Publications

ALL PUBLICATIONS


PUBLICATION LIST


BOOKS

 

1.    F. Ozcep and N. Orbay , 2002, Geophysics and its Historical Development,  in Turkish, 446 pages, Istanbul University Pub., No: 4347, Istanbul.

2.    F. Ozcep, 2005, Soil Behaviour under Static and Dynamic  Loads,  and Engineering Applications, in Turkish, Publication of Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, 237 pages, ISBN No: 975-395-974-5,  Ankara.

3.    F. Ozcep, 2006, Static and Dynamic Analysis of Soils, in Turkish, Publication of Chamber of Geophysical Engineers of Turkey., ISBN No: 9944-89-195-9,  551 pages, Ankara.

4.    F. Ozcep, 2007, Microzonation: Principles and Applications, in Turkish, Publication of Chamber of Geophysical Engineers of Turkey., 211 pages, ISBN No: 978-9944-89-231-5, Ankara.

5.    F. Ozcep, 2009, Geotechnical and Geophysical Analysis of Soils, in Turkish, Nobel Publications, 609 pages, ISBN No: 978-605-395-177-3, Ankara.

6.    F. Ozcep, 2016, Slope Stability (with Theory and Applications for Seismic and Aseismic Loads), in Turkish, Publication of Chamber of Geophysical Engineers of Turkey, 99 pages, ISBN No: 978-605-01-0856-9, Ankara.

7.    F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, 2017, 90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

 

CHAPTERS IN BOOKS

 

1.    Özçep, F. and Orbay, N., 1997, History of the Geophysical Sciences in İstanbul (Turkey) since 1600, In: GEOMAGNETISM AND AERONOMY : With special historical case studies (Ed. W. Schroder), Science Edition, Comm. History IAGA/History Commision DGG, ISSN:0179-5658, 111-122.

2.    Ozcep, F., Guzel, M, Karabulut, S., 2011, Geotechnical and Geophysical Studies for Wind Farms in Earhquake-Prone Areas, pp. 191-212, In: WIND FARM, ISBN 978-953-307-156-5); Editor: Gastón Orlando Suvire; Intech Publisher.  

3.    Özçep, F., 2000, Yerküre ile Fiziksel İletişim: Cumhuriyet'in 75. Yılında Ülkemizde Jeofizik ve Tarihi, “Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998)” Kitabında, Editör: Prof. Dr. Feza Günergun, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 4231.

4.    Özçep, F., Tunçer, M.K., Orbay, N., Işikara, A.Mete, 2001, Bilim ve Teknoloji Sürecinde Jeofizik ve Türkiye Örneği, “Türk Teknoloji Tarihi” Kitabında, Yayına Hazırlayanlar: Emre Dölen ve Mustafa Kaçar, Türk Bilim Tarihi Kurumu Yayınları, No: 2, Sayfa: 171-188.

5.    Özçep, F., Tunçer, M.K., Orbay, N., Işıkara, A.Mete, 2001, Türkiye’de Jeomağnetik Çalışmalar, “Türk Teknoloji Tarih” Kitabında, Yayına Hazırlayanlar: Emre Dölen ve Mustafa Kaçar, Türk Bilim Tarihi Kurumu Yayınları, No: 2, Sayfa: 189-202.

6.    Özçep, F., Özer, N., Akkargan, Ş. Özçep, T., 2001, Türkiye’de Sismoloji (Deprem-Bilim) çalışmaları, “Türk Teknoloji Tarih” Kitabında, Yayına Hazırlayanlar: Emre Dölen ve Mustafa Kaçar, Türk Bilim Tarihi Kurumu Yayınları, No: 2, Sayfa: 202-222.

7.    Özçep, F., 2010, Yerküre’nin Evrimi, “Bilim İnsanlarımız Darwin’i Selamlarken” Kitabında, Hazırlayan: Alper Dizdar, Yazılama Yayınevi, Sayfa: 167-184.

8.    Özçep, F., Kepekçi, D., 2010, Osmanlı İmparatorluğu’nda Jeoloji ve Jeofizik Bilimleri, “Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji” Kitabında, Editör: Yavuz Unat, Nobel Yayın, Sayfa: 713-737.

9.    Özçep F., 2012, Türkiye’de Jeofizik: Bilim, Mühendislik ve Eğitim, “TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası 25. Yıl” Kitabında, Hazırlayan: Senem Dere, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Yayını, Sayfa: 241-257.

10. Özçep, F., 2012, Jeofizik: Genç Bir Bilimin Cumhuriyet Dönemi Serüveni (1923-2010), Erdal İnönü Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına  Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi İçin Bir Bibliyografya, Editör: Feza Günergun, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Erdal İnönü Bibliyografyaları Sayı 2, Ankara 2012, 396 s. ISBN 978-9944-252-58-4.

11. Özçep F., "Zemin İyileştirme/Güçlendirme Çalışmalarında Jeofiziğin Yeri", 2015, Prof. Dr. D. Ali Keçeli Jeofizik- Jeoteknik Çalıştayı Kitabı, Osman UYANIK, Ed., TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI , İstanbul, ss.61-72, 2015

12. Özçep F., Yıldırım E., Tezel O., Aşçı M., Karabulut S., Ozcep T., 2016’ "A Review on Artificial Intelligence Based Parameter Forecasting for Soil-Water Content", in: Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, Petra Perner, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.356-361.

13. Ozcep, F.,  2017, Tarih ve Jeofizik,  In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

14. Ozcep, F., 2017, Anadolu’da Ilk Başlangıçlar, In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

15. Ozcep, F., 2017, Imparatorlukta Jeofizik Bilimleri, In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

16. Ozcep, F., 2017, Bilim Cumhuriyeti: (1927-2017), In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

17. Ozcep, F., Hisarli, Z.M., Ozdogan, I., 2017, İstanbul Üniversitesi’nde Jeofizik: Doğuşu ve Gelişmesi, In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

18. Ozcep, F., Kucukdemirci, M., Kaya, N., 2017, İstanbul Üniversitesi’nde Fen Fakültesi, Yer BilimleriFakültesi ve Mühendislik Fakültesi Mensuplarının Jeofizik Konulu Yayınları (1953- 2016), In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

19. Küçükdemirci, M.,  Kaya, N., Aykut-Vardar, H., Ozcep, F., 2017; Istanbul Üniversitesi Jeofizik Bilimsel Projeler, In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

20. B. Tekkeli, A., Karcıoğlu, G., Ozcep, F., 2017, İstanbul Üniversitesi’nde Jeofizik Bölümünde Çalışmış Kişiler, In: “90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni”,  F. Ozcep, Z.M. Hisarli, Editors, Literatur Yayincilik, ISBN: 9789750407574, Istanbul

 

 

JOURNAL PAPERS

Peer Reviewed ISI Articles

 

1.    Ozcep, F. and Zarif, H.,  2009, Variations Of Soil Liquefaction Safety Factors Depending On Several Design Earthquakes in The City Of Yalova (Turkey), Scientific Research and Essay Vol. 4 (6) pp. 594-604.

2.    Ozcep, F., Tezel, O., Asci, M, 2009, Correlation between Electrical Resistivity and Soil-Water Content: Istanbul and Golcuk, International Journal of Physical Sciences, Vol. 4 (6), pp. 362-365.

3.    Ozcep, F., Guzel, M., Kepekci, D., Laman, M., Bozdag, S., Cetin, H., Akat, A., 2009, Geotechnical and geophysical studies for wind energy systems in earthquake-prone areas: bahce (Osmaniye, Turkey) case, International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (10), pp. 555-561.

4.    Ozcep, F., Yıldırım, E., Tezel, O., Asci, M., Karabulut, S.,  2010, Correlation between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques, International Journal of Physical Sciences, Vol. 5 (1), pp. 047 – 056.

5.    Korkmaz, B., Ozcep, F., 2010, Fast and Efficient  Use of Geophysical and Geotechnical Data in Urban Microzonation Studies At Small Scales : Using Sisli (Istanbul) As Example, International Journal of Physical Sciences Vol. 5 (2), pp. 158 – 169.

6.    Ozcep, F., 2010, Paleomagnetic Studies on Anatolian Plate and Some Geodynamic Implications, Scientific Research and Essay, Vol. 5(8), pp. 769–781, 18 April, 2010.

7.    Ozcep, F., Karabulut, S., Korkmaz, B., Zarif , H.,  2010, Seismic Microzonation Studies in Sisli / Istanbul (Turkey), Scientific Research and Essay, 4 July 2010; 5(13),  pp. 1595 – 1614.

8.    Ozcep, F., Erol, E., Saraçoğlu, F., Haliloğlu, M., 2010, Seismic slope stabilty analysis: Gurpinar (istanbul) as a case history, Scientific Research and Essay, 4 July 2010; 5(13), pp. 1615 - 1631.

9.    Ozcep, F., 2010, SoilEngineering: a Microsofts Excel® Spreadsheet© Program for Geotechnical and Geophysical Analysis of Soils, Computers & Geosciences, Volume 36, Issue 10, October 2010, Pages 1355-1361.

