Välkomna

till

Humanistiska förbundet i Hälsingborg

Vår målsättning är att låta kunniga och engagerade föreläsare presentera vitt skilda ämnen med anknytning till de humanistiska vetenskaperna.

Bildtext: Kärnan, tornet i den dåvarande medeltida försvarsborgen, var i början på 1300-talet bostad till kung Erik Menved. Idag har Kärnan blivit en symbol för Helsingborgs kultur och historia.

Tuschteckning av Robert Haglund 1994. Foto: Lars Kennerstedt. (Fil: Kärnan - KMB - 16001000532797.jpg) 

Program

våren 2024

Föreläsningarna äger rum i Jacob Hansens hus klockan 19.

Ingen föranmälan behövs.

Tisdagen 6 februari

Julia Håkansson: ”Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis nationalistiska historieskrivningar”

Julia Håkansson är filosofie doktor i historia och historiedidaktik verksam vid Malmö universitet, där hon undervisar i ämnen historia, historiedidaktik och kulturarvsstudier.  Hon disputerade 2023 med avhandlingen Historia och nationalism: Sverigedemokraternas och Dansk Folkpartis historiska berättelser. Hennes forskning rör nationella berättelser, historiekultur och historiebruk. 

Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti drar, till skillnad från många andra politiska partier i deras samtid, nytta av det förflutna för att stärka sin legitimitet. I föredraget utforskas vad som lockar Sverigedemokraternas och Dansk Folkepartis representanter att anknyta till historia när så få andra politiker gör det. Genom berättartekniska strategier använder de historia för att påtala vad de anser är fel med den samtida samhällsutvecklingen, samt hur detta fel kan rättas till. 

Tisdagen 5 mars

Simon Sorgenfrei: "Berättelsen om Sveriges första muslimer".

OBS Årsmöte för medlemmar 18.30.

Föredraget börjar som vanligt 19.00

Simon Sorgenfrei är professor i religionsvetenskap och föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet vid Södertörns högskola. I "De kommer att vara annorlunda svenskar." Berättelsen om Sveriges första muslimer (2022) skildrar han de fyra första svenska muslimska familjerna och islams etablering i Sverige. Men boken är också en berättelse om 1900-talets Sverige, århundradet då Sverige gick från att vara ett utvandringsland med en unikt homogen befolkning, till att bli ett invandringsland och ett av Europas mest mångreligiösa länder. 

Tisdagen 16 april

David Dunér: "Emanuel Swedenborg: En andeskådares drömmar".

David Dunér är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han disputerade 2004 på en avhandling om Emanuel Swedenborgs naturfilosofi och har sedan dess bland annat gett ut Swedenborgmanuskriptet Om darrningar (2007) och Emanuel Swedenborg. Liv och tänkande (2016) samt artiklar om Swedenborg. 

Emanuel Swedenborg (1688–1772) var en svensk naturfilosof, verksam som assessor i Bergskollegium, sedermera bibeltolkare, andeskådare och teolog. Han har blivit särskild känd för sin korrespondenslära som han menade avslöjade de himmelska hemligheterna som fanns förborgade i Bibeln, och för sina detaljerade beskrivningar av världen på andra sidan döden, andarnas och änglarnas värld. Hans kontrastrika liv, från naturvetenskap till teologi, från rationalism till mystik, från matematik till andeskådande, har förbryllat och fascinerat många. I dag är han en av de mest internationellt kända och översatta svenska författarna genom tiderna. I detta föredrag ger idéhistorikern David Dunér en introduktion till Swedenborgs liv och tänkande. 

Jacob Hansens hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg

Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.

Eftersits med lättare förtäring till självkostnadspris tillsammans med föredragshållaren. 

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.

Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på HUM med att rekommendera er att ta del av ISIS´(Sveriges Egyptologiska Förening) verksamhet. Läs mer om ISIS på: http://www.isishelsingborg.se/ 

                                                       

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.