Do podrobné nabídky se dostanete kliknutím na ikonu Menu (tři vodorovné čárky) vlevo nahoře!

Genealogie rodů Vejrosta, Horníček, Ležák, Kraváček, Bonitas, Braun , Mikoška a dalších navazujících

1998 - Začal jsem se na popud jednoho kolegy, který byl amatérským historikem, zabývat pátráním po předcích a životech jaké žili. Jako jednu z prvních věcí jsem získal služební výkazy legionářů z naší rodiny. To bylo natolik zajímavé, že jsem pokračoval dál a pátral v matrikách po starších a starších generacích. Tenkrát ještě bylo nutné osobně navštěvovat příslušné archivy a studovat matriky v badatelnách. Naštěstí jsem si v drtivé převaze vystačil s Moravským zemským archivem v Brně, nebo Městským archivem Brno. Jen výjimečně bylo potřeba navštívit okresní archivy, kde jsou uložené sčítací operáty ze sčítání lidu.

1999 - Vznikly tyto stránky, kde jsem začal některé věci zveřejňovat. Díky tomu se mi ozvalo i celkem dost vzdálených příbuzných z různých větví rodokmenu. I díky těmto kontaktům je dnes rodokmen tak široký jak je.

2002-2015 - Jsem neměl prostor v této činnosti pokračovat. Když jsem se k tomu cca v roce 2015 vrátil, byl jsem mile překvapen, kolik materiálů je již k dispozici online, takže se člověk nemusí trmácet do Brna, aby se tam podíval na pět matrik a zase jel domů.

2017 - Probádal jsem další větve rodokmenu a začal využívat lepší software ke správě databáze. Tenkrát databáze již obsahovala přes 1000 předků a příbuzných.

2020 - Prozkoumal jsem jednu nepřipojenou větev Vejrostů z dřívější korespondence s jedním Vejrostou ze Slovenska. Od něj jsem měl kusé informace o cca dvou rodinách, které pocházeli od Moravského Krumlova. Skončilo to obrovskou větví o stovkách lidí. Bohužel připojit k rodokmenu se ji nepodařilo, protože k jejímu oddělení došlo ještě před zavedením matrik. Celá tato větev je zatím jen na papíře a čeká na zpracování do elektronické podoby, vhodné k publikování.

2021/3 - Sepsal jsem stručně popsané původy rodů Vejrosta, Horníček, Bonitas, Braun, Ležák, Kraváček, Mikoška a Navrátil - Stručný původ některých rodů a zprovoznil přístup k fotogalerii těch fotek, které mám k dispozici. Pokud by někdo měl další staré fotky s našimi společnými předky, byl bych moc ráz za jejich poskytnutí. Případně, pokud by někdo identifikoval další osoby na fotkách zde, tak bych taky byl moc rád za pomoc. Dále jsem sem nakopíroval různé stromy předků a rozrody. Pokud by někdo chtěl nějaký jiný, není problém ho vyexportovat z databáze.

2021/4 - Přidány fotografie do archivu Vejrostů a pracovní strom moravsko krumlovské větve Vejrostů



Karel Vejrosta ml., v Babicích 1999-2021

Email: karel.vejrosta(a)gmail.com

Poznámka: (a) je zavináč ;-)

Kniha návštěv