10.  Karabulut, S., Ozcep, F., Korkmaz, B., Zarif , H.,  2011, Urban Seismic Microzonation Studies at Small Scales: Sisli / Istanbul (Turkey), Arab J Sci Eng, 36:75–87. doi: 10.1007/s13369-010-0012-x.

11. Kepekci, D. and Ozcep, F., 2011, Brief communication "Fast-track earthquake risk assessment for selected urban areas in Turkey", Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 11, 571-585, doi:10.5194/nhess-11-571-2011.

12. Karabulut, S., Tezel, O., Ozcep, F., Imre, N., 2012, A  Geophysical Study On Soil Conditions After Flooding Hazard In Selimpasa, Istanbul (Turkey), Current Science, Vol. 102, No. 2, 25 January 2012.

13. Ozcep, F., Erol, E., Saraçoğlu, F., Haliloğlu, M., 2012, Seismic landslide analysis: Gurpinar (istanbul) as a case history, Environmental Earth Sciences, 66:1617–1630, doi:10.1007/s12665-010-0853-3.

14. Ozçep T., Özçep F., Özel, O., 2013, VS30, Site Amplifications and some Comparisons:  The Adapazari (Turkey) case, Physics and Chemistry of the Earth, 63, 92–101.

15. Ozcep, F., Karabulut, S., Özel, O., Ozcep, T., İmre, N., Zarif, H., 2014, Liquefaction-induced settlement, site effects and damage in the vicinity of Yalova City duringthe 1999 Izmit earthquake, Turkey, J. Earth Syst. Sci. 123, No. 1, February 2014, pp. 73–89.

16. Ozcep, F., Ozcep, T., 2014, Notes on the History of Geophysics in Ottoman Empire, 5, 163–174, www.hist-geo-space-sci.net/5/163/2014/ , History of Geo- and Space Sciences (HGSS).

17. Işık Ö. , Özer N., Sayin N., Mişal A., Gündoğdu O. , Özçep F., "Are Women Both Risk And Resource In Disaster Management?", International Journal Of Environmental Research And Public Health, vol.12, pp.5785-5774. 

18. Özçep F., 2018, Terrestrial Magnetism in the Ottoman Empire: Documents and Measurements", Earth Sciences History, vol.37, No. 1, pp. 1-24.

 

Other Peer Reviewed Articles

19. Özçep, F.,1995, Determination of Current Density Distribution in VLF method, Jeofizik, Journal of Geophysical Engineers of Turkey, Vol:9 , No: 1-2, pp:187-192.

20. İşseven,  T.,Tapırdamaz, M.C., Özçep, F., Hisarlı, M., Orbay, N., Sanver, M., 1995, Tectonics of Northwest Anatolia and Paleomagnetic Results, Jeofizik, Journal of Geophysical Engineers of Turkey, Vol:9 , No:1-2, pp:201-212.

21. Sayın ,N., Tuncer, M.K., Orbay, N., Özdoğan, M.,  Özdoğan, A., Özçep, F., Hisarlı, 1995, Archeogeophysics Studies on the Menekşe Çatağı Mound, Jeofizik, Journal of Geophysical Engineers of Turkey, Vol:9 , No:1-2, pp:25-29.

22. Orbay, N., Sanver, M., Tapirdamaz, C., Özçep, F., Isseven, T., Hisarli, M., 1998, Paleomagnetism of Southern Trace and Northern Biga Peninsula, Istanbul Earth Sciences Review, Vol. 11, pp.113-124.

23. Özçep, F., Orbay, N., 1999, Physical Interaction with the Earth: Geophysics and its History in Turkey in the 75th  Year of Republic, Istanbul Earth Sciences Review, Vol.12, no: 1,  pp. 99-115.

24. Özçep, F. and Orbay, N., 2000, Paleomagnetic Studies on the Anatolian (Turkish) Plate and Geodynamic Implications: A Rewiev, Terra Nostra, Vol.2000/10, pp. 93-94.

25. Orbay, N. & Özçep, F., 2000, Paleomagnetism: Past, Present and Future, Jeofizik, (Journal of Geophysical Engineers of Turkey), V.15, No:1, 19-32.

26. Orbay, N, Sanver, N, Özçep, F., Işseven, T., Hisarli, M., Tapirdamaz, C., 2001, Paleomagnetism of Western Anatolia and Geodynamic Evolution,  Jeofizik, (Journal of Geophysical Engineers of Turkey), V.15, No:2, 125-142.

27. Özçep, F., Asçı, M., Karabulut, S., Alpaslan, N., Yas, T., 2003, Evaluation of Liquefaction Potential by different approaches, Uygulamalı Yerbilimleri, Vol:3, No:2, pp. 11-22.

28. Aşçı, M., Özçep, F., Yas, T., Alpaslan, N., 2004,  Modelling of Apparent Resistivity Data (Schulumberger) with Damped least Squares (Marquardt) Technique, in Turkish with English Summary,  Engineering Faculty’s  Earth Sciences Review, Vol.17, no: 2,  pp. 111-118.

29. Asci, M., Ozcep, F., Alpaslan, N., Yas, T., Irmak, S., Ulutas, E., Guven, T., Tunc, B., Cetinol, T., Caka, D., Tunç, S., Barıs, Ş., Ozer,  M.F,, 2005, Local Site Effects on Structural Damages in  a Residence of Gölcük Town during the August 17, 1999 Kocaeli Earthquake : A Case Study, Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol. 8, Suppl. 1, 109-112.

30. Karabulut S., Özel O., Özçep F. ,2009, New Method To Determination Of Fundamental Frequency Of Engineering Structures Against Earthquake Hazard: Microtremor Methods And Case Study, E-Journal of New World Sciences Academy, Vol.4, No:3, Series: 1A, Series’s Name: Engineering Sciences, (ISSN:1308-7231), 428-441

31. Guzel, M., Bozdağ, Ş., Ozcep, F., 2009, Soil Amplification Criterion in Microzonation Studies (Northern Adana Case), Çukurova University, Journal Of Faculty Of Engineering and Architecture, Vol:24, Number:1-2, pp. 229-236.

32. Ozcep, F., Ozcep, T., 2011, On Geophysical Analysis of the Soils for Civil (Geotechnical) Engineering and Urban Planning Purposes: Some Case Histories from Turkey, International Journal of the Physical Sciences Vol. 6(5), pp. 1169-1195.

33. Yuksel, Z.T., Ozcep, F., Kepekci, D., Ozcep, F., 2011, Soil liquefaction induced settlements with interaction of earthquake hazard analysis, Scientific Research and Essays Vol. 6(29), pp. 6044-6055, DOI: 10.5897/SRE11.323.

34. Özçep F., Karabulut S., Tezel O., Çağlak F., Özel A.O., 2016, "Preliminary Remarks on the Soil Related Earthquake Hazard in Buyukada/ Prinkipo (Istanbul)", Journal of Scientific and Engineering Research, vol.3, no.2, pp.148-162.

35. Alpaslan N., Özçep F., Balcı M.C., Öncül N., " Determination Of Geological And Geophysical (Electrıcal-Ves method) Features Of the Karst Cavity in The Esentepe Region Of Batman Province", European Journal of Technic, vol.7, no.1, pp.8-20, 2017 

36. Özçep F., Hisarli Z.M., Makaroğlu Ö., 2018, İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Doğuş ve Gelişmesi, İstanbul Yerbilimleri Dergisi,  Cilt 28, Sayı: 1-2, sayfa: 1-22.

37.Özçep F., 2018, "Yerküre'nin Evriminin Anlaşılmasında Paleomanyetik Çalışmalar: Dünyadan ve Türkiye'den Örnek Çalışmalar", Historia 1923, ss.30-42.

Popular Science Journals (without referee) Papers (in Turkish)

38. Özçep, F., 1992, Geobibliomany, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:12.

39. Özçep, F., 1992, Very Special ideas on Geophysics, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:15.

40. Özçep, F., 1993, Comment on “Earthquake and Geophysics”, Newspaper “Cumhuriyet”,  (March 26, 1993).

41. Özçep, F., 1993, İhsan Özdoğan: Founder of  the First Educational Geophysical Department in Turkey, Newspaper “Cumhuriyet”, Supplement Science and Technical, (January 23, 1993).

42. Aras, T. & Özçep, F. 1993, Tree Tragedy and a Proposal for Mining Law of Turkey, Maden Dergisi, Mining Journal Of GEMAD.

43. Özçep, T.A. & Özçep, F., 1993, Different Approaches to the Terminological Problems of the Earth Sciences, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications s of Geophysical Engineers of Turkey), No:18-19.

44. Özçep, T.A.  & Özçep, F., 1993, Tree Tragedy and a Proposal for Mining Law of Turkey, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:16.

45. Özçep, F., &  Özçep, T., 1994, The Geophysical Studies in Turkey before 1923: as a History of Science Approach, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications  of Geophysical Engineers of Turkey), No:23.

46. Özçep, F., 1995,  On the Nezihi Canıtez’s Symposium, Mühendislik ve Mimarlıkta ÖLÇÜ Newspaper, No: 44.

