Acompanyament i Orientació

Es tracta de ....,

Aprendre a gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les persones i que, de forma natural, sorgeixi el potencial i es tradueixi en una millora de resultats personals i col·lectius. 
de .....
Identificar les avantatges que ofereix l’ús d’Internet a cadascú, sentir-se membre d’un equip que aconsegueix resultats notoris i de que la creativitat i el compartir siguin instruments que acompanyin a l’individu en la seva realització

Els rescats a la banca

Esvoranc emocional en la família

9 de maig 2016, 12:40 publicada per Mac AndriOO


Els costos dels aparells de recuperació

9 de maig 2016, 12:34 publicada per Mac AndriOO


Les amenaces que generen pors

9 de maig 2016, 12:32 publicada per Mac AndriOO


El setge dels advocats

9 de maig 2016, 12:32 publicada per Mac AndriOO


Danys col·laterals provocats en la vida de les persones

9 de maig 2016, 12:30 publicada per Mac AndriOO


0 la memòria de la operació

9 de maig 2016, 10:26 publicada per Mac AndriOO


1-6 of 6