Velkommen til Grundejerforeningen Ravnholt's hjemmeside. Området er fra myndighedernes side underkastet mange restriktioner i forhold til byggeri og beplantning. Et forhold som alle potentielle købere og grundejere bør være bekendt med. På hjemmesiden fremhæves de væsentligste restriktioner og desuden findes det udtømmende regelsæt i form af grundejerforenings vedtægter og områdets lokalplan. Herudover informeres på hjemmesiden om selve området og aktiviteter relateret til grundejerforeningen.


Nyheder

  • Ingen nyheder
    Sendt 30. sep. 2017 06.47 af Kjeld Christensen
Viser post 1 - 1 af 4. Vis flere »

Dokumenter

Grundejerforeningens vedtægter. Se Download
Lokalplan. Se Download

Ekstraordinær generalforsamling 2017.
Indkaldelse.   Se Download
Referat.   Se Download

Generalforsamling 2017.
Indkaldelse.   Se Download
Regnskab 2016. Se Download.
Budgetforslag 2017. Se download.
Forslag til vedtægtændring. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. Se Download 

Generalforsamling 2016.
Indkaldelse.   Se Download
Regnskab 2015. Se Download.
Budgetforslag 2016. Se download.
Referat generalforsamling. Se Download.
Bestyrelsens beretning. Se Download 

Dokument  Arkiv

Grundejerforeningen Ravnholt CVR-nr.33744269
I henhold til lokalplanens bestemmelser blev grundejerforeningen etableret ved en stiftende generalforsamling 26. April 2009.
Alle grundejere er pligtige til at være medlem og efterleve vedtægterne samt lokalplanen for området.
I bestyrelsen lægges der vægt på at hele området fremstår velplejet og ordentligt. Fællessarealer bliver vedligeholdt af grundejerforeningen. 
Ubebyggede arealer skal ifølge lokalplanen ligeledes fremstå ryddelige og med et ordentligt udseende. Af grundejerforeningens vedtægter fremgår, at de skal vedligeholdes, så de ikke er til gene for naboer og skal slås jævnligt i vækstsæsonen. Grundejerforeningen koordinere slåning af de ubebyggede grunde for de parcelejere, der ønsker det. 
Intentionerne i lokalplanen er, at området skal fremstå som en ensartet helhed. Det betyder, at der skal overholdes en række vedtægter for så vel beplantning som bebyggelse. De specifikke krav er beskrevet i afsnittene om bebyggelse og beplantning.