Stadhuisrampherdenking 4 November

Jaarlijks op 4 november worden in de gemeente Heusden de tragische gebeurtenissen herdacht die in de nacht van 4 op 5 november 1944 in de vesting Heusden hebben plaatsgevonden.

Het terugtrekkende Duitse leger had alle hoge uitkijkposten, waaronder de stadhuistoren in Heusden, ondermijnd. In deze rampzalige nacht besloten de bezetters de toren op te blazen, waardoor het gehele stadhuis instortte. Hierbij kwamen 134 burgers, die schuilden in de kelders van het stadhuis, om het leven.

 

Elk jaar wordt deze nacht herdacht met een sobere plechtigheid op het stadhuisplein in de vesting Heusden.

Namens de gemeente Heusden is de organisatie in handen van het activiteiten comité Heusden in samenwerking met groep 7 en 8 van de Johannes Paulus school in de vesting.

 

De Grote Kerk, Burchtstraat 2,  zal vanaf 19.00 uur geopend zijn, voor de ontvangst van nabestaanden, genodigden, alsmede de burgemeester. De burgemeester zal een toespraak houden, waarna de adoptiesteen van groep 8 aan groep 7 van de Johannes Paulusschool wordt overgedragen.

Rond 19.45 uur zal men zich opstellen rond de gedenksteen bij het stadhuis.

Hier zal het mannenkoor enkele liederen ten gehore brengen en zal er een gedicht voorgedragen worden.

Na de kranslegging en de twee minuten stilte zal het “Wilhelmus” worden gezongen.

Aansluitend is er voor belangstellenden gelegenheid om in de Open Hof een kopje koffie te drinken.

 Comments