Välkomna

till

Humanistiska förbundet i Hälsingborg

Kärnan, tornet i den dåvarande medeltida försvarsborgen, var i början på 1300-talet bostad till kung Erik Menved. Idag har Kärnan blivit en symbol för Helsingborgs kultur och historia.

Tuschteckning av Robert Haglund 1994. Foto: Lars Kennerstedt. (Fil: Kärnan - KMB - 16001000532797.jpg)

Program

hösten 2021

Föreläsningarna äger rum i Jacob Hansens hus klockan 19.

Ingen föranmälan behövs.

Tisdagen 5 oktober

Erik Hedling: ”Winston Churchill och filmen”.

(Innan föredraget börjar är det årsmöte för medlemmarna.)

Erik Hedling är professor i litteraturvetenskap med inriktning mot film och medier. En stor del av hans forskning har varit inriktad mot brittisk kultur: film, litteratur och historia. Föredraget kommer att handla om Winston Churchill och filmen. Det är inte så känt att Churchill var en stor filmentusiast och att han ständigt tittade på film, inte på biografer som vanliga människor, utan alltid i privata sammanhang. På hans residens under kriget gick filmprojektorerna ofta varma och han lät i slutet av 1940-talet installera en egen biograf på sitt lantställe. Mera känt är att han förekommit som rollgestalt i mer än 200 filmer ända sedan 1914, och att det gjorts ett flertal filmer om honom som huvudperson. Under föredraget visas ett antal klipp ur några filmer om Churchill, klipp som också sätts in sin historiska kontext. Många är de brittiska karaktärsskådespelare – Albert Finney, Michael Gambon och nu senast Gary Oldman – som skapat en rollgestalt som definitivt är ”larger than life”.

Tisdagen 2 november

Kim Salomon: "Att vara intellektuell"

Kim Salomon är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. Hans forskning har framför allt varit inriktad på 1900-talets historia, internationell och svensk. Flera av Salomons böcker har en kulturhistorisk infallsvinkel och behandlar teman som gränskonflikter, fredsrörelser, internationell flyktingpolitik, 1968 och kalla kriget. Kvällens föreläsning tar utgångspunkt från hans senaste bok Jag anklagar. De intellektuellas historia (Natur & Kultur 2020). Speciellt uppmärksammas förändringarna av de intellektuellas villkor. De har länge betraktats som en tillgång, men i tider med alternativa fakta och förakt för experter håller de på att förlora sin status.

Tisdagen 7 december

Stig Welinder: ”Vem kom först. Tidig samisk historia”.

Stig Welinder (professor em.) kom under sin tjänstgöring som professor i Östersund och professor II i Tromsö i nära kontakt med samisk arkeologi. Intresset bland studenterna blev stort, när rättegångarna om rätten till renbetesmarker startade 1995. Flera studenter, också sådana med egna renmärken, skrev examensarbete om samisk arkeologi. Så småningom blev det boken Jämtarna och samerna kom först (2008). Kvällens föreläsning kommer att försöka sammanfatta forskningen om uppkomsten av samisk etnicitet och samernas äldsta närvaro i det sydsamiska området. Problemen är många, och ingen sammanhängande, allt förklarande framställning garanteras.

Jacob Hansens hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg

Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.

Eftersits med lättare förtäring till självkostnadspris tillsammans med föredragshållaren.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån. En lista över de senaste årens böcker hittar du här.

Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på HUM med att rekommendera er att ta del av ISIS´(Sveriges Egyptologiska Förening) verksamhet. Läs mer om ISIS på: http://www.isishelsingborg.se/

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.