V šolskem letu 2019 - 2020 predstavljamo:

Spletno mesto Projekt EVROPSKA VAS osnovne šole Vojnik je namenjen izključno interni uporabi.

Združuje vsebine, ki bodo med potekom projekta predstavljene učencem.

Vsi viri so navedeni ob člankih.

Koordinatorica projekta je Nataša Jager.