Sessió 4 Compartir la teva percepció de la teva realitat

5-Producció   6-Revisió   7-Valoració
5 Producció

  6-Revisió
el "teu equip" 


 7-Valoració
mags positius 
mags negatius 
Activitats: tots els "invents" o sigui qualsevol cosa "en el futur" diferent de el passat i el present , neixen amb una idea, en un lloc, davant de ......


  •  

Comments