Chrám: sv. Mikuláša (1867, NKP)

Počet obyvateľov:
932

Počet gréckokatolíkov:
286

Vzdialenosť od katedrály:
123 km

Filiálky:

1. Kolbasov - Troch Svätiteľov (1843, NKP), 6 km, 77
2. Uličské Krivé - Chrám sv. archanjela Michala  (1718, L, NKP), 6 km, 166

Jurisdikčné územie:
Nová Sedlica, 13; Ruský Potok; Zboj, 18

Celkový počet gréckokatolíkov vo farnosti:
560
Zoznam farárov a správcov farnosti:

1733 -  1750 Vasiľ Humeňak
1750  -  1750 Demeter Šičakovič
1789  -  1803 Michal Puza
1803  -  1819 Andrej Labanc
1819  -  1830 Vasiľ Gerzanič
1830  -  1831 Ján Danilovič (3)
1831  -  1835 Andrej Volkay
1835  -  1867 Vasiľ Jackovič (*1809)
1867  -  1876 Anton Šeregelly (*1839)
1876  -  1884 Augustín Chira st.
1886  -  1926 Augustín Chira ml.
1928  -  1932 Július Rogovský
1933  -  1950 Eugen Chira (*1893)
1993  -  1997 Miroslav Bartoš
1997  -  1998 Rastislav Daňo
1998  -  1999 František Kuzmiak
1999  -  2006 Maroš Prejsa
2006  -  2016 Peter Kijovský
2016  -  ? Ján Zubko

Zoznam kaplánov:
1864  -  1867 Anton Šeregelly (*1839)
1922  -  1928 Július Rogovský