47. Özçep, F., 1996, Geophysics and Philosophy, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:28.

48. Özçep, F. &  Özçep, T., 1996, Geophysics as a Engineering Discipline or the Concept of the Geophysical Engineering, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:30.

49. Özçep, F., 1997, “Memories” of Engineering, Birlik Haberleri, (Bulletin of Union Chambers of Turkish Engineers and Architects), No: 21, Year: February 97.

50. Özçep, F., 1997, On the “Earth’s History” Book, Newsletter of Turkish Society for History of Science, No:13/14.

51. Özçep, F. & Akkargan, Ş., 1998, Geophysics: Interaction between Nature and Computers,  Bilgisayar Gazetesi (Computer Newspaper), No: 45.

52. Akkargan, S.,  and Özçep, F., 1998, On the History and Culture of Geophysics:  Development of Seismic Exploration Technology, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:34, Ankara

53. Akkargan, Ş.  Özçep, F., and Gündogdu, 2000, The History of  the Magnitude of the Earthquakes and Izmit Earthquake, Newspaper “Cumhuriyet”, Supplement Science and Technical, No: 680, pp.20-21.

54. Özçep, F. & Akkargan, Ş., 2000, Earth’s Interior and Geophysics: Historical Introduction, Newspaper “Cumhuriyet”, Supplement Science and Technical, 5 August 2000, No: 698.

55. Özçep, F., Akkargan, Ş. & Özçep, T., 2000, Seismological Studies in Ottoman Impire: a History of Science Wiev, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 37,  86-90.

56. Özçep, F., & Akkargan, Ş., 2000, Resonance Event and Earthquakes, Jeofizik Bülteni (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 37,  95-96.

57. Özçep, F. Akkargan, Ş. & Özçep, T., 2001, Exploration of the Natural resources: Historical Development, Jeofizik Bülteni Jeofizik Bülteni (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 38, 93-94.

58. Özçep, F., Özer, N., Akkargan, Ş., Özçep, T., 2001, Earthquakes from mythology to modern science: A Geophysical Approach, Birlik Haberleri, TMMOB Publications, Year:28, Number: 2001/2,  pp. 28-34.

59. Özçep, F., 2001, Geotechnics: Historical Development, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 39,  11-16.

60. Özçep, F., 2002, Philosophical Foundations and History of the Engineering, , Mühendislik ve Mimarlıkta ÖLÇÜ Newspaper, No: 56, pp. 32-37.

61. Özçep, F., 2002, Place of K.Ergin in the History of Science, Newspaper “Cumhuriyet”, Supplement Science and Technical, No: 823, pp:12-13.

62. Özçep, F., Karabulut, S., 2003, Geothermal Energy: Possibilities and Usefulness, “ÖLÇÜ  Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada”, April, pp. 45-49.

63. Özçep, F. 2007, Microzonation: its Historical Development and its Coverage, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 53,  295-304.

64. Özçep, F., 2007, Site Investigations for Civil Engineering Purposes with Geophysical/Philosophical Dimesions, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 55, 330-332.

65. Karabulut, S., Özel, O., Özçep, F., A New Alternative To Determination Of Fundamental Frequency Of Engineering Structures Against Earthquake Hazard: Microtremor Methods And Case Study, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No:55, 287-299.

66. Akkargan, Ş.  Özçep, F. ve Gündoğdu, 2008, The History of  the Magnitude of the Earthquakes and Izmit Earthquake, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi.

67. Özçep, F., 2008, Geophysical Engineering and Soil Investigations in the Context of Legal Documents (Standards, Codes, Norms, etc.), Jeofizik Bülteni,  (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 57-68-59, 83-87.

68. Doğan, H., Özçep, F., 2009, Environment as a Geophysical problem, Doğa ve Toplum, Publication of Forest Engineers, Istanbul Branch, July-August 2009 Issue, http://www.dogavetoplum.web.tr/s02/3.1.html

69. Özçep, F., 2009, Model and Reality in Geophysics, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), No: 61-62, pp: 114-115.

70. Özçep, F., Karabulut, S., Özgüven, B., Sanlı, O., 2012, Non-Destructive test Methods abd Ultrasonic Velocity Measurements, Jeofizik Bülteni, (Bulletin of Geophysical News and Communications of Geophysical Engineers of Turkey), Yıl: 22, Sayı: 69-70-71, Sayfa: 11-24.

71. Özçep, F., 2014, Hidrolik/Su yapıları araştırmaları için Jeofizik Teknikler ve Uygulama Alanları, “Enerji ve Jeofizik” Raporu içinde, 148-165, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara

72. Özçep, F., 2014, Çevre ve Jeofizik, “Enerji ve Jeofizik” Raporu içinde, 231-243, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara

 

 CONFERENCE CONTRIBUTIONS

 

Full Texts

a)   Full Texts in English

 

1. Orbay, N. Sanver, M., Tapırdamaz, C., Özçep, F., İşseven, T., Hisarlı, M., 1996, The Investigation of the Aegean Extension Regime with Paleomagnetic Data, Marine Geological and Geophysical Programme, Coordinator: N. Görür, Workshop-1, Vefa, İstanbul, Turkey.

2.    Özçep, F., Tuncer, M.K., Orbay, N., Isıkara, A.Mete, 2001, Historical and Modern Geomagnetic Works in Turkey, RECENT RESEARCHES ON ELECTRONICS AND EARTH SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE (RREESC’2001), pp. 34-41, 24-25 October 2001, Istanbul University, Faculty of Engineering, Istanbul, Turkey.

3.    Özçep, F., 2001, VLF Radio Waves as a Exploration Tool in Geophysics: A Review, RECENT RESEARCHES ON ELECTRONICS AND EARTH SCIENCES INTERNATIONAL CONFERENCE (RREESC’2001), pp. 43-46, 24-25 October 2001, Istanbul University, Faculty of Engineering, Istanbul, Turkey.

4.    Sayın, N., Gündoğdu, O., Özçep, F., Hisarlı, M., 2002, Earthquake Hazard In İstanbul, INTERNATIONAL CONFERENCE EARTH SCIENCES AND ELECTRONICS, pp. 87-93, October 2002, Istanbul University, Faculty of Engineering, Istanbul, Turkey

5.    Özçep, F., 2002, Has Central Anatolia A Micro-Plate Behaviour Within Turkish Plate ? A Paleomagnetic Discussion, INTERNATIONAL CONFERENCE EARTH SCIENCES AND ELECTRONICS, pp. 113-132, October 2002, Istanbul University, Faculty of Engineering, Istanbul, Turkey

6.    Tezel, O., Özçep, F., 2003, Relationships of electrical resistivity and geotechnical parameters, The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, Proceedings, ed. By O.N.Uçan and A. M. Albora, pp. 137-146, 23-24 October, Istanbul, Turkey.

7.    Asçi, M., Özçep, F., Alpaslan, N., Karabulut, S., Yas, T., 2003, Evaluation of Liquefaction Potantial by different approaches in some points of Northern part of Golcuk, Turkey, The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics, Proceedings, ed. By O.N.Uçan and A. M. Albora, pp. 335-343, 23-24 October, Istanbul, Turkey.

8.    Asci, M.,  Ozcep, F., Alpaslan, N., Yas, T., Irmak, S., Ulutas, E., Guven, T., Tunc, B., Cetinol, T., Caka, D., Tunç, S., Barıs, Ş., Ozer,  M.F,, 2005, Local Site Effects on Structural Damages in  a Residence of Gölcük Town during the August 17, 1999 Kocaeli Earthquake : A Case Study, 4th Balkan Geophysical Society Congress, Romania.

9.    Karabulut, S., Özel O., Özçep, F., 2007, Determination of Fundamental Frequency of Structures based on observations of horizontal to vertical spectral ratios of microtremors: An Application to Building of Istanbul University Faculty of Engineering, Hazturk-2007,  ITU, İstanbul.

10. Ozcep, F., Korkmaz, B., Karabulut, S., Zarif , H.,  2007, Fast And Efficient Use of Geophysical And Geotechnical Data in Urban Microzonation Studies at Small Scales : Sisli (Istanbul) Example, Hazturk-2007,  ITU, İstanbul. 

11.  Özçep F., Öztoprak S., Aysal N., Bozbey İ., Tezel O., Öser C., Sarğın, S., Özdemir, K, Çinku, M., 2017, "LIQUEFACT Project Studies in Canakkale Pilot Site", 9th Congress of Balkan Geophysical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-9 Kasım 2017.


12. Öztoprak S., Bozbey İ., Öser C., Sarğin S., Özçep F., Aysal N., et al.,"GROUND CHARACTERIZATION OF CANAKKALE CITY CENTER FROM A LIQUEFACTION POINT OF VIEW", 16th European Conference on Earthquake Engineering , Selanik, YUNANISTAN, 18-21 Haziran 2018, vol.1, no.1, pp.45-67


a) Full Texts in Turkish

 

1. Orbay, N. Sanver, M., Tapırdamaz, C., Özçep, F., İşseven, T., Hisarlı, M., 1996, The Investigation of the Aegean Extension Regime with Paleomagnetic Data, Marine Geological and Geophysical Programme, Coordinator: N. Görür, Workshop-1, Vefa, İstanbul, Turkey.

