RDI-Verlag, Bocholt 
Stichting Encouraging-training Schoenaker Concept®. 
Uitgeverij Anode Assen 
BoeveBoeken
www.schoenakeracademie.nl


Gedigitaliseerde boeken
Boeken over Individualpsychologie die niet meer worden uitgegeven kunt u hieronder online lezen. 
Om de leesbaarheid te verbeteren is de oude spelling zoveel mogelijk aangepast.

Mensenkennis
1932 Alfred Adler
[Download als pdf]


1937 Alfred Adler
[Download als pdf] 

Individualpsychologie
Een systematische uiteenzetting 1934 Dr.P.H.Ronge, Arts te Utrecht
[Download als pdf] 
Zie ook: Freud en Adler
Zie ook: Recensie 1934-09-09 Het Vaderland 

PROF. ALFRED ADLER
1940 PHYLLIS BOTTOME
[Download als pdf] In behandeling 
Wikipedia Phyllis Bottome 
1973 Rudolf Dreikurs en Vicki Soltz
[Download als pdf] 

"Kinderen dagen ons uit" Flyer 1973
Waarom niet loven?
Study Group Leaders Manual_Vicky Soltz 1973
"Kinderen dagen ons uit" in Braille
1972 oudergespreksgroep Doetinchem
2009_How to react to misbehaving kids
PARENTING
ADHS-Prävention - Gedanken aus individualpsychologischer Sicht
GRONDREGELS VOOR EEN PRAKTISCHE OPVOEDING
Laat ze vechten
De angst van het kind
De valkuil van het letten op fouten
Gedrag van het ontmoedigde kind
Memorandum van het kind
Kdou 

Schwer erziehbare Kinder 
1929 Twintig opvoedkundige studies.
[Download als pdf] 
Inleiding
Voorwoord
Moeilijke Kinderen
Het vreesachtige Kind
Het tegenstribbelende Kind
Het domme Kind
Het seksueel vroegrijpe Kind
Het verwende Kind
Het stotterende Kind
Het misdadige Kind
Het verwaarloosde Kind
Het enige Kind
Het luie Kind 
Het Modelkind
Het ziekelijke Kind
Het leugenachtige Kind
Het bedwaterende Kind
Het fantastische Kind
Het jongste en het oudste Kind
Het driftige Kind
Het stiefkind 
Het gebrekkige Kind 


Die Individualpsychologie nach Alfred Adler
2007 Kornbichler
[Download als pdf] 

Het Heersende Type
1979 Hellinga
[Download als pdf] 
Zie ook:
Weerzien met … Alfred Adler (Journal Tijdschrift voor Psychotherapie P. 174-177, Vol.18, Nr.5 Oct. 1992 )
De "Opschepper"
De “Perfectionist” 

Praktisch Ouderschap
1985 R.Corsini
Bekijk websiteversie [Download als pdf] 

Ouders en Kinderen Vrienden of Vijanden?
1976 Rudolf Dreikurs & Erik Blumenthal
Bekijk websiteversie [Download als pdf] 

Karakterkunde van de jeugd
1938 Dr.F.Künkel
[Download als pdf] 

Alfred Adler Der Mensch und seine Lehre
1926 Manes Sperber
[Download als pdf] 

Genezing van angst
1931 Dr. F.Künkel
[Download als pdf] (in behandeling) 

Opvoeding tot persoonlijkheid
1933 Dr. F.Künkel
[Download als pdf] (in behandeling) 
Zie ook: Uittreksel 

Over de psychologie der levenstijdperken
1951 Dr. P.H.Ronge
[Download als pdf] (in behandeling) 

Humanisme met andere woorden
1981 Henk van Asperen
Websiteversie [Download als pdf] 

Levend Denken
1934 Dr. Fritz KÜNKEL
Websiteversie (Download als pdf
 
Zie ook:
In memoriam Henk van Asperen 
Hans Vaihinger en de Als-Of-Philosophie 

Psychotherapie Concentrische methode
1969 Henk van Asperen
[Download als pdf] 

CRISISBRIEVEN
Verband tussen economische en karaktercrisis 1933 Dr. Fritz Künkel
Download als pdf 

Zie ook: En toen nam hij die bezem ... 

