Fana Tennisklubb

Utebanene er nå åpne, og gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne! 

Du kan selv fornye medlemsskapet ditt om du har Matchi-bruker. Innmelding for nye medlemmer gjøres også enkelt via Matchi. Medlemmer som ikke har Matchi-konto, kan kontakte klubben på post@fanatennisklubb.no for hjelp med booking eller oppretting av bruker. Det vil i år bli opprettet egen bookingadgang for medlemmer uten Matchi-bruker. 

Til slutt: Fana TK har et flott tilbud som enda flere kan ta del av: sentral beliggenhet, hurtigdrenerende baner og et klubbhus med gode fasiliteter, for å nevne noe. Dersom du kjenner potensielle tennisspillere, nye eller gamle, gjør oss en tjeneste og fortell dem om tilbudet vårt. Fra i år er klubben også på Facebook (Fana Tennisklubb) og Instagram (fana_tennisklubb). 

Velkommen!

Styret. 

Medlemsskap i Fana TK for 2024

Det er nå åpnet for onlinebetaling av medlemsskapet for 2024. 

Medlemmer med eksisterende Matchi-brukere:

Med et par enkle tastetrykk, vil alle medlemmer med Matchi-bruker kunne betale medlemsskapet for 2024. Logg inn på brukeren din via App eller Web, og følg betalingslenken. For 2025 vil kontingenten debiteres automatisk, dersom ikke medlemsskapet kanselleres innen utgangen av 2024. 

Medlemmer som ønsker Matchi-bruker og nye medlemmer:

Dere oppfordres til å opprette Matchi-bruker, og betale medlemsskapet online. Det gjøres enkelt ved å gå inn på Matchi.com, registrere bruker, og deretter søke frem Fana Tennisklubb. Følg deretter betalingslenken. Som Matchi-bruker har du direkte tilgang til booking-systemet, og dermed adgang til både baner og klubbhus. Har du brukt Matchi i annen klubb, eller på annet anlegg, er det den samme brukeren som skal benyttes.

Medlemmer uten Matchi-bruker:

Medlemsskap blir fakturert den 1. mai. 


 

Innkalling til Årsmøte 2024

 

17 . april 2024 kl 18.30 i klubbhuset

 

Til behandling foreligger:

Årsavgift:

Senior 1 650,-, junior 850,-, Passiv 350,-, Maks pr husstand 3 500,-.

Kontingenten inkluderer obligatorisk medlemsavgift til Norges Tennisforbund.

 

Saker medlemmene ønsker behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 10. april 2024, sendes til post@fanatennisklubb.no.

 

 

 

 

 

Vel møtt

 

Med vennlig hilsen styret

Jan J. Greve, Jan Aksel Angeltvedt, Einar Børs,

Hans K. Hvide, Lene Rønelv, Laine Aadland


Årsberetning for 2023

 

Styrets mål for arbeidet i 2023 har vært å ha en klubb som fortsetter å ha en sunn økonomi, et representativt anlegg, et høyt aktivitetsnivå, i tillegg til selvfølgelig å fremme interessen for tennis.

 

I 2023 åpnet sesongen over påske, og anlegget har vært mye i bruk, som foregående år.

 

Omleggingen til Matchi har medført en rekke innkjøringsproblemer samt et fall i medlemsantallet. Vi håper å få disse problemene ordnet samt medlemsmassen tilbake på tidligere nivå i løpet av 2024. Omlegging til Matchi har vært nødvendig for å lette administrasjon og ikke minst få et moderne booking system som også gir adgang til klubbhus. Dette systemet er i bruk av de aller fleste tennisklubber i Norge, og NTF har nå satt et krav om at alle klubber må ha et godkjent medlemssystem.

 

FTK’s herrelag har gjennomført en full sesong i NM lag. Kaptein var Erlend Milde. NM lag deltakelsen planlegges videreført i 2024.

 

Samarbeidet med PTK har vært videreført for treninger og for divisjonsspill. FTK kompenseres ved at PTK’s konkurransespillere er innmeldt i FTK samt ved betaling av banetimer. Divisjonsspill vil som tidligere år i hovedsak skje i helgene.

 
Styret takker alle som har vært med å bidra til dugnadsarbeid i 2023 og ønsker vel møtt til en ny sesong i 2024.

 

Viktig: Oppdatering av informasjon for medlemmer:

Medlemmer er ansvarlig for å oppdatere klubben ved endringer i adresse, telefon eller e-post. Merk at fødselsdato er påbudt informasjon for alle medlemmer. Slike opplysninger sendes post@fanatennisklubb.no. Medlemmer som har Matchi-bruker bes oppdatere opplysningene direkte i App/Web-app.  