2.    Orbay, N. Sanver, M., İşseven, T., Özçep, F.,Hisarlı, M., 1998, Batı Anadolu  Genişleme  Merkezinin Paleomagnetik Göstergesi,Türkiye Deniz Araştırmaları: Deniz  Jeolojisi, Koordinatör: N. Görür, Workshop-IV, Vefa, İstanbul.

3.    Orbay, N., Sanver, M., Hisarlı, M., Işseven, T., Özçep, F., 2000, Karaburun Yarımadasının Paleomağnetizması ve Tektonik Evrimi, Batı Anadolu’nun Depremselliği Sempozyumu, BADSEM 2000, Sayfa: 59-67.

4.    Gündoğdu, O., Akkargan, Ş., Hisarlı, M., Özçep, F., Orbay, N., Sayın, N., Özçep, T., Altınok, Y., 2000, Marmara Denizi ve Çevresi Çok Disiplinli Jeofizik Araştırma Sonuçları, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildirler Kitabı, 238-247.

5.    Orbay, N., Sanver, S., Yılmaz, Y., İşseven, T., Özçep, F., Tapırdamaz, C., Hisarlı, M., 2000, Edremit Körfezi  Açılımının    Paleomağnetik  Delili, I.Ulusal Deniz  Bilimleri Konferansı, Bildiri ve Poster Özetleri (Ed: Zahit Uysal ve İlkay Salihoğlu), Sayfa: 195-201,; ODTÜ, Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü ve TÜBİTAK.

6.    Ozçep, F., 2001, Jeofiziğin Felsefi Temelleri ve Tarihsel Gelişimi, 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa: 111-115, Ankara.

7.    Özçep,T., Özçep,F., Gündoğdu,G., Fırat, M., 2001, Afet Yönetim Süreci: Jeofiziksel Yaklaşım, 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa: 99-102, Ankara.

8.    Özer, N., Özçep, F., 2001, Türkiye ve çevresinde Depremler Hakkında Görüşlerin ve Bilimsel Kurumların Tarihsel gelişimi, 14. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, Genişletilmiş Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa: 115-118, Ankara.

9.    Gündoğdu, O., Özçep, F., Kaya, M.A., Ecevitoğlu, B., Erdoğan, A., 2001, Maden Mühendisliği Eğitim Sürecinde Jeofizik’in Yeri,  Maden Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu 2001, MMO Istanbul Şubesi, A.Ekrem Yüce, T. Doğan, T. Mater (ed.) , Sayfa: 133-144, Istanbul.

10. Gündoğdu, O., Sayın, N., Özçep, F., Hisarlı, M., 2002, Marmara ve Istanbul’da Deprem Tehlikesi, 5. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Genişletilmiş Özetler, Sayfa:23-24,  26-30 Mayıs 2003, İTU,  İstanbul.

11. Özçep, F., Dolmaz, N., 2003, Türkiye’de ve Dünyada Geçmişten Günümüze Jeofizik (Gravite ve Mağnetik) Yöntemler, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 627-636, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

12. Özçep, F., Karabulut, S., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö., Özçep, T., Çağlak, F., 2003, Mühendislik Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 649-657, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

13. Karabulut, S., Özçep, F., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö.,Çağlak, F., Özçep, T., 2003, Mitolojiden Modern Bilime Depremler, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 659-666, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

14. Çağlak, F., Karabulut, S., Özçep, F., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö., Özçep, T., 2003, Türkiye’de Sismoloji (Depembilim) Çalışmaları, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi,  Bildiriler Kitabı, Sayfa: 667-673, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

15. Özçep, F., Karabulut, S., Alpaslan, N., Ceyhan, U., Gündoğdu, O., 2003, Deprem Zararlarının Azaltılması için Kent / Bölge Planlama Sürecinde Mikrobölgeleme Çalışmaları, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Sunular, Sayfa: 477-486, Kocaeli Üniversitesi, Kasım 2003, Kocaeli.

16. Zarif, İ.H., Özçep, F., Seyyar, T., 2004, Yalova’daki Alüvyon Zeminlerin Sivilaşma Tehlike Analizi, Türkiye, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 241-245, Ankara.

17. Zarif, İ.H., Özçep, F., Özyalın, Ş.,  2005, Zemin Sıvılaşması Bazlı Mikrobölgeleme: Yalova Örneği, Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005, Kocaeli Üniversitesi, İzmit.

18. Aşçı, M., Özçep, F., Tezel, O., Yas, T., Alpaslan, N., 2004, Zeminlerin Elektrik Özelliklerinin Su İçeriğine Bağlı Değişimi,  Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, 16-17 Eylül 2004, İTÜ, İstanbul.

19. Aşçı, M., Özçep, F., Tezel, O., Yas, T., Alpaslan , N., 2004, Zeminlerin Su İçeriğinin Bir Göstergesi Olarak Ortak Jeofizik-Geoteknik Parametre:  Elektriksel Özdirenç; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 292-294 Ankara.

20. Aşçı, M., Özçep, F., Erhan, A., Yas, T., Alpaslan, N., 2004, İzmit-Saraybahçe Zeminlerin Sıvılaşma Potansiyeli; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa:  278-281, Ankara.

21. Özçep, F., Gündoğdu, D. 2004, Zemin Etüdleri  ve Jeofizik Mühendisliği Çalışmaları: Bilimsel ve Yasal Çerçeve, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 287-291, Ankara.

22. Özçep, F., Gündoğdu, D., 2004, Geoteknik Amaçlı Jeofizik Çalışmalar: Bir Değerlendirme; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 272-277, Ankara.

23. Ceyhan, U. Karabulut, S, Özçep, F., Gündoğdu, O., 2004 Kayma Dalgası Hızı Kullanılarak Mikrobölgeleme Çalişmalari: Büyükçekmece ( İstanbul) Bölgesi; 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 245-248, Ankara.

24. Gündoğdu, O., Karabulut, S., Alp, H., Ceyhan, U., Özçep, F., Pinar, A., 2004, 3-4 Ağustos 2004 Gökova Depremleri, 16. Uluslararasi Jeofizik Kongresi; Sayfa: 53-56, Ankara

25. Özçep, F., Aşçı, M., Alpaslan, N., Yas, T., Gündoğdu, D., 2005, Statik ve Dinamik (Deprem) Etkiler Altında Zemin Davranışı, Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005, Kocaeli Üniversitesi, İzmit.

26. Özçep, F., Üstüner, V., Yener, S. 2006,  Zemin Taşıma Gücünün Dinamik Etkiler  İle (Deprem İvmesi) Değişimi : İstanbul Zeminlerinden Örnekler, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

27. Özçep, F., Korkmaz, B., Karabulut, S., Zarif, H., 2006, Mikrobölgeleme Çalışmalarında Jeofizik ve Geoteknik Verilerin Birlikte Kullanımı: Şişli (Istanbul) Örneği, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

28. Özçep, F., Korkut, C., 2006, Zeminlerin (Sıvılaşmaya Bağlı) Dinamik Oturmalarının Kestirilmesi ve Önemi: İstanbul’dan Çeşitli Örnekler, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi ve Sergisi, Ankara.

29. Kaya, H., Özçep, F., 2006, Zemin Büyütmesi ve Dinamik Yamaç Stabilitesinin Mikrobölgeleme Amaçlı Birlikte Kullanımı: Esenyurt (İstanbul) Örneği, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

30. Avcı, K., Özçep, F., 2006, Kent Jeofiziğinde Yeni Bir Seçenek: Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz (Çkyd) Yöntemi, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

31. Karabulut, S.,   Ceyhan, U., Osmanşahin, İ., Gündoğdu, O., Özçep, F., 2006, Zemin Tepkisinin Belirlenmesinde Jeofizik (Mikrotremor Ve Sismik) Verilerin Karşılaştırılması: Büyükçekmece (İstanbul) Mikrobölgeleme Örneği, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

32. İmre, N., Karabulut, S., Alp,  H., Ozcep, F., 2006, Yeni Kentsel Alanlar İçin Mikro-Ölçekte Sismik Bölgelemelerin Önemi: Silivri (İstanbul) Örneği, 17. Uluslararası Jeofizik Kongresi Ve Sergisi, Ankara.

33. Uluslararası Jeofizik Kongresi 2006 (Ankara); Panel: Deprem-Zemin-Yapı Üçlüsünde Güvenilir Binalar için Nasıl Bir Model Olmalı, Bekir TÜZEL,  Prof.Dr. Ali KEÇELİ, Prof.Dr. Semih TEZCAN, Yrd. Doç.Dr. Ferhat ÖZÇEP; Jeofizik Bülteni: Yıl: 18, Sayı: 53, Sayfa: 30-46.

34. Özçep, F., 2007, 84 Yılda Jeoloji ve Jeofizik, Cumhuriyet ve Bilim Kongresi, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.

35. Özçep, F. and Kepekci, D., 2007,  Osmanlı İmparatorluğunda Jeoloji ve Jeofizik Bilimleri, Yayında, Editor: Y. Unat, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.

