ברוכים הבאים

לבית הגידול הביתי

של יוהנה מטס

לכלבי בישון הוואנז

בית חם לכלבים קטנים זעירים

johanam3@gmail.com

www.havanese-angels.com

055-8871210 , טלפון : 04-8256783

Haifa, Israel