Wege zur Inneren Freiheit
(Ned. vertaling) 1972 Erik Blumenthal
Bekijk websiteversie Download als pdf (in behandeling) 
Zie ook:
(1977 Voorwoord bij de nederlandse uitgave)
1979 De strijd met onszelf 

Stotterjijofstotterik
1986 Theo Schoenaker Els Versteegh
Bekijk websiteversie [Download als pdf] (in behandeling) 
 
Zie ook:
Stotteren voorkomen William H. Perkins Red. : E.H. Versteegh-Vermeij. 
Iedereen kan stotteren! Een succesvolle (stotter-)therapie 

De Individual-Psychologische Behandelmethode
1949 E. Carp
[Download als pdf] (in behandeling) 

Alfred Adler en zijn werk
1940 Herta Orgler
[Download als pdf] (in behandeling) 

HOE BLIJF JE GOEDE VRIENDEN MET JEZELF
1971 Mildred Newman en Bernard Berkowitz
in samenwerking met Jean Owen [Download als pdf] (in behandeling) 

Over de opvoedkundige betekenis van Alfred Adler's Individualpsychologie (Bestand: 22mb !)
1975 F.H.Sachs [Download als pdf] Inleiding tot de psychologie
1971 Kouwer en Linschoten
[Download als pdf] 

Bemoediging als leerhulp Uittreksel van de Duitse uitgave uit 1973 
Don Dinkmeyer Rudolf Dreikurs [Download als pdf] 

Verkrijgbaar bij Van Stockum Boekverkopers 

Lehrer und Schüler lösen Disziplinprobleme 

Het is fijn te weten dat je nuttig bent 

Sociale gelijkwaardigheid, eis van deze tijd.

Gemeenschap en aanpassing 

Nederlandstalige samenvatting van dit boek

Grundbegriffe der Individualpsychologie Rudolf Dreikurs
[Download als pdf] 

Verkrijgbaar bij Van Stockum Boekverkopers

Uitspraken van Dreikurs

Dreikurs Sayings Worte von Dreikurs
[Download als pdf] 

Vroege jeugdherinneringen als een projectietechniek

Harold H. Mosak Journal of projective techniques vol. 22, No.3, 1958
[Download als pdf] 

Alfred Adler - Über den nervösen Charakter (1912)

Het andere standpunt 
over psychotherapie en zelfhulp Toni en Theo Schoenaker

[Download als pdf] Alfred Adler - Praxis und Theorie der Individualpsychologie (1920) 

De Doetinchemse Methode
Lezing Februari 1969 (I+II) Theo Schoenaker

[Download als pdf] Werken aan Stotteren
1978/2008 Toni en Theo Schoenaker
Bekijk websiteversie [Download als pdf] 

De Doetinchemse Methode
Lezing 1973 Individual Psychologische Technieken Theo Schoenaker
[Download als pdf] Gaat stotteren ons allemaal aan?
1998/2009 Theo Schoenaker
Bekijk websiteversie
[Download als pdf] 

1964-2001 Ontstaan en verval van de Doetinchemse Methode in nederland 


Alfred Adlers Individualpsychologie
Heinz L. Ansbacher und Rowena R.Ansbacher 

Hans Vaihinger en de Als-Of-Philosophie
Lees online >>> Download als PDF >>> 
X Bron: Blz. 241 -296 uit Groote Denkers door Dr.H.W.van der Vaart Smit 
Humanitas Durat Hollandia-Drukkerij Baarn 1929 

Boek Herdenkings Symposium 1987
Lees online >>> Download als PDF >>> 
Uitgever: Nederlandse Werkgemeenschap voor Individualpsychologie 

Tribute to Alfred Adler
Introduction 
Birth Order, Fictional Finalism, Theory of Psychoanalysis
Style of Life and Social Interest
Inferiority, Compensation and Superiority
What Others say about Adler's Theories
Questions for Individual Psychologist
Organ Inferiority and Compensation
Fictionalism and Finalism
Striving for Superiority and Style of Life
Social Interest from an Adlerian Perspective
Fundamentals of Adlerian Psychology
Notes From "Understanding Human Nature"
Style of life
Individual Psychological Treatment
Individual Psychological Therapeutics
Summary of Adler's Teachings
Beverly's Case History and Adler Bibliography 

Alfred Adler - Wenen 1929
Video: Klik hier
(Bron: http://alfredadler.typepad.com/alfredadlernewsfilm.wmv )