper number IAC-08.A1.5.2.

Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plant resistance to heat stress // Gen. Appl. Plant Physiol. Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 251-266.

Kosakivska I.V., Klymchuk D.O., Negretzky V.A., Bluma D.A., Ustinova A.Yu. Stress proteins and ultrastructural characteristics of leaf cells of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v. 34 (3-4), p. 405-418.

Kosakivska I.V. Biomarkers of plants with different types of ecological strategies // Gen. Appl. Plant Physiol., Special Issue, 2008, v.34 (1-2), р.113-126.

Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В. Роль сигнальних систем і фітогормонів у реалізації стресових реакцій рослин // Укр. бот. журнал, 2008, т. 65, №3, с. 418-430.

Moshynets E., Kordium V., Vasilivetska M., Kosakivska I. A new conception of closed space contamination // 58th Int. Astronautically Congress, 24-28.09.2007, Hyderabad, India, paper number IAC-07-A1.6.03.

Презентація-заключний звіт 463-2023.pptx

Заключний звіт про виконання НДР № 463 «Гормональна регуляція росту і розвитку злакових рослин за дії негативних кліматичних факторів» (2019-2023 рр.) 

Доповідь 07_06_2023.pptx

Пленарна доповідь на ІІ Міжнародній конференції "Стрес і адаптація рослин", 7-8 червня 2023 року, Харків, Україна