Program

Humanistiska Förbundet i Hälsingborg anordnar tre föreningsmöten med föredrag under hösten  2020 under förutsättning att Folkhälsomyndigheten inte avråder från dylika sammankomster.


Sammankomsterna äger rum i Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21. 
Alla föredrag börjar klockan 19.00.


Tisdagen den 15 september
Erik Hedling: Winston Churchill och filmen”.Erik Hedling är professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier. En stor del av hans forskning har varit inriktad mot brittisk kultur: film, litteratur och historia. Föredraget kommer att handla om Winston Churchill och filmen. Det är inte så känt att Churchill var en stor filmentusiast och att han ständigt tittade på film, inte på biografer som vanliga människor, utan alltid i privata sammanhang. På hans residens under kriget gick filmprojektorerna ofta varma och han lät i slutet av 1940-talet installera en egen biograf på sitt lantställe. Mera känt är att han förekommit som rollgestalt i mer än 200 filmer ända sedan 1914, och att det gjorts ett flertal filmer om honom som huvudperson. Under föredraget visas ett antal klipp ur några filmer om Churchill, klipp som också sätts in sin historiska kontext. Många är de brittiska karaktärsskådespelare – Albert Finney, Michael Gambon och nu senast Gary Oldman – som skapat en rollgestalt som definitivt är ”larger than life”.  


Tisdagen den 20 oktober

Stig Welinder: ”Vem kom först. Tidig samisk historia”.


Stig Welinder (professor em.) kom under sin tjänstgöring som professor i Östersund och professor II i Tromsö i nära kontakt med samisk arkeologi. Intresset bland studenterna blev stort, när rättegångarna om rätten till renbetesmarker startade 1995. Flera studenter, också sådana med egna renmärken, skrev examensarbete om samisk arkeologi. Så småningom blev det boken Jämtarna och samerna kom först (2008). Kvällens föreläsning kommer att försöka sammanfatta forskningen om uppkomsten av samisk etnicitet och samernas äldsta närvaro i det sydsamiska området. Problemen är många, och ingen sammanhängande, allt förklarande framställning garanteras.

 

Tisdagen 10 november

Kim Salomon: Titel meddelas senare.Kim Salomon är professor em. i historia vid Lunds universitet. Hans senast publicerade bok har titeln Jag anklagar. De intellektuellas historia. Förlag: Natur&kultur 2020. Utförligare presentation kommer senare.


Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.
Eftersits tillsammans med föredragshållaren. Läckert bröd med tilltugg och något att dricka serveras till självkostnadspris.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.

Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på HUM med att rekommendera er att ta del av ISIS´(Sveriges Egyptologiska Förening) verksamhet. Läs mer om ISIS på: http://www.isishelsingborg.se/ 

                                                       
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.