Program

Humanistiska Förbundet i Hälsingborg anordnar tre föreningsmöten med föredrag under våren 2018.


Sammankomsterna äger rum i Jacob Hansens Hus, N. Storgatan 21. 
Alla föredrag börjar klockan 19.00.


Tisdagen den 30 januari


Per Karsten: "Biskop Peder Winstrup 1605–79 – ett personligt och tvärveten-skapligt möte med mannen som såg till att Lund fick ett universitet".


Per Karsten  är fil.dr. i Arkeologi och museichef för Historiska Museet vid Lunds Universitet. Han är projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Peder Winstrup samt medförfattare till boken Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie.

Peder Winstrup (1605–1679) är en märkligt undangömd person i historieböckerna trots den stora bredd som hans verksamheter och intressen omfattar. Förutom rollen som ansvarig biskop över Halland, Skåne och Blekinges samtliga församlingar var han professor i fysik och filosofi, kung Christian IV:s personlige hovpredikant, boktryckare, papperstillverkare, ornitolog, fornforskare, poet, arkitekt, universitetskansler, aristokrat och stadens Lunds först kände turistguide. Peder Winstrup var en riktig renässansmänniska kluven i striden mellan två riken – Sverige och Danmark. Hans välbevarade mumie avslöjar en unik inblick i 1600-talets hälsovillkor och fynden i kistan ger ny kunskap om bl.a. begravningsskick, dräkter och trädgårdar och jordbruk.


Tisdagen den 13 mars
kl 18.30 Årsmöte (medlemmar)
kl 19.00
Birthe Sjöberg: Första världskrigets spår i den västerländska litteraturen”.


Birthe Sjöberg är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Intresset för första världskrigets inflytande på den västerländska litteraturen grundades under arbetet med avhandlingen Sivar Arnér – den livsbejakande nihilisten (1993) samt senare genom forskning och undervisning i 1900-talets drama och teater. Just nu arbetar hon med svensk arbetar-litteratur och har slutfört projektet Dialog eller dynamit. Viktor Rydberg och August Strindberg förtryckets fiender. Sjöberg är styrelsemedlem i Humanistiska förbundet i Hälsingborg och ordförande i Viktor Rydberg sällskapet.


Tisdagen den 24 april

Göran Dahl: Nazismens inspirationskällor.Göran Dahl är professor i sociologi.  Han har under 25 års tid forskat om högerradikalism som ideologi, rörelse och i form av politiska regimer. Inom detta område har han skrivit böckerna Radical Conservatism and the Future of Politics (Sage 1999); Radikalare än Hitler? (Atlantis 2006); Folk och identitet. Om identitärerna och deras inspirationskällor (Korpen 2018) (under utgivning). 


Medlemmar och skolungdom fritt inträde, icke medlemmar 60 kr.
Eftersits tillsammans med föredragshållaren. Läckert bröd med tilltugg och något att dricka serveras till självkostnadspris.

Riksförbundets årsbok är en medlemsförmån.  En lista över de senaste årens böcker hittar du här.
                                                       
Föreningen erhåller stöd från Kulturnämnden i Helsingborg.