อุปกรณ์ ควบคุม ระบบ เน็ต สำหรับ หอพัก โรงแรม

อุปกรณ์ พร้อม โปรแกรม สำหรับ จัดการ ควบคุม ดูแล เน็ตหอพัก
 

คุณสามารถใช้งานสำหรับระบบ LAN , Wireless Lan หรือระบบ network แบบอื่นได้ เพื่อควบคุม หรือให้บริการอินเตอร์เน็ต ใน หอพัก,อพาร์ทเมนต์ , คอนโดมิเนียม  รวมไปถึงกลุ่ม โรงแรม โดย มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. อุปกรณ์เป็นแบบ All-in-one ที่รวมทั้ง Hardware + Software ไว้เรียบร้อยแล้ว สะดวก ไม่ต้อง หาซื้อเครื่อง หรือ ติดตั้งโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติม

2. อุปกรณ์ สามารถตรวจสอบ และ อัปเดต (update) หรือ ปรับปรุง โปรแกรมรุ่นใหม่ได้ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

3. อุปกรณ์ สามารถป้องกันโปรแกรมเน็ตคัท ( Net Cut เน็ตคัต ) ให้กับผู้ใช้บริการ จากผู้ไม่ประสงค์ดีได้

4. อุปกรณ์สามารถ ตรวจ สอบ และ ป้องกันการโหลดบิต Bit Torrent ได้ พร้อมตรวจสอบได้ว่ารหัสผู้ใช้งานใดใช้งานโปรแกรมประเภทนี้อยู่

5. สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้มากถึง 200 เส้น แม้จะต่าง ISP และมีระบบตรวจสอบสถานะและความเร็วของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย

6. มีระบบออกบัตรสำหรับผู้ใช้งาน Internet โดยกำหนดเงื่อนไขแบบต่างๆ ได้ เช่น หมดตามจำนวนวันที่กำหนด , หมดตามวันที่กำหนด เป็นต้น สามารถพิมพ์จากในระบบได้ทันที (PDF File)

7. มี ระบบบริหาร จัดการควบคุม ความเร็วเน็ต ให้แก่ผู้ใช้งาน แบบอัตโนมัติ แปรผันตามจำนวนผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่

8. มีระบบตรวจสอบผู้ใช้งาน ให้สามารถ ใช้งานได้เพียงหนึ่งเครื่อง ต่อ หนึ่งรหัสผู้ใช้ โดยตรวจสอบค่า Mac Address และรหัสผู้ใช้งาน

9. มีระบบบริหารจากภายนอกสามารถ ตรวจสอบ และ เข้าระบบ Back Office จากที่อื่นได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ( Dynamic DNS )

10. มีระบบที่กำหนดตามสิทธิ์ ของผู้ใช้งาน 3 ระดับเพื่อกำหนดหน้าที่การเข้าใช้งาน
( Admin=ผู้ดูแลระบบ, Manager=ผู้บริหารระบบบัตร, Activate=ผู้จำหน่ายบัตร *มีได้มากกว่า 1 คน )

11. มีระบบรายงานการขาย โดยสามารถแยกตามผู้จำหน่ายบัตร ที่ทำการขายบัตรอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายได้

12. มีระบบจัดเก็บ ล๊อก (Log) การใช้งาน