Milí bratia a sestry Uličania,

    z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu momentálne môžu byť slávené sv. liturgie iba za účasti kňaza a piatich veriacich. Pre naše spoločenstvo je to výrazné obmedzenie. Avšak nechcem, aby sa ktokoľvek cítil byť diskriminovaný, že sa nemôže dostať na sv. liturgiu, prípadne, aby sa nerozprávalo: “Prečo stále chodia tí istí?” Uvážil som, že najspravodlivejšie by bolo, keby ste sa na nedeľných a sviatočných liturgiách striedali. Účasť na sv. liturgii cez týždeň ponechám na vašich dohodách, prípadne šikovnosti :-), ale s tým, aby ste, ak je úmysel sv. liturgie vyhlásený za niekoho živého alebo zosnulého z Uliča, aby ste primárne nechali miesto pre danú rodinu. Počas nedele a sviatkov budem potrebovať aj vašu pomoc a zodpovednosť. Pokúsili sme sa urobiť zoznam ľudí, ktorí chodia do cerkvi pravidelne. Dúfam, že sme na niekoho nezabudli. Ak áno, prosím o prepáčenie a zároveň, aby sa “ukrivdení” prihlásili, aby sme ich ešte mohli doplniť. Ak by sa našiel niekto, kto na zozname je, ale rozhodol sa, že z akýchkoľvek pochopiteľných príčin v tomto období do chrámu chodiť nebude, prosím nech sa tiež ohlási, aby sme mohli zoznam upresniť. Vytvorili sme päťčlenné skupinky, ktoré sa budú striedať každú nedeľu a sviatok s tým, že ak mi to zdravotný stav dovolí, budem slúžiť aj sv. liturgie s platnosťou na nedeľu, respektíve sviatok.
Tento čas vnímam aj pozitívne v tom, že nevyhnutne nás pobáda k osobnému a zodpovednému prístupu k budovaniu našej viery a tiež k osobnému zaangažovaniu sa v službe spoločenstvu. V každej skupinke je na prvom mieste (tučným písmom) napísaný človek, ktorý, verím, má na to, aby mohol viesť spev. NEMAJTE STRACH! Pred štyrmi ľuďmi, väčšinou vám blízkymi sa nemusíte hanbiť. A neznamená to, že ostatní si tam iba odsedia. Tu sa ukáže náš osobný postoj a ochota slúžiť si navzájom, čo je myslím si jedným z dôležitých znakov kresťanskej zrelosti. Ak by sa predsa našiel niekto kto si myslí, že by to nezvládol, všetko sa dá vyriešiť osobnou komunikáciou. A tiež vás chcem poprosiť o zodpovedný prístup: aby ste si kontrolovali, kedy má vaša skupina poradie, a ak viete, že v daný čas tu nebudete a nebudete sa môcť zúčastniť bohoslužby, aby ste včas dali vedieť buď mne alebo niekomu z inej skupinky, aby mohol prísť niekto iný. 
    Samozrejme nezabúdajte na ostatné zásady: rúška, dezinfekcia, rozostupy, atď. a tiež na možnosti sledovať sv. liturgie a omše prostredníctvom médií.
    NEBOJTE SA! PÁN DÁ SO SKÚŠKOU AJ SILU VYTRVAŤ A V SKÚŠKACH SA UKÁŽE, ŽE ZVLÁDNEME VIAC, AKO SI MYSLÍME.


                                                                                                                                                    V modlitbách za Vás

                                                                                                                                                    o. Janko