Välkomna

till

Humanistiska förbundet i Hälsingborg

Vår målsättning är att låta kunniga och engagerade föreläsare presentera vitt skilda ämnen med anknytning till de humanistiska vetenskaperna.

Bildtext: Kärnan, tornet i den dåvarande medeltida försvarsborgen, var i början på 1300-talet bostad till kung Erik Menved. Idag har Kärnan blivit en symbol för Helsingborgs kultur och historia.

Tuschteckning av Robert Haglund 1994. Foto: Lars Kennerstedt. (Fil: Kärnan - KMB - 16001000532797.jpg)

Program

våren 2023

Föreläsningarna äger rum i Jacob Hansens hus klockan 19.

Ingen föranmälan behövs.

Tisdagen 7 februari

Olle Josephson: ”Historien gör språken. Svenska, danska och norska i tusen år”.


Ett Sverige på väg in i globaliserad mångspråkighet behöver ett långt historiskt perspektiv på språks samhälleliga villkor. De nordiska språkens tusenåriga historia är ett lärorikt exempel. När började danska, norska och svenska uppfattas som skilda språk? Hur fick de egna skriftspråk? Vad betydde det när folkmajoriteten kunde läsa och skriva? Hur har styrkeförhållandena sett ut mellan standardspråk och dialekter? Vilka ideologiska föreställningar har kopplats till språken? Olle Josephson diskuterar frågor som dessa när han berättar om de nordiska språken långa samhällshistoria.

Olle Josephson är professor em. i nordiska språk vid Stockholms universitet. Under åren 2009 var han chef för Svenska språknämnden och Språkrådet. Hans senaste bok heter Språkpolitik (2:a upplagan 2022).


Tisdagen 14 mars

Per Anders Rudling: "Ukraina, Förintelsen och den obearbetade historien".

Per Anders Rudling är docent och lektor i historia vid Historiska institutionen vid Lunds universitet, där han 2019–2024 också är Wallenberg Academy Fellow. Han disputerade vid University of Alberta i Edmonton, Kanada, 2009 på en avhandling om nationalism och nationsbygge i Vitryssland under tiden runt Första världskriget. Hans forskningsintressen innefattar ukrainsk, belarusisk och polsk historia, Förintelsen, politisk våld, trauma och minnespolitik. Han har undervisat på universiteten i Alberta, Greifswald, Wien, Oslo, och National University of Singapore och är författare till The Rise and Fall of Belarusian Nationalism, 1906–1931 (Pittsburgh, 2014) och The OUN, the UPA, and the Holocaust: A Study in the Manufacturing of Historical Myths (Pittsburgh 2011).

Tisdagen 18 april

Ann-Kristin Wallengren: ”Anita Ekberg i Hollywood och Italien: Firad, omstridd, kritiserad”.

Ann-Kristin Wallengren är professor i filmvetenskap vid Lunds universitet och arbetar nu som vicerektor med ansvar för utbildning och kultur. Hennes forskning fokuserar på svenskamerikanska filmförbindelser, celebritetsforskning och filmstjärnor, och filmmusikens betydelse för vår förståelse och uppfattning om berättelser i rörlig bild. Wallengren har tillsammans med Erik Hedling varit redaktör för ett par antologier om ny svensk film, den senaste Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni från 2014. Bland övriga publikationer kan nämnas Välkommen hem Mr Swanson. Svenska emigranter och svenskhet på film (2013) som också har översatts till engelska, och antologin Today’s Sounds for Yesterday’s Films: Making Music for Silent Cinema från 2016, redigerad tillsammans med Kevin J. Donnelly. Vid två tillfällen har hon gästat andra lärosäten som gästlärare: vid University of Southampton, UK, och vid University of Washington i Seattle, USA.

Jacob Hansens hus, Norra Storgatan 21, Helsingborg

Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.

Eftersits med lättare förtäring till självkostnadspris tillsammans med föredragshållaren.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån. En lista över de senaste årens böcker hittar du här.

Kulturnämnden i Helsingborg har uppmuntrat kommunens kulturföreningar att samarbeta och sprida information om respektive förenings verksamhet. Som ett led i detta arbete börjar vi på HUM med att rekommendera er att ta del av ISIS´(Sveriges Egyptologiska Förening) verksamhet. Läs mer om ISIS på: http://www.isishelsingborg.se/

Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.