Etelä-Suomen vapaa-ajankalastajapiiriSVK:n ohjeet koronaan liityen
löytyvät kohdasta Seurakirjeet!


Tutustu Fisuun.fi -sivustoon,
klikkaa linkkiä!

Sivuilta löydät tietoa mm.
eri kalalajeista ja niiden kalastuksesta, askarteluohjeita, videoita, pelejä ja paljon muuta.Tapani Hyvönen on kerännyt kilpailutuloksia menneistä vuosilta, ne löytyvät kohdasta Kilpailutulokset ja sielä kansiosta: Kisatuloksia menneiltä vuosilta.

Pilkki-Cupin avaus
10.1.2021 peruttu
jäätilanteen vuoksi.

SVK:n tiedote 7.1.2021

Kalastaja vastaa itse lupiensa riittävyydestä. Apu löytyy Matkailijat kalassa – Luvat kunnossa -oppaasta!

Vuosi vaihtui ja kalastuslupien hankkiminen uudelle kalastuskaudelle on jälleen ajankoh-taista. Kokeneempikin kalastaja saattaa välillä eksyä lupaviidakon sokkeloihin ja sotkeutua lainsäädännön määritelmiin. Eri kalalajien sallitut pyyntimitat, saaliskiintiöt ja rauhoitus-ajat on tunnettava. Apua on nyt saatavissa Suomen Vapaa-ajankalastajien tänään nettiin julkaisemasta kalastuslupajärjestelmää ja säädöksiä avaavasta oppaasta, joka sopii myös matkailun neuvontapisteiden ja kalastus-lupien myyjien tietopankiksi.

Kalastaja on itse velvollinen selvittämään kalastuksensa luvanvaraisuuden ja hankki-maan tarvittavat luvat ennen kalastamista, sekä esittämään ne kysyttäessä viran-omaiselle tai kalastuksenvalvojalle. Ennen kalastamisen aloittamista on aina varmis-tettava kyseisessä kohteessa voimassa olevat kalastussäännöt.

Kalastonhoitomaksu on valtion veroluon-teinen maksu, joka on henkilökohtainen. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18-64-vuotias ja harrastaa ravustusta tai jotain muuta kalastusta kuin yhdellä vavalla tapahtuvaa pilkintää, ongintaa tai silakan litkaamista. Kalastonhoitomaksun voi maksaa päivän, viikon tai kalenterivuoden ajanjaksolle. Maksun voi maksaa helposti verkkokaupassa osoitteessa www.eraluvat.fi. Maksu oikeuttaa harjoittamaan viehekalastusta esimerkiksi heittokalastusta yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä tai vetouistelua mainituilla välineillä ja lisäksi yhdellä painovieheellä, sekä kelaongintaa.

Maksuttomiin yleiskalastusoikeuksiin perustuen voi iästään riippumatta yhtä vapaa käyttäen onkia, pilkkiä tai litkata silakkaa erityiskohteita lukuun ottamatta ilmaiseksi. Käytännössä onkimisen ja pilkkimisen salliva ilmainen kalastusoikeus on yleensä voimassa seisovassa vedessä järvessä, meressä ja joidenkin virtavesien suvannoissa. Maksuista vapaat kalastusmenetelmät sallittuine välineineen on määritelty kalastuslaissa.

Useimmille vesialueille on saatavissa myös kalastusoikeuden haltijan myymiä kalastuslupia, jotka voivat oikeuttaa kalastamaan sellaisis-sakin kohteissa, joissa kalastus yleiskalas-tusoikeuksin tai pelkän kalastonhoitomaksun maksamalla ei ole sallittua. Passiivisten pyydysten käyttö ja useammalla kuin yhdellä vavalla kalastaminen vaativat lähes poikkeuk-setta kalastonhoitomaksun lisäksi kalastus-oikeuden haltijan myöntämän kalastusluvan.

Matkailijat kalassa – Luvat kunnossa -opas netissä https://issuu.com/vapaa-ajankalastajat/docs/matkailijat_kalassa_luvat_kunnossa

Lisätiedot:
Kalatalousasiantuntijat:
Petter Nissén puh. 050 0440 923, petter.nissen(at)vapaa-ajankalastaja.fi ja Juha Ojaharju puh. 045 1133 050, juha.ojaharju(at)vapaa-ajankalastaja.fi