Erdenebat Bataa is an Academic Associate at the National Research and Consulting Center (NRCC). Before coming back to Mongolia in 2010, he was Senior Research Associate at the Department of Economics, Lancaster University Management School. Earlier, he was ESRC Postdoctoral Fellow and Bank of England/INQUIRE funded Research Associate, both at the Economics Discipline Area of the University of Manchester.

He is a recipient of the "Scholar-Teacher of the Year" award for social sciences both from the NUM (2012, 2017) and the Mongolian Consortium of Universities and Colleges (2012), and the "Science Leader", awarded by the Government of Mongolia for his contributions in the field of Science and Technology (2019) and the Mongolian best author of research articles in the Social Sciences , awarded by the Ministry of Science and Education of Mongolia (2021).

RePEc ranks him second in Mongolia based on his contributions to economics over the last ten years.

He has been running "Economists' corner", a non-partisan blog on Mongolian economy, economic policy, society, and institutional reform within a broad historical and international context since 2009 (over 178 thousand page views as of 17 June, 2022). He also runs a YouTube channel on econometrics and economic issues (924 subscribers and 54333 views).

Батаагийн Эрдэнэбат Эн Ар Си Си (NRCC) компанид партнер судлаач.

Монголд 2010 онд эргэн ирэхээсээ өмнө Ланкастерын их сургуулийн Эдийн засгийн тэнхимд эрдэм шинжилгээний ахлах мэргэжилтэн, Их Британы засгийн газрын нэрэмжит Докторын дараах судлаач, Манчестерийн их сургууль дахь Английн төв банк/ Хөрөнгө оруулалтын тоон судалгааны институтийн төслүүдэд эрдэм шинжилгээний мэргэжилтнээр ажиллаж байсан туршлагатай.

Тэрээр нийгмийн ухааны салбараарх Шилдэг судлаач-багшийн шагналыг МУИС-аас 2012, 2017 онд, Монголын их, дээд сургуулиудын консорциумаас 2012 онд, Монгол Улсын Засгийн газрын "Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан" шагналыг 2019 онд, Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Монгол Улсын Нийгмийн шинжлэх ухааны шилдэг өгүүллийн шагналыг 2021 онд хүртэж байсан.

RePEc сүүлийн 10 жилийн хугацаанд түүнийг эдийн засгийн шинжлэх ухаанд оруулсан хувь нэмрээр нь Монголдоо 2-т эрэмбэлэгддэг хэмээн дүгнэдэг.

"Эдийн засагчдын булан" блогийг 2009 оноос хойш (2022.06.17-ны байдлаар 178 мянган уншилттай), мөн эконометрик, эдийн засгийн Youtube сувгийг (924 захиалагч, 54333 үзэлттэй) ажиллуулж байна.