Program

Humanistiska Förbundet i Hälsingborg anordnar tre föreningsmöten med föredrag under våren 2019.


Sammankomsterna äger rum i Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21. 
Alla föredrag börjar klockan 19.00.


Tisdagen den 5 februari
Birthe Sjöberg: ”Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender”.Birthe Sjöberg är professor em. i litteraturvetenskap. Hon disputerade 1993 på en avhandling om Sivar Arnér och fransk existentialism. Under senare år har forskningen främst varit inriktad på Viktor Rydbergs författarskap vilket resulterat i sex verk. Förutom Rydbergforskningen har Sjöberg gett ut böcker om dramatik och arbetarlitteratur.

I föredraget presenteras den nyss utkomna monografin Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg – förtryckets fiender. Rydberg och Strindberg tillhörde olika generationer men var verksamma samtidigt under 25 års tid. Under dessa år ökade motståndet mot konservatismen. Radikala liberaler och socialister bekämpade det förtryck som utövades av kyrkan, kungahuset och överklassen. Deras metoder skildes emellertid åt. Intressant är att de polariserade åsikterna och metoderna förespråkas indirekt i Rydbergs och Strindbergs texter, vilket bokens titel ”Dialog eller dynamit” syftar på.


Tisdagen den 5 mars

Stig Welinder: ”Att skriva historisk förhistoria”.


Stig Welinder är professor em. i arkeologi vid Mittuniversitet. (Mer utförlig information kommer senare.)


Tisdagen den 23 april

Per Erik Ljung: ”Vilhelm Ekelund och hans vänner i Helsingborg.Per Erik Ljung är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade med avhandlingen Vilhelm Ekelund och den problematiska författar-rollen (1980) och har samlat en rad studier om författaren i Drömmar som förplikta – om Vilhelm Ekelund och hans läsare (2009). Ljung har medverkat i Den svenska litteraturen IV (1989, red. Lars Lönnroth och Sven Delblanc) och i Skånes litteraturhistoria I-II (1996/1997, red. Louise Vinge). I sin forskning har han arbetat med bland annat ämneshistoria och författare som Stig Dagerman, Rut Hillarp och Lasse Söderberg.

Föredraget kommer att handla om Vilhelm Ekelunds tid i Helsingborg på 1920- och 1930-talet, var han bodde och hur han rörde sig i staden. Vilka lärde han känna, vilka var det som hjälpte honom och så småningom låg bakom bildandet av Vilhelm Ekelund-samfundet 1939? Inte minst intressant är den byst av författaren som skulptören Ivar Johnsson gjorde i början av 1940-talet och som sedan kom att stå på Vikingsbergs museum; numera förvaras den på Kulturmagasinet på Fredriksdal.


Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.
Eftersits tillsammans med föredragshållaren. Läckert bröd med tilltugg och något att dricka serveras till självkostnadspris.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.
                                                       
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.