Introducció

AiAiA Orientadors resultats que són eficaços en el curt termini i faciliten el creixement continu 


Proposta Orientat i Re Empren per empresaris socis i directius


Primer ideem i generem un conjunt de mètriques per explorar i avaluar les oportunitats 

A continuació, desenvolupem estratègies per donar suport a nous processos de pensament mes eficaços  

Personalitzem u programa de formació i entrenament per guiar als qui participen en els programes Orientat i Re Empren  cap, resultats  positius i satisfactoris