Hafan | Home

Mae Seminar Ieithyddiaeth y Gymraeg yn gyfarfod blynyddol sy’n dod ag ymchwilwyr sy’n gweithio ar ieithyddiaeth y Gymraeg ac ieithoedd Celtaidd eraill at ei gilydd. Mae'r seminar yn cynnwys papurau ar agweddau ar ieithyddiaeth yr iaith Gymraeg ac ieithoedd Celtaidd eraill. Mae pynciau o ddiddordeb yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) ffonoleg, seineg, cystrawen, sosioieithyddiaeth, datblygiad hanesyddol, technoleg lleferydd a materion sy’n berthnasol i ieithoedd lleiafrifol.

Mae lleoliad y Seminar yn amrywio rhwng Prifysgol Bangor a Phrifysgol Caerdydd.

Os hoffech ragor o wybodaeth ynghylch y Seminar, gweler y tudalennau hyn neu mae croeso ichi gysylltu ag un o'r trefnwyr.

The Welsh Linguistics Seminar is an annual meeting, which brings together researchers working on the linguistics of Welsh and other Celtic languages. The seminar includes papers on aspects of the linguistics of the Welsh language and other Celtic languages. Topics of interest include (but are not limited to) phonology, phonetics, syntax, sociolinguistics, historical development, speech technology, and issues relevant to minority languages.

The location of the Seminar varies between Bangor University and Cardiff University.

If you would like more information about the Seminar, please see these pages or contact one of the organisers.

Cyfarfod 2019 | 2019 Meeting