ใช้ Recuva กู้ไฟล์

ดาวน์โหลด Recuva

Recuva มีวิซาร์ดในการกู้ไฟล์(เราสามารถใช้งานโหมดอื่นแทนโหมดWizard เช่นโหมด Advance) ซึ่งโหมดการทำงานแบบวิซาร์ดนี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานแบบง่ายเนื่องจากมีการทำงานแบบพื้นฐานไม่ซับซ้อนและเป็นขั้นตอนเพื่อกู้ไฟล์กลับมา สามารถกู้ได้ทั้งบน Hard Disk, USB drives, memory cards, BD/DVD/CD แม้กระทั่ง MP3 player เช่น iPod ถ้าต้องการกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยในการกู้ไฟล์ให้เลือกใช้งานในโหมด Advanced modeแทน สำหรับผู้เริ่มใช้งานRecuvaขอแนะนำให้ลองใช้โหมดวิซาร์ดเพื่อดูขั้นตอนการทำงานเสียก่อน

การใช้งาน Recuva ในโหมดวิซาร์ด (Wizard mode):

  1. เปิดโปรแกรม Recuva ถ้าหน้าต่างวิซาร์ดไม่ปรากฏขึ้นมาให้เลือกปุ่ม Options เลือก Show Wizard at startup แล้วคลิ้ก Run Wizard.

  2. ในหน้า Welcome to the Recuva Wizard ตลิ้ก Next

  3. ในหน้าFile Type ให้เลือกประเภทไฟล์ที่เราต้องการกู้คืนแล้วคลิ้ก Next แต่ถ้าเราไม่แน่ใจประเภทของไฟล์ให้เลือก Other (More information)

  4. ในหน้า File Location page,เลือกที่เก็บไฟล์ที่เราต้องการค้นหา แล้วคลิ้ก Next (More information)

  5. ในหน้า Thank You เราสามารถเลือกการค้นกาไฟล์แบบละเอียด (deep scan) (more information) ซึ่งจะใช้เวลาในการค้นหานานขึ้นแต่เพิ่มโอกาสในการค้นหาไฟล์ของเราได้มากขึ้นเช่นกัน

  6. คลิ้ก Start

  7. โปรแกรมจะแสดงความคืบหน้าในการค้นหา แล้วแสดงผลการค้นหาในหน้าต่างหลัก

  8. คลิ้ก Recover Sแล้วเลือกไดเร็กทอรี่ที่จะเก็บไฟล์ที่กู้มาได้ เช่นเก็บไว้ในไดร์ฟอื่นที่ยังทำงานได้ดี คลิ้ก OK

ถ้าโปรแกรม Recuva ไม่เจอไฟล์ที่เราต้องการกู้คืน ให้ปิดโปรแกรมแล้วทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 อีกครั้ง จากนั้นในขั้นตอนที่ 5 ให้เลือก Enable Deep Scan แล้วคลิ้ก Start ซึ่งจะค้นหาได้ดีขึ้นแต่ใช้เวลานานขึ้นเช่นหลายชั่วโมง