Program

Humanistiska Förbundet i Hälsingborg anordnar tre föreningsmöten med föredrag under hösten 2018.


Sammankomsterna äger rum i Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21. 
Alla föredrag börjar klockan 19.00.


Tisdagen den 25 september (OBS! Föredraget äger rum på andra våningen)
Klas-Göran Karlsson: ”Att gräva ut den ryska historien ­– exemplet Vladimir Putin”.Klas-Göran Karlsson är professor i historia vid Lunds universitet. Hans forskning är bland annat inriktad på rysk historia. Han har gett ut flera böcker om rysk politik och kultur. Några exempel: Historia som vapen – historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985–1995 (1999), Europeiska möten med historien – historiekulturella perspektiv på andra världskriget, förintelsen och den kommunistiska terrorn (2010), Terror och tystnad – sovjetregimens krig mot den egna befolkningen (2003) och ”De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon” – det armeniska folkmordet och dess efterbörd (2012).

Perspektivet i Karlssons föredrag är dubbelt. Dels kommer han att göra en utgrävning av den ryska kulturmyllan, för att identifiera de historiska skikt som ryssar ofta återvänt och återvänder till för att orientera sig i livet och världen, dels kommer han mer specifikt att analysera president Putins och hans omgivnings historiebruk.


Tisdagen den 23 oktober
Lars Lönnroth: ”Att översätta Eddan”.


Lars Lönnroth är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och har skrivit flera böcker om fornisländsk och äldre germansk litteratur. År 2016 utkom hans nyöversättning av Den poetiska Eddan, Nordens äldsta diktsamling, nedskriven på Island omkring 1270 men byggd på en lång muntlig tradition som delvis går tillbaka till tiden före vikingarna.

I sitt föredrag berättar han om sitt arbete med denna översättning, som bland annat motiveras av att forskningen på senare år kommit fram till en ny syn på Eddans text. Dessutom vill han försöka visa varför det poetiska språket i översättningar av fornnordiska dikter i dag måste bli annorlunda än det språk som är gängse i äldre Edda-översättningar. Den som i förväg vill sätta sig in i ämnet kan skaffa hans översättning från Atlantis bokförlag och även läsa kapitlet om Eddan i hans bok Det germanska spåret, som är Humanistiska förbundets årsbok 2017.


Tisdagen den 27 november

Olle Josephson: ”Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati. Språkpolitik i Sverige 2018.
Olle Josephson är professor i Nordiska språk i Stockholm och var 2000 till 2009 chef för Svenska språknämnden och Språkrådet. Han skriver regelbundet om språk i Svenska Dagbladet och Språktidningen. Hans senaste bok kom i år och heter Språkpolitik, ett ämne som kan rymma mycket från språktest för invandrare, tyska och franska som skolämnen till benämningar för personer med funktionsnedsättning och valet mellan de och dom. I sitt föredrag tar han upp några av de grundläggande problemen.


Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.
Eftersits tillsammans med föredragshållaren. Läckert bröd med tilltugg och något att dricka serveras till självkostnadspris.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.
                                                       
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.