36. Yüksel, Z.T., Özçep, F., 2008, Marmaray Tüp Geçit Projesi için Olası Zemin Sıvılasmaları için Oturma Analizi, Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS2008), Genişletilmiş Özetler, Sayfa: 23-29, İzmir.

37. Alpaslan, N., Özçep, F.,  2008, Arkeolojik Aramalarda ve Geoteknik Arastırmalarda Zemin/Toprak Özelliklerinin Önemi, Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu (GARS2008), Genişletilmiş Özetler, Sayfa: 201-204, İzmir.

38. Güzel, M., Özçep, F., Kepekçi, D., Laman, M., Bozdag, Ş., Çetin, H., 2008, , Rüzgar Enerji Sistemleri İçin Deprem Tehlike Analizi: Bahce (Osmaniye) Örneği, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

39. Kepekçi, D., Özçep, F., 2008, Kentlerimiz ve Deprem Risk Değerlendirmelerine Bir Yaklaşım, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

40. Özçep, F., Kepekçi, D.,Özsoy, N., Şehirali, A., Doğan, H.,, 2008, Yalova Kenti İçin Sıvılaşma Potansiyeli İndeksi Pl’nin Belirlenmesi ve Sıvılaşmaya Bağlı Oturmaların Kestirilmesi, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

41. Özçep, F., Kepekçi, D., Doğan, H., Şehirali, A., Özsoy, N., 2008, , Yalova Kenti’nin  Yer Hareketi Düzeyi Ve Zemin Büyütmeleri,  18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

42. Yüksel, T.Z., Kepekçi, D., Özçep, F. ,  2008, Deprem Tehlikesi İle Etkileşimli Zemin Sıvılaşmasına Bağlı Oturmaların Kestirilmesi: Marmaray Tüpgeçit Örneği, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

43. Ozcep, T., Ozcep, F., Ozel, O., 2008,  Vs30 Ve Diğer Zemin Büyütme Kestirimlerinin Karşılaştırılarak Zemin Sınıflamalarında Güvenilirliğin Araştırılması: Adapazarı Örneği, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara.

44. Özçep, F., 2009, Yerküre’nin Evrimi, Türlerin Kökeni’nin Yayınlanmasının 150. Yılında II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, Üniversite Konseyleri Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi Uçaksavar Kampüsü İstanbul.

45. Özçep, F., 2009, Türkiye'de Jeofizik Mühendisliği Eğitimi'nin Tarihsel Gelişimi, Yer Bilimleri Mühendislik Eğitimi Sempozyumu ve Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri Sergisi, Bildiriler Kitabı, sayfa: 37-44, 02 Haziran 2009, İTÜ Maden Fakültesi, İstanbul.

46. Özçep, F., Yıldırım,  Tezel, O.,  Aşçı, M., Karabulut S., 2010, Geoteknik Zeminler için Su İçeriği ve Elektriksel Özdirenç İlişkisi Üzerine, 3. Yer Elektrik Çalıştayı, 24-26 Mayıs 2010, Genişletilmiş Özet Kitabı, sayfa: 197-2001.

47. Özçep, F.,Karabulut, S., Boyraz, G., 2010, Deprem Etkilerine Karşı Kentsel Planlama İçinjeofizik Ve Geoteknik Faktörlerin Bütüncül Kullanımı: Bursa (Nilüfer, Osmangazi And Yıldırım) Örneği” 18. Uluslararası Jeofizik Kongre Ve Sergisi, Ankara.

48. Ozcep, F., 2010, Soil Engieerıng: Zeminlerin Jeofizik ve Geoteknik Analizi İçin Mıcrosoft® Excel Tabanlı Bir Bilgisayar Programı, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre Ve Sergisi, Ankara.

49. Karabulut S., Tezel O., Özçep F., İmre N., 2010, Seismic Microzoning Studies After Flooding Hazard In Selimpaşa (Istanbul), 18. Uluslararası Jeofizik Kongre Ve Sergisi, Ankara.

50. Özçep F., Karabulut S., Özel O. , 2010, Yalova Kenti Jeofizik (MASW/MAM, Mikrotremor ve Deprem) Verilerine Bütüncül Yaklaşım, 18. Uluslararası Jeofizik Kongre Ve Sergisi, Ankara.

51. Özçep, F., Karabulut, S. Boyraz, G., 2011, Deprem-Zemin Ve Kentsel Planlama Etkileşimi: Jeofizik Ve Geoteknik Faktörlerin Bütüncül Kullanımı İçin Bursa (Nilüfer, Osmangazi And Yıldırım) Örneği, Bursa 3. Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 62-64, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 29-30 Nisan 2011.

52. Karabulut, S., Özçep, F., 2011, Afete hazırlık Sürecinde Deprem Kent Konut, Bursa 3. Kent Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 44-55, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 29-30 Nisan 2011.

53. Özçep, F., Karabulut, Özgüven, B., Sanlı, O., 2012, Tahribatsız/hasarsız bir test yöntemi olarak ultrasonik hız ölçmeleri, Sayfa: 153-158, 1. Yer Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Ekim 2012, SDu Müh. Fak., Isparta.

54.  Özçep, F., Karabulut, S., Çağlak, F., Tezel, O., Yılmaz,H., Durmuş, U., Özel, O.,  2013, Büyükada (İstanbul) Zeminlerinin Jeofizik Özellikleri, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 25-27 Kasım 2013, Antalya.

55.  Karabulut,S., Özçep,F., Tezel, O., İmre,N., Özel, O., Tün, M., Çağlak,F., 2013, Farklı Jeofizik Çalışmaların Birlikte Kullanımı ile Büyükçekmece Körfezinin Deprem-Zemin Etkileşiminin Kestirilmesi, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 25-27 Kasım 2013, Antalya.

56. Karabulut, S., Tezel, O., Erkmen, S.,  Imre, N., Özçep, F. Çağlak, F., 2013, Yeraltı Suyu Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar: Örnek Bir Çalışma, Kıraç, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi 25-27 Kasım 2013, Antalya.

57. Özçep, F., Kurşun, I., Erbay, V., 2014, Mekansal/Kentsel Planlamada Geoteknik/Jeofizik Faktörlerin önemi: Zonguldak kentinden Örnekler, Insan, Kimlik, Mekan bağlamında Zonguldak Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Zonguldak.

58. Özçep F., Kurşun Ünver İ., Erbay V., "Kentsel Planlamada Geoteknik/Jeofizik Faktörlerin Önemi: Zonguldak Kentinden Örnekler ", Zonguldak 2. Kent Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 21 Mayıs - 22 Haziran 2015, ss.14-20, Zonguldak. 

59. Öztoprak S., Bozbey İ., Öser C., Sarğin S., Özçep F., Aysal N., et al.,"Çanakkale Şehir Merkezinin Sıvılaşma Açısından Zemin Karakterizasyonu", Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Eylül 2018, cilt.3, no.39, ss.1307-1320 Abstracts (International Conferences)

 

1.    Özçep, F., Orbay, N. Sanver, M., İşseven, Tapırdamaz, Hisarlı, M., 1996, Investigation of Extension Regime of the Nortwestern Anatolia by using  Paleomagnetic Data, Book of Abstract of First Congress of the Balkan Geophysical Society, pp.174-175., 23-27 September 1996, Athens, Greece.

2.    Orbay, N., Özcep, F., Hisarlı, M., Sanver, M., Tapırdamaz, C. and İşseven, T., 1997, Paleomagnetic Evidence on opening  of  Gulf of  Saros, NW Turkey, “European Geophysical Society General Assembly Vienna 1997, Annales Geophysicae, Supplement to Vol.15, pp. C109, Part I, Society Semposia, Solid Earth Geophysics and Natural Hazards.

3.    Orbay, N., Özcep, F. Hisarlı, M., Sanver, M., Tapırdamaz, C. and İşseven, T., 1997, Geodaynamic Evolution of Southhern Thrace and Northern Biga Peninsula (NW Turkey) by means Paleomagnetic Data, IASPEI 97, Abstracts of 29th General Assembly of International Association of Seismology anf Physics of the Earth's Interior, p.24, in Thsaloniki, Greece.

4.    Özcep, F. and Orbay, N., 1998, Preliminary Paleomagnetic Results on the Neogene Volcanism of Afyon Region (Central Anatolia), Analles Geophysicae, PartI, Society Semposia, Solid Earth Geophysics & Geodesy, Suplement I to Vol. 16, p.221

5.    Özçep , F.  and Orbay, N., 1997, History of Geophysical Sciences in  Istanbul  (Turkey) since 1600, Abstracts of Eighth Scientific Assembly of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy with  ICMA  and Solar Terrestrial Physics Semposia, P. 526,  Uppsala, Sweden.

6.    Özçep, F., Orbay, N., Menteşe, H., Öktem, A., 1999, Short Historical Notes on Solar Terrestrial Physics at the University of Istanbul (inc. Gleissberg and others works), IUGG 99 General Asssembly, Abstracts Week A, p.A398, Birmingham, England. 

