Velkommen til Grundejerforeningen Ravnholt's hjemmeside. Området er fra myndighedernes side underkastet mange restriktioner i forhold til byggeri og beplantning. Et forhold som alle potentielle købere og grundejere bør være bekendt med. På hjemmesiden fremhæves de væsentligste restriktioner og desuden findes det udtømmende regelsæt i form af grundejerforenings vedtægter og områdets lokalplan. Herudover informeres på hjemmesiden om selve området og aktiviteter relateret til grundejerforeningen.

Indkaldelse til  generalforsamling.
Der er udsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling til alle medlemmer pr. mail den 23. maj 2020.

Generalforsamlingen bliver afholdt søndag den 14. juni kl 11.00 på Havnsø Museumsværft, Havnepladsen 14 Havnsø.
Af hensyn til gældende forsamlingsregler ønskes tilmeldning (tilkendegivelse om deltagelse).
Tilmeldning bedes sendt til formanden john.voss@outlook.dk senest en uge før generalforsamlingen.
 
Indkaldelse, Regnskab 2019 og Budget 2020 kan ses i nedenstående afsnit over dokumenter.


 

Nyheder

  • Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes søndag den 14. juni kl 11.00 på Havnsø Museumsværft.
    Sendt 24. maj 2020 08.49 af Kjeld Christensen
Viser post 1 - 1 af 5. Vis flere »

Dokumenter

Grundejerforeningens vedtægter. Se Download
Lokalplan. Se Download

Generalforsamling 2020.
Indkaldelse.   Se Download 
Regnskab 2019. Se Download.
Budgetforslag 2020. Se download.


Generalforsamling 2019.
Indkaldelse.   Se Download 
Regnskab 2018. Se Download.
Budgetforslag 2019. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download


Generalforsamling 2018.
Indkaldelse.   Se Download  
Regnskab 2017. Se Download.
Budget 2018 (godkendt). Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. 
Ekstraordinær generalforsamling 2017.
Indkaldelse.   Se Download
Referat.   Se Download

Generalforsamling 2017.
Indkaldelse.   Se Download
Regnskab 2016. Se Download.
Budgetforslag 2017. Se download.
Forslag til vedtægtændring. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. Se Download 

 

Dokument  Arkiv

Grundejerforeningen Ravnholt CVR-nr.33744269
I henhold til lokalplanens bestemmelser blev grundejerforeningen etableret ved en stiftende generalforsamling 26. April 2009.
Alle grundejere er pligtige til at være medlem og efterleve vedtægterne samt lokalplanen for området.
I bestyrelsen lægges der vægt på at hele området fremstår velplejet og ordentligt. Fællessarealer bliver vedligeholdt af grundejerforeningen. 
Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ligeledes fremstå ryddelige og med et ordentligt udseende. Af grundejerforeningens vedtægter fremgår, at de skal vedligeholdes, så de ikke er til gene for naboer og skal slås jævnligt i vækstsæsonen. Grundejerforeningen koordinere slåning af de ubebyggede grunde for de parcelejere, der ønsker det. 
Intentionerne i lokalplanen er, at området skal fremstå som en ensartet helhed. Det betyder, at der skal overholdes en række vedtægter for så vel beplantning som bebyggelse. De specifikke krav er beskrevet i afsnittene om bebyggelse og beplantning.