שערים

ביחד עם הגדר, שער הכניסה משלים את חזית הבית, וביחד מהווים את "כרטיס הביקור" של הבית. עיצוב השער ישקף את טעמם של דיירי הבית, אולם יש להתחשב בגורמים נוספים המשפיעים על העיצוב, כגון: פרטיות, הרגשת ביטחון, מניעת מעבר הולכי על ארבע, חסימת רוחות .