Esbjerg Post-Orkester, historien......

Det første orkester

I 1941 startede 10 energiske postbude Esbjergs første postorkester. Orkesteret fik en kort levetid og i 1946 måtte virksomheden indstilles på baggrund af manglende medlemstilgang og –interesse. Formand var i hele perioden overpostbud Johs. Johannesen.

Bedre held næste gang…..

I 1954 tog bl.a. Hans Sørensen initiativ til at gendanne orkesteret. 21 medlemmer tegnede sig på en liste og ”Esbjerg Postbudes Musikkorps” var 18. juni 1954 en realitet. Johs. Johannesen varetog i opstartsfasen igen formandsposten. Foreningens navn ”Esbjerg Postbudes Musikkorps ” (EPM) blev i slutningen af 1980’erne ændret til det mere mundrette ”Esbjerg Post-Orkester”, i daglig tale EPO. De 21 medlemmer var alle ansat ved Post- & Telegrafvæsenet og var i de kommende år en væsentlig del af grundstammen i orkesteret.

Relativ hurtigt stod det klart at det ikke var muligt at opretholde et ”rent” etatsorkester. Der blev derfor åbnet for eksterne medlemmer uden arbejdsmæssig tilknytning til Post- & Telegrafvæsenet.I begyndelsen af 1970’erne vandt ligeberettigelsen også ind og det blev muligt at optage kvindelige medlemmer i foreningen.

Esbjerg Post-Orkester har oplevet såvel op- som nedgangstider på såvel medlemstal som musikalsk niveau. Lige nu tæller orkesteret 20 aktive M/K-ere.

Arrangementerne

Når orkesterformålet er at glæde andre og os selv med musik får alle arrangementer en særlig betydning. Utallige er de musikalske opgaver, der er løst i årenes løb, vi nævner her i flæng:

Posthusindvielser, Julearrangementer, Byfester, 1. maj optog, karneval og meget mere.

Lige fra orkesterets start har det været en fast tradition at orkesteret jævnligt afholder koncerter, hvor man har mulighed for at høre det bedste hvad orkesteret formår. Det vil lige nu sige at man i foråret kan opleve orkesteret til en forårs Foyerkoncert i Esbjerg Musikhus, en efterårskoncert på Vestjysk Musikkonservatorium og til julekoncert i Sædden Kirke sammen med Esbjerg Underholdningskor.

”At rejse er at leve”, ”og det er ganske vist”, det gælder også for Esbjerg Post-Orkester. Hvorfor ikke kombinere musikglæden og det sociale samvær også uden for landets grænser ? Esbjerg Post-Orkester har indtil nu gennemført følgende udlandsrejser

• Norge, Stavanger

• England, Sherborne

• England, Sherborne

• Finland, Jyväskyla

• Tjekkoslovakiet, Prag

• Ungarn, Budapest

• Østrig, Wagrain

• Frankrig, Paris

• Østrig, Wien

• Tyskland, Berlin

• Tyskland, München

• Frankrig, Alsace

Fremtiden

Med den nuværende medlemssammensætning og det nuværende musikalske niveau er Esbjerg Post-Orkester godt rustet til de fremtidige opgaver. Det er stadig den største opgave at tiltrække og fastholde nye medlemmer, ligesom der altid skal være nye musikalske udfordringer til alle.

Med orkesterets særkende – ”har vi det godt sammen, kan vi også præstere god musik sammen” in mente tager vi med fortrøstningen fat på fremtiden, for det eneste der er konstant er forandringen.