7.    Orbay, N.,  Sanver, M.,  Yilmaz, Y.,  Isseven, T.,  Ozcep, F.,  Tapirdamaz, C., Hisarli, M., 1999,  Palaeomagnetic evidence  for opening of the Gulf of Edremit,NWTurkey, IUGG 99 General Asssembly, Abstracts Week A, p.A312, Birmingham, England.

8.    Ozcep, F.  and Orbay, N., 2000, Paleomagnetism Of Neogene Volcanism  In Central Anatolia And Its Tectonic Implications, EGS XXV General Assembly, Nice, France.

9.    Gundogdu, O., Altinok, Y., Akkargan, S., Sayin, N., Ozcep, T., Ozcep, F., Hisarli, M., Ozer, N., 2000, Do We Know Where The Next Earthquake May Occur  Along The North Anatolian Fault Zone ? EGS XXV General Assembly, Nice, France.

10. Orbay, N. , Sanver, M., Hisarli, M., Isseven, T. Ozcep, F. , 2000, Paleomagnetism Of Karaburun Peninsula (Izmir), Turkey And Tectonic Implications, EGS XXV General Assembly, Nice, France.

11. Özçep, F., Orbay, N., 2000, Historical and Modern Geomagnetic  Data Sources in Turkey, AGU 2000 Spring Meeting, GP41A-01, May 9 Supplemental Issue of EOS.

12. Özçep, F., Orbay, N., 2000, New Paleomagnetıc Data  On Neogene Volcanism In Central Anatolia And its  Tectonıc Implications, IESCA, Izmir, Turkey.

13. Orbay, N. and Ozcep, F., 2001, Paleomagnetism in Turkey: Past, Present and Future, 4th  International Semposium on Easthern Mediterranean Geology, Abstracts, p.77,  Isparta, Turkey.

14. Ozcep, F., and Orbay, N.,  2001, The Paleomagnetic Results On The Western And Central Turkey : Tectonic Implicatıons, 4th  International Semposium on Easthern Mediterranean Geology, Abstracts, p.78, Isparta Turkey.

15. Özçep, T., Özçep, F., Gündoğdu, O., Fırat, M.,  2002, Disester Management, Geophysical Parameters and Some Consequences of the 17 August 1999 Golcuk Earthquakes, 27th General Assembly of European Geophysical Society, Nice, France.

16. Hisarli, M.,  Cinku, M., Özcep, F., Ustaömer, T., Orbay, N., Bachtadse, V., Tait, J., Thomas, JC, 2003, Palaeomagnetic evidence for block rotations at circum-Marmara Sea region during the neo-tectonic period, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, France, 06 - 11 April 2003.

17. Yıldırım, E., Doğan, E., Karavul, C., Aşçı, M.,  Özçep,F., Arman, H., 2007, Classification Of the Soils Using Mamdani – Fuzzy Inference System, International Earthquake Symposium, 22-24 September 2007, Abstracts, p.202,   Kocaeli, Turkey.

18. Karabulut, S., Özel, O.,  Özçep, F.,  2007, Determination of Fundamental Frequency of Structures by using Microtremors: An Application to Building of Istanbul University Faculty,  International Earthquake Symposium, 22-24 September 2007, Abstracts, p.22,  Kocaeli, Turkey.

19. Ozcep, F., Korkmaz, B., Karabulut, S., Zarif , H.,  2007, Fast And Efficient Use of Geophysical and Geotechnical Data in Urban Microzonation Studies at Small Scales : Sisli (Istanbul) Example, International Earthquake Symposium, 22-24 September 2007, Abstracts, p.176,   Kocaeli, Turkey.

20. Ozcep F.,  Kepekci D,  Guzel M, Laman M, Bozdag S 2008,  Earthquake Hazard Analysis Integrated by Geotechnical and Geophysical Studies for Wind Energy Systems: Bahce (Osmaniye, Turkey) Case, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

21. Ozcep F.,  Kepekci D.,  2008, Estimating  Liquefaction-Induced Ground Settlements and Evaluation of Liquafation Effets of Soils in Yalova Turkey, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

22. Kepekci D., Ozcep F.,  2008, Seismicity and City Interaction from Antiquity to Modern Times: Bodrum  (Halicarnasus) Case,  European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

23. Kepekci, D., Ozcep, F., 2008, Some Cities of Turkey and their Earthquake Risk Evaluations, 7th General Assembly of Asian Seismological Commission and Seismological Society of Japan, 2008 Fall Meeting.

24. Özcep, F., Asci, M., Tezel, O., Yas, T., Alpaslan, N., Gundogdu, D., 2005, Relationships Between Electrical Properties (in Situ) and Water Content (in The Laboratory)  of Some Soils in Turkey, European Geosciences Union General Assembly 2005, Wien, Austria.

25. Zarif, H., Özçep, F., Asçı, M., 2006, Microzonation Studies based on  Soil Liquefaction: Yalova and Izmit  (Turkey) Cities, EGU General Assembly 2006,Wien, Austria.

26. Karabulut, S., Ceyhan, U., Osmansahin, I., Ozcep, F., Alp, H. Gundogdu, O., 2006, Microzonation studies based on geophysical data in Buyukcekmece (İstanbul) region, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Abstract Book, pp. 330.

27. Ozcep, F.,  Zarif, H., 2006, Microzonation Studies based on  Soil Liquefaction: Yalova  City (Turkey), First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Abstract Book, pp. 348.

28. Ozcep, F., Korkmaz, B., Karabulut, S., Zarif , H.,  2007, Integrated Use of Geophysical And Geotechnical Data In Urban Environments for Microzonation Studies : Sisli (Istanbul) Example¸ EGU General Assembly 2007,Wien, Austria.

29. Ozcep, F., Kaya, H., 2007,  Integrated Use of Soil Amplification and Earthquake Induced Slope Stability in the Microzonation Studies : Esenyurt (Istanbul) Example, EGU General Assembly 2007,Wien, Austria.

30. Kepekci, D., Ozcep, F., 2007, Is it possible an integrated use of  microzonation studies and city disaster plan ? Sisli (Istanbul)  example;  SS002  Earthquake Hazard, Risk, and Strong Ground Motion – General, IUGG Perugia 2007, Italy.

31. Aşçi, M., Yas, T., Çaka, D., Erdoğan, B., Ozcep, F., 2007, Liquefaction Potential of Kocaeli-Golcuk Collapsed Region Soils, International Earthquake Symposium, 22-24 September 2007 Abstracts, p.174,  Kocaeli, Turkey.

32. Ozcep, T., Ozcep, F., and  Ozel, O., 2009, Shallow ShearWave Velocity Structure of Adapazari (Turkey) Region by MASW And MAM Measurements and Some Implications, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-7393-2, 2009 EGU General Assembly 2009.

33. Ozcep, F., Kepekci, D., Karabulut, S., and Alp, H., 2009,  Estimation of the Liquefaction-Induced Ground Settlements and its Relation to the Earthquake Damages: Yalova (Turkey) Case Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-7476-1, 2009,  EGU General Assembly.

34. Karabulut, S., Alp, H., Ozcep, F., and Ozel, O., 2009, A Study on Soil Effect in Avcilar Campus by using H/V technique, seismic refraction, SPAC and MASW Measurements,  Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-8311-3, 2009, EGU General Assembly.

35. Alp, H., Karabulut, S., Ozcep, F., Ozel, O., and Albora, A.M., 2009, A Comparison onWavelet and ClassicalWave Transforms for Microtremors and Earthquake Data Analysis: Some Examples form Istanbul, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-8592, 2009, EGU General Assembly 2009

36. Ozcep F.,  Kepekci D,  Guzel M, Laman M, Bozdag S 2008,  Earthquake Hazard Analysis Integrated by Geotechnical and Geophysical Studies for Wind Energy Systems: Bahce (Osmaniye, Turkey) Case, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

37. Ozcep F.,  Kepekci D.,  2008, Estimating  Liquefaction-Induced Ground Settlements and Evaluation of Liquafation Effets of Soils in Yalova Turkey, European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

38. Kepekci D., Ozcep F.,  2008, Seismicity and City Interaction from Antiquity to Modern Times: Bodrum  (Halicarnasus) Case,  European Seismological Commission ESC 2008, 31st General Assembly, Crete, Greece.

39. Kepekci, D., Ozcep, F., 2008, Some Cities of Turkey and their Earthquake Risk Evaluations, 7th General Assembly of Asian Seismological Commission and Seismological Society of Japan, 2008 Fall Meeting.

40. Özçep, F., Karabulut, S., Özel, O., Cicen, C., 2010, Geotechnical and Seismological Considerations on Earthquake Damage in Yalova (Turkey) City, EGU General Assembly, Vienna, EGU2010-1128.

41. Ozcep, F., Yildirim, E., Tezel, O., Asci, M., and Karabulut, S., 2010,  Correlation between Electrical Resistivity and Soil-Water Content based Artificial Intelligent Techniques, EGU General Assembly, Vienna, EGU2010-1130.

