Book 3 -- Afrikaans - Cover

Die omslag en agterblad van die gedrukte boek getiteld "Verfris en Genees Uself deur Meditasie"

The cover and back cover of the printed book titled "Refresh and Heal Yourself through Meditation"

Die voorblad vir die e-boek "Verfris en Genees Uself deur Meditasie":

The front cover for the eBook "Refresh and Heal Yourself through Meditation":