Kannaotot

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriltä pyydettyjä viimeisimpiä lausuntoja ovat olleet Maa- ja metsätalousministeriölle Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä, Uudenmaan ELY-Keskukselle Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelman työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä vesienhoitosuunnitelman keskeisistä kysymyksistä 2016-2021, ja Uudenmaan ELY-Keskukselle Meritaimenen kalastuksessa käytettävien verkkopyydysten pienimmästä silmäkoosta ja taimenen alamitasta Uudenmaan ELY-Keskuksen alueella.

Kannanotot löytyvät ohesta alempaa kokonaisuudessaan.