צפיה בטבלת ההזמנות (אוכל לשבת) בתחתית העמוד 
או מעודכן יותר בקישור:

הרשמה לאוכלים בחדר-אוכל בשבת

מגילת יסוד החדר-אוכל


חנות (לא רק) בגדים


הזמנות אוכל לשבת

טבלת הזמנות אוכל לשבת