تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

 تعمیر درب اتوماتیک  شیشه ای

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک

 در اتوماتیک شیشه ای برقی


همگام با توسعه روز افزون علم و تکنولوژی ، استفاده از درب های اتوماتیک تبدیل به یک امر ضروری در محیط پیرامون ما گردیده است 

در سال های اخیراستفاده از درب اتوماتیک به جهت تامین آسایش ، بهینه سازی مصرف انرژی و عدم اتلاف وقت  از رشد چشم گیری برخوردار بوده است.

درهمین راستا این مجموعه  مفتخراست

در زمینه تعمیر تخصصی درب اتوماتیک شیشه ای با استفاده ازفناوری روز و نیروی کار مجرب 

در اسرع وقت مشکلات شما را در زمینه درب شیشه ای اتوماتیک انجام دهد


لوازم جانبی اپراتور درب شیشه ای

لوازم جانبی اپراتور :

نصب و تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

تنظیم چشمی درب شیشه ای

تنظیم چشمی درب شیشه ای

تعمیر و تعویض چشمی درب شیشه ای

تعمیر اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای


تعویض تسمه درب شیشه ای
تعمیر کنترل باکس درب شیشه ای
تعویض غلتک درب شیشه ای

تعمیرات درب شیشه ای اتوماتیک پاساژها
تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک مغازه
تعمیر درب شیشه اتوماتیک مجتمع ها و برج ها و سرویس دوره ایردیف

شرح خدمات درب اتوماتیک شیشه ای

 

1

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای
اپراتور رونکس آلمان

تعویض و یا اضافه کردن قفل موتور با باطریBACKUP

2

تعمیر درب شیشه ای اپراتورسسامو ایتالیا

تعمیر و تعویض قفل موتور و باطری بکاپ

3

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک  اپراتور ارکا اسپانیا

تعویض و یا اضافه کردن قفل موتوروباطریBACKUP

4

تعمیرات درب شیشه ای اتوماتیک اپراتور فک ایتالیا مدل 

تعویض و یا اضافه کردن قفل موتوربا باطریBACKUP

5

تعمیر درب شیشه برقی اپراتور فک ایتالیا مدل A140

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای

تعمیر و تعویض و اضافه کردن قفل موتوربا باطریBACKUP

6

تعمیر درب شیشه کنترلی دولنگه اپراتور هور چین

تعمیر و تعویض  قفل موتورو باطریBACKUP

7

تعمیر درب شیشه ریلی برقی اپراتور اسکای چین

اضافه کردن قفل موتورو باطریBACKUP

8

تعمیرات درب شیشه ای اپراتورBFT    ایتالیا

تعمیر و تنظیم قفل و باطری بک آپ

9

تعمیرات درب شیشه اتوماتیک اپراتور کوماکسو چین

تعمیر و اضافه کردن قفل موتورو باطریBACKUP

10

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای کابا SLA گیلگن سوئیس


11

تعمیر درب شیشه ای رکورد سوئیس 21

تعمیر  قفل موتوربا باطری بکاپ

12

تعمیر درب شیشه ای رکورد سوئیس 20

تعمیر قفل موتوربا باطریBACKUP

13

تعمیر شیشه برقی تورمکس سوئیس21-20

تعمیرقفل و اضافه کردن باطری

14

تعمیرات شیشه برقی تورمکس سوئیس22-20

باقفل بدون باطری

15

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک  لابل ایتالیا ایولوس 90

تعمیر قفل و باتری درب شیشه ای 

اضافه کردن کلید 5 حالته

16

تعمیر ات درب شیشه ای لابل ایتالیا مدل مارول 75

تعمیر قفل درب شیشه ای label 75

تعویض باطری درب شیشه ای لابل

تعمیر و تنظیم  کلید 5 حالته درب شیشه ای

17

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای لابل ایتالیا ایولوس 150

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک

تعمیر و تنظیم قفل درب شیشه ای

تعمیر باتری و کلید 5 حالته

18

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای اپراتور وید مولر آلمان

مدل   Sliding systems AS100

19

تعمیر درب شیشه برقی اپراتور وید مولر آلمان

مدل    Sliding systems AS100.PLUSS

20

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور وید مولر آلمان مدل   Sliding systems AS1000

