Koor de Heese Stemmen

Zingen verbindt en van zingen word je blij. De Heese Stemmen is een vierstemmig  koor, dat  in 1996 is gestart als wijkinitiatief  in Hees. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een enthousiast koor met 22 leden uit alle wijken van Nijmegen en omgeving.  Het koor staat met onder leiding van dirigent Monique Appels. Het repertoire bevat meerstemmige liederen uit de klassieke, de lichte en de wereldmuziek. We repeteren op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Petruskerk in de wijk Hees. Adres:  Schependomlaan 85, 6543 XV Nijmegen.  Op basis van MP3 files heb je de mogelijkheid thuis de repetities voor te bereiden. 

Heb je belangstelling om met ons mee te zingen? Kom dan naar een repetitie-avond.  We zoeken nieuwe leden voor alle stemgroepen.
Je kunt ook contact opnemen op met Auke Klomp; klompsr@hotmail.com

Monique Appels is met ingang van september 2023 onze nieuwe dirigent. We werken aan nieuw repertoire. Een mooie gelegenheid om als nieuw lid te starten.