42. Ozcep, F., and Kepekci, D., 2010, A Contribute to Fast Track Earthquake-Risk Estimations: for Some Urban Areas in Turkey, EGU General Assembly, Vienna, EGU2010-1129

43. Ozcep, F., Erol, E., Saracoglu, F., and Haliloglu, M., 2010, Seismic Slope Stabilty Analysis: Gurpinar (Istanbul) As A Case History, EGU General Assembly, Vienna, EGU2010-1126.

44. Ozcep, F., Karabulut, S., Boyraz, G., 2011, Integrated Use of Geophysical and Geotechnical Data for Seismic Urban Planning Studies: Bursa (Nilufer, Osmangazi and Yildirim) City Case, EGU General Assembly, Vienna, EGU2011-588.

45. Karabulut, K., Tezel, O., Ozcep, F., Imre, N., 2011, Seismic Microzoning Studies After Flooding Hazard in Selimpasa (Istanbul), EGU General Assembly, Vienna, EGU2011-184.

46. Ozcep, T., Ozcep, F., Ozel, O., 2011, Comparison between Vs30 and Earthquake Amplifications, and their Reliability for Seismic Design Codes : Adapazari (Turkey) Case, EGU General Assembly, Vienna, EGU2011-9744.

47. Ozcep, F., Karabulut, S., Ozcep, T., 2012, On comparisons between Shear Wave Velocities and Soil-Water Content EGU General Assembly 2012, Vienna, EGU2012-1062.

48. Karabulut, S., İmre, N., Dalgic, D., Ozcep, F. 2012, Geotechical Investigation of Landslides in Gurpinar Region, EGU General Assembly 2012, Vienna, EGU2012-1067.

49. Ozcep, T., Ozcep, F., 2012, Fear based Education or Curiosity based Education as an Example of Earthquake and Natural Disaster Education: Results of Statistical Study in Primary Schools in Istanbul-Turkey EGU2012-1271. 

50. F. Özçep, S. Karabulut, T.Özçep, N. İmre, H.Yeziz, N.Alpaslan, F. Çaglak, O. Tezel,  “Geophysical and Geotechnical Analysis of Soils: Some Case Histories from Turkey”, SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Enviromental Problems)-DENVER-USA.

51. S. Karabulut,  F. Özçep, N. İmre, O. Tezel, H.Yeziz, F. Çaglak, N.Alpaslan, T.Özçep, G. Boyraz,”Vs30 Map of Soils in Bursa City Center”, SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Enviromental Problems)-DENVER- USA

52. F. Özçep, S. Karabulut, T.Özçep, “A Discussion on Relation between Shear Wave Velocities and Soil Water Content”, SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Enviromental Problems)-DENVER- USA

53. O. Tezel, S. Karabulut, F. Özçep, N. İmre, H.Yeziz, F. Çaglak,  “Determination of Bedrock Depth by using vertical electrical sounding data in  Gulf of  Büyükçekmece”, SAGEEP-2013 (The Symposium on the Application of Geophysics to Engineering and Enviromental Problems)-DENVER- USA.

54.  Karabulut, S., Imre, N., Yeziz, H., Caglak, F., Tezel, O., Ozcep, F., 2013,  Geophysical/Geotechnical Applications To Urban Transformation: Example Of District Of Yildirim Of Bursa City, European Geosciences Union, General Assembly 2013, 07 – 12 April 2013, EGU2013-2103.

55. Tezel, O., Karabulut, S., Imre, N., Caglak, F., Yeziz, H., Ozcep, F., 2013, The Preparation Of Microzonation Map Of The Gulf Of Buyukcekmece Using Results Obtain By Vertical Electrical Sounding Measurements With Multi-Channel Analysis Of Surface Wave And Microtremor Array Method, European Geosciences Union, General Assembly 2013, 07 – 12 April 2013, EGU2013-3303

56. Ozcep, F., Karabulut, S., Imre, N., Tezel, O., Yeziz, H., Çağlak, F., Ozcep, T., Alpaslan,N., Tun, M., Ozel, O., 2013, Comparisons On Site Transfer Functions Obtained By Velocity And Accelometer Seismometers: Büyükçekmece (Istanbul) Case, European Geosciences Union, General Assembly 2013, 07 – 12 April 2013, EGU2013-3443.

57. Özçep F., "The Historical Development Of Ideas And Scientific Institutions About Geophysics In The Ottoman Empire", 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine, INGILTERE, 21-29 Temmuz 2013.

58. Ozcep, F., Karabulut, S., Caglak, F., Ozel, O., 2014, Soil-Earthquake Interactions in Buyukada/ Prinkipo (Istanbul), European Geosciences Union, General Assembly 2014, 27 April- 2 May 2014, EGU2014-3119.

59. Karabult, S., Caglak, F., Tun, M., Cengiz-Cinku, M., Ustaomer, T., Ozel, O, Parolai, S., Tezel, O., Ozcep, F., 2014, Resolving the Western Black Sea Fault Using Microtremor Measurements? -Preliminary Results, European Geosciences Union, General Assembly 2014, 27 April- 2 May 2014, EGU2014-12218.

60. Ozcep, F., Kursun, I., Erbay, V., Ozcep, T., 2014, Mine Subsidence Investigations for Urban Planning Purposes: Kilimli (Zonguldak) Case, , European Geosciences Union, General Assembly 2014, 27 April- 2 May 2014, EGU2014-3123.

61. Gundogdu, O., Isik, O, Ozcep, F., Goksu, G., 2014, Role of Actors and Gender Factor in Disaster Management, European Geosciences Union, General Assembly 2014, 27 April- 2 May 2014, EGU2014-3123.

62. Ozcep, F., 2014, Historical development of geomagnetic studies in Turkey, International Conference on History of Physics, 4-5 September 2014, Trinity College Cambridge, UK.

63. Karabulut S., Özçep F., Çağlak F., "Importance Of Geophysical Studies In Conservation and Restoration Of Historical Structures/Buildings: As A Case Study From Turkmenistan", Workshop on Seismic Risk of Historical Structures, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-5 Kasım 2014, pp.71.

64. Karabulut, S., Cinku, M., Tezel, O., Hisarli, M., Ozcep, F., Muammer Tun, Ugur Avdan, Oguz Ozel, Ahmet Acikca, Ozan Aygordu, Aral Benli, Arda Kesisyan, Hakan Yilmaz, Cagri Varici, Hasan Ozturkan, Cuneyt Ozcan, and Ali Kivrak, 2015, Microzonation Studies In District of Dikili, Izmir (Turkey) In The Context of Social Responsibility by Using GIS Tecniques, EGU2015-181, European Geosciences Union, General Assembly 2015, Vienna | Austria | 12 – 17 April 2015

65. Ozcep, F., Ozcep, T., 2015, Development of Geophysical Ideas and Institutions in Ottoman Empire, EGU2015-5773, European Geosciences Union, General Assembly 2015, Vienna | Austria | 12 – 17 April 2015

66. Alp H., Boyce J., Suttak P., Öksüm E., Karabulut S., İşcan Alp Y.,Ozcep, F., 2015, "High Resolution Seismic And Magnetic Mapping Of Kucukcekmece Lagoon (Istanbul), Turkey", Japan Geoscience Union Meeting 2015, Tokyo, JAPONYA, 24 Mayıs - 28 Haziran 2015, vol.SSS31, no.14, pp.1-1.

67. Özçep F., Karabulut S., Çağlak F., Özel A.O., Aydın S., "Geophysical Properties Of Soils And Earthquake Site Response Analyses in Buyukada/ Princes Islands (Istanbul) By Using Eera Software"", The Geological Society of America 2015 (GSA 2015), Baltimore, ABD, 1-4 Kasım 2015.

68. Özçep F., Karabulut S., Özel A.O., "Soil Liquefaction, Site Effects And Earthquake Damage In The Vicinity Of Yalova (Turkey) City ", SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World, Cambridge, INGILTERE, 9-10 Temmuz 2015.

69. Özçep F., Karabulut S., Çağlak F., Özel A.O., "Earthquake-Soil Interaction In Buyukada/Princes Islands (Istanbul)", SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World, Cambridge, INGILTERE, 9-10 Temmuz 2015.

70. Bekin, E. and Özçep, F., 2017, April. SoiLique: A MATLAB® Based Program to analyze soil Liquefaction and some applications/comparisons. In EGU General Assembly Conference Abstracts (Vol. 19, p. 11868). 

71.  Özçep F., Öztoprak S., Aysal N., Bozbey İ., Tezel O., Öser C., Sarğın, S., Özdemir, K, Çinku, M., "Ground Characterization Studies in Çanakkale Pilot Site of LIQUEFACT Studies", AGU Fall Meeting, New Orleans, ABD, 11-15 December 2017. 

72. Tezel O., Özçep F., "Geothermal Exploration by using Time Domain IP Method: Balikesir (Gure) and Canakkale (Geyikli) Cases From Turkey", AGU Fall Meeting 2017, new orleans, ABD, 11-15 December 2017.

73. Özçep F., Öztoprak S., Aysal N., Bozbey İ., Tezel O., Öser C., et al.,"Determination of the Ground Characterization in Canakkale within the Scope of Liquefact Project", EGU2018, Viyana, AVUSTURYA, 8-13 Nisan 2018, pp.000-000 

74. Özçep F., Öztoprak S., Aysal N., Bozbey İ., Tezel O., Öser C., et al., "EU Liquefact Project Studies in Çanakkale Pilot Site", New Trends in Geophysics and Engineering , İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2018, pp.00-00.

 

 

Abstracts (National Conferences)

 

1.    Orbay, N., Düzgit, Z., Gündoğdu, O., Hisarlı, M., Özçep, F., 1993, Batı Anadolu’nun Tektonik Yapısına Paleomağnetik yaklaşım, Türkiye 13. Jeofizik Kurultayı, Ankara.

2.    Sanver, M., Orbay, N., Tapırdamaz, C., Özçep, F., İşseven, T., and Hisarlı, M., 1997, Paleomagnetic Investigations in Western Anatolia, 50th Anniversary of Geomagnetic Observatory at İstanbul Kandilli, May 23th, 1997, İstanbul, Turkey.

3.    Özçep, F. &  Orbay, N.,  2000, Anadolu Levhası Üzerinde Paleomağnetik Çalışmalar ve Tektonik Anlamları: Bir Değerlendirme;  Jeofizik 2000 Toplantısı, Genişletilmiş Özetler, Sayfa: 119-120, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, MTA Toplantı Salonları, Ankara.

4.    Orbay, N, Sanver, N, Özçep, F., Işseven, T., Hisarli, M., Tapirdamaz, C., 2000, Bati Anadolu’nun Paleomağnetizmasi ve Jeodinamik Gelişimi,  Jeofizik 2000 Toplantısı, Sayfa: 120-121, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, MTA Toplantı Salonları, Ankara.

5.    Özçep, F., Tunçer, M.K., Orbay, N., Işikara, A.Mete, 2001, Türkiye’de Jeomağnetik Çalişmalar, Türkiye 1. Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa: 23, Istanbul.

6.    Özçep, F., Tunçer, M.K., Orbay, N., Işikara, A.Mete, 2001, Bilim ve Teknoloji Sürecinde Jeofizik ve Türkiye Örneği, Türkiye 1. Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa: 22, Istanbul.

7.    Özçep, F., Özer, N, Akkargan, Ş. Özçep, T., 2001, Türkiye’de Sismoloji (Deprem-Bilim) çalışmaları, Türkiye 1. Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Bildiri Özetleri, Sayfa: 21,  Istanbul.

8.    Özçep, F., Karabulut, S., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö., Özçep, T., Çağlak, F., 2003, Mühendislik Felsefesi ve Tarihsel Gelişimi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 82, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

9.    Karabulut, S., Özçep, F., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö.,Çağlak, F., Özçep, T., 2003, Mitolojiden Modern Bilime Depremler, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 83, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

10. Özçep, F., Dolmaz, N., 2003, Türkiye’de ve Dünyada Geçmişten Günümüze Jeofizik (Gravite ve Mağnetik) Yöntemler, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 85, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

11. Çağlak, F., Karabulut, S., Özçep, F., Alpaslan, N., Makaroğlu, Ö., Özçep, T., 2003, Türkiye’de Sismoloji (Depembilim) Çalışmaları, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi,  Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 91, 17-20 Şubat 2003, İstanbul.

12. Özçep, F., Karabulut, S., Alpaslan, N., Ceyhan, U., Gündoğdu, O., 2003, Deprem Zararlarının Azaltılması için Kent / Bölge Planlama Sürecinde Mikrobölgeleme Çalışmaları, Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 134, Kocaeli Üniversitesi, 12-14 Mart 2003, Kocaeli.

13. Karabulut, S., Çetiner, T., Alpaslan, N., Gündoğdu, D., Özçep, F., Osmanşahin, İ., 2003, Bir Jeofizik Yöntem Olarak Mikrotremorlar: Genel bir Tartışma, SDU Jeofizik Sempozyumu, Düzenleyen: SDU, Müh.Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl., 13-15 Mayıs, Bildiri Özetleri, Sayfa 34, Isparta.

14.  Orbay, N., Ustaömer, T., Hisarlı,M., Çinku, M., Özçep, F., Bachtadse, V., Tait, J.A., 2003, Marmara Havzasının Sedimanter Kayaçlarının Paleomagnetizması ve Jeodinamik Gelişimi, Türkiye Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi; Bildiri Özetleri Kitabı,  Sayfa: 66-67, 20-24 Ekim 2003, İzmir.

15.  Gündoğdu, O., Özçep, F., 2003, Yaşanan Önemli Depremlerin Işığında Afet Yönetimi Problemi ve Değerlendirilmesi, Türkiye Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi; Bildiri Özetleri Kitabı,  Sayfa: 111, 20-24 Ekim 2003, İzmir.

16.  Orbay, N., Hisarlı, M.,  Cengiz, M., Özçep, F., Tuncer, M.K., Şahin, S., Güngör, Y., 2003, Doğu Pontidlerin Paleomagnetizması ve Bölgenin Jeodinamik Evrimi, Türkiye Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi; Bildiri Özetleri Kitabı,  Sayfa: 120-121, 20-24 Ekim 2003, İzmir.

17. Ustaömer, T., Orbay, N., Hisarlı, M., Çinku, M., Özçep, F., Bachtadse, V., Tait, J.A., 2003.  Trakya ve Marmara Havzalarının paleomağnetizması ve tektonik modellemesi.  İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, 15-16.

18. Zarif, İ.H., Tezel, O., Koç, M., Özçep, F., 2004, Esenyurt (İstanbul) Zeminlerinin Dinamik Davranış Özellikleri, 16. Uluslararası Jeofizik Kongresi; Sayfa: 305, Ankara.

19. Asçı, M., Özçep, F., Çetinol, T., Alpaslan, N., Irmak, S., Güven, İ.T., Ulutaş, E., Tunç, B., Çaka, D., Yas, T., Efeoğlu, E., Tunç, S., Barış, Ş., Özer, M.F.,  2005, Zemin sıvılaşması ile Mikrotremor Çözümleme Sonuçlarının Karşılaştırılması, Deprem Sempozyumu, Kocaeli 2005, Kocaeli Üniversitesi, İzmit.

20. Özçep, F., Erol, E.,  Saraçoglu, F., Haliloglu,M., 2009, Dinamik (Deprem) Yamaç Stabilite Analizi: Gürpınar (İstanbul) Örnegi, ATAG-13 Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa:  41, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çanakkale.

21. Özçep, F., Karabulut, S., Özel, O., Cicen, C., Kepekçi, D., Özçep, T., Zarif, H., 2009, Yalova Kenti’ndeki Deprem Hasarı Üzerine Geoteknik ve Sismolojik Düşünceler, ATAG-13 Çalıştayı, Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa:  42, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çanakkale.

22.  Özçep, F., 2011, Türkiye’de Jeofizik: Bilim, Mühendislik ve Eğitim, Türkiye 64. Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, Sayfa: 341-342, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara.

23.  Özçep F., Karabulut S., Özel A., Tezel O., Özçep T., Imre N., "Afet Risk Yönetimi Ve Sismik Mikrobölgeleme Çalışmalarında Bütünleşik Bir Bileşen Olarak Zeminlerle İlişkili Problemler Üzerine Bir Çalışma/Tartışma", Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Altıncı Yuvarlak Masa Toplantısı, ANKARA, 10 Ocak 2014.

24. Özçep F., "Yapılaşma için gerekli deprem ve zemin parametrelerinin belirlenmesi ", “Prof.Dr.Rahmi PINAR Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı” , İZMİR, TÜRKIYE, 19-20 Kasım 2015.

25. Tezel O., Özçep F., Karabulut S., Cengiz Çinku M., "Zaman Ortamı IP Yöntemiyle Jeotermal Arama Örneği: Balıkesir (Güre)", 6. YER ELEKTRİK ÇALIŞTAYI, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1

26. Tezel O., Karabulut S., Özçep F., Cengiz Çinku M., "Yerelektrik Yöntemleriyle Antimuan Aramaları, Türkiye'den Bir Örnek; Gümüşhane (Torul)", 6. YER ELEKTRİK ÇALIŞTAYI, KOCAELİ, TÜRKIYE, 23-25 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.1-1

27. Özçep F., "Kentleşme ve Yapılaşma Sürecinde Zemin-Deprem Etkileşimi", Kentsel Dönüşüm II. Çalıştayı, VAN, TÜRKIYE, 22-23 Ekim 2018, ss.00-00 

28. Özçep F., "Türkiye'de Yer Bilimleri", Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye'de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı, KASTAMONU, TÜRKIYE, 18-20 Ekim 2018, ss.00-00 

29. Özçep F., "Deprem Yer Hareketi ve Zemin Açısından «Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar» Yönetmeliğinin İrdelenmesi ", Yeni Deprem Tehlike Haritası Ne Söylüyor?, TRABZON, TÜRKIYE, 30-31 Mayıs 2018, ss.00-00 

30. Özçep F., "Ödül-Ceza, Korku-Merak ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Afet, Kent Ve Engelliler", Afette Engellileri Unutma 3 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Mayıs 2018, ss.00-00