21

تعمیرات درب شیشه ای اتوماتیک

Sliding systems AS1000

( Wired Smart Window) اپراتور وید مولر آلمان مدل

 

22

تعمیر شیشه برقی

Sliding systems AS1000

( Wireless Smart Window) اپراتور وید مولر آلمان مدل

23

تعمیرات درب شیشه اتومات

Telescopic systems AS1001 (2 leaf)

اپراتور وید مولر آلمان مدل

24

تعمیرات درب شیشه ای برقی

Telescopic systems AS1001 (4 leaf)

اپراتور وید مولر آلمان مدل

25

تعمیر درب شیشه ای

Telescopic systems AS1001

( Wired Smar Window) اپراتور وید مولر آلمان مدل

26

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای

Telescopic systems AS1001 (WirelessSmartWindow)

اپراتور وید مولر آلمان مدل

27

تعمیر کنترل باکس درب شیشه ای

Curved AS200

اپراتور وید مولر آلمان

28

تعمیر موتور درب شیشه ای اتوماتیک

Angular AS1000 (ANG)

اپراتور وید مولر آلمان

29

تعمیر برد درب اتومات شیشه ای

Folding AS300

اپراتور وید مولر آلمان

30

تعمیر چشمی درب شیشه ای برقی

Swing AS800 (Single Open)

اپراتور وید مولر آلمان

31

تعمیر درب شیشه برقی

Swing AS850 (Double Open)

