O nas...

Centrum jest jednostką prawną łączącą działalność naukową i edukacyjną z działalnością gospodarczą. Misją Centrum jest stworzenie przyjaznej organizacyjnie i finansowo platformy organizacji badań oraz działań edukacyjnych i szkoleniowych w obszarze psychologii oraz dyscyplin pokrewnych obejmujących szeroko rozumiane nauki behawioralne i humanistyczne. Poprzez wprowadzenie jasnych i czytelnych zasad organizacji badań naukowych oraz przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych Centrum dąży do stworzenia przyjaznych warunków dla realizacji przedsięwzięć oryginalnych, wykraczających poza utarte metody pracy i tradycyjne ramy organizacyjne. Dla Centrum najważniejsi są ludzie, odbiorcy i autorzy naszych projektów.

Poprzez udział w tworzeniu wiedzy naukowej oraz jej twórczym upowszechnianiu, Centrum aspiruje do stawania się miejscem twórczej pracy naukowej i dobrej edukacji.

Zapraszamy do współpracy!