Styret

Klubbens styre, valgt på årsmøtet 2019, er:
Jan J Greve (formann)
Laine Aadland
Einar Børs
Hans Hvide
Petter Nyborg
Lene Rønelv