Styret

Klubbens styre, valgt på årsmøtet 2017, er:
Jan J Greve (formann)
Karianne Paulsen 
Einar Børs
Hans Hvide
Petter Nyborg
Lene Rønelv