"มีความรู้ ควบคู่จรรยาบรรณ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ"
แผนกวิชาการโรงแรม  วิทยาลัยพณิชยการบางนา
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์