Hallinto

Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiiriin kuului vuoden 2020 lopulla 75 kalaseuraa. Seuroissa oli vuoden 2020 lopulla 3659 henkilöjäsentä. Vapaa-ajankalastajapiiri syntyi vuonna 2005, kun Helsingin ja Uudenmaan kalamiespiirit yhdistivät toimintansa.

Vapaa-ajankalastajapiirin päivittäisestä toiminnasta vastaa sen hallitus.

Hallitus on nimennyt kuusi toimikuntaa: 

Vapaa-ajankalastajapiirin pilkkimestariksi on nimetty Toivo ”Topi” Saari ja onkimestariksi Raimo ”Raikka” Vallittu. He ovat piirin asiantuntijoita ja yhteyshenkilöitä, joiden puoleen voidaan kääntyä, kun eteen tulee heidän oman alansa kysymyksiä.

Stina Koivisto on valittu Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön syyskokouksessa 2018 Keskusjärjestön hallituksen puheenjohtajaksi kaudeksi 2019-2021, sekä Hannu Routio hallituksen varajäseneksi. Vapaa-ajankalastajapiirillä oli SVK:n kokouksissa vuonna 2020 kaksi edustajaa, Seppo Karhu ja Hannu Routio sekä kevätkokouksessa että syyskokouksessa.

Keskusjärjestön toimikuntiin on Etelä-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin edustajia valittu seuraavasti:
  • Kalastus- ja ympäristötoimikunta: Janne Sullström
  • Onkijaosto: Oskari Rapeli
  • Perhojaosto: Petri Virolainen
  • Perhe- ja nuorisotoimikunta: Jukka Vetikko
  • Viestintätoimikunta: Börje Uimonen
  • Vapaa-ajankalastajalehden toimituskunta: Stina Koivisto