Thuê Xe Tự Lái TP.HCM

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 4 chỗ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 7 chỗ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 4 chỗ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 4 chỗ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 7 chỗ

CHO THUÊ XE TỰ LÁI 7 chỗ

thủ tục thuê xe TỰ LÁI

1. CMND VÀ GIẤY PHÉP LÁI XE.

Đối chiếu xong sẽ trả lại cho khách.

2. HỘ KHẨU OR KT3 OR 10 TRIỆU.

Chúng tôi sẽ giữ lại và trả lại khi trả xe.

3. TÀI SẢN THẾ CHẤP:

Xe gắn máy (kèm cà vẹt gốc) hoặc là 15 triệu tiền mặt.

QUY ĐỊNH NHẬN/TRẢ XE

- Quy định lấy xe sau 19h.

- Quy định trả xe trước 19h.

- Vượt phụ thu 100,000đ/giờ.

Ghi chú*** một ngày xe được tính như sau, lấy xe sau 19 giờ hôm trước đến 19 giờ hôm sau là tính hết 1 ngày (trường hợp lấy buổi sáng thì cũng cứ đến 19 giờ cùng ngày là tính hết 1 ngày, chứ không tính theo 24 tiếng).

HOTLINE HỖ TRỢ thuê xe

ĐT: 0868 713 318 ( Đạt )

ĐT: 0933 370 114 (Tài)