Velkommen til Grundejerforeningen Ravnholt's hjemmeside. Området er fra myndighedernes side underkastet mange restriktioner i forhold til byggeri og beplantning. Et forhold som alle potentielle købere og grundejere bør være bekendt med. På hjemmesiden fremhæves de væsentligste restriktioner og desuden findes det udtømmende regelsæt i form af grundejerforenings vedtægter og områdets lokalplan. Herudover informeres på hjemmesiden om selve området og aktiviteter relateret til grundejerforeningen.
Årets aktivitetsdag afholdes lørdag den 30 juli. Se program her.
Husk tilmelding senest lørdag den 23. juli.

Nyheder

  • Aktivitetsdag. Afholdes lørdag den 30. juli kl. 14.00.Detailprogram endnu ikke fastlagt.
    Sendt 25. jun. 2016 08.55 af Kjeld Christensen
Viser post 1 - 1 af 3. Vis flere »

Dokumenter

Grundejerforeningens vedtægter. Se Download
Lokalplan. Se Download

Generalforsamling 2016.
Indkaldelse.   Se Download
Regnskab 2015. Se Download.
Budgetforslag 2016. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. Se Download 

Generalforsamling 2015.

Se indkaldelse til Generalforsamling
Indkaldelse.   Se Download
Referat generalforsamling. Se Download.

Regnskab 2014. Se Download.

Vedtaget budget 2015  Se download


Dokument  Arkiv

Grundejerforeningen Ravnholt CVR-nr.33744269
I henhold til lokalplanens bestemmelser blev grundejerforeningen etableret ved en stiftende generalforsamling 26. April 2009.
Alle grundejere er pligtige til at være medlem og efterleve vedtægterne samt lokalplanen for området.
I bestyrelsen lægges der vægt på at hele området fremstår velplejet og ordentligt. Fællessarealer bliver vedligeholdt af grundejerforeningen. 
Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ligeledes fremstå ryddelige og med et ordentligt udseende. Af grundejerforeningens vedtægter fremgår, at de skal vedligeholdes, så de ikke er til gene for naboer og skal slås jævnligt i vækstsæsonen. Grundejerforeningen koordinere slåning af de ubebyggede grunde for de parcelejere, der ønsker det. 
Intentionerne i lokalplanen er, at området skal fremstå som en ensartet helhed. Det betyder, at der skal overholdes en række vedtægter for så vel beplantning som bebyggelse. De specifikke krav er beskrevet i afsnittene om bebyggelse og beplantning.