EREMU DIDAKTIKO METODOLOGIKOA

Atal honetan, gela barruan mugitzen gara galdera hauen inguruan: Nola irakasten ditugu hizkuntzak? Nola lantzen ditugu hizkuntza trebetasunak? Zer egiten dugu ikasleek testu idatziak uler ditzaten? Zer garrantzia hartu behar du ahozko hizkuntzak? Nola jorratzen dugu prozesua? Nola ebaluatzen dugu? Zein da metodologiarik egokiena? ...

Irakasleek, hizkuntzakoak izan nahiz beste arlo batekoak, diagnostikoan antzemandako gabeziak kontuan hartu eta esparru didaktiko-metodologikoari lotutako erabakiak hartu behar dituzte gela barruan eragingo dutenak. 
Atal honetan, beraz, klaustrokideekin oro har, eta hizkuntza arloko irakasleekin bereziki hizkuntza lantzeko jarduerak eta baliabideak proposatzen dira bi eremu hauetan: