Currículum

Professora d'Història, d’Art, de Cinema, de Literatura i de Filosofia, al Centre d'Estudis Secundaris Escoles Pies de Terrassa

Actualment és membre de la SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ - Institut d’Estudis Catalans -, de Barcelona; membre vitalícia de la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL, de Sabadell; membre numerària de la FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, de Sabadell; membre de la Comissió CINEMATECA DOCUMENTAL DE TERRASSA; membre del Consell de Redacció de la revista TERME, del CENTRE D’ESTUDIS HISTÒRICS DE TERRASSA, Membre del Jurat del Certamen Estatal de Vídeo no Professional Selectiu UNICA.

Responsable dels Màsters i Postgraus de l’ESCOLA SUPERIOR DE CINEMATOGRAFIA DE CATALUNYA -ESCAC-, curs 2004 – 2005


Membre de la Junta directiva de CINE CLUB SABADELL i col·laboradora d’aquesta entitat, de 1977 a 1994
Membre de la Junta directiva del MUSEU D'ART DE SABADELL, durant els anys 1980 i 1981
Membre del Consell de redacció de la revista QUADERN, de Sabadell, de 1993 a 1996
Membre de la COMISSIÓ ACTES QUADERN Núm. 100. Setembre de 1995
Membre del Consell editorial de GRAFIA, col·lecció literària de la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I LES LLETRES, de Sabadell, durant els anys 1994 i 1995
Membre de la Junta directiva de CINEMA-RESCAT, de Mataró, des de 1996 fins el 2001
Membre de la FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, de Sabadell, des de 1996
Directora adjunt de la revista QUADERN, durant els anys 1996 i 1997
Codirectora de la revista QUADERN, durant els anys 1997 i 1998
Membre de la SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ - Institut d’Estudis Catalans -, de Barcelona, des de 1998
Membre de la Junta directiva de la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL, de Sabadell, el 1998
Membre vitalici de la FUNDACIÓ AMICS DE LES ARTS I DE LES LLETRES DE SABADELL, de Sabadell, des de 1999
Membre del Jurat del V CERTAMEN ESTATAL DE VÍDEO TROFEU TORRETES, de Calella, 1999
Membre de la Taula MUNICIPAL de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, des del juliol de 2000
Col·laboradora de la REVISTA FUNERARIA, de Barcelona, des de l'octubre de 2000
Membre de la Junta directiva de la FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, de Sabadell, de 2001 a 2003
Membre del Jurat del CERTAMEN DE VÍDEO de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt de Sabadell, gener 2003
Membre numerari de la FUNDACIÓ BOSCH I CARDELLACH, de Sabadell, des de juliol de 2003
Directora de la revista CINEMA RESCAT, durant els anys 2003 i 2004
Membre de la Comissió
CINEMATECA DOCUMENTAL DE TERRASSA, des de 2005
Membre del Jurat del CONCURS DE VÍDEO, 7è COMARCAL I 27è SOCIAL del Depatament de Cinema i Vídeo de les Agrupacions Professionals Narcís Giralt de Sabadell, febrer de 2005
Membre del Jurat de la VI BIENNAL DE CINEMA I VÍDEO CIUTAT DE SABADELL, 1r PREMI MIQUEL FÀBREGUES, Agrupacions Professionals Narcís Giralt de Sabadell, des de 2006
Membre del Consell de redacció de la revista TERME, del Centre d’Estudis Històrics de Terrassa, des de 2008
Membre del Jurat del Certamen Estatal de Vídeo no Professional Selectiu UNICA, des de 2011
Ponent a l'Aula Gran de Terrassa, el curs 2013 - 2014
Ponent a l'Aula d´Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran, des del curs 2013 - 2014