اپراتور وید مولر آلمان

تعمیر سنسور درب شیشه ای

32

تعمیر درب شیشه ای بیم

چین با موتور المانی

33

تعمیر درب شیشه ای

اپراتوربارزانته چین مدل verona

34

تعمیر برد درب شیشه ای

اپراتوربارزانته چین مدل milan

35

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

تعمیر درب شیشه ای

اپراتور  SPACE

تعمیر چشمی  درب شیشه ای

و سنسور وکلید 5 حالته LED

36

تعمیر درب شیشه ای اپراتوربتا چین مدل  1808با رادارچینی

اضافه کردن باطری

37

تعمیر درب برقی شیشه ای

اپراتوربتا چین مدل D 1021071- با رادارچینی

38

تعمیر درب شیشه ای ریموتی

اپراتور بتا بازویی فریم لس مدل 1902

39

تعمیرات درب شیشه ای اتوماتیک

اپراتوربتا بازویی فریم لس مدل 1910

40

تعمیر درب شیشه ای

اپراتور بتا چین با رادار اتریشی BEA

41

تعمیرات درب شیشه ای

اپراتوربتا  چین تلسکوپی

42

تعمیر شیشه اتوماتیک اپراتور درنا چین

اضافه کردن قفل و باطری برای درب شیشه ای

43

تعمیر درب شیشه ای برقی

اپراتور  DANICA     آلمان

44

تعمرات درب شیشه ای

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک

اپراتور   DANICAتلسکوپی آلمان


45

تعمیر درب شیشه ای

اپراتور DKM    آلمان

اضافه کردن ریموت به درب شیشه ای اتوماتیک

46

تعمیر درب شیشه ای اپراتور گریزلی

تنظیم چشمی و سنسور  درب اتوماتیک شیشه ای

تنظیم کلید 5 حالته درب شیشه اتومات

47

تعمیر درب شیشه ای

اپراتور اریکسون آلمان

48

تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک

اپراتور هایلوکس

49

تعمیرات درب اتومات شیشه ای

اپراتور PAD   چین

50

تعمیر درب شیشه برقی

اپراتور   دورتکس  چین

51

تعمرات درب برقی شیشه ای

اپراتور KTH تایوان با کلید سوئیچی

اضافه کردن قفل موتور و باطری BACK UP

52

تعمیر در شیشه ای اتوماتیک

اپراتور Plus کره با کلید سوئیچی

53

تعمیر درب شیشه ای برقی

اپراتور Space چین با کلید 5 حالته


54

تعمیر درب برقی شیشه ای

اپراتور گریزلی تایوان با کلید 5 حالته


55

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور رکورد 16 با کلید دیجیتال


56

تعمرات درب شیشه ای اتوماتیک

اپراتور رکورد 17 با کلید آنالوگ  

57

تعمیرات درب شیشه ای اتوماتیک

اپراتور موشن چین

58

تعمرات درب شیشه ای

اپراتور لابل تلسکوپی

59

تعمیرات درب اتوماتیک شیشه ای

اپراتور رونکس تلسکوپی


تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

درب شیشه ای HOUBER تایوان

خدمات شیشه ای:
تعمیر و نگه داری انواع دربهای اتوماتیک شیشه ای.تعمیر موتور درب های اتوماتیک.تعمیر کنترل باکس دربهای اتوماتیک.تامین تمامی قطعات دربهای اتوماتیک در کمترین زمان ممکن.تعمیر برد.فولی و هرز گرد و تسمه تایم درب اتوماتیک.قلتک وهنگر و کلید چند حالته انواع درب اتوماتیک.نگه دارنده کاور.اینکودر موتور.چشمی درب.
مادون قرمز بین درب.فابریک

تعمیر انواع درب های اتوماتیک شیشه ای

.رکورد سوئیسRECORD.نابکو ژاپنNABCO.کابا لابلLABEL.ترمکسTORMAX.

کی تی اچ کره KTH.هوبر .گریزلی تایوان,...

 

 تعمیر قطعات  اپراتور درب شیشه ای


ردیف

تعمیر و تعویض کلیه قطعات درب شیشه ای اتوماتیک

شامل موارد زیر

1

 قفل و باتری لابل

2

سیستم BACK up  اپراتور بارزانته

3

فریم باریک(3.5 سانتی متری) 

4

فریم پهن (6 سانتی متری)

5

کاور پشت و وسط دهنه ای

6

چشم لای درب اپراتورBEA بلزیک

7

رادار چشم بالای درب  چینی

8

رادار با لای درب اپراتور BEA بلزیک

9

کلید 5 حالته ریموتی ( 6 رله ) برای اپراتور

10

دستک اپراتور فریم لس 1 متری

11

قفل برقی الکترو مکانیکی اپراتور

12

کلید خروج فشاری   DOOR EXIT

 

تعمیر انواع قطعات درب شیشه ای اتوماتیک :

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای

 1. تعمیر  مدار فرمان (کنترل باکس)انواع درب های اتوماتیک شیشه ای

 2. تعمیر چشمی و سنسور های ایمنی بین درب ها ی  شیشه ای

 3. تعویض تسمه تایم و هرزگرد درب شیشه ای

 4. تعمیر فولی سرموتور و گریبکس درب شیشه ای

 5. تعمیر اینکودر موتور های دانکر درب اتوماتیک شیشه ای

 6. تعویض قلتک و هنگر انواع درب های اتوماتیک شیشه ای

 7. کاور گیر و نگه دارنده آن

 8. منبع تقذیه

 9. تعمیر و تعویض کلید هوشمند چند حالته درب شیشه ای

 10. تعمیر قفل و باطری بکاب انواع درب های اتوماتیک

 11. تعمیر موتور انواع درب اتوماتیک شیشه ای


درب شیشه ای اتوماتیک

در درب اتوماتیک, درب اتوماتیک شیشه ای

درب شیشه ای اتوماتیک چیست

تعمیر کنترل باکس درب شیشه ای

 

درب شیشه ای اتوماتیک به سیستم الکترومکانیکی گفته می شوند که به صورت هوشمند و اتوماتیک باز و بسته شود.

نمونه بارز اینگونه درب ها ، درب اسلایدی اتوماتیک است ، مانند درب شیشه ای ورودی بانک ها ، مغازه ها و پاساژها.

