Skibsfører Hans Rasmussen

Min oldemor Petra Hansine Louise Rasmussen (3.2.1869- ?.10.1924), søster til Emil Rasmussen, skrev dagbog i 1922, på et tidspunkt hvor hun vidste, at hun skulle dø af tuberkulose. Hun fortalte om sine forældre: skibsfører Hans Rasmussen (18.11.1831 i Kerteminde - 8.7.1899 i Odense) og hustru Ane f. Knudsdatter (24.10.1834 i Smidstrup - 15.12.1912 i Odense).

Hans Rasmussens mor døde, da han var 10 år, og faderen, der var brændevinskarl, tog sig ikke af ham. Det gjorde til gengæld skibsfører Rasmus Rude, og efter konfirmationen kom Hans med ud at sejle som en slags kok og skibsdreng. I nogle år sejlede han med Rasmus Rude, fik andre hyrer og avancerede til matros. I den tid sparede han sammen for at kunne læse til styrmand. Han tog eksamen i Flensborg, 22 år gammel. Efter at have sejlet under forskellige kaptajner fra Kerteminde, fik han som 32-årig tilbud om at blive kaptajn på "Haabet" en skonnert fra Kerteminde. 2 år efter købte han 5te parten i skonnerten "Addy" med hjemsted i Kerteminde. Addys ejer var købmand og skibsreder Jeppe Andreas Larsen, maleren Johannes Larsens far.

Skonnerten Addy af Kerteminde på vej ned gennem Storebælt

   maleri af C. Eckardt privateje


Hans Rasmussen var ofte væk fra hjemmet. Turene gik til England, Skotland, Antwerpen og Østersøhavnene. Petra fortæller i sin dagbog, at hun som lille pige var med på en tur til de baltiske lande.

Udover Emil og Petra var der en bror Niels Valdemar, der blev sagfører i København. Han døde 37 år gammel af dårligt hjerte.
Rasmussen, Niels Valdemar, f. 6. Jan. 1874 i Kerteminde, død 15. Aug. 1911 i Kbhvn.; S. af Skibsfører, senere Detaillist i Odense Hans P. R. og Hustru Anne Knudsen; g. 28. Marts 1908 i Kbhvn. m. Bertha Julie Frederikke Jacobsen, f. 13. Jan. 1874 i Kbhvn.; D. af Styrmand Jacob J. og Hustru Margrethe Vilhelmine Wibroe. — 1889   Forberedelseseksamen, Odense. Kontorist hos Sagf. E. Krarup, Odense. 1893 exam. jur. 16. Aug. 1895 Fuldm. hos O.sagf. Axel Kalko, Kbhvn. 19. Aug. 1901 Sagfører, Kbhvn.; praktiserede der til sin Død.
Fællevej 36, Fredericia, 1920 - nedrevet 1980-81
Mine tipoldeforældre Hans Rasmussen og hustru Ane 
med datteren Petra, min oldemor, sommeren 1871. 
Hende nåede jeg ikke at kende, da hun døde i 1924
af tuberkulose. Men min oldefar husker jeg. Han døde, 
da jeg var knap 3 år.

Foto 1901
Petra med ægtefællen farvehandler og fabrikant Lars Rasmussen (23.2.1865 i Sdr. Højrup "Højrupgaard" - 3.2.1952 i Odense) og døtrene Hilma Henriette, kaldet Hille g. Egeskov (17.3.1899 - 11.1.1996) og Agnes Louise (5.10.1897 - 16.5.1989) g. Albinus (min farmor). Andre børn: Lauritz Valdemar 17.4.1901-22.5.1904 (dårligt hjerte). Lili Valborg 8.1.1906 - død omkring 1947 af cancer g. Svendsen.

Foto omkring 1908
Lili, Hille og Agnes


Lundeborg sommeren 1949

Anne og Oldefar Lars Rasmussen


Helgavej 38 julen 1949 

med mine forældre Lise og Ib Albinus
Comments