ברוכים הבאים לבית הגידול הביתי של יוהנה לכלבי בישון הוואנז

  בית חם לכלבים קטנים זעירים
e-mail: johanam3@gmail.com

                              www.havanese-angels.com                                  
  055-8871210 , טלפון :  04-8256783               
  Haifa, Israel