این درب های اتوماتیک چگونه کار می کنند؟

سیستم باز کننده این دربها از اجزای متعددی تشکیل شده اند مانند:

۱- تسمه
۲- فولی هرزگرد
۳- موتورگیربکس
۴- کنترل باکس
۵- چشم های الکترونیکی
۶- ریل و هنگرها
و اجزای دیگر

تسمه به صورت رفت و برگشتی کار می کند و یک لنگه از دربها به خط پایینی تسمه متصل می شود و لنگه دیگر به خط بالایی تسمه.
در نتیجه وقتی موتور به یک جهت می چرخد، دو لنگه درب از هم فاصله می گیرند و وقتی موتور به جهت دیگر می چرخد دو لنگه درب به سمت هم می آیند.

سیستم چگونه حد نهایی باز و بسته شدن درب ها را تشخیص می دهد؟

در این دربها معمولا از سرو موتور استفاده می شود.
سرو موتور الکتروموتوری است که با اعمال پالس های کنترلر میزان چرخشش به دقت قابل کنترل است.

در زمان نصب وقتی نصاب می خواهد سیستم را تنظیم کند کنترلر، سیستم درب شیشه ای را باز و بسته می کند و جایی که فشار به موتور می آید را محل باز شدن یا بسته شدن کامل در حافظه خود ذخیره می کند.

نکته : وقتی درب ها از حالت حرکت می خواهند متوقف شوند، مانند زمانی که:

۱- درب ها در حال بسته شدن هستند و کمی مانده به هم برخورد کنند.
۲- زمانی که کمی مانده درب ها کاملا باز شوند و به انتهای مسیر برسند.

کنترلر،سرعت موتور را کاهش می دهد تا به سیستم فشار وارد نشود و به کسی هم آسیب نرسد.

سیستم چند چشم دارد؟

معمولا چشم های درب شیشه ای اتوماتیک به این صورتند:

۱- دو چشم الکترونیکی مادون قرمز آشکارساز حرکت ، بالای درب (یکی داخل و دیگری بیرون)
۲- یک جفت چشم مادون قرمز داخل فریم درب ها (یکی فرستنده و دیگری گیرنده) برای محافظت از اینکه کسی لای درب نماند.

 

 

شماره تماس تعمیر درب شیشه ای اتوماتیک  :  09193002474


تعمیر درب شیشه ای رکورد سوئیس

درب شیشه ای رکورد سوئیس

تعمیر درب شیشه ای برقی

تعمیر برد درب شیشه ای

ریموت درب شیشه ای برقی

تعمیر کنترل باکس اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای

تعمیر گیر بکس موتور درب شیشه ای

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود

 برای هماهنگی برای تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای اینجا کلیک کنید

تعویض تسمه درب اتوماتیک شیشه ای

تعویض چشمی درب اتوماتیک شیشه ای

تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای


تعمیر درب شیشه ای

تعمیر درب شیشه ای ریلی


فروش و نصب انواع درب های شیشه ای اتوماتیک , شیشه سکوریت به همراه مرغوب ترین اپراتور های موجود در بازار

تعمیر و نگه داری انواع دربهای اتوماتیک شیشه ای.تعمیر موتور درب های اتوماتیک.تعمیر کنترل باکس دربهای اتوماتیک.تامین تمامی قطعات دربهای اتوماتیک در کمترین زمان ممکن.تعمیر برد.فولی و هرز گرد و تسمه تایم درب اتوماتیک.قلتک وهنگر و کلید چند حالته انواع درب اتوماتیک.نگه دارنده کاور.اینکودر موتور.چشمی درب.
مادون قرمز بین درب.فابریک BEA بلژیک و

اپراتور دانکر آلمان
اپراتور فک ایتالیا
اپراتور سه سامو مشترک ایران و ایتالیا
اپراتور منوسا اسپانیا
 برای هماهنگی برای تعمیر درب اتوماتیک شیشه ای اینجا کلیک کنید