статии - лечение с прана - ново - статии - лечение с прана - ново - статии - лечение с прана - статии - лечение с прана - ново - статии - лечение с прана - ново статии - лечение с прана 


   Защо хората нервно потропват с крак?  

В нашата група има такова момче. Постоянно прави тези движения. До него е невъзможно да се седи. И е безполезно да му се правят забележки. Спре за известно време и пак почва...”

„В природата има същества, притежаващи само енергийна форма и неразвито съзнание. Те се наричат елементали. (продължение) Прана - жизнената енергия: Как да я използваме в живота 

Да пишеш статия за праната е като да пишеш статия за всичко. Не само за живота, смъртта, отвъдното и прераждането. Не само за планетата, а за Вселената и Вселените. Не само за микрокосмоса и земните недра, не само за религиите, вярванията, атеизма , науките … (продължение)

Grand Master Choa Kok Sui

Основателят на съвременното

Лечение с прана
 

 
Изучавайки многобройните приложения на Праната / Праничната енергия, Гранд Мастър Чоа Кок Сюи се превръща в един от най-великите "Майстори на енергията".

Разработвайки техниките на съвременното Лечение с прана, използвани днес и известни като "МЧКС Лечение с прана", Мастър Чоа създаде нов стандарт на понятието да излекуваш себе си.

Атма Намасте, Мастър Чоа!!!


 

ОБЩЕСТВЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ!

1. Лечението с Прана няма намерение да замества традиционната медицина, а да я допълва. Ако симптомите продължават или заболяването е сериозно, моля ви незабавно да се консултирате с лекар и Сертифициран Лечител с Прана.
2. Лечителите с Прана не са Лекари, но Лекарите могат да бъдат Лечители с Прана.
3. Лечителите с Прана не трябва да поставят медицински диагнози.
4. Лечителите с Прана не трябва да предписват Лекарства и/или Медицинско лечение.
5. Лечителите с Прана не трябва да се намесват в лекарските предписания или назначените от лекари лечения с медикаменти.
6. Това Обществено изявление трябва да бъде поставено във всички Центрове за Лечение с Прана.

Мастър Чоа Кок Суи
Основател на Съвременното Лечение с Прана
12 Януари 2006

PUBLIC NOTICE!

1. Pranic Healing is not intended to replace orthodox medicine, but rather to complement it. If symptoms persist or the ailment is severe, please immediately consult a Medical Doctor and a Certified Pranic Healer.
2. Pranic Healers are not Medical Doctors, but Medical Doctors can be Pranic Healers.
3. Pranic Healers should not make Medical Diagnosis.
4. Pranic Healers should not prescribe Medications and/or Medical Treatments.
5. Pranic Healers should not interfere with the prescribed Medications and/or with Medical Treatments.
6. This Public Notice must be posted in all Pranic Healing Centers

Master Choa Kok Sui
Founder of Modern Pranic Healing
01-12-06