Program

Humanistiska Förbundet i Hälsingborg anordnar tre föreningsmöten med föredrag under hösten 2019.


Sammankomsterna äger rum i Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21. 
Alla föredrag börjar klockan 19.00.


Tisdagen den 17 september
Torbjörn Fagerström: ”Tankar från en utskälld forskare”.Torbjörn Fagerström är biolog och författare samt professor em. i teoretisk ekologi vid Lunds universitet. Han har varit aktiv i samhällsdebatten i 30 år. I botten finns en övertygelse om att det vetenskapliga tänkesättet och de vetenskapliga metoderna och resultaten alltid behöver (och är värda att) försvaras mot krafter som försöker missbruka eller vantolka forskningen. Ytterst handlar det om en kamp om verklighetsbeskrivningen, om att sätta den politiska agendan, i en tid när det finns många starka särintressen och många utomvetenskapliga rörelser som vill ha inflytande.

Biologin och den biologiska forskningen är centrala i Fagerströms texter, och han undersöker gärna dess betydelse för miljöfrågorna, för jord- och skogsbruket, för vår syn på naturen och på oss själva. Fagerström har också engagerat sig mycket i att popularisera biologisk forskning, bl.a. i tv-programmet Fråga Lund.

Böcker: Tankar från en utskälld forskare (2018); Bortom GMO (2015) med Roland von Bothmer och Stefan Jansson; Gud och Darwin – känner de varandra? (2005) tillsammans med Carl Reinhold Bråkenhielm; samt Den skapande evolutionen (1995). 


Tisdagen den 15 oktober

Gösta Gustafson: Universums utveckling från Big Bang och in i framtiden”. Hur gammalt är universum? Är det oändligt stort? När och hur bildades stjärnor och planeter?


Gösta Gustafson är professor em. i teoretisk fysik vid inst. för astronomi och teoretisk fysik vid Lunds universitet. Han är aktiv inom forskning och forskarhandledning, liksom med att hålla populära föredrag för skolor och allmänhet. 

Gustafsons speciella forskningsområde är materiens minsta beståndsdelar, och de krafter som verkar mellan dem. Det rör särskilt den kraft som bl. a. ansvarar för att solen har kunnat lysa i 4,5 miljarder år utan att bränslet har tagit slut, den s.k. starka kärnkraften. Denna kraft håller samman beståndsdelarna i en atomkärna, och just nu är det av särskilt intresse hur dess egenskaper påverkade utvecklingen under universums första ögonblick, då världen var ett extremt varmt ställe (ca. en biljon grader).

Kvällens föredrag skall emellertid inte handla om mikrokosmos, utan om makrokosmos. Hur har universum utvecklats sedan skapelsen för 14 miljarder år sedan? Hur bildades galaxer, stjärnor och planeter? Föredraget riktar sig främst till personer utan fysikalisk skolning, men med intresse för den värld vi lever i.


Tisdagen den 19 november

Johan Stenström: Orientalisten och resenären Jacob Jonas Björnståhl (1731–79)Johan Stenström är professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han disputerade på en doktorsavhandling om Aniaras väg från versepos till opera där han belyste den förvandling som Harry Martinsons poesi genomgick när Erik Lindegren skapade ett libretto till Karl-Birger Blomdahls opera Aniara. Samverkan mellan konstarter, intermedialitet, har genom åren utgjort en huvudfåra i Stenströms arbeten.  Bellman levde på 1800-talet är titeln på en studie om Bellmankultens tillväxt århundradet efter skaldens död.

Under flera år har Stenström arbetat i en forskargrupp som ur olika aspekter studerar Jacob Jonas Björnståhls resa i Europa 1767–1779. Björnståhl reste bland annat i Frankrike, Italien, England. Han sammanträffade med tidens berömdheter som Rousseau, Voltaire, Diderot, Goethe. Till hemlandet rapporterade han i resebrev som publicerades av kunglige bibliotekarien C C Gjörwell i dennes tidningar.

Johan Stenström är författare till Humanistiska förbundets kommande medlemsbok för 2019: Vinet och ordet.


Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.
Eftersits tillsammans med föredragshållaren. Läckert bröd med tilltugg och något att dricka serveras till självkostnadspris.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.

Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på HUM med att rekommendera er att ta del av ISIS´(Sveriges Egyptologiska Förening) verksamhet. Läs mer om ISIS på: http://www.isishelsingborg.se/ 

                                                       
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.