 

Kurs:

Potensielle tennisinstruktører bes melde seg til post@fanatennisklubb.no.

 

Nettsiden:

Nettsiden fanatennisklubb.no vil bli sporadisk oppdatert fra sesongstart til sesongslutt. Løpende informasjon blir oppdatert på klubbens Matchi-side. Hertil opprettes det fra i år Facebook- og Instagram-konto i klubbens navn.

 

 

Styret ønsker å takke alle som har bidratt til felleskapet i året som har godt og ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til en ny tennissesong i 2024!

 

 

Med vennlig hilsen styret

Jan J. Greve, Jan Aksel Angeltvedt, Einar Børs,

Hans K. Hvide, Lene Rønelv, Laine Aadland


VIKTIG MELDING!

Banene åpner straks for spill og ordinær booking for våre medlemmer. Grus er på vei til Brennhaugen, og vil bli lagt på banene så snart været tillater det. Låsanlegget er i år klar til bruk ved sesongstart. Alle som ønsker å booke bane, må gjøre dette gjennom Matchi. Ta gjerne kontakt om du trenger hjelp til å ta Matchi i bruk. Skriv mail til post@fanatennisklubb.no eller medlem@fanatennisklubb.no.

MEDLEMSSKAP OG BETALING

NB! ALL kontingentbetaling skjer i år via Matchi. Opprett bruker i Matchi, eller bruk eksisterende profil. (Husk at du IKKE skal lage ny profil for Fana TK dersom du har en profil fra før. Brukeren din er konstant, og kan brukes på samtlige anlegg som er tilknyttet Matchi.) Klikk deg inn på medlemsskapet ditt, og betal. Medlemsskap som ikke er fornyet i Matchi før 1. mai, vil bli fakturert. Dette kan medføre noe forsinkelse før booking av baner kan foretas. Det raskeste er altså å selvbetjene i Matchi.

OM FAMILIEMEDLEMSSKAP: 

Hovedbrukeren i familien klikker seg inn på medlemsskapet sitt, og velger knappen LEGG TIL MEDLEM. Alle medlemmer i familien registreres enten som JUNIOR eller SENIOR. Familiemedlemsskapsfunksjonen gjør at beløpet ikke overstiger maks på 3.500. Bookingrettigheter følger Matchibrukere. Det er derfor en fordel for familien om flere husstandsmedlemmer registrerer Matchi-bruker. Husk at familiemedlemsskap kun gjelder for familiemedlemmer i samme husstand. 

Kontingent for 2024 er uendret: kr 1.650 for Senior (f.o.m. fylte 20 år), 850 for Junior (t.o.m. fylte 19 år). Maks per husstand er kr 3.500. Avgift til NTF er som i fjor inkludert i kontingenten, slik at den i praksis er uendret fra i fjor. Nye medlemmer registrerer seg ved å opprette profil i Matchi (om du ikke har slik fra før). Deretter kan du registrere medlemsskap direkte i Matchi ved å søke frem Fana Tennisklubb. 

Husk at alle konkurransespillere som ikke allerede har løst lisens hos NTF gjennom annen klubb, må gjøre det individuelt. Den enkleste måten å gjøre dette på, er gjennom MinIdrett.no.

Booking av bane

NB! All booking av spilletid skjer via Matchi. Ta kontakt med klubben på post@fanatennisklubb.no om du trenger hjelp til å komme i gang med booking. 

Om oss

Fana Tennisklubb ble stiftet i 1937 og holder til i Stavkirkeveien 12, nær Fantoft. Klubben har tre utendørs baner samt et romslig klubbhus. Vi har kanskje Norges flotteste uteanlegg, med tre hurtigdrenerende grusbaner. Klubben har rundt 250 medlemmer.

Bruk av banene

Det vises til banereglement som er oppslått på anlegget. 

Parkering

Av hensyn til naboer ber vi om at biler blir parkert på vestsiden av baneanlegget (ikke inntil gjerdet av bane 3, men på andre siden av veien).

Gjestespill

Dersom medlemmer ønsker å ta med ikke-medlemmer for gjestespill betales kr 100 per gjest per time til vipps 17627. Husk å skrive inn navnet på gjesten OG på medlemmet som tar med gjest. NB: betaling skal skje i forkant.

FTK herrelag

Spiller i NM lag, 3. divisjon. I 2021 vant FTK sin avdeling. Tabell og resultater fra 2022 sesongen her.