Úvod

Milí priatelia akordeónu!

XXII. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

sa uskutoční  23.-24.mája 2024 v Rajeckých Tepliciach

HARMONOGRAM SÚŤAŽE VIĎ NIŽŠIE

Pokyny a prihlášky nájdete nižšie.

Kontaktná osoba : Alžbeta Grossová

kultura@rajecke-teplice.sk

041/509 9068            

                                             Igor Košnár 

kosnar.igino@gmail.com

0904 699 620 

Informácie a pokyny

 

Na súťažný festival sa možno prihlásiť do 19. apríla 2024 zaslaním záväznej prihlášky so súťažným programom a fotokópiami dokladov o zaplatení účastníckeho poplatku za súťažiaceho a osobitne za pedagóga, na adresu:

Mesto Rajecké Teplice,  Nám. SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice

alebo kultura@rajecke-teplice.sk

Účastnícky poplatok v kategóriách 0., I., II., III., VI., VII., VIII.  je 16.- EUR/žiak a 16€/pedagóg.

V kategóriách IV. a V. súťažiaci zaplatia 26 EUR za jedno hudobné teleso (duo, trio, kvarteto, kvinteto).

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť do 19. apríla 2024 na číslo účtu :

IBAN: SK 67 0200 0000 0000 2252 2432

VÚB banka,     V.S.: 23052024

Pre platbu zo zahraničia:

Organizácia: Mesto Rajecké Teplice

                       Nám. SNP 29/1

                       013 13 Rajecké Teplice

Názov účtu: Mesto Rajecké Teplice

Banka:  VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava           

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK 6702000000000022522432

Bankový poplatok: OUR

Do správy pre prijímateľa je nevyhnutné uviesť mená súťažiacich a pedagógov, za ktorých bol zaplatený poplatok. Bez uvedenia variabilného symbolu a správy pre prijímateľa bude obtiažne identifikovať platbu. Výška poplatku je fixná, nie je možné meniť jeho výšku. Poplatok nie je možné vrátiť.

Prihlášku a povinné skladby je možné stiahnuť  z internetu:

www.rajecke-teplice.sk 

alebo,  https://sites.google.com/site/euromusette/

V prípade záujmu žiakov i pedagógov je možné vyžiadať si notový materiál na adrese

Igor Košnár, Pittsburská 1, 010 08  Žilina, tel: 0904 699 620, (kosnar.igino@gmail.com)

Záujem o ubytovanie: Rajecká pohoda – informačné centrum www.rajeckapohoda.sk

Stravovanie (obed, pitný režim) je zabezpečené v mieste konania na základe záväznej prihlášky a zaslania fotokópie potvrdenia o zaplatení účastníckeho poplatku, v ktorom je strava zahrnutá. Výdaj stravy bude v školskej jedálni, čas bude upresnený v deň konania súťaže.

Účastníci si dopravu a ubytovanie hradia a zabezpečujú sami.

 


HARMONOGRAM SÚŤAŽE

 

Program XXII. ROČNÍKA

 

23. máj 2024

(štvrtok)

Ø  11:30 - 12:30 h: prezentácia – Vstupná hala mestského úradu

Ø  12:30 - 12:45 h: Otvorenie – Veľká sála mestského úradu

Ø  13:00 h: začiatok VI.,VII., VIII. kategórie – Veľká sála MsÚ

Ø  17:00 – 18:00 h: Večera – jedáleň základnej školy

Ø  18.30 h: Vyhodnotenie – Veľká sála mestského úradu

 

           

24. máj 2024

      (piatok)

Ø  07:00 - 8:45 h: prezentácia – Vstupná hala mestského úradu

Ø  08:45 - 9:15 h: slávnostné privítanie pedagógov, účastníkov  a hostí festivalu – Veľká sála mestského úradu

Ø  9:15 - 9:30 h: porada porotcov – Mestská knižnica

Ø  9:30 h: začiatok 0. kategórie – Veľká sála mestského úradu

Ø  9:30 h: začiatok I. kategórie – Obradná sieň mestského úradu

Ø  10:30 h: začiatok III. kategórie – Veľká sála mestského úradu

Ø  12:00 h: začiatok II. kategórie – Obradná sieň mestského úradu

Ø  11:00 – 13:30 h: Obed – jedáleň základnej školy

Ø  14:00 h: začiatok IV. kategórie – komorná hra – Veľká sála MsÚ

Ø  14:30 h: začiatok V. kategórie – komorná hraVeľká sála MsÚ

Ø  17:00 h: Vyhodnotenie festivalu + Koncert víťazov

Námestie SNP Rajecké Teplice

 

 

ZMENY V PROGRAME SÚ VYHRADENÉ

ORGANIZÁTORMI FESTIVALU.

ZA POCHOPENIE ĎAKUJEME.

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

Podmienky súťaže pre kategórie - 0., I., II., III., VI., VII., VIII. - hra spamäti je povinná.

-          1 povinná skladba Miroslava Košnára

-          1 povinná skladba tanečného charakteru

-          Voľný program podľa vlastného výberu – odporúčame zamerať sa na skladby tanečného charakteru

Podmienky súťaže pre kategórie - IV., V. – nie je nutná hra spamäti

-          1 povinná skladba Miroslava Košnára

-          Voľný program podľa vlastného výberu – odporúčame zamerať sa na skladby tanečného charakteru (je možné použiť úpravy ostatných povinných skladieb)

Súťažiaci bez povinných skladieb nemôžu súťažiť.

 

 

KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY:

 

0. kategória A – rok narodenia 2017 a mladší

-          časový limit 2 – 4 min. spolu 

0. kategória B – rok narodenia 2016

-          časový limit 2 – 4 min. spolu 

0. kategória C – rok narodenia 2015

-          časový limit 2 – 4 min. spolu

I. kategória – rok narodenia 2013, 2014

-          časový limit 3 – 6 min. spolu,

II. kategória – rok narodenia 2011, 2012

-   časový limit 4 – 7 min. spolu

 

III. kategória- pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

-          rok narodenia 2009, 2010

-   časový limit 5 – 10 min. spolu

VI. kategória  - pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

-         žiaci druhého stupňa ZUŠ bez obmedzenia veku

-          časový limit 7 – 12 minút

 

VII. kategória -  pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland  

-         študenti učiteľských fakúlt, Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s inými predmetmi

-          časový limit 8 – 14 minút

 

VIII. kategória A – pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

-         študenti konzervatórií 1., 2., 3.ročník

-          časový limit 8 – 14 minút

 

VIII. kategória B – pianový, gombíkový a digitálny V- akordeón Roland

-         študenti konzervatórií 4., 5., 6.ročník

-          časový limit 10 – 16 minút

 

 

 

 

Povinné skladby 2024

 

Povinné skladby pre jednotlivcov - kategórie -  0., I., II., III., VI., VII., VIII.

 

1.       M. Košnár: BOWLING BLUES č.1

2.       M. Košnár: BRAVO TANGO

3.       M. Košnár: CARACAS boogie- woogie,  spojiť s TORONTO boogie- woogie 

4.       M. Košnár: DELICATES TANGO 

5.       M. Košnár: DETSKÁ SUITA No 2, hociktorú časť alebo komplet

6.       M. Košnár: DOMINIKA POLKA BRILLANTE   ☺

7.       M. Košnár: EVERYBODY BLUES č. 4

8.       M. Košnár: FATIMA BLUES č. 13, alebo EVERYBODY BLUES č. 4

9.     M. Košnár: GOLDEN TANGO

10.   M. Košnár: HARLEKÝN SWING, 42.

11.   M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 3, hociktorú časť alebo komplet

12.   M. Košnár: JUNIOR SUITA No. 4, hociktorú časť alebo komplet

13.   M. Košnár: KIA CEE´D TANGO

14.   M. Košnár: LAS VEGAS boogie - woogie, spojiť s NEW YORK boogie - woogie

15.   M. Košnár: LAURA vals musette  ☺

16.   M. Košnár: LEXUS TANGO

17.   M. Košnár: MUSETTE PARTY 2011 vals musette  ☺

18.   M. Košnár: PARTY SWING

19.   M. Košnár: PAULÍNA vals brillante  ☺

20.   M. Košnár: PETRUŠKA vals   ☺

21.   M. Košnár: PRIUS TANGO

22.   M. Košnár: RODEO SWING

23.   M. Košnár: SIMONETA vals musette   ☺

24.   M. Košnár: SYDNEY boogie  woogie, pripojiť CARACAS boogie  woogie

25.   M. Košnár: Téma k 15 variáciám v štýle blues, možnosť si urobiť improvizáciu sám

26.   M. Košnár: Téma k improvizácii  "Keď som chodil do školy" ☻

27.   M. Košnár: Téma s improvizáciou  "Keď som chodil do školy"  ☻

28.   M. Košnár: Téma k improvizácii č. 2  ☻

29.   M. Košnár: Téma k improvizácii č. 6, alebo č. 7   ☻

30.   M. Košnár: Téma k improvizácii č. 8  ☻

31.   M. Košnár: Téma s improvizáciou  č. 2, alebo 9, 6, 10  ☻

32.   M. Košnár: Téma s improvizáciou č. 3  ☻

33.   M. Košnár: TIMEA BLUES č.7

34.   M. Košnár: AIDA BLUES č. 9

35.   M. Košnár: VALS MUSETTE No.1 "TELEVÍZNA ŠOU"

36.   M. Košnár: ZNELKA 2009 (swing),č. 41

37.   M. Košnár: ŽANETA vals brillante  ☺

38.   M. Košnár: BEGONIA BLUES č.23

39.   M. Košnár: LUPINUS BLUES č.24

40.   M. Košnár: ROSMARINUS BLUES č.30

41.   Výber akejkoľvek skladby z repertoáru Miroslava Košnára, vrátane akýchkoľvek úprav jeho skladieb

               

☺   - sólista môže hrať skladbu so sprievodom ľavej ruky, alebo s  polyfóniou

☻   - žiak si vyberie podľa svojich schopností a môže prísť aj s vlastnou improvizáciou.

 

KOMORNÁ HRA - KATEGÓRIE A ČASOVÉ LIMITY:

Komorná hra: 2 – 5 hráčov. Kombinácia akýchkoľvek nástrojov s akordeónom.

IV. kategória –  Komorná hra - priemerný vek do 15 rokov (vrátane)

-          časový limit 6 – 10 min. spolu                               

V. kategória –  Komorná hra - bez obmedzenia veku

-          časový limit 8 – 14 min. spolu

 

Povinné skladby pre IV. a V.kategóriu:

 

M. Košnár: AMETHYST

M. Košnár: ARENA SWING, album 50

M. Košnár: ARENA SWING, album 50, hlasy C, B, Es

M. Košnár: BRAVO TANGO, album 1 Festival Golden Tango

M. Košnár: DELICATES TANGO, album č. 4

M. Košnár: DOVIDENIA PRIATELIA AKORDEÓNU

M. Košnár: EURO SWING III, album č.7

M. Košnár: GOLDEN TANGO, album č. 5

M. Košnár: LEXUS TANGO, album Komorná hra č.1,

M. Košnár: PARADE SWING, album Komorná hra č. 3

M. Košnár: PICCOLO vals musette,

M. Košnár: SIENNA TANGO, album Toyota

M. Košnár: TANGO PRE ELENKU, album č. 16,

M. Košnár: TANGO PRE OLINKU, album 21(komorná hra),

M. Košnár: VALS MUSETTE  No. 1 „TELEVÍZNA ŠOU“,

M. Košnár: VIRTUOSO, Vals musette, str. 66, album Merci Michael

 

 

 

Spôsob HODNOTENIA

 

Súťaž budú hodnotiť odborné poroty bodovacím systémom 1 – 25 bodov.

Výsledky sú rozdelené do troch pásiem:

Zlaté pásmo

Strieborné pásmo   

Bronzové pásmo

Víťaz každej sólovej kategórie získa pohár víťaza        

Porota má právo navrhovať pri výraznej rovnosti kvality a bodov účinkujúcich tri i viac cien v jednotlivých pásmach s udelením jedného absolútneho víťaza vybraného zo zlatého pásma.

Porota hodnotí:  - výrazovú a technickú úroveň interpretácie

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Na XXII. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

venovaný Miroslavovi Košnárovi in memoriam,

ktorý sa uskutoční 23.-24.mája 2024

 

(je určená len pre jednu osobu, vypíšte ju, prosíme, čitateľne, najlepšie na PC)

 

Identifikácia účastníka:   SÚŤAŽIACI                                            

 

Priezvisko: ....................................................................Meno: .......................................................

Dátum narodenia: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................................

Telefón: .................................................   Mobil: ........................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

Tvar mena a priezviska  na diplome:  .............................................................................................

Príklad:  ... udeľujú  „ Jankovi Mrkvičkovi „

 

Kategória: ...............................................................

 

Meno pedagóga: ......................................................................................................

Telefón pedagóga: ...............................................   Mobil: .....................................

Škola: ...............................................................................................................................................

Telefón/fax: ......................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

ZOZNAM SKLADIEB:

 

Povinná skladba 1.................................................................................................................................

 

Povinná skladba 2.................................................................................................................................

 

Voľný program: ...................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................................

Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 21. 4. 2024 na adresu:

Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP 29/1

013 13 Rajecké Teplice

alebo: kultura@rajecke-teplice.sk

 

 

 

 

 

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA PRE PEDAGÓGA

(ktorý, sa osobne zúčastní festivalu)

Na XXII. medzinárodný festival akordeonistov EURO MUSETTE & GOLDEN TANGO

venovaný Miroslavovi Košnárovi in memoriam,

ktorý sa uskutoční 23.-24.mája 2024

 

(je určená len pre jednu osobu, vypíšte ju, prosíme, čitateľne, najlepšie na PC)

 

Identifikácia účastníka:               PEDAGÓG           

 

Ktoré dni sa zúčastním:              23.mája٭          24.mája٭     

 

Meno pedagóga: ......................................................................................................

Telefón pedagóga: ...............................................   Mobil: .....................................

Škola: ...............................................................................................................................................

Telefón/fax: ......................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................................

 

Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 21. 4. 2024 na adresu:

Mesto Rajecké Teplice

Nám. SNP 29/1

013 13 Rajecké Teplice

alebo: kultura@rajecke-teplice.sk

 

 

 

٭ hodiace sa podčiarknite