Vanaf het ontstaan van de club, geeft Fario Flyfishing Club een ledenblad uit onder de naam Vliegvissprokkels. We zitten in 2020 aan de 40ste jaargang. 

In het begin verscheen dit ledenblad één keer per jaar en uitsluitend op papier. Door de digitalisering en om milieuredenen werd er al een hele tijd geleden voor gekozen om het ledenblad enkel nog digitaal te bezorgen aan de leden in een .pdf formaat. 

Onderaan de pagina vind je de nummers van 2020.
Ċ
Paul Vanden Bussche,
17 